Bestuursbericht over H. Joachim De Moer


Mededeling m.b.t. de voorgenomen sluiting van de kerk H. Joachim in De Moer

Bericht vanuit het parochiebestuur

Beste parochianen,

Zoals u weet heeft onze parochie zoals de meeste parochies het moeilijk om het hoofd financieel boven water te houden. Belangrijke, maar ook moeilijke stappen moeten daarom worden gezet. Het aantal parochianen dat de kerk bezoekt staat niet meer in verhouding tot het aantal kerken.
Het parochiebestuur heeft grote zorgen, immers; de financiƫle druk van vaste lasten, stookkosten en onderhoud van kerken drukken zwaar op de begroting.
Tevens ligt er druk op de pastorale bediening.
December vorig jaar hebben wij moeten aankondigen dat de kerk van de
HH Martelaren van Gorcum tegen het eind van dit jaar zal worden gesloten.
Helaas hebben wij ook moeten besluiten de kerk van de H. Joachim in De Moer eind 2025 aan de eredienst te onttrekken. Tot die tijd kunnen er nog vieringen plaatsvinden in de kerk.
Ook voor de kerk in De Moer zal tegen eind 2025 een herbestemming moeten zijn gevonden daar dit verlichting brengt in de financiƫle lasten van onze parochie.
Natuurlijk zullen er in 2024 met een mogelijke uitloop naar 2025 consultatieronden zijn met betrokken parochianen voordat de kerk aan de eredienst zal worden onttrokken. Verder is het goed te weten dat de
begraafplaats open blijft.
Wij beseffen heel goed dat wij allen een emotionele band hebben met onze kerken en u natuurlijk in bijzonder met de kerk in De Moer.
Ook daarom al zijn het opnieuw moeilijke, maar wel noodzakelijke, besluiten die moeten worden genomen om onze parochie levensvatvaar te houden.
We houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen en vertrouwen op uw begrip en gebed voor elkaar.
Parochiebestuur Parochie H. Willibrord