Voorbereiding Eerste Communie


Voor veel kinderen is de Eerste Communie een intense beleving, een groot feest.
Ze mogen nu meedoen met de geloofsgemeenschap.
De Eerste Communie is meer dan vroeger een zaak van ouders en kind geworden, waarbij de school er in mindere mate bij betrokken wordt.
Ouders, kind en parochie proberen in goede samenwerking dit sacrament op een verantwoorde wijze tot uitdrukking te laten komen.
Als parochie bieden we ouders en kind bij de voorbereiding de helpende hand.
Wij doen dat in samenwerking met een werkgroep waar ook ouders in vertegenwoordigd zijn.

Aanmelding.
Kinderen in groep vier van het basisonderwijs komen in aanmerking om hun Eerste Communie te doen.
Indien er sprake is van een andere vorm van onderwijs dient de communicant minstens de leeftijd te hebben van een kind van groep vier.
Aan het begin van het schooljaar worden via alle basisscholen van De Moer, Loon op Zand, Kaatsheuvel en Sprang-Capelle uitnodigingen verspreid.
Ouders krijgen een uitnodiging voor een informatieve ouderavond. In de uitnodiging staan datum, tijd en plaats van bijeenkomst vermeld.
Klik hier voor de uitnodiging.
Klik hier voor het aanmeldingsformulier.


 
 
Deze formulieren zijn ook verkrijgbaar via:
Secretariaat Loon op Zand
(0416) 36 12 15
Parochieel centrum Kaatsheuvel
(0416) 27 25 15


Voorbereiding
Er komen ouderavonden waarin gesproken wordt over de betekenis van het sacrament, over de wijze van voorbereiding en over de organisatie van het communieproject.
De voorbereiding vindt plaats met behulp van het project Ik ben bij je en bestaat uit acht lessen uit het communieproject.