Archief 2023

20 december 2023

Kerstconcert koor Cantiqua

Zondag 17 december gaf Cantiqua in de kerk in Loon op Zand een kerstconcert. Cantiqua zingt in de Petrus Dondersparochie in Tilburg, maar zij geven naast het opluisteren van de vieringen in de kerk daar en ook elders, mooi verzorgde concerten. Het kerstconcert in Loon op Zand was erg gevarieerd, met mooie traditionele kerstliederen, verassende arrangementen en er was samenzang. Ook waren er diverse solisten en werd er ter afwisseling een kerstgedachte in dialect en een gedicht voorgedragen. Bij het laatste lied mochten de kinderen meedoen met diverse muziekinstrumentjes die werden uitgedeeld. Het was een erg mooi kerstconcert. Het tilde ons allemaal even op uit de weerbarstige tijden waarin wij momenteel leven. Ieder ging dankbaar naar huis.
Dank dat dit mogelijk is gemaakt.

Kerstmis komt dichterbij

De tweede week van de advent zit er weer op. Een drukte in de parochie. Denk maar even aan de kerstbijeenkomsten van de KBO, Vrouwen van Nu, de Zonnebeloem, maar ook vormsel en communie voorbereidingen, de jongerengroep, koperpoetsgroepen, de liturgische was die wordt gedaan en de kerken die verder worden versierd. De voorbereidingen zijn in de gehele parochie in volle gang.
Om een indruk te krijgen wat er allemaal gedaan wordt gaan we naar de jongeren en vormselgroep. Maar liefst 27 Kinderen waren op 9 december naar de pastorie gekomen om zich voor te bereiden op het grote kerstfeest.
De kinderen hebben voedsel ingezameld voor de voedselbank. Dank jullie wel voor deze mooie gift!
De bijeenkomst begon met een korte uitleg over het kerkelijk jaar en wat vieren we allemaal.
Hierna werd de tweede adventskaars aangestoken met een uitleg over de advent. Waarom bereiden we ons voor en hoe doen we dat? Natuurlijk hoort daar ook de kerststal bij. De kinderen waren er allemaal mee eens, de herders en koningen waren nog nergens te bekennen. Ze waren nog niet bij de stal maar in het veld of in een ver land. Ook het kerstverhaal werd verteld.
Bij iedere bijeenkomst hoort ook iets lekkers. We werden allemaal door enkele moeders verwend met heerlijke warme chocolademelk met marshmallow sneeuwpoppen.
Na de pauze was het creatieve gedeelte aan de beurt. Een eigen kerstwindlicht maken en kerstkaarten knutselen voor mensen in de parochie. Inmiddels zijn er al meer dan 150 kerstkaarten gemaakt die willekeurig worden rondgebracht. Wie weet wordt u ook verrast.
Na de bijeenkomst kregen de kinderen allemaal een opdracht mee. Deel dit engeltje uit aan iemand die het kan gebruiken. Het was weer een fantastisch bijeenkomst. Wees welkom allemaal.
Bent u al bij de adventskalender geweest?
Inmiddels zijn er al heel wat luikjes open. Bij ieder luikje hoort een kaartje met een opdracht, recept, bezinnende tekst of een knutselwerkje. In de kerken en bij de adventskalenders staan kratten waar u voedsel in kunt leggen voor de voedselbank. Iedere week worden deze kratten naar de voedselbank gebracht. Ook ligt er op het tafeltje een boekje om reacties op te schrijven. De kerstboomversiering is inmiddels aangebracht. Nog enkele dagen aftellen en het is Kerstmis.

Communievoorbereiding

Afgelopen week zijn de communicanten weer naar de communiebijeenkomst geweest. Met de kinderen zijn we naar de sacristie geweest. Samen hebben we naar de liturgische kleding gekeken van de pastoor, diaken en de misdienaars. Wat hangt er veel kleding in de kast met zoveel verschillende kleuren. En wat ziet het er allemaal mooi uit! De pastoor en diaken hebben de kinderen uitgelegd waarom en wanneer je wat aan doet. Wit voor feesten, paars in de advent en vastentijd, rood voor Pinksteren en het Vormsel en groen voor de tijd door het jaar. De kinderen kregen als vraag welke kleur de pastoor draagt met hun eerste communie? Samen riepen ze wit want dan is het feest.
Hierna zijn we de kerk ingegaan en al snel zagen de kinderen dat er veel paars aanwezig was. De adventskleur. Een grote groene krans met vier kaarsen en paarse linten hing boven in de kerk. Ook hierover werd uitleg gegeven. Daarna was de kersstal aan de beurt. De kerststal was bijna compleet, maar ja, waar is kindje Jezus eigenlijk? Het ligt niet in de kribbe? Kindje Jezus moet nog geboren worden. Hierna werd het kerstverhaal verteld. Na afloop gingen de communicanten nog een mooi kerststukje maken.

“Wensputten” in de Parochie H. Willibrord

Tussen Kerstmis en Driekoningen (25 december 2023 tot en met 6 januari 2024) zullen er in alle vier de kerken van de Parochie H. Willibrord wensputten verschijnen waar u een nieuwjaarswens in kunt doen. Die wens is voor iemand waarvan u denkt dat deze wel wat extra aandacht of hulp kan gebruiken. De wensen kunnen zijn voor een (extra) bezoekje of hulp bij een klusje in huis, een boodschap, of een andere hand- of spandienst. Op het feest van Driekoningen (6 januari) worden de wensen gekozen die in vervulling zullen gaan. Het gaat dus uitdrukkelijk om het geschenk van tijd en aandacht, geen materiële wensen. U kunt uw wens voor een ander in een dichte envelop in een van de wensputten deponeren.

Zondag 24 december Kerstvieringen voor kinderen en familie

Loon op Zand
Kerk St Jans Onthoofding Loon op Zand


15.00 uur- 15.30 uur Peuter-kleuterviering voor en door kinderen
16.30 uur Woord en communieviering met medewerking van kinderen
Met medewerking van piano -en gitaarleerlingen van Pianopraktijk Janine en LesmetLamm.
Deze jonge leerlingen hebben hard geoefend om kerstliedjes te laten horen voor en na de viering.
www.pianopraktijkjanine.nl www.lesmetlamm.nl

Kaatsheuvel
Kerk St. Jan Kaatsheuvel


16.30 uur tot 17.00 uur Peuter-kleuterviering voor en door kinderen
18.30 uur Woord en communieviering met medewerking van kinderen

13 december 2023

Adventskalender

Vanaf 1 december staan er in de portalen van kerken in Loon op Zand en de St. Jan in Kaatsheuvel grote adventskalenders. Iedere dag zal een luikje worden geopend worden met verrassende inspirerende testen en opdrachten. Beleef het mee en ga kijken.

Actie voor de Voedselbank

Gedurende de hele adventsperiode is er in de voorportalen van de kerken de mogelijkheid om producten af te leveren voor de voedselbank.
Wij zamelen voedsel en hygiënische producten in voor de mensen in onze gemeenschap die (net) niet genoeg hebben. In Loon op Zand en bij de St. Jan in Kaatsheuvel kunt u dagelijks terecht van 09.00 uur tot 17.00 uur. In De Moer en bij de kerk HH. Martelaren van Gorcum vóór de vieringen.

Gezinsviering kerstavond

Beste kinderen en ouders/ verzorgers, Het is weer december, een maand van feest en gezelligheid. Aan het eind van deze maand vieren we Kerstmis; de geboorte van het Kindje Jezus. Het Kerstfeest wordt uitgebreid gevierd, met name in gezinnen, school en in de Kerk. Hiervoor hebben we kinderen, tieners, jongeren en begeleiders nodig. Help je ons mee?
Kerk St. Jans Onthoofding – Loon op Zand zondag 24 december, Kerstavond 16.30 uur: Gezinsviering, Woord- en Communieviering
Kerk St. Jan – Kaatsheuvel zondag 24 december, Kerstavond 18.30 uur: Gezinsviering, Woord- en Communieviering
In deze viering is er bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren die zich vorige week aangemeld hebben.
Zij mogen actief meedoen door b.v. te lezen, of een doetaak.
Wilt u meer informatie? Stuur dan een E-mail naar: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Vier.nu Kerstmis staat online:

Op de website over christelijke hoogfeesten staat in deze Advent op de site, www.vier.nu een pagina over Kerstmis, met info, downloads en links over Kerstmis. De site wordt tijdens de Advent nog verder aangevuld, onder meer met een serie filmpjes waarin de Nederlandse bisschoppen vertellen over de figuren in de kerststal.
De kerststal vervult sowieso een hoofdrol dit jaar, omdat het precies 800 jaar (1223-2023) geleden is dat de heilige Franciscus van Assisi een levende kerststal introduceerde om zo de geboorte van Jezus te herdenken.

Voor elke dag een heilige

Op Vier.nu staat een kalender, waarop te zien is op welke datum hoogfeesten worden gevierd. Ook wordt voor elke dag een heilige genoemd. Dit gebeurt in samenwerking met de 365 dagen Heiligenkalender waarvan er dit jaar tien exemplaren van de gedrukte versie cadeau worden gedaan. Er staan werken op van diverse grootmeesters in de kunst. Via deze link 365heiligen@impulsar.nl kunt u de kalender 365 Heiligen bestellen.

