Priesterjubileum P. Luijckx

Dankwoord
Zilveren Priesterjubileum van Pastoor Peter Luijckx
Beste parochianen,
Op zondag 22 mei j.l. mocht ik in een bijzonder feestelijke eucharistieviering in onze parochiegemeenschap mijn 25 jarig priesterjubileum vieren en velen ontmoeten bij de receptie na afloop.
De prachtig versierde St. Jan in Kaatsheuvel bood voldoende ruimte om dit te doen. De aanwezigheid van vele parochianen, waaronder de gilden en koren uit onze parochie H. Willibrord, hun dirigenten en organisten, de lectoren, misdienaars en acolieten, kosters, allen die het jeugd- jongerenwerk ondersteunen, de kinderkerk mede vorm gaven, de mooie woorden vanuit het parochiebestuur en het pastorale team waren hartverwarmend.
Zowel tijdens als na de viering was er aandacht voor de kinderen in de vorm van activiteiten in de tuin en zelfs een springkussen. De jongeren hadden graffity schilderijen gemaakt en er was een boom met allemaal handjes erop met namen van kinderen.
Het prachtige weer maakte alles tot een uniek gebeuren.
Op de eerste plaats gaat mijn dank uit naar Onze Lieve Heer die de Bron is van mijn bestaan en geloof en de priesterroeping in mijn hart heeft gelegd en laten groeien tot wat het nu is.
Dank aan mijn moeder die in Arnhem in een zorgcentrum verblijft is en mij altijd in mijn priesterroeping en werk als priester steunt en meedraagt in haar gebed. Dinsdag, 24 mei, de dag van mijn priesterwijding heb ik met haar eucharistie gevierd en de opname van de eucharistieviering nog eens bekeken.
Dank aan de familieleden die mij al die jaren ondersteunen.
Woensdag was er een ontmoeting met mijn coursgenoten. Wij vierden eucharistie in de kerk van het Heike in Tilburg, waarna er nog een samenzijn volgde in het proeflokaal van de Abdij van Koningshoeven in Tilburg.
Van harte dank ik eenieder, ook vanuit de verenigingen, voor alle goede wensen, felicitaties en attenties. Dank voor de bijdrage voor het jeugd- jongerenwerk in onze parochie, hetgeen van groot belang is. De jeugd heeft de toekomst.
Het parochiewerk gaat weer verder, ook na zo’n prachtig jubileum.
De psalmtekst die ik had gekozen bij mijn priesterwijding in 1997 komt uit psalm 40; “God, Uw wil te doen is mijn vreugde”. Vandaaruit bouw ik graag verder samen met u en slaan wij de handen ineen.
Wat hebben wij nodig als parochiegemeenschap?
Met en voor elkaar bidden, vieren en gemeenschap blijven vormen, elkaar enthousiasmeren vanuit ons geloof in Christus.
Mensen die zich willen engageren in werkgroepen, met name ook voor het jongerenwerk. Mensen die het parochiebestuur willen versterken,
Blijven investeren in mensen, in liturgie, vorming, katechese,
Mensen die ook weten dat een parochiegemeenschap niet kan bestaan zonder geldelijke middelen.
Wij hebben jouw inzet en talenten nodig om een plaats van licht en vrede te zijn.
Van harte hoop en bid ik dat wij er samen met het pastorale team, het parochiebestuur en heel de geloofsgemeenschap in slagen te blijven bouwen aan het plan van God met onze wereld en een plaats om te blijven samenkomen en vieren.
Wees bij dit alles niet bang. Dit woord staat 365 keer in de H. Schrift. Christus weet wat er in mensen omgaat en wat er nodig is voor ons geluk.
Met en tussen u in wil ik mijn priesterschap vorm blijven geven tot geluk van mijzelf en velen. Ieder van u is in mijn dagelijks gebed.
Nogmaals dank en graag tot ziens. In Christo.
Pastoor Peter Luijckx25 jarig priesterjubileum pastoor Luijckx
Na alle beperkingen rond Corona is er meer vrijheid en ook meer duidelijkheid gekomen rond het vieren van het 25 jarig Priesterjubileum van pastoor Luijckx dit jaar. (Wijdingsdag 24 mei 1997).
Ondanks het feit dat wij na twee moeilijke jaren a.g.v. corona, door de oorlog in Oekraïne op een andere manier in moeilijke tijden leven, zal dit jubileum in alle bescheidenheid worden gevierd tijdens de Eucharistieviering op zondag 22 mei om 11.00 uur in de St. Jan in Kaatsheuvel.
Hier is nl. de ruime mogelijkheid om na afloop van de viering de pastoor te feliciteren en deel te nemen aan de receptie.
Het handen schudden zal nog niet voor iedereen weer vanzelfsprekend zijn, daarom zullen felicitaties volgens wens van de pastoor plaatsvinden via de bekende “boks”.
Ook is er aan de kinderen gedacht. Met een feestelijk samenzijn in de pastorietuin.
Omdat er dit weekend één Eucharistieviering, met Kinderkerk, zal zijn in onze parochie heeft jong en ouder de kans deze plechtigheid bij te wonen.
Voor hen die niet van huis kunnen is de viering via de parochiewebsite te volgen.
Pastoor Luijckx heeft te kennen gegeven eventuele giften te willen besteden aan het jeugd- en jongerenpastoraat van onze parochie H. Willibrord. Dit kan via bankrekening nummer
NL29 RABO 0124 8331 01 t.n.v. Parochie H. Willibrord Loon op Zand o.v.v.
zilveren jubileum pastoor Luijckx.

U bent van harte uitgenodigd.
Parochiebestuur Parochie H. Willibrord (Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer)