Afscheidsviering Pastor Groos

Het was een mooie afscheidsviering voor pastor Groos.
Tijdens een plechtige eucharistieviering in de St. Jan te Kaatsheuvel heeft pastor Groos afscheid genomen van de parochie H. Willibrord.
Het mooiste afscheid is, als je tegen elkaar kunt zeggen: “Vrede en alle goeds!” Woorden van dankbaarheid en hoop.
Door de Coronaperiode waren we, als parochie, nog niet in staat geweest om afscheid van pastor Groos te nemen.
Hij is inmiddels met emeritaat.
Vele parochianen zijn uit alle kerken van onze parochie naar de eucharistieviering gekomen om te vieren en te danken voor de goede priesterlijke inzet van pastor Groos.
Het gemengd koor o.l.v. dirigent Sjaak Kazen luisterde de eucharistieviering op met mooie gezangen.
Na de viering was er gelegenheid om pastor Groos te ontmoeten, te bedanken voor zijn inzet en samen met hem een kop koffie of thee te drinken.
We kijken dankbaar terug op de inzet van pastor Groos.
Ten gevolge van een Wifi storing hebben we alleen maar audio kunnen uitzenden.


Afscheid pastor Groos
Door de Coronaperiode zijn we als parochie nog niet in staat geweest om afscheid van pastor Groos te nemen.
Hij is inmiddels met emeritaat. Wij willen hem als parochiegemeenschap bedanken voor zijn priesterlijke diensten op zondag 26 juni om 11.00 uur tijdens de Eucharistieviering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
We hopen dat u in de gelegenheid bent om pastor Groos na de viering te ontmoeten, te bedanken voor zijn inzet en samen met hem een kop koffie of thee te drinken.

Mededelingen


Huwelijk:

Overleden:

mevrouw Carla Herrings-Noppen, 89 jaar
Crematie Crematorium Maaslanden vrijdag 16 februari 2024 om 15.30 uur.
Voorganger pastoor Luijckx

Doop:


Mededelingen 17 en 18 februari 2024

Donderdag 15 februari heeft de bijzetting plaatsgevonden van Gerda Verbeek – Reijners op de begraafplaats Loon op Zand.
Vrijdag 16 februari is er vanuit het crematorium in Vlijmen afscheid genomen van Carla Herrings – Noppen.
Namiddag heeft de bijzetting plaatsgevonden op de begraafplaats St. Jan Kaatsheuvel.
Dat Gerda en Carla mogen rusten in vrede!

Na de Eucharistieviering zondagg in de St. Jan Kaatsheuvel is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.

Dinsdag 20 februari is er om 10.15 uur een Eucharistieviering in De Venloene.
In de namiddag zal de ter aarde bestelling plaatsvinden van Jeannine van Loon op de begraafplaats Loon op Zand.

Woensdag 21 februari komen de Vormelingen om 19.00 uur bijeen voor een les met het thema ”Uitdragen” op de pastorie Loon op Zand.

Donderdag 22 februari is er om 09.30 uur een Eucharistieviering in Loon op Zand.
Aansluitend vergadert het pastoraal team.


Deze mededelingen kunt u nog eens nalezen. Bij de uitgangen van de kerken liggen exemplaren met deze mededelingen om mee te nemen.


Eucharistievieringen online:
de websitepagina H.Mis en facebookpagina Heilige Willibrord, daar naast zijn de opgenomen eucharistievieringen ook te vinden op ons Youtube-kanaal Parochie Willibrord gemeente Loon op Zand

Per e-mail doorgeven van een misintentie:
Bij het parochie secretariaat in Loon op Zand en bij het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel worden misintenties wel eens telefonisch doorgegeven en per bank betaald.
Ook is het mogelijk misintenties via het contactformulier op te geven Klik hier …
Mocht u hiervoor kiezen willen we u vriendelijk vragen om bij de bankopdracht in de omschrijving het volgende aan te geven:


De naam die bij het op lezen genoemd gaat worden
Datum waarop u wenst dat de intentie gelezen zal worden.
De naam van de kerk die u gekozen hebt.

Deze gegevens zijn nodig voor een juiste vermelding en de parochie administratie.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101


Bedrag misintentie:
Ook onze parochie ontkomt niet aan de tariefverhogingen.
Het bedrag voor een misintentie is € 14,00.
U vind bij alle uitgangen van onze parochiekerken briefjes voor het opgeven van misintenties.
Deze kunt u ook opgeven en/of afgeven op het secretariaat of het parochieel centrum.


Belangrijk:
Email-adressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Voor Jeugd-jongeren:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl


Kaarten:
Achter in de kerk van de St. Jan staat een standaard waar diverse handgemaakte kaarten te koop zijn.
De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.

Stiltecentrum en Begraafplaatsen:
Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaatsen zijn geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.


Reglement begraafplaatsen parochie H. Willibrord.
Het reglement begraafplaatsen is te vinden klik hier…
Bij alle vijf begraafplaatsen hangt een exemplaar ter inzage.