Speciale aandacht tijdens Advent voor 800 jaar kerststal op Vier.nu Kerstmis

Op de website over de christelijke hoogfeesten staat Kerstmis centraal met speciale aandacht voor de kerststal omdat het 800 jaar geleden is dat de eerste levende kerststal werd ingericht.
Op 24 december 2023, 800 jaar geleden liet Franciscus van Assisi in het stadje Greccio in Italië een levende kerststal inrichten. Midden in de bossen van Greccio creëerde hij een stal met een kribbe, een ezel en een os. Deze eerste levende kerststal was de opmaat voor een traditie die nog altijd actueel is. Op tal van plekken – thuis, op school, in de kerk en op straat – wordt de geboorte van Christus uitgebeeld met de kerststal.
Welkom bij de viering
Vier.nu roept mensen op het hoogfeest mee te vieren in de eigen plaatselijke kerk. De site helpt om de website van de dichtstbijzijnde parochie te vinden. In het vieringenrooster van de parochies is te zien waar en wanneer men Kerstmis mee kan vieren. Ook vind u andere inspirerende en informatieve links en downloads voor en over het vieren van Kerstmis. Zo is er voor kinderen een kleurplaat en een kerststal die ze zelf in elkaar kunnen knutselen, er is een link naar het kerstevangelie en naar een brief die paus Franciscus schreef over de kerststal en nog veel meer.
Kijk voor meer informatie op Vier.nu en doe mee: Vier Kerstmis, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk

6 december 2023

Terugblik gezinsviering zondag 3 december

We bevinden ons nu in de advent. We bereiden ons voor op het feest van de geboorte van Jezus. Er is ook nieuw kerkelijk jaar begonnen. Een heel jaar lang gaan wij de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Jezus vieren.
Daarmee maakten wij in de gezinsviering een goede start. Het eerste kaarsje van hoop op de kleine adventskrans werd aangestoken. Een aantal kinderen had een mooie lees- of doetaak en diaken Alexis had in zijn preekje voor de kinderen gezegd; stel niet uit wat je vandaag of morgen kunt doen. Hij haalde een mooie voorbeeld aan van thuis. Als vader of moeder je een taakje geven en je belooft dat te doen, doe het dan ook. Wil je iets goedmaken met je broertje of zusje of iemand anders, wacht dan niet. Het maakt je veel blijer als je het in orde maakt. Dat is ook het advies van Jezus. Hij roept ons aan het begin van de advent op om goed op te letten in ons leven. Eens komt Hij namelijk terug bij ons. Niemand weet wanneer dat zal zijn. Als je oplet en goed doet zal Jezus ook jou eens meenemen om gelukkig te zijn bij Hem in de hemel.
Advent, een groene krans, vier kaarsen, want Kerstmis komt in zicht.
Het wordt steeds minder donker, dus zie je steeds meer licht.

Adventskalender

Vanaf 1 december staan er in de portalen van kerken in Loon op Zand en de St. Jan in Kaatsheuvel grote adventskalenders. Iedere dag zal een luikje worden geopend worden met verrassende inspirerende testen en opdrachten. Beleef het mee en ga kijken.
Actie voor de Voedselbank
Gedurende de hele adventsperiode is er in de voorportalen van de kerken de mogelijkheid om producten af te leveren voor de voedselbank.
Wij zamelen voedsel en hygiënische producten in voor de mensen in onze gemeenschap die (net) niet genoeg hebben. In Loon op Zand en bij de St. Jan in Kaatsheuvel kunt u dagelijks terecht van 09.00 uur tot 17.00 uur. In De Moer en bij de kerk HH. Martelaren van Gorcum vóór de vieringen.

Gezinsviering kerstavond

Beste kinderen en ouders/ verzorgers, Het is weer december, een maand van feest en gezelligheid. Aan het eind van deze maand vieren we Kerstmis; de geboorte van het Kindje Jezus. Het Kerstfeest wordt uitgebreid gevierd, met name in gezinnen, school en in de Kerk. Hiervoor hebben we kinderen, tieners, jongeren en begeleiders nodig. Help je ons mee?
Kerk St. Jans Onthoofding – Loon op Zand zondag 24 december, Kerstavond 16.30 uur: Gezinsviering, Woord- en Communieviering
Kerk St. Jan – Kaatsheuvel zondag 24 december, Kerstavond 18.30 uur: Gezinsviering, Woord- en Communieviering
In deze viering is er bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren.
Zij mogen actief meedoen door b.v. te lezen, of een doetaak.
Meld je aan vóór vrijdag 8 december en mail bovenstaande gegevens naar:
E-mail: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl Wij nemen contact met je op, om samen de taken te verdelen. We hopen dat er extra véél kinderen mee komen helpen, Het is echt nodig om juist voor jullie en alle mensen uit onze parochie een fijne kerstgezinsviering te verzorgen.

Kerstconcert koor Cantiqua

Zondag 17 december is er om 15.00 uur in de Kerk in Loon op Zand een gevarieerd Kerstconcert van koor Cantiqua uit Tilburg. Toegang is gratis.
U bent van harte welkom.

Speciale aandacht tijdens Advent voor 800 jaar kerststal op Vier.nu Kerstmis

Op de website over de christelijke hoogfeesten, Vier.nu, staat Kerstmis centraal met speciale aandacht voor de kerststal, want het is precies 800 jaar geleden dat de eerste levende kerststal werd ingericht. Op 24 december 2023 is het precies 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi in het stadje Greccio in Italië een levende kerststal liet inrichten. Franciscus vond dat zijn tijdgenoten weinig oog en begrip hadden voor de menselijke kant van het kerstverhaal. Daarom besloot hij het zichtbaar te maken. Midden in de bossen van Greccio creëerde hij een stal met een kribbe, een ezel en een os. Deze eerste levende kerststal was de opmaat voor een traditie die nog altijd actueel is. Op tal van plekken – thuis, op school, in de kerk en op straat – wordt de geboorte van Christus uitgebeeld met de kerststal. Vier mee en kijk op de website Vier.nu voor leuke ideeën, kleurplaten en interessante downloads.

Geen verwarming kerken in onze parochie

I.v.m. de voortdurende energiecrisis handhaaft het parochiebestuur het beleid om onze kerken in deze moeilijke tijden niet zonder meer te verwarmen bij de weekendvieringen, een doopsel, huwelijk of uitvaart, met uitzondering van Kerstavond, Eerste- en tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. De kerk zal alleen tijdens de vieringen op deze dagen acceptabel worden verwarmd. Wij vragen u hiermee rekening te houden en u warm te kleden. Neem eventueel een fleece dekentje mee naar de kerk of gebruik een knielkussentje om op te zitten. Wij hopen en bidden dat de situatie uiteindelijk op termijn weer ten goede zal keren.

29 november 2023

30 jaar Kledingsorteergroep

Vrijdag 19 november was er een feestelijke etentje op het parochieel centrum in Kaatsheuvel i.v.m. dit mooie jubileum. Er was een fijn menu samengesteld en er werd tevens genoten van het samenzijn. Hieronder een verslag van de totstandkoming van de kledingsorteergroep.
Naar aanleiding van een actie van pastoor Smarius in 1976 ontstonden er verschillende werkgroepen. o.a. ziekenbezoek, verwelkomen nieuwe parochianen, woord en communievieringen door leken, avondwakegroep, mensen voor het secretariaat en later de werkgroep “omzien naar elkaar” die nabestaanden bezochten. Ook ontstond de M.O.V. (Missie Ontwikkeling en Vrede). Aanvankelijk regelde deze de diverse bestaande acties zoals: Memisa Vastenactie (drie maal een deur aan deur collecte.) Wereldmissiedag voor kinderen. Oktober is nl. wereldmissiemaand, de Pinkstercollecte voor de Nederlandse Missionarissen, de paters van Mill Hill.
Tijdens de Advent in december was er de actie solidaridad, een actie voor de boeren in 3e wereldlanden. Men spitste zich toe op Max Havelaar koffie om deze te presenteren en te verkopen. De koffie werd op de eerste en de tweede Kerstdag geschonken bij de Kerststal.
Deze koffie werd betrokken van de wereldwinkel, waardoor iedere eerste zondag van de maand in het portaal van de Sint Janskerk een wereldverkoop winkel werd gehouden.
Op een gegeven moment stelde een lid voor om kleding te gaan verzamelen ten bate van “ mensen in nood” Hiervoor werd ruimte gemaakt in de oude doopkapel als depot voor de kleding. De doopvont was toen al in de kerk geplaatst.
Het was toen nog geen 1993. Ondertussen waren zusters van dezelfde orde als Trudy en Petra zich gaan vestigen in Riga, de hoofdstad van Letland. Daar was een tekort aan van alles, met name ook van kleding. Petra, als pastoraal werkster, en Trudy stelden voor om kleding te verzamelen en te sorteren voor de mensen in Riga. Hieraan werd gehoor gegeven. Petra was ook pastoraal werkster in Loon op Zand en kwam op een of andere wijze in contact met Sjouk Boekhoud. Sjouk die al diverse vluchtelingen hielp vroeg aan Petra of zij ook kleding kon ontvangen voor de vluchtelingen in Loon op Zand.
In die tijd gingen er ook aanverwante goederen zoals zelfs kinderledikantjes en boxen mee en veel speelgoed. Dit moes volgens Trudy 30 jaar geleden zijn.
Wat een prachtig werk is er al die jaren door velen gedaan! Ook Vluchtelingen in Kaatsheuvel kregen kleding van onze groep. Wij hebben hen voorgesteld zelf kleding te komen sorteren. Zo werd onze groep uitgebreid en werden zij van kleding voorzien.
De M.O.V. groep die toen uit 15 leden bestond is helaas ter ziele gegaan. Ook veranderden de omstandigheden drastisch. Trudy en Petra verdwenen uit Kaatsheuvel. Er werd een nieuw project gevonden; met name Moeder Theresa was de gelukkige. Echter na één zending stopte de aktie. Toen kwam via Tonny Smits, Dorcas in beeld en bleef diaken Alexis de werkgroep geestelijk bijstaan. De kledinggroep bestaat nog steeds en er wordt elke week gesorteerd. Er zijn vorig jaar zelfs drie zeer enthousiaste leden bijgekomen! Het is een heel fijne groep om mee te werken! Dat stemt dankbaar. Een applaus voor alle medewerkers is zeker op zijn plaats! We gaan door met sorteren, want de nood in de wereld is hoog. Eens zal er toch vrede komen? 30 jaar is er prachtig werk geleverd en onze kledinggroep blijft begaan met mensen in nood. Iets waar we zeker trots op mogen zijn!
Op het menu van ons zelf betaalde etentje en een traktatie van Jan Elshout tot slot stond de spreuk: Verleden en heden Samen aan tafel. De sorteertafel doet het hele jaar dienst en is één keer per jaar een feesttafel. Mogen dit nog vele jaren zo zijn.
Bij deze danken wij alle gulle gevers voor het aanleveren van de mooie kleding en aanverwante artikelen. Want zonder deze gulle gaven zouden wij dit liefdadigheidswerk niet kunnen doen! Tevens wensen we allen een gezegend Kerstfeest en een heel gelukkig 2024 toe! Voor hen voor wie 2023 niet zo een goed jaar was, heel veel sterkte met hopelijk een beter nieuw jaar! Pastoor Luijckx hartelijk dank voor de aanwezigheid op onze feestavond en de geestelijke steun aan ons.
Kledingsorteergroep parochie H. Willibrord Kaatsheuvel.

Gezinsviering 3 december Loon op Zand

Buiten worden de dagen steeds korter en kouder,maar in de kerk kunnen we de komende maand uitkijken naar licht en warmte.
We beginnen hier al gauw mee: op zondag 3 december begint de Advent.
Dat is de periode waarin we aftellen naar Kerstmis en we elke zondag een kaarsje meer aansteken op de adventskrans.
Hoe dichter we bij Kerstmis komen, hoe lichter het wordt.
Op zondag 3 december is in de St. Jans Onthoofding kerk te Loon op Zand om 9.30 uur een gezinsviering. Deze viering is voor de gehele parochie.
Na de viering is er een moment van ontmoeting met koffie, thee en ranja. Voor de kinderen is er weer een gezellig knutselhoekje ingericht.

Vacatures parochiebestuur H. Willibrord

Het parochiebestuur heeft uitbreiding nodig. Het bestuur is door omstandigheden ingekrompen tot 4 personen, 2 uit onze parochie, de pastoor als voorzitter en voor de functie van penningmeester is de heer Ton van Lansdaal vanuit het bisdom voor een jaar aangesteld als penningmeester n.a.v. het afscheid van de heer Nies Schellekens. Het is van groot belang dat het dagelijks bestuur van de parochie wordt vervuld door betrokken parochianen. Wilt u ons a.u.b. helpen met het vinden van bestuursleden als bv.
Vice-voorzitter, ondersteunend lid voor gebouwen en penningmeester? Alvast dank voor het meedenken.

Voedselbank

Gedurende de hele adventsperiode is er in de voorportalen van de kerken de mogelijkheid om producten af te leveren voor de voedselbank.
Wij zamelen voedsel en hygiënische producten in voor de mensen in onze gemeenschap die (net) niet genoeg hebben. In Loon op Zand en bij de St. Jan in Kaatsheuvel kunt u dagelijks terecht van 09.00 uur tot 17.00 uur. In De Moer en bij de kerk HH. Martelaren van Gorcum vóór de vieringen.

Adventskalenders

Vanaf 1 december staan er in de portalen van kerken in Loon op Zand en de St. Jan in Kaatsheuvel grote adventskalenders. Iedere dag zal een luikje worden geopend worden met verrassende inspirerende testen en opdrachten. Beleef het mee en ga kijken.

Beste kinderen en ouders/ verzorgers

December staat weer voor de deur, een maand van feest en gezelligheid.
Aan het eind van deze maand vieren we Kerstmis;de geboorte van Kindje Jezus.
Het Kerstfeest wordt uitgebreid gevierd, met name in gezinnen, school en in de Kerk.
Hiervoor hebben we kinderen, tieners, jongeren en begeleiders nodig. Help je ons mee?
St. Jans Onthoofding – Loon op Zand zondag 24 december, Kerstavond 16.30 uur: Gezinsviering, Woord- en Communieviering
St. Jan – Kaatsheuvel zondag 24 december, Kerstavond 18.30 uur: Gezinsviering, Woord- en Communieviering
In deze viering is er bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren.
Zij mogen actief meedoen door b.v. te lezen, of een doetaak
Als je iets wil doen, is het belangrijk dat je hiervoor op tijd aanmeldt.
De taken zijn:
0 Lezen,
0 doe taak
0 Als ouder/begeleider om de kinderen te begeleiden.

Verder willen we ook nog de volgende gegevens:
Naam:
Adres:
Leeftijd:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Kerk St Jan te Kaatsheuvel of St Jans Onthoofding te Loon op Zand
Meld je dus aan vóór vrijdag 8 december en mail bovenstaande gegevens naar:
E-mail: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
Wij nemen contact met je op, om samen de taken te verdelen.
We hopen dat er extra véél kinderen mee komen helpen,
Het is echt nodig om juist voor jullie en alle mensen uit onze parochie een fijne kerstgezinsviering te verzorgen.
Het kenmerk van een levende parochie is de betrokkenheid van alle mensen.
Voor deze viering gaan we nog oefenen.
De data en tijden om te oefenen zijn
Alle benodigdheden zijn voor alle kinderen in de kerk aanwezig.
De lezers krijgen tijdig de teksten aangeleverd.
Zo kunnen we tijdig met de organisatie van de kerstviering beginnen.
Wij hopen dat er extra veel kinderen reageren. Dan wordt het een prachtige Kerstgezinsviering.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep gezinsviering.

22 november 2023

Terugblik parochieactiviteiten

Vrijdag 17 november jongeren groep

De jongeren kwamen bij elkaar en hebben nagedacht over thema’s als; “het Rijk Gods” en “onze wereld”. Wat heeft Jezus voor ogen als Hij spreekt over het Rijk Gods. Onze liefde voor de medemens staat centraal, onze talenten benutten.
In de onze wereld is op veel plaatsen nog steeds geen vrede, oorlog, geweld,
Op verschillende posters hadden de jongeren een en ander uitgebeeld.
Ook zijn er alvast kerstkaarten gemaakt met creatieve kleuren.
Het was een gezellige en leerzame avond.

Zondag 19 november jubilea koorleden en uitreiken onderscheiding

Tijdens de eucharistievieringen op zondag 19 november waren er 4 jubilarisssen.
In Loon op Zand waren dat bij het herenkoor St. Caecilia, Cor van Iersel, 40 jaar lid en Henk Schellekens 25 jaar lid en in de St. Jan in Kaatsheuvel waren dat bij het gemengd koor, Joke Embrechts- Aalbers, 40 jaar lid en Diny Witteveen- Paes, 40 jaar lid.

Bovendien werd na afloop van deze huldiging Nies Schellekens onderscheiden (de oud penningmeester van onze parochie) met een Pro Ecclesia et Pontifice. Een bijzondere pauselijke onderscheiding voor verdiensten aan de parochiegemeenschap gedaan. In een begeleidende brief van bisschop Gerard de Korte ontving Nies zijn felicitatie.
U vindt elders in de krant een uitgebreid artikel met foto’s m.b.t. de huldigingen van de jubilarissen in Kaatsheuvel.

Ieder jaar wordt b.g.v. de H. Caecilia door koren mooie gezangen opgedragen tijdens een feestelijke eucharistieviering: Ook het herenkoor St. Caecilia is een hechte vereniging met zeer trouwe leden. Jarenlange lidmaatschappen zijn geen uitzondering. Bij de gebruikelijke jaarlijkse Caeciliadag werden twee bassen in het zonnetje gezet; Cor van Iersel en Henk Schellekens. Al vele jaren steunpilaren bij de eerste bassen. Bijzonder is nog dat ze samen de feestcommissie van het koor zijn en hun eigen “feestje” hebben georganiseerd!

Als parochiegemeenschap zijn wij dankbaar voor het opluisteren van de vieringen in de kerk tot Gods eer. Saamhorigheid en enthousiasme staan daarbij hoog in het vaandel. Als geloofsgemeenschap dragen wij alle koren een warm hart toe en feliciteren hen met hun jubilarissen, alsmede Nies Schellekens met het ontvangen van de Pro Ecclesia et Pontifice.

15 november 2023

Gebed om vrede

Paus Franciscus roept op tot vrede in het Heilige Land en spreekt zijn bezorgdheid uit over de humanitaire situatie in Gaza. De paus roept alle partijen Paus Franciscus roept op tot vrede in het Heilige Land en spreekt zijn bezorgdheid uit over de humanitaire situatie in Gaza. De paus roept alle partijen op om hun wapens neer te leggen en alle christenen om op vrijdag 27 oktober te bidden en te vasten voor vrede. De Nederlandse Bisschoppenconferentie sluit zich bij deze oproep aan en vraagt om waar mogelijk mee te bidden en te vasten op die dag.

