Eerste Communie

Eerste Communie
Voor veel  kinderen is de Eerste Communie een intense beleving, een groot feest.
Ze mogen nu meedoen met de geloofsgemeenschap.
De Eerste Communie is meer dan vroeger een zaak van ouders en kind geworden, waarbij de school er in mindere mate bij betrokken wordt.
Ouders, kind en parochie proberen in goede samenwerking dit sacrament op een verantwoorde wijze tot uitdrukking te laten komen.
Als parochie bieden we ouders en kind bij de voorbereiding de helpende hand.
Wij doen dat in samenwerking met een werkgroep waar ook ouders in vertegenwoordigd zijn.

Aanmelding.
Kinderen in groep vier van het basisonderwijs komen in aanmerking om hun Eerste Communie te doen.
Indien er sprake is van een andere vorm van onderwijs dient de communicant minstens de leeftijd te hebben van een kind van groep vier.
Aan het begin van het schooljaar worden via alle basisscholen van De Moer, Loon op Zand, Kaatsheuvel en Sprang-Capelle uitnodigingen verspreid.
Ouders krijgen een uitnodiging voor een informatieve ouderavond.In de uitnodiging staan datum, tijd en plaats van bijeenkomst vermeld.
De uitnodiging is ook hier te downloaden, KLIK HIER
 
KLIK HIER voor het aanmeldingsformulier.
 
 
 
 
 
Deze formulieren zijn ook verkrijgbaar via:

Secretariaat Loon op Zand
(0416) 36 12 15
Parochieel Centrum Kaatsheuvel
(0416) 27 25 15

Voorbereiding
Er komen ouderavonden waarin gesproken wordt  over de betekenis van het sacrament, over de wijze van voorbereiding en over de organisatie van het communieproject.
De voorbereiding vindt plaats met behulp van het project Gods grootste geschenk en bestaat uit acht lessen uit het communieproject. Klik hier voor het informatieboekje.

Tijdstip
Er zijn 2 vieringen in 2020:
zondag 7 juni 10.00 uur St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
zondag 14 juni 11.00 uur St. Jan te Kaatsheuvel