Tieneravond Youthgroup

Beste Jongens en meisjes
Vrijdag 8 december is het jongerenavond.
Plaats: pastorie Loon op Zand
Tijd; van 18.30 uur tot 20.30 uur
Thema: Samen op weg naar Kerstmis.
Zondag 3 december begint de advent een periode van verwachten, van reikhalzend uitkijken naar wat komt.
Tijdens de jongerenavond staan we hierbij stil.
Natuurlijk is er ook een moment van ontmoeten en knutselen.
Willen jullie voor deze avond een grote glazen lege groente pot meebrengen?
Wat we hiermee gaan doen is nog een verrassing.
Breng gerust een vriend of vriendin mee.
Gedurende de hele adventsperiode verzamelen we voor de voedselbank,
voedsel en hygiënische producten in voor de mensen in onze gemeenschap die (net) niet genoeg hebben.
Helpen jullie ook mee?
Je kunt je producten meebrengen naar de jongeren/ vormselavond. Of in de voorportalen van de
Kerken St. Jans Onthoofding te Loon op Zand of de st Jan te Kaatsheuvel
Zondag 3 december om 9.30 uur gezinsviering in Loon op Zand.
Na de viering koffie, thee en Ranja met iets lekkers.
Ook is er een knutselhoek voor de kinderen.
Delen is fijn!

Misdienaar zijn

Uitleg en verdieping voor de misdienaars.
Afgelopen zaterdag zijn de misdienaars van de kerk St. Jan te Kaatsheuvel bijeengeweest voor uitleg en verdieping over het misdienen.
Misdienaars en acolieten hebben verschillende taken tijdens de eucharistieviering.
Ze zijn verantwoordelijk voor het gereedmaken van het altaar.
De ciborie of schaal met nog niet-geconsacreerde hosties en kelk worden door hen aan de priester gegeven.
Ook zorgen zij voor water en wijn, zodat deze gemengd kunnen worden voorafgaand aan de consecratie en voor de handwassing.
Daarnaast wordt een bel geluid bij binnenkomst en wordt er gebeld tijdens de consecratie.
Ook de wierook en het wierookvat en het wijwatervat met daarin de wijwaterkwast vallen onder de taken van de misdienaar of acoliet.
Maar waarom(zo)?
– De meeste kerken zijn in een kruisvorm gebouwd;
– De priester wast zijn handen voor de consecratie;
– Het evangelieboek en de offergaven worden bewierookt;
– Er zijn treden omhoog naar het tabernakel.
Diaken Alexis gaf met drie lezingen vanuit de bijbel uitgebreid uitleg hierover.
Hierna konden alle overige vragen gesteld worden.
Mocht jij ook graag misdienaar of acoliet worden, dat kan!!
Voor meer informatie stuur een mailtje naar jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Palmpaasstokken

Palmpasen 2020 anders dan anders.
Geen palmpaasstokken, gezinsviering en processie?
Tuurlijk wel!
Vele hebben gehoor gegeven aan de oproep uit de Kidskrant.
Maak een palmpaasstok voor de eenzame en zieke mensen in onze parochie.
Wat mooi dat de jonge kerk zich zo inzet voor hun medemens.
De goede week begint mooi en bemoedigend, dankzij jullie.
Wat fijn om deze blije snoetjes met jullie te mogen delen!
Allemaal hebben ze vanuit thuis gewerkt.
Aangemoedigd door de Kidskrant
en de digitale communie voorbereidingsles voor Palmpasen en de Goede Week.
Zo zijn we als Parochie Hielige Willibrord toch met elkaar verbonden; Samen op weg naar Pasen.
We hebben hiervan een mooie fotocollage gemaakt.

Klik op de foto’s voor een groter plaatje. 
 

Kidskrant


Kidskrant 07 25 december 2021
Beste allen,

Bijgaand de Kidskrant van december, onze nieuwsbrief voor gezinnen en andere geïnteresseerden,
Door alle wijzigingen vanwege corona ontvangt u deze later dan de bedoeling was maar de informatie is in ieder geval up-to-date.

Graag wensen wij u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021

Werkggroep Jeugd en jongerenwerk
Lees verder Download 1,45 MB

Kidskrant 06 – 31 maart 2021
In de bijlage de Kidskrant, onze nieuwsbrief voor gezinnen en andere geïnteresseerden,
Deze kidskrant staat in teken van Pasen. Met leuke activiteiten en nieuws uit de parochie H. Willibrord.
Het lijkt nog niet zo lang geleden maar toch zijn er sinds Aswoensdag (de woensdag na Carnaval) al bijna veertig dagen voorbij! Nog enkele dagen en dan vieren we Pasen.
Lees verder Download 1,72 MB

Kidskrant 05 – 29 november 2020
In de bijlage de Kidskrant, onze nieuwsbrief voor gezinnen en andere geïnteresseerden,
Deze kidskrant staat in teken van advent en Kerstmis. Met leuke activiteiten en nieuws uit de parochie H. Willibrord.
Het is ,op dit moment nog niet duidelijk hoe de kindervieringen met Kerstmis er uit zullen gaan zien.
We houden u hiervan op de hoogte via de website, facebook of anderen media. Wij wensen u een warme, gezonde, inspirerende en gezellige decembermaand. Lees verder Download 1,48 MB

Kidskrant 04 – 30 augustus 2020
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.
Wat hebben we een mooie warme vakantie gehad.
Gelukkig viel er ook op tijd een buitje regen.
Voor vele een andere vakantie dan anders.
Vele mensen zijn tijdens hun vakantie in Nederland gebleven.
Sommigen hebben toch de gok gewaagd, om op gepaste wijze, naar het buitenland te gaan. Lees verder
Download 1,48 MB