In verband met de komende verkiezingen schrijven de bischoppen? Laten wij als gelovige burgers nadenken over het goede wat we voor de samenleving kunnen doen door onze stem te gebruiken bij gelegenheid van de aanstaande verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer. Er zijn nl. grote uitdagingen en ontwikkelingen mbt ingrijpende visies op het mens-zijn. Samen maken we het verschil. Dat we in een democratie leven betekent niet alleen dat we mogen stemmen, maar ook dat we dat doen met het oog op wat goed is voor allen en niet alleen met het oog op wat goed is voor onszelf. Alle mensen zijn gelijk in waardigheid. Armoede, gebrek aan onderwijs en uitsluiting bedreigen die waardigheid. De bisschoppen: “We hebben sociale regelingen nodig waardoor iedereen mee kan doen.” Velen voelen zich niet gezien. Een toenemend aantal mensen raakt verwijderd van de politiek. “Herstel van het vertrouwen vraagt een brede visie op de toekomst waarin iedereen meegenomen wordt. Het algemeen welzijn kan worden bevorderd door het verbinden van mensen en door hen te verenigen in gezamenlijke projecten zoals Europa, dat begon als vredesproject door het opbouwen van vertrouwen en samenwerking”

Bovendien is iedere mens door God gewild. Dat betekent dat de menselijke waardigheid niet afhangt van ziekte, gezondheid, levensverwachting of kwaliteit van het leven. “Vanuit ons geloof kiezen we voor respect en gelijkwaardigheid. Daaraan ligt ten grondslag de onaantastbaarheid van het menselijk leven, ongeacht in welke staat of stadium het zich bevindt.”
Het idee dat geslacht niet aangeboren en niet onveranderlijk is wint terrein. De bisschoppen: “Dit idee is onverenigbaar met de christelijke visie op het menselijk leven.” Menselijke waardigheid en de zorg voor het milieu gaan hand in hand. De bisschoppen wijzen op de urgentie verder te werken aan het duurzamer opwekken en zuiniger verbruiken van energie om de aarde leefbaar te houden en nog ernstiger schade te voorkomen. “Versnelde wereldwijde samenwerking is essentieel om de klimaatcrisis aan te pakken”, schrijven ze.

Groeiende tegenstellingen

Laten we waken voor groeiende tegenstellingen en toegenomen angst in Nederland vanwege conflicten elders in de wereld, waar met name joden alsook moslims in onze samenleving ten onrechte op worden aangekeken en er negatieve gevolgen van ondervinden. “Er zijn landgenoten die niet meer herkenbaar over straat durven gaan en van wie huizen en gebouwen van samenkomst moeten worden beveiligd, is onacceptabel.”

8 november 2023

Terugblik Allerzielenvieringen

De Allerzielenvieringen in de kerken in onze parochie zijn heel stemmig verlopen. Met liefde en aandacht hebben wij onze dierbaren herinnerd die ons zijn voorgegaan in de dood. Hun namen zijn genoemd en wij bewaren hen in onze harten. Wij geloven dat zij mogen leven in Gods eeuwige vrede. De gravenzegening in Loon op Zand kon helaas door de sterke wind niet plaatsvinden. Een bijzonder dankjewel aan alle leden van de kerkhofgroepen voor hun grote inzet om de begraafplaatsen netjes te maken.

Terugblik Parochiefeest

Zondag 5 november vierden wij in de parochie het patroonsfeest op Willibrordzondag. Één gezamenlijke Eucharistieviering in de St. Jan in Kaatsheuvel. De kerk was feestelijk versierd. Dit jaar hadden wij een projectkoor samengesteld dat bestond uit koorleden van de verschillende koren uit onze parochiekerken. De gezangen waren goed verzorgd. Het koor werd geleid door de dirigent van het Gemengd Koor in Kaatsheuvel en de organiste. Zij hadden een prachtige Mis met gezangen ingestudeerd.
Samen met parochianen en afgevaardigden van de gilden uit onze parochie vierden en hoorden wij hoe de H. Willibrord zich heeft ingespannen als een van de eerste geloofsverkondigers in onze streken.
Zijn missie was niet eenvoudig, maar hij slaagde erin het Evangelie van de Heer handen en voeten te geven vanuit de oproep van Jezus aan de apostelen; “gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, verkondigt het Evangelie en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest”.
Deze oproep heeft nog niets aan actualiteit verloren, immers, van iedere gelovige wordt gevraagd een echte levende getuige te zijn van het geloof, van de hoop en de liefde die in Christus is.
Het leven is niet slechts een zaak van vraag en aanbod op materieel niveau.
In de geestelijke boodschap zit het werkelijke geluk.
Er was een kindernevendienst voor de kinderen die goed was bezocht. Annie en Anja begeleidden de kinderen, met hulp van moeders. De kinderen luisterden naar wat de H. Willibrord heeft gedaan en hoe het geloof in Jezus hem tot een gelukkig mens maakte. De kinderen kwamen net voor het Onze Vader terug in de kerk. We baden rond het altaar het Onze Vader en ze konden na de Mis nog wat knutselen in de kerk. De kinderen plakten een beeltenis van de H. Willibrord op een glazen potje, waarin een lichtje paste. Na de vendelgroet van het gilde in de kerk was er een samenkomst met koffie en thee met iets lekkers erbij. Het was een prachtig patroonsfeest. Veel dank voor ieders aanwezigheid en inzet om alles goed te laten verlopen. Wees blijde verkondigers van de Boodschap die Jezus ons geeft en wil onze parochiegemeenschap blijven dragen in geloof en daadkracht. Laten we blijven werken aan verbondenheid, meedoen, gastvrijheid en ontmoeten.
Namens het pastorale team.
Pastoor Luijckx

Hubertusviering De Moer

Zondagmiddag vond de jaarlijkse Hubertusviering plaats op het kerkplein in De Moer. Samen met leden van Wildbeheereenheid De Moer en omstreken en de parochie kwam deze stemmige openluchtviering tot stand. Er was muzikale ondersteuning van de Dutch Drums and Pipes en leden van het Hubertusgenootschap en het Gilde St. Hubertus verleenden hun medewerking.
Na de zegening van de mensen, de dieren en de Hubertusbollen werden deze “Hupkes”aan de aanwezigen uitgedeeld.
Een aloude traditie vanuit de Belgische Ardennen terechtgekomen in het Brabantse land is weer met aandacht gevierd.

Vacature begraafplaatsonderhoud

Iedere week zijn de kerkhofploegen actief bezig om de begraafplaatsen in Parochie H. Willibrord te onderhouden. Dit wordt door vele vrijwilligers gedaan. Iedereen is hierbij welkom. Het geeft zoveel voldoening dat mensen vaak doorgaan tot hoge leeftijd. Ze brengen de rollator gewoon mee.
Enkele dagen voor Allerzielen wordt er extra aandacht aan de begraafplaatsen besteed. Alles wordt op en top in orde gebracht. Het is herfst, veel bladeren vallen neer. En dus moet er veel worden geharkt.
Iedere begraafplaats heeft zijn eigen identiteit met Allerzielen. In De Moer is op de zondag voor Allerzielen de gravenzegening. In Loon op Zand gaan ze na de Allerzielenviering gezamenlijk naar het kerkhof waar vele fakkels branden.
Tijdens het onderhouden van de kerkhoven is er ook een moment van ontmoeten. Samen koffie en theedrinken op het parochieel centrum, in de aula bij de kerk of gewoon in de buitenlucht. En is er een jarige, dan is er iets lekkers bij de koffie in de vorm van vlaai of een appelflap.
Samen Kerk zijn gebeurd niet alleen in de kerk maar ook daarbuiten.
Kerkhofploegen, jullie zijn fantastische vrijwilligers en Parochie H. Willibrord is trots op jullie.Mocht u denken dit is iets voor mij!
Parochie H. Willibrord zoekt medewerkers begraafplaatsonderhoud
(m/v) Heeft u groene vingers? Werkt u graag in de buitenlucht? Vindt u het belangrijk dat de rustplaats voor onze nabestaanden er netjes en waardig uitziet? Wilt u actief betrokken zijn bij de samenleving?
De Parochie H. Willibrord is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee willen werken aan goed onderhouden begraafplaatsen in Loon op Zand, De Moer en Kaatsheuvel.
Naast het reguliere onderhoud van schoffelen, harken, grasmaaien, snoeien en bladblazen bekijkt de groep ook de mogelijkheden om de begraafplaats een meer uitnodigende aanblik te geven.
Zij verzorgen een mooie, vredige plek voor de overledenen, nabestaanden en bezoekers. De groep deelt de activiteiten zelf in, na overleg met het parochiebestuur.
Heeft u interesse in deze vacature of kent u iemand die deze graag zou willen vervullen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de Parochie H. Willibrord

1 november 2023

Zondag 5 november

Patroonsfeest H. Willibrord 5 november

Het Feest van de H. Willibrord (Willibrordzondag) is tevens parochiefeest. Dit weekend is er maar één feestelijke viering binnen onze parochie. De acolieten, misdienaars, de lectoren en het koor, vertegenwoordigen alle vier de kerken van onze parochie. Ook zijn afvaardigingen van de gildes aanwezig. Na afloop van de viering is er in de kerk gelegenheid om elkaar te ontmoeten en wordt er koffie, thee, voor de kinderen limonade en voor ieder wat lekkers aangeboden. Er is ook een kindernevendienst.

