Informatie avonden

Beste parochiaan,
Zoals u wellicht inmiddels heeft vernomen, is het parochiebestuur voornemens om twee kerken in de parochie te sluiten, te weten de H.H. Martelaren van Gorcum in Kaatsheuvel (nov. 2024) en de H. Joachim in De Moer (nov. 2025).
In verband hiermee wil het parochiebestuur u uitnodigen voor een informatieavond waarin een en ander zal worden toegelicht en de gelegenheid is voor het stellen van vragen.

11 april 2024
Infoavond sluiting H. Joachim De Moer
Locatie: het Maoske De Moer, 19.30 uur – 21.00 uur

25 april 2024
Infoavond sluiting H.H. Martelaren van Gorcum Kaatsheuvel
Locatie: kerk Erasstraat Kaatsheuvel, 19.30 uur – 21.00 uur


Wij hopen u dan te kunnen ontmoeten.
Het parochiebestuur van de Parochie H. Willibrord