Kidskrant 03 – 7 juli 2020
Na een lange periode van beperkingen wegens het coronavirus worden de regels versoepeld en komt er meer vrijheid. De scholen zijn, na de lock-down, weer enkele weken begonnen.
Na maanden van thuisonderwijs mogen de kinderen weer in de klas samen met hun klasgenootjes les krijgen.
Wel moeten leraren 1,5 meter afstand bewaren.
Toch is er in deze nieuwe situatie voor iedereen meer ruimte om te werken, leren en te ontspannen.
Nog heel eventjes volhouden en iedereen mag genieten van een welverdiende vakantie. Lees verder
Download 2 MB

Kidskrant 02 – 2 april 2020
We hebben leuke reacties gekregen met de eerste kidskrant.
Voor ons een reden om hiermee door te gaan. Een korte terugblik. Het is weer enkele maanden geleden dat we Kerstmis in de Kerk, school en met
familie en vrienden hebben gevierd.
Vele kinderen hebben tijdens de kerstvieringen in de kerken St. Jans Onthoofding te Loon op Zand en St Jan te Kaatsheuvel
meegeholpen met het voordragen van het …. Lees verder
Download 1,93 MB

Kidskrant 01 – 27 november 2019
Voor ons ligt de eerste Kidskrant.
Een nieuwsbrief voor en door ouders, kinderen en jongeren.
Graag willen we jullie op de hoogte houden van activiteiten in onze
parochie Heilige Willibrord. De Kidskrant met vaste rubrieken zoals:
Agenda, wist je dat, prikbord, kinderpagina en thema’s. Wil je ook graag …… Lees verder
Download 1,36 MB

Voorbereiding Vormsel


Was de deelname aan het sacrament van de Eerste Communie nog voor een groot deel in handen van de ouders.
Het deelnemen aan het sacrament van het Vormsel is de eigen keuze van de kinderen, ondersteund door de ouders, om te leven naar Jezus’ woord.
In de voorbereiding wordt dan ook een duidelijk beroep gedaan op de eigen inzet en verantwoordelijkheid van de aanstaande vormeling.
De voorbereiding van het Vormsel, de viering waar het kind de Kracht van God (De H. Geest) ontvangt om als gelovige op weg te gaan, is een belangrijk moment in het leven van de jongens en meisjes.
Bij dit sacrament bevestigen zij hun doop en hernieuwen zij hun doopbeloften.
Zij mogen nu bewuster hun geloof in Jezus Christus gaan beleven.


Aanmelding
Elk jaar worden bij het begin van het schooljaar via alle basisscholen van De Moer (tweejaarlijks), Loon op Zand, Kaatsheuvel en Sprang-Capelle aanmeldingsfolders verspreid voor het Vormsel.
Deze formulieren zijn ook verkrijgbaar via:
Secretariaat Loon op Zand
(0416) 36 12 15
Parochieel centrum Kaatsheuvel
(0416) 27 25 15


Aanmeldformulier en uitnodiging volgt spoedig op deze pagina.

Voor de kinderen uit Kaatsheuvel en Loon op Zand die zich aangemeld hebben voor het Heilig Vormsel, ontvangen dit sacrament in 2024 in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand tijdens de viering op zaterdag 13 april van 17.30 uur door Mgr. de Korte.


Voorbereiding
Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een informatieavond.
Hier wordt de betekenis besproken van het sacrament, de wijze van voorbereiding en de organisatie.
De voorbereidingen gebeuren in acht bijeenkomsten en een nakom-bijeenkomst.
Er wordt gewerkt met het project In vuur en vlam van de Katholieke Bijbel Stichting.
Voorbereiding Eerste Communie


Voor veel kinderen is de Eerste Communie een intense beleving, een groot feest.
Ze mogen nu meedoen met de geloofsgemeenschap.
De Eerste Communie is meer dan vroeger een zaak van ouders en kind geworden, waarbij de school er in mindere mate bij betrokken wordt.
Ouders, kind en parochie proberen in goede samenwerking dit sacrament op een verantwoorde wijze tot uitdrukking te laten komen.
Als parochie bieden we ouders en kind bij de voorbereiding de helpende hand.
Wij doen dat in samenwerking met een werkgroep waar ook ouders in vertegenwoordigd zijn.

Aanmelding.
Kinderen in groep vier van het basisonderwijs komen in aanmerking om hun Eerste Communie te doen.
Indien er sprake is van een andere vorm van onderwijs dient de communicant minstens de leeftijd te hebben van een kind van groep vier.
Aan het begin van het schooljaar worden via alle basisscholen van De Moer, Loon op Zand, Kaatsheuvel en Sprang-Capelle uitnodigingen verspreid.
Ouders krijgen een uitnodiging voor een informatieve ouderavond. In de uitnodiging staan datum, tijd en plaats van bijeenkomst vermeld.
Klik hier voor de uitnodiging.
Klik hier voor het aanmeldingsformulier.


 
 
Deze formulieren zijn ook verkrijgbaar via:
Secretariaat Loon op Zand
(0416) 36 12 15
Parochieel centrum Kaatsheuvel
(0416) 27 25 15


Voorbereiding
Er komen ouderavonden waarin gesproken wordt over de betekenis van het sacrament, over de wijze van voorbereiding en over de organisatie van het communieproject.
De voorbereiding vindt plaats met behulp van het project Ik ben bij je en bestaat uit acht lessen uit het communieproject.