Hubertusviering

Om 13.30 uur vind op het kerkplein in De Moer de jaarlijkse Hubertusviering plaats. Het is een openluchtviering van een half uur. Tijdens deze traditionele viering worden de aanwezigen en meegebrachte honden en paarden gezegend.
Ook de Hubertusbroodjes (hupkes) worden gezegend en aan de aanwezigen uitgedeeld. Wees allen welkom.

Save the date voor de Nationale bedevaart naar Rome in Jubeljaar 2025

2025 wordt er in de katholieke kerk weer een Heilig Jaar gehouden.
De Nederlandse bisdommen organiseren in dat jaar samen een nationale bedevaart naar Rome. In oktober 2023 zijn in het hele land zogeheten ‘save-the-date-posters’ verspreid om die reis, die gepland staat van 26 april tot en met 3 mei 2025, aan te kondigen.
Een Heilig Jaar of Jubeljaar is een traditie in de katholieke kerk die teruggaat tot het jaar 1300 en gebaseerd is op een nog ouder Joods gebruik. Aanvankelijk werd een Jubeljaar eens in de 50 jaar gehouden en tegenwoordig eens in de 25 jaar. Het is een jaar om extra aandacht aan je geloof besteden, om te pelgrimeren en om een nieuwe start te maken. Een bekende traditie tijdens een Heilig Jaar is het plechtig openen van de zogeheten ‘heilige deuren’, waardoor pelgrims de vier grote basilieken in Rome kunnen betreden.

Samen op pelgrimstocht

Paus Franciscus heeft gelovigen uit de hele wereld uitgenodigd om tijdens het Heilig Jaar 2025 op bedevaart naar Rome te komen. Tijdens de meivakantie van dat jaar biedt katholiek Nederland een nationale bedevaart naar Rome aan. Pelgrims uit alle bisdommen en katholieke maatschappelijke organisaties trekken dan samen naar het graf van de apostelen Petrus en Paulus.
Op het programma staat een gezamenlijke viering in de Sint-Pieter, maar ook in de andere bekende basilieken. Ieder bisdom heeft ook eigen vieringen in een van de vele kerken in Rome. Op woensdag in die week staat deelname aan de algemene audiëntie van de paus gepland en kunnen Nederlandse pelgrims de paus ook hopelijk ontmoeten.

Pelgrims van hoop

Het internationale thema van het Heilig Jaar 2025 luidt: ‘Pelgrims van de hoop’. Voorafgaand wordt als voorbereiding op het Jubeljaar in 2024 een jaar van gebed gehouden. In de loop van het jaar zal daar op diverse manieren aandacht voor worden gevraagd.
Wie aan de nationale bedevaart naar Rome wil deelnemen, kan nu alvast de datum in zijn agenda reserveren: 26 april tot en met 3 mei 2025.
Meer informatie volgt op rome2025.nl

25 oktober 2023

Nederlandse bisschoppen roepen op tot gebed om vrede en veiligheid op voorspraak van Maria

De Nederlandse bisschoppen doen een oproep tot gebed om vrede en veiligheid op voorspraak van Maria. Zij sluiten zich daarmee van harte aan bij de recente oproepen van Paus Franciscus om te bidden om vrede in de wereld en een einde aan oorlog en geweld, en voor allen die slachtoffer zijn van terreur en geweld.

Oktober is de maand waarin op veel plaatsen in de Katholieke Kerk de rozenkrans wordt gebeden. ‘Laten wij nu dus, op voorspraak van Maria, Koningin van de rozenkrans en van de Vrede, van harte en intens dit gebed bidden tot God om de gave van duurzame vrede voor de inwoners van de vele landen die getekend worden door oorlog en conflicten, in en rond Israël, in Nagorno Karabach, Oekraïne, Zuid-Soedan, Nigeria en Jemen en andere conflictgebieden’, aldus de bisschoppen.

‘Laten we daarnaast ook vol vertrouwen bidden voor alle mensen die slachtoffer zijn van natuurgeweld, zoals van de aardbevingen in Turkije, Marokko en Afghanistan en van de overstromingen in Libië en India. Moge onze moeder Maria (Johannes 19, 26-27) hen allen bijstaan met haar voorspraak.’

Allerheiligen & Allerzielen

Allerheiligen wordt ieder jaar gevierd op 1 november. Het is in Nederland geen nationale feestdag, maar wel een katholieke feestdag waarop alle bekende en onbekende heiligen worden herdacht en geëerd. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. De dag na Allerheiligen 2 november is het Allerzielen. Op deze dag bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn. Veel gelovigen trekken op 2 november naar kerkhoven om hun geliefden te gedenken.

Katholieke jongeren dag.

Als jongere is het soms lastig om je ergens echt thuis te voelen. Je vrienden wonen verspreid door het hele land, je woont in de grote stad, maar ook in het dorp van je ouders heb je nog een bed staan. Je gaat wel eens hier, dan weer daar naar de kerk, maar een echte gemeenschap lijkt te missen.
Herkenbaar? Je bent niet de enige! God roept ons iedere dag opnieuw om bij Hem thuis te komen en voor Hem te kiezen. Hij staat op de uitkijk om ons welkom te heten. Aan jou de keus of je deze uitnodiging aanneemt. Wil je met Hem optrekken?

Welkom Thuis

Met het thema Welkom Thuis, willen wij alle jongeren in Nederland bemoedigen om van hun kerk een thuis te maken. We mogen thuiskomen bij God, maar ook bij elkaar! We mogen een plaatselijke gemeenschap opbouwen binnen de wereldkerk. Een plek waar jij en andere jongeren zich thuis voelen.

Katholieke Jongerendag 2023

Op zaterdag 4 november zullen we daarom met katholieke jongeren uit het hele land samenkomen om ons geloof te vieren! Zien we jou daar ook?
Meer informatie: Neem contact op met Laura Nieuwlaat (jongerenwerkster Bisdom Den Bosch) via lnieuwlaat@bisdomdenbosch.nl of 073-5232069 (dit nummer heeft ook WhatsApp).

Jongerengroep

Afgelopen vrijdag kwamen de jeugd van de jongerengroep weer bijeen in de parochiezaal van de pastorie. Het thema was; “wat doe je als christen met Halloween”?
Vaak denken wij dan aan spoken, vampiers, mensen die zich eng en donker hebben gekleed of hebben geschminkt om je angst aan te jagen. Dit gebeurde vroeger nogal eens om zodoende de kwade geesten van de overledenen weg te jagen.
Halloween is een heel oud gebruik dat eigenlijk betekent; All Hallows. Alle Heiligen.
Dit feest wordt op 1 november gevierd. Het gaat over alle heiligen en martelaars die in de hemel bij God zijn. Een feest dat dus gaat over licht en vrede.
Juist door te geloven in Jezus mogen wij weten dat onze overleden zielen in de hemel komen en dat we niet bang hoeven te zijn. De H. Geest helpt ons. Daarom zijn wij kinderen van het licht.
De jongeren hebben de pompoenen uitgehold en versierd met mooie figuren en gaten, waardoor het lichtje dat in de pompoen is gezet het tot een prachtig resultaat maakt. In het portiek van de pastorie heb we de pompoenen neergezet en een foto gemaakt. Kijk maar op Facebook.
Dankjewel wel jongens en meisjes. Het was een mooie gezellige en creatieve avond

18 oktober 2023

Uitstapje misdienaars/acolieten

Zaterdag 14 oktober hadden de misdienaars en acolieten van onze parochie hun jaarlijkse uitstapje. We gingen dit jaar naar het klimbos bij de IJzeren Man in Vught waar maar liefst 15 klimroutes zijn uitgezet in de bomen en palen, waar spectaculaire ziplines zijn en zelfs een nettenpark. Wij hebben ons dit keer beperkt tot het klimbos. Rond 13.30 gingen wij van start. Nadat wij allemaal vooraf een instructievideo hadden bekeken, legde een aardige instructeur uit hoe wij de veiligheidsvesten moesten aantrekken en onze klimroutes konden kiezen. Fantastisch om te zien hoe de ouderen de jongeren hielpen. Wat werd er geklommen. Hier en daar moest even de hulp van een instructeur worden ingeroepen, maar nooit hoefde er HELP te worden geroepen. Je kon de piratenroute nemen of de ninja warrior. De ouderen konden op diverse niveaus’s klimmen. De sfeer was geweldig en het weer boven verwachting goed. Nadat wij met elkaar na afloop wat hebben gedronken inzet paviljoen daar, reisden. Wij terug naar Loon op Zand om bij Lily af te sluiten met een lekker frietjes met snack en drankje.
Dank je wel voor jullie sportiviteit en gezelligheid.

Jongerengroep

Vrijdag 20 oktober is er weer een samenkomst van de “Youth Group” om 18.30 uur in de pastorie te Loon op Zand.

De Kerk viert de Werelddag van de Armen op 19 november.

