Afscheidsviering Pastor Groos

Het was een mooie afscheidsviering voor pastor Groos.
Tijdens een plechtige eucharistieviering in de St. Jan te Kaatsheuvel heeft pastor Groos afscheid genomen van de parochie H. Willibrord.
Het mooiste afscheid is, als je tegen elkaar kunt zeggen: “Vrede en alle goeds!” Woorden van dankbaarheid en hoop.
Door de Coronaperiode waren we, als parochie, nog niet in staat geweest om afscheid van pastor Groos te nemen.
Hij is inmiddels met emeritaat.
Vele parochianen zijn uit alle kerken van onze parochie naar de eucharistieviering gekomen om te vieren en te danken voor de goede priesterlijke inzet van pastor Groos.
Het gemengd koor o.l.v. dirigent Sjaak Kazen luisterde de eucharistieviering op met mooie gezangen.
Na de viering was er gelegenheid om pastor Groos te ontmoeten, te bedanken voor zijn inzet en samen met hem een kop koffie of thee te drinken.
We kijken dankbaar terug op de inzet van pastor Groos.
Ten gevolge van een Wifi storing hebben we alleen maar audio kunnen uitzenden.


Afscheid pastor Groos
Door de Coronaperiode zijn we als parochie nog niet in staat geweest om afscheid van pastor Groos te nemen.
Hij is inmiddels met emeritaat. Wij willen hem als parochiegemeenschap bedanken voor zijn priesterlijke diensten op zondag 26 juni om 11.00 uur tijdens de Eucharistieviering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
We hopen dat u in de gelegenheid bent om pastor Groos na de viering te ontmoeten, te bedanken voor zijn inzet en samen met hem een kop koffie of thee te drinken.

Mededelingen

Huwelijk:

 

Overleden:


mevrouw Han Vercijs-Verhoeven, 69 jaar

uitvaart vrijdag 30 september 2022 in crematorium te Tilburg

 

 

 

Doop:

 

 

Streamer voor live uitzendingen van Eucharistievieringen
Sinds een jaar zenden we de eucharistieviering uit vanuit de St. Jans Onthoofding te Loon op Zand op zondagmorgen via Website, Facebook en Youtube.
.. We zenden nu ook vanuit de St. Jan te Kaatsheuvel.
Voor beide locaties zijn wij op zoek naar vrijwilligers die dit graag mee willen doen.
We draaien met het pakket OBS, een vrij gemakkelijk programma dat je zo onder de knie hebt.
Je wordt via een interne cursus opgeleid, alle programma instellingen zijn voorbereid en per locatie ingesteld.
Wie komt ons helpen met het streamen van deze uitzendingen?
In de oneven weken op zondagmorgen 11.00 uur vanuit Kaatsheuvel,
in de even weken op zondagmorgen 09.30 uur vanuit Loon op Zand.
Het is de bedoeling dat je op den duur ook zelfstandig gaat draaien.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Piet Marisael. 06-27652657

Interieurverzorgster gevraagd
Wij zoeken voor het parochieel centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel een vrijwilliger die 1x per week, schoonmaakwerkzaamheden op de begane grond kan verrichten.
Het gaat om de hal, keuken en werkruimten.
Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand.

Vacatures parochiebestuur
Er zijn nog vacatures in ons parochiebestuur o.a. voor de functie van secretaris, personeelszaken en binnenkort komt de functie voor de begraafplaatsen vrij.
Wie wil daarvoor aanspreekpunt zijn? Help ons met uw talenten.
Wij zien graag bestuursleden vanuit de kernen, Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer vertegenwoordigd in het parochiebestuur.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de pastoor.

Afgelopen vrijdag namen wij vanuit het crematorium Nieuwkuijk afscheid van Jo van de Leur- Maas.

Zaterdag namen wij vanuit de kerk St. Jans Onthoofding, Loon op Zand afscheid van Mien van Gorkom- van Leijsen. Aansluitend heeft de begraving plaatsgevonden op de begraafplaats aan de Kloosterstraat.

Dat Jo en Mien mogen rusten in vrede!

Komende week zijn er ouderavonden voor de kinderen die komend jaar de 1e H. Communie gaan ontvangen;

Maandagvond om 20.00 uur in de parochiezaal bij de pastorie , Loon op Zand en

dinsdagavond om 20.00 uur op het parochieel centrum in Kaatsheuvel.

Dinsdag is er om 10.15 uur een Eucharistieviering in De Venloene.

Woensdagvond komen de Vormelingen bijeen om 18.30 uur op het parochieel centrum in Kaatsheuvel voor een 1e les met het thema; “De Helper”

Donderdag is er om 09.30 uur een Euchartieviering in de dagkapel, Loon op Zand.

Komende zondag ontvangt Danley Koppenaal het H. Doopsel om 14.00 uur in de kerk H.H.Martelaren van Gorcum.

U kunt zich nog opgeven voor de bedevaart naar Venlo , dinsdag 4 oktober. Aanmeldformulieren kunt u vinden achter in de Kerken.

Eucharistievieringen online:
De Eucharistieviering is op zondag ook te volgen op de websitepagina H.Mis en facebookpagina Heilige Willibrord, daar naast zijn de opgenomen eucharistievieringen ook te vinden op ons Youtube-kanaal Parochie Willibrord gemeente Loon op Zand

Per e-mail doorgeven van een misintentie:
Bij het parochie secretariaat in Loon op Zand en bij het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel worden misintenties wel eens telefonisch doorgegeven en per bank betaald.
Mocht u hiervoor kiezen willen we u vriendelijk vragen om bij de bankopdracht in de omschrijving het volgende aan te geven:

De naam die bij het op lezen genoemd gaat worden
Datum waarop u wenst dat de intentie gelezen zal worden.
De naam van de kerk die u gekozen hebt.

Deze gegevens zijn nodig voor een juiste vermelding en de parochie administratie.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101

Bedrag misintentie:
Ook onze parochie ontkomt niet aan de tariefverhogingen.
Het bedrag voor een misintentie is € 13,50.
U vind bij alle uitgangen van onze parochiekerken briefjes voor het opgeven van misintenties.
Deze kunt u ook opgeven en/of afgeven op het secretariaat of het parochieel centrum.

Belangrijk:
Email-adressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Voor Jeugd-jongeren:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Kaarten:
Achter in de kerk van de St. Jan staat een standaard waar diverse handgemaakte kaarten te koop zijn.
De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.

Stiltecentrum en Begraafplaatsen:
Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaatsen zijn geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Reglement begraafplaatsen parochie H. Willibrord.
Het reglement begraafplaatsen is te vinden klik hier…
Bij alle vijf begraafplaatsen hangt een exemplaar ter inzage.