Afscheidsviering Pastor Groos

Het was een mooie afscheidsviering voor pastor Groos.
Tijdens een plechtige eucharistieviering in de St. Jan te Kaatsheuvel heeft pastor Groos afscheid genomen van de parochie H. Willibrord.
Het mooiste afscheid is, als je tegen elkaar kunt zeggen: “Vrede en alle goeds!” Woorden van dankbaarheid en hoop.
Door de Coronaperiode waren we, als parochie, nog niet in staat geweest om afscheid van pastor Groos te nemen.
Hij is inmiddels met emeritaat.
Vele parochianen zijn uit alle kerken van onze parochie naar de eucharistieviering gekomen om te vieren en te danken voor de goede priesterlijke inzet van pastor Groos.
Het gemengd koor o.l.v. dirigent Sjaak Kazen luisterde de eucharistieviering op met mooie gezangen.
Na de viering was er gelegenheid om pastor Groos te ontmoeten, te bedanken voor zijn inzet en samen met hem een kop koffie of thee te drinken.
We kijken dankbaar terug op de inzet van pastor Groos.
Ten gevolge van een Wifi storing hebben we alleen maar audio kunnen uitzenden.


Afscheid pastor Groos
Door de Coronaperiode zijn we als parochie nog niet in staat geweest om afscheid van pastor Groos te nemen.
Hij is inmiddels met emeritaat. Wij willen hem als parochiegemeenschap bedanken voor zijn priesterlijke diensten op zondag 26 juni om 11.00 uur tijdens de Eucharistieviering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
We hopen dat u in de gelegenheid bent om pastor Groos na de viering te ontmoeten, te bedanken voor zijn inzet en samen met hem een kop koffie of thee te drinken.

Mededelingen


Huwelijk:

Overleden:Doop:
Mededelingen 25 en 26 mei 2024

Zondag 26 mei ontvangt Fenna Dankers het H. Doopsel om 14.30 uur in De Moer.

Iedere maandagochtend wordt om 8.30 uur het getijdengebed gebeden in de stilteruimte van de St. Jan in Kaatsheuvel.

Dinsdag 28 mei is er om 10.15 uur een Eucharistieviering in De Venloene.
Om 18.15 uur komen de communicanten bijeen in Kaatsheuvel om te oefenen voor de 1e H. Communieviering. Deze is op zondag 2 juni om 11.00 uur.

Woensdag 29 mei wordt om 19.00 uur het Rozenhoedje gebeden bij het kapelletje aan de Finantiën in Loon op Zand. U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten
voor gebed.

Donderdag 30 mei is er om 09.30 uur een Eucharistieviering in Loon op Zand.
Aansluitend vergadert het pastoraal team.

Vrijdag 31 mei wordt in Loon op Zand om 19.00 uur het huwelijk ingezegend van Rick Lems en Jacky Hoogeveen door predikant Jan Geersing.

In 2012 zijn de voormalige parochies uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer gefuseerd tot één parochie, te weten parochie H. Willibrord. Hierbij zou i.v.m. efficiëntie vanuit één secretariaat de administratieve en secretariële taken moeten worden uitgevoerd. Tot op heden is er in onze parochie nog steeds sprake van 2 locaties van waaruit deze taken werden uitgevoerd. Hierin gaat na 12 jaar verandering optreden. Vanaf 1 juni a.s. zullen alle administratieve en secretariële taken in beginsel vanuit het secretariaat te Loon op Zand worden uitgevoerd en zal het Parochieel Centrum haar deuren gaan sluiten. De repetities van het Gemengd koor en de activiteiten van de kledingsorteergroep zullen nog even worden doorgezet. Omdat de parochie geen andere bestemming heeft voor het pand Hoofdstraat 34, zal deze voormalige pastorie in de loop van het jaar in de verkoop worden gezet. Voorbereidingen hiertoe worden reeds getroffen. Uiteraard willen we als parochie in Kaatsheuvel zichtbaar en bereikbaar blijven. We zijn dan ook tevens op zoek naar mogelijkheden hiertoe. Eventueel met een loket bij het Klavier op een ochtend in de week. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.
Het telefoonnummer zal m.i.v. 1 juni a.s. worden doorgeschakeld naar Loon op Zand. Het opgeven van misintenties kan telefonisch, via de website of via de opgaveformulieren achter in de kerk. Eventuele enveloppen kunnen nog worden gedeponeerd in de brievenbus aan de Hoofdstraat nr. 34. Mails zullen vanuit het secretariaat in Loon op Zand worden beantwoord. Wij hebben de medewerkers die het secretariaat al zovele jaren hebben bemenst, hartelijk bedankt voor hun trouwe en toegewijde inzet.


Deze mededelingen kunt u nog eens nalezen. Bij de uitgangen van de kerken liggen exemplaren met deze mededelingen om mee te nemen.


Eucharistievieringen online:
De Eucharistieviering is op zondag ook te volgen op de websitepagina H.Mis en facebookpagina Heilige Willibrord, daar naast zijn de opgenomen eucharistievieringen ook te vinden op ons Youtube-kanaal Parochie Willibrord gemeente Loon op Zand

Per e-mail doorgeven van een misintentie:
Bij het parochie secretariaat in Loon op Zand en bij het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel worden misintenties wel eens telefonisch doorgegeven en per bank betaald.
Ook is het mogelijk misintenties via het contactformulier op te geven Klik hier …
Mocht u hiervoor kiezen willen we u vriendelijk vragen om bij de bankopdracht in de omschrijving het volgende aan te geven:


De naam die bij het op lezen genoemd gaat worden
Datum waarop u wenst dat de intentie gelezen zal worden.
De naam van de kerk die u gekozen hebt.

Deze gegevens zijn nodig voor een juiste vermelding en de parochie administratie.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101


Bedrag misintentie:
Ook onze parochie ontkomt niet aan de tariefverhogingen.
Het bedrag voor een misintentie is € 14,00.
U vind bij alle uitgangen van onze parochiekerken briefjes voor het opgeven van misintenties.
Deze kunt u ook opgeven en/of afgeven op het secretariaat of het parochieel centrum.


Belangrijk:
Email-adressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Voor Jeugd-jongeren:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl


Kaarten:
Achter in de kerk van de St. Jan staat een standaard waar diverse handgemaakte kaarten te koop zijn.
De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.

Stiltecentrum en Begraafplaatsen:
Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaatsen zijn geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.


Reglement begraafplaatsen parochie H. Willibrord.
Het reglement begraafplaatsen is te vinden klik hier…
Bij alle vijf begraafplaatsen hangt een exemplaar ter inzage.