De paus laat zich in zijn boodschap voor de Werelddag leiden door de woorden van het boek Tobit: “Wendt je gezicht niet af van wie arm is” (Tobit 4, 7). Het boek Tobit vertelt ons de lotgevallen van Tobit en zijn zoon Tobias. Tobit leeft als een rechtvaardige in de Assyrische diaspora. Tobit wordt blind wanneer hij een vermoorde arme volksgenoot begraaft die buiten de poorten van de stad is gegooid.
Zijn rechtvaardigheid uit zich dus in concrete daden en hij nodigt op het joodse Pinksterfeest arme joden aan zijn tafel uit. Voor paus Franciscus is dit een inspirerend voorbeeld omdat “Het boek Tobit ons leert om realistisch en praktisch te zijn in wat we met en voor de armen doen. De paus wijst ook op de armoede van kinderen in oorlogssituaties maar ook op het groeiend aantal zelfmoorden onder jongeren. Help hen in hun kwetsbaarheid zegt de paus.

De pauselijke encycliek Laudato si’ heeft een 3e druk.

Het is een bijzondere rondschrijfbrief van paus Franciscus. Hij spreekt erin over de zorg voor de schepping, als ons gemeenschappelijk huis.
De Nederlandse vertaling is te bestellen via e-mail: bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens (zoals hieronder). Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda

10 oktober 2023

Afgelopen zaterdag 7 oktober was er in Het Klavier in Kaatsheuvel een vrijwilligersbeurs georganiseerd in het kader van “Loon op Zand voor elkaar” Vanuit diverse geledingen waren er enthousiaste mensen die een stand “bemanden” om zodoende vrijwilligers te werven. Vanuit de parochie stonden wij er ook met een stand om onze parochie H. Willibrord te promoten. Er was een kleurrijke banner gemaakt en op de tafel lagen mooie invulkaartjes voor allerlei vrijwilligerstaken.

Een en ander bedoeld om een match te maken met mensen die onze parochie willen ondersteunen als bestuurslid in het parochiebestuur, als medewerker op het secretariaat, als klusser in en rond de pastorie. Wellicht heeft iemand leuke ideeën voor familiepastoraat of ben je handig in communicatie en/of omgang met sociale media, wil je bijdragen aan het verzorgen van de livestream voor de Eucharistievieringen in de kerk of neem je graag deel aan een poets- of koperpoetsploeg of wil je als koster iets betekenen voor onze parochie.
Het was een geslaagde dag met hopelijk leuke resultaten voor allen die graag wat hulp kunnen gebruiken.

Boodschap paus Franciscus voor Wereldmissiedag, 22 oktober: ‘Brandende harten, voeten op weg’

Op zondag 22 oktober viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldmissiedag. Paus Franciscus kiest als thema voor deze dag ‘Brandende harten, voeten op weg’, gebaseerd op het verhaal van de Emmaüsgangers in het Evangelie van Lucas.
Twee leerlingen van Jezus waren na de kruisiging verward en teleurgesteld, maar een ontmoeting met Christus in Emmaüs ontstak in hen het enthousiasme om weer op weg te gaan naar Jeruzalem en te verkondigen dat de Heer waarlijk was verrezen. De paus reflecteert op drie beelden uit deze gebeurtenis.
‘In het verhaal van het evangelie ervaren de leerlingen dat hun hart werd verwarmd door Jezus, hun ogen werden geopend en zij op weg gaan om van Hem te getuigen. Kunnen wij op deze manier ook getuigen zijn en missionair?
Op missiezondag wordt in de parochies gecollecteerd voor MISSIO en speciaal aandacht gevraagd voor de christenen daar.

Bijeenkomst eerste H. Communicanten.

Afgelopen week op dinsdag avond en woensdagavond kwamen communicanten bijeen. Wij beginnen nadat de kinderen en de leden van de werkgroep zich hadden voorgesteld, met een broodmaaltijd. Ook Jezus hield maaltijd en gebruikte het samenkomen rond brood en wijn als het Laatste Avondmaal. De Eucharistie. We keken naar de PowerPoint over de Schepping en bezochten de kerk om te zien wat er allemaal rond het altaar gebeurd.
De kinderen vonden het erg leuk en hebben zo een mooie start gemaakt.4 oktober 2023

Gezinsviering 1 oktober

Afgelopen zondag was het de eerste gezinsviering van het parochiejaar 2023-2024? Vele kinderen waren, met hun ouders, naar de kerk gekomen om samen eucharistie te vieren. Dit jaar is de maandelijkse gezinsviering in de kerk in Loon op Zand. Als parochie H. Willibrord vieren we deze dus samen in één kerk. De gezinsvieringen zijn voor en door kinderen. Verschillende teksten zijn aangepast in begrijpelijke taal en kunnen door de kinderen worden gelezen. Ook mogen kinderen meehelpen met kaarsjes dragen of het altaar klaar te maken. In een kleine processie dragen de kinderen de kelk, schalen met brood, water en wijn naar het altaar.
Zondag 1 oktober was het thema van de gezinsviering: Is jou JA echt JA?
We hebben geluisterd naar het verhaal van een man die twee zoons had.
De man vraagt aan beide zonen om in de wijngaard te werken. Één zoon zegt ja en doet het niet. De andere zoon zegt nee maar later kreeg hij spijt en ging toch in de wijngaard werken. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?
Pastoor Luijckx legde de kinderen uit dat het belangrijk is te doen waar je Ja op hebt gezegd. Mensen rekenen op je. Heb je nee gezegd en krijg je spijt, kun je nog altijd ja zeggen en het ook doen.
Na de gezinsviering was er tijd voor ontmoeting. Er was koffie, thee of ranja met een lekker koekje erbij. De kinderen konden de puzzels in hun misboekje oplossen of kleuren. De ouders van de kinderen en parochianen gingen met elkaar in gesprek. Er was ook gelegenheid om met pastoor Luijckx in gesprek te gaan omdat hij niet naar Kaatsheuvel hoefde. Daar werd in de Sint Jan een woord en communieviering door diaken Szejnoga verzorgd.
Op zondag 3 december om 9.30 uur is de volgende gezinsviering in de kerk te Loon op Zand.

Vrijwilligersbeurs 7 oktober

Vindt u het ook fijn om mensen te ontmoeten samen zich inzetten voor onze parochie gemeenschap? Wil je iets betekenen voor onze kostbare kerken?
Kom 7 oktober naar de vrijwilligersbeurs en ontdek het mooie en leuke vrijwilligerswerk in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Wie weet vind je wel jóuw match!

MEET & MATCH TIJDENS VRIJWILLIGERSBEURS

Zaterdag 7 oktober 10:00 uur – 16:00 uur in Het Klavier, Anton Pieckplein 1, Kaatsheuvel
Parochie H. Willibrord is dringend op zoek naar vrijwilligers voor: parochiebestuur, lectoren, kerk- koperpoetsen, ict- en mediamensen, klusjesman of vrouw, kosters, denktank, familiepastoraat enz. Tijd en inzet is bespreekbaar.
Het kenmerk van een levende parochie is de betrokkenheid van alle mensen.
Met vriendelijke groet,
Annie van Kuijk
Catechist parochie H. Willibrord

Werelddierendag

Op 4 oktober is het dierendag. Het is ook de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi, de heilige die volgens de legenden met dieren kon praten.

De allereerste dierendag vond plaats op 4 oktober 1930. Een jaar eerder was tijdens een internationaal congres van de dierenbescherming die datum uitgeroepen tot werelddierendag om aandacht te vragen voor het welzijn van dieren. De keus viel op 4 oktober omdat het ook de gedenkdag is van Sint Franciscus van Assisi. De heilige die bekend staat om zijn grote respect voor al het leven en dat van dieren in het bijzonder.

Katholieke Jongerendag 2023 “Welkom thuis”

Als jongere is het soms lastig om je ergens echt thuis te voelen. Je gaat wel eens hier, dan weer daar naar de kerk, maar een echte gemeenschap lijkt te missen. Je bent niet de enige! God roept ons iedere dag opnieuw om bij Hem thuis te komen en voor Hem te kiezen. Wil je met Hem optrekken?
Met het thema Welkom Thuis, willen wij alle jongeren in Nederland bemoedigen om van hun kerk een plek te maken waar jij en andere jongeren zich thuis voelen.
Misschien ben je naar de wereldjongerendagen in Lissabon geweest en heb je daar gezien hoe levend en groot onze kerk is. Maar niet alleen op een gave reis in het buitenland, juist ook hier in Nederland hoopt God een blijvende, opbouwende relatie met jou aan te gaan.
Op zaterdag 4 november zullen we daarom met katholieke jongeren uit het hele land samenkomen om ons geloof te vieren! Zien we jou daar ook?
Info: Laura Nieuwlaat (jongerenwerkster Bisdom Den Bosch) via lnieuwlaat@bisdomdenbosch.nl of 073-5232069 (dit nummer heeft ook WhatsApp).27 september 2023

Gezinsviering

Zondag 1 oktober is er om 9.30 uur een gezinsviering in de kerk St. Jans onthoofding te loon op Zand. Na de viering nodigen wij u uit om een kopje om een kopje koffie of thee te komen drinken en elkaar te ontmoeten.
Den Bosch en Rome biddend verbonden op 30 september 2023 Taizé-viering voor de synode

Zaterdag 30 september live verbinding met Rome
Bij de Taizéviering in de Bossche Sint-Janskathedraal zullen dezelfde liederen en teksten worden gebruikt als op dat moment in Rome. Een Taizé-gelegenheidskoor ondersteunt de samenzang in Den Bosch. Via een groot beeldscherm is er een live verbinding met de viering in Rome. Iedereen, jong en minder-jong, is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Deze uitnodiging is ook uitgegaan naar vertegenwoordigers van diverse kerken. De kathedraal is vrij toegankelijk.

Nederlandse jongeren naar Rome

Vanuit vele landen – waaronder Nederland – reizen dat weekend jongeren van allerlei kerken naar Rome om mee te doen aan deze bijzondere gebedsviering in de stijl van Taizé. Het gebed van de jongeren en paus Franciscus gaat vooraf aan de synode die later die week van start gaat in Rome. De synode staat in het teken van de vernieuwing van de kerk. Deze vernieuwing heet ‘synodaliteit’. Daarmee bedoelt de Katholieke Kerk dat iedere gelovige medeverantwoordelijkheid draagt in de kerk door actieve inbreng en inspraak. Dat vraagt om een nieuwe cultuur waarin men luistert naar elkaar, waarbij ieders stem gehoord en meegewogen wordt. Paus Franciscus benadrukt met deze gebedsviering het belang van de stem en het gebed van jonge mensen en van alle kerken.

Luisterend op weg

De viering in de Sint-Janskathedraal is een initiatief van het project ‘Luisterend op weg’, waarin de Konferentie Nederlandse Religieuzen, het Netwerk Katholieke Vrouwen en het bisdom van ’s-Hertogenbosch samenwerken om een impuls te geven aan de synodale vernieuwing van de kerk.

Ga je mee? De Mysterytoer

De Mysterytour is een activiteit van Jong Bisdom Den Bosch voor jongeren tussen 16 en 35 jaar.
“Niemand heeft er genoeg van, maar iedereen kan het maken”
We dagen jou uit om in het weekend van 24 tot en met 26 november 2023 je onder te dompelen in een mysterieuze zoektocht. Ontdek waar niemand genoeg van heeft en leer hoe je er meer van kan maken. Maar dat zal niet het enige mysterie blijken. Je zult geconfronteerd worden met vragen over jezelf, je leven en je geloof, in en uit drie verschillende fases. Wat zijn jouw antwoorden op deze levensvragen en hoe zorgen ze ervoor dat je ze kunt leven? Kunnen die antwoorden na een ervaring veranderen en jou geloof geven? En wat hebben die antwoorden te maken met diegene die jij graag zou willen zijn?
Meer info op: www.bisdomdenbosch.nl

Aandacht gevraagd voor de Dag van de Gevangene op zondag 8 oktober

Het R.-K.-justitiepastoraat vraagt parochies om tijdens de kerkvieringen in het weekend van zondag 8 oktober aandacht te besteden aan de Dag van de Gevangene. Dit is een dag om te denken aan hen die door gevangenschap niet in vrijheid leven, een dag om voor hen te bidden.

Uitnodiging van de parochie H. Bernardus van Clairvaux

Deze parochie uit Bergeijk nodigt u uit voor de jaarlijkse oktoberbedevaart ter ere van de H. Gerardus Majella.
De Gerardus feestweek wordt gehouden van zondag 15 oktober tot en met zondag 22 oktober. Meer informatie kunt u vinden in de portalen van onze parochiekerken daar liggen flyers met het programma.


13 september 2023

Terugblik open kerk St. Jan in juli en augustus

Met de hulp van vele vrijwilligers is het weer gelukt om in de vakantieperiode de kerk St. Jan open te stellen ter bezichtiging. Ongeveer 2500 bezoekers kwamen een kijkje nemen in de kerk. Ondanks dat er in verschillende talen informatie over het kerkgebouw lag, waren er toch verschillende mensen die vragen stelden aan de vrijwilligers. Bezoekers spraken ook hun bewondering uit over het interieur van het gebouwd en waren nieuwsgierig of er nog elke zondag een viering was. Er was ook veel belangstelling voor de rozenkransen en medailles, die brachten evenals de kaarten en de doorzichtige “spaarkubus” een extra bijdrage op voor de parochie.

Openmonumentendag St. Jans Onthoofding

Zondag 10 september was de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand open voor geïnteresseerden. Ruim 60 mensen kwamen de kerk bekijken. Naast foto’s over de diverse restauraties van de kerk en de kruiswegstaties, was ook een beklimming van de kerktoren mogelijk. Veel bezoekers hebben hiervan gebruik gemaakt. Opvallend was het aantal jongeren en nieuwe inwoners die de kerk zijn komen bezoeken.
Volgend jaar is de kerk weer te bezichtigen op openmonumentendag zondag 8 september 2024. Indien u eerder de kerk wilt bezichtigen kunt u contact opnemen met het secretariaat voor een afspraak.

Katholieke Jongerendag op zaterdag 4 november, thema: ‘Welkom thuis’

Op zaterdag 4 november 2023 wordt onder de vlag van JongKatholiek, de jongerenafdeling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, een Katholieke Jongerendag (KJD) gehouden met als thema ‘Welkom thuis’. Deze dag wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers in samenspraak met mgr. Mutsaerts, bisschopreferent voor Jeugd en Jongeren namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
‘Vanuit heel het land zijn deze dag jongeren tussen 16 en 30 jaar welkom in Congrescentrum De Grote Pekken in Veenendaal om hun geloof te beleven en andere jongeren te ontmoeten. Met het thema ´Welkom thuis´ willen wij de katholieke jongeren laten ervaren dat de kerk in Nederland leeft! We mogen thuis zijn bij elkaar en bij de Vader, in gemeenschap leven en als jongeren onze plek binnen de Katholieke Kerk innemen’, zeggen de organisatoren.

Aansluiten bij enthousiasme over de WJD

De Katholieke Jongerendag wordt drie maanden na de Wereldjongerendagen (WJD) gehouden. Honderden Nederlandse jongeren reizen daarvoor komende zomer naar Lissabon. Veel jongeren zullen hier inspiratie opdoen en stappen zetten in geloof. De Katholieke Jongerendag wil aansluiten bij dit enthousiasme en de jongeren die niet naar de WJD gegaan zijn, daarin meenemen Het zal een dag worden van nieuwe ontmoetingen en weerziens.
Door een kerngroep wordt al hard gewerkt om de KJD voor te bereiden. De organisatie bestaat uit verschillende werkgroepen van jongeren uit de bisdommen, nieuwe bewegingen, congregaties, katholieke studentengroepen en jongeren uit migrantengroepen. Daarmee wordt de Katholieke Jongerendag een breed gedragen initiatief.
De organisatie wil deelnemers gelegenheid bieden om te bouwen aan een persoonlijke relatie met God. Het programma bevat onder andere sprekers, muziek, de Heilige mis, workshops en ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of vormselgroep van harte welkom om aan te sluiten bij het programma deze dag6 september 2023


Vacature penningmeester parochiebestuur.

Wie helpt ons?
In oktober komt de portefeuille van penningmeester in het parochiebestuur beschikbaar. Het is van groot belang dat iemand uit onze parochiegemeenschap deze taak op zich wil nemen. Onze parochie staat voor grote uitdagingen in een tijd dat alle hulp en kennis welkom is. Wij bevinden ons momenteel in de vakantietijd maar als u interesse heeft in deze portefeuille of kent u iemand die deze belangrijke taak op zich wil nemen voor onze parochiegemeenschap, laat het ons dan weten. Aarzel niet om ons te bellen: 0416-361215

Open Monumentendag

Op zondag 10 september is de kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand geopend van 11.00 tot 17.00 uur voor bezichtiging en torenbeklimming.
De heemkundekring zal exposeren met het thema; de restauratie van de kerk.
U bent van harte welkom om de kerk te bezichtigen, de toren te beklimmen of een kaarsje aan te steken.

Informatieavonden 1e H. Communie en H. Vormsel

De Communie- en Vormselvoorbereidingen gaan weer starten.
Woensdag 13 september om 19.00 uur is er een informatieavond voor kinderen en ouders van Vormelingen op de pastorie in Loon op Zand.
Dinsdag 26 september om 20.00 uur is er een informatieavond voor kinderen en ouders van Communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle op het parochieel centrum in Kaatsheuvel.
Woensdag 27 september om 20.00 uur voor kinderen en ouders van Communicanten uit Loon op Zand en De Moer op de pastorie Loon op Zand.

De Youth Group

Na een welverdiende vakantie zijn de scholen en clubs weer begonnen.
Ook in onze parochie Heilige Willibrord is het nieuwe werkjaar gestart.
Voor de tieners en jongeren organiseren wij maandelijks bijeenkomsten op vrijdag avond van 18.30 u – 20.30 uur in de pastorie te Loon op Zand. De bijeenkomsten zijn gratis.
We noemen ons de Youth Group. Dit is een groep speciaal voor alle tieners en jongeren tussen de ongeveer 9 en 18 jaar. Iedereen is welkom, of je nu wel of niet bent gedoopt, wel of niet gelooft. We zijn een groep die houdt van gezelligheid en spelletjes doen met leeftijdsgenoten, maar ook willen we zoeken naar een beetje verdieping en groei als persoon. Welke tiener wil dat nu niet?!
Tijdens de Youth Group werken we met twee deelgroepen die zijn ingedeeld naar leeftijd, zodat iedereen tot zijn/haar recht komt.
Elke maand hebben we een ander thema. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: Hoe ga je om met Social Media, Op zoek in de kerktoren, samen pannenkoeken bakken in de keuken van de pastoor, omgaan met verleidingen die je in het leven tegenkomt, BBQ, spelletjesavond, wat vieren we met Kerstmis en Pasen enz.
Praktische dingen zullen worden afgewisseld door gesprekken met elkaar voor verdieping.
Voor de tieners is er voor de verwerking een knutsel- of doe opdracht.
De tieners en jongeren kunnen zelf een thema aandragen dat wordt uitgewerkt voor een clubavond.
Voor het komend werkjaar zijn de Youth Group avonden op 22 september, 20 oktober, 17 november, 8 december, 12 januari, 16 februari, 22 maart, 12 april, 17 mei en 14 juni.
Wees welkom en sluit bij ons aan. Wil je meer informatie stuur een mailtje naar: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl.30 augustus 2023


De vakantie is weer voorbij, we hopen dat u er de afgelopen weken van genoten hebt.

Scholen beginnen weer aan een nieuw leerjaar. Voor sommige kinderen het begin van de basisschool of van het voortgezet onderwijs. Voor de meesten een nieuwe groep en een andere leerkracht. We hopen dat het voor hen allemaal een fijn schooljaar wordt.
Vanuit de parochie wordt ook begonnen aan een nieuwe periode. Misschien heeft u een tijdje geleden de informatie gemist of was u op vakantie en dacht u er niet aan daarom onderstaand een overzicht.

Communievoorbereiding 2023-2024

Aan de ouders/verzorgers van groep 4,
In het voorjaar van 2024 zijn de Eerste Communievieringen in onze parochie. Wij nodigen uw kind van harte uit aan een van deze vieringen, en het bijbehorende voorbereidingsproject, deel te nemen. De Eerste Communie is een feestelijke viering waarbij uw kind voor de eerste keer deel neemt aan het sacrament van de Eucharistie. In onze parochie nodigen we kinderen die in groep 4 van de lagere school zitten (ongeveer 7 jaar of ouder) uit om deze grote stap te maken en zich met leeftijdsgenoten hierop voor te bereiden.
De voorbereiding bestaat uit negen lessen, en het bijwonen van de gezinsvieringen. We vertellen de kinderen over Jezus en het laatste avondmaal en Zijn vraag aan ons om brood met elkaar te blijven delen als herinnering aan Hem. We leggen ook uit dat Jezus ons wil ontmoeten in de Eucharistie en dat het een fijne manier is om Hem beter te leren kennen.

Kinderen uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle:

Informatieavond: (di) 26 september 20:00 uur.
Eerste bijeenkomst: (di) 3 oktober 17:30 uuur. Met maaltijd.
Locatie: Parochieel Centrum Kaatsheuvel Hoofdstraat 34, 5171 DD te Kaatsheuvel

Kinderen uit Loon op Zand en De Moer:

Informatieavond: (wo) 27 september 20:00 uur.
Eerste bijeenkomst: (wo) 4 oktober 17:30 uur.Met maaltijd.
Locatie: Pastorie Loon op Zand Oranjeplein 1, 5175 BE te Loon op Zand


Tijdens de informatieavond krijgt u een korte uitleg over het voorbereidingstraject en het project dat we gebruiken. Uiteraard is er ook alle ruimte om vragen te stellen. Bijgaand treft u een aanmeldingsformulier aan dat u die avond kunt inleveren.
We hopen u binnenkort op een van de informatieavonden te ontmoeten. Mocht u van tevoren al vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, waarvan u de contactgegevens onder aan deze brief vindt.
Met vriendelijke groet,
Pastoor Luijckx en catechiste Annie van Kuijk
Leden van de communiewerkgroep

Vormselvoorbereiding 2023-2024

Beste tieners van groep 8, beste ouders en verzorgers,
Het vormsel is het sacrament van de heilige Geest. Deze geeft ons de kracht, moed en inspiratie om alle kwesties in ons leven het hoofd te bieden, en als christen te leven. Degene die gevormd wordt bevestigt wat ouders en peetouders hebben beloofd bij het doopsel; te willen leven naar het voorbeeld van Jezus Christus. Als steun daarbij ontvangt de vormeling in het vormsel het zegel van de heilige Geest. Het vormsel voltooit de ingroei in de Rooms-Katholieke Kerk.
De voorbereiding op het vormsel start aan het begin van het laatste basisschooljaar (groep 8) met een informatieavond voor kinderen en hun ouders. Ons voorbereidingstraject is overzichtelijk, en laat het jonge gezicht van de Kerk zien.
Gaat uw zoon of dochter dit schooljaar naar groep 8? Dan kan deze informatie belangrijk voor u zijn. De vormselvoorbereiding gaat binnenkort weer van start.
De voorbereiding op het vormsel bestaat in onze parochie uit:
• Een informatieavond voor ouders en vormelingen samen.
• Zes bijeenkomsten van anderhalf uur in een kleine groep.
• Een bijeenkomst voor Kerstmis en voor Pasen en een terugkomles na het vormsel.
• Deelname aan de vormelingendag van het bisdom (Power of Fire) op zaterdag 6 april 2024.
• Deelname aan één of meer keuze-activiteiten in de loop van het schooljaar.
• Voor de ouders is er een ouderavond.
We kunnen ons voorstellen dat u en uw kind uitgebreider geïnformeerd willen worden over het vormsel en de voorbereiding daarop. Daarom nodigen wij u uit voor een informatieavond voor kinderen en hun ouders, op woensdag 13 september pastorie Oranjeplein 1 te Loon op Zand om 19.00 uur. U kunt op deze avond het vormselproject inzien, vragen stellen en uw kind desgewenst aanmelden. Wij hopen jullie deze avond te ontmoeten, ook (of zeker) als er nog twijfels zijn over deelname.
De eerste vormselles is op woensdag 20 september van 18.30 uur tot 20.00 uur in het parochiezaaltje van de pastorie, Oranjeplein 1 te Loon op Zand.
Mochten er vragen zijn, bel dan gerust met het parochiesecretariaat. Graag tot ziens in september!
Met vriendelijke groet,
Pastoor Luijckx en catechiste Annie van Kuijk
Leden van de werkgroep vormselvoorbereiding


23 augustus 2023

Vacature penningmeester parochiebestuur.

Wie helpt ons?
In oktober komt de portefeuille van penningmeester in het parochiebestuur beschikbaar. Het is van groot belang dat iemand uit onze parochiegemeenschap deze taak op zich wil nemen. Onze parochie staat voor grote uitdagingen in een tijd dat alle hulp en kennis welkom is. Wij bevinden ons momenteel in de vakantietijd maar als u interesse heeft in deze portefeuille of kent u iemand die deze belangrijke taak op zich wil nemen voor onze parochiegemeenschap, laat het ons dan weten. Aarzel niet om ons te bellen: 0416-361215

Oogstdankviering in De Moer

Afgelopen zondag 20 augustus werd er weer een Oogstfeest gehouden in De Moer. De laatste editie was alweer zeven jaar geleden. Aan het begin van de feestelijke dag was er een oogstdankviering in een tent op het terrein, met voorganger diaken Alexis Szejnoga en muzikale ondersteuning door de Caeciliakoren van de H. Joachim én de HH. Martelaren van Gorcum uit Kaatsheuvel, gedirigeerd door Christianne van den Dries. Het was een fijne viering met een mooie opkomst. De rest van het Oogstfeest is, mede dankzij het goede weer, uitstekend verlopen.

Op de site van RKkerk.nl vindt u een zomerserie over vluchtelingen:

‘Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen…’ vredesorganisatie PAXDeze zomer publiceert rkkerk.nl vier artikelen die eerder zijn gepubliceerd in de Pius Almanak voor 2023. Het thema is de opvang van vluchtelingen
Dion van den Berg en Margien Timmer van PAX Vredesorganisatie zoomen in op de internationale humanitaire en mensenrechten wetgeving waar het gaat om het recht op huisvesting, land en eigendommen (housing, land and property, HLP). PAX heeft zich de afgelopen jaren onder meer gericht op hoe teruggekeerde vluchtelingen, gevangenen en ontheemden hun recht op een veilig thuis kunnen opeisen, bijvoorbeeld in Syrië
Recht op huisvesting, land en eigendommen: terugkeren naar je eigen huis
Een organisatie die zich onder andere met verzoening in oorlogssituaties bezighoudt is PAX. Na de Tweede Wereldoorlog werd in ons land Pax Christi opgericht onder meer met het doel verzoening tussen Frankrijk en Duitsland tot stand te brengen. Dit initiatief groeide uit tot een Europese en later wereldwijde katholieke vredesbeweging. Door onderlinge contacten, gesprekken en uitwisseling ontstaat er begrip tussen (voorheen) strijdende partijen en worden resultaten geboekt, is de ervaring. PAX is een fusie van Pax Christi en het Interkerkelijk Vredesberaad, IKV. PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland.
Tijdens een conflictsituatie zien we dat de HLP-rechten snel onder druk staan. Zo zijn sinds de uitbraak van de oorlog in Syrië in 2011 miljoenen Syriërs slachtoffer geworden van HLP-schendingen. De meeste HLP-schendingen zijn onderdeel van systematische misdaden, zoals gedwongen verplaatsingen van de bevolking, detentie en aanvallen op civiele infrastructuur. Vooral het Assad-regime is verantwoordelijk voor deze HLP-schendingen, maar andere strijdende partijen zijn hier ook niet vrij te pleiten. Deze schendingen vormen een belangrijke belemmering voor de terugkeer van vluchtelingen en voor duurzame vrede en gerechtigheid in Syrië. Hiermee is het dus een mogelijke oorzaak voor toekomstige conflicten

Voor de vluchtelingen is de veiligheid van een eigen huis ver weg. Maar ook als men kan terugkeren naar huis, is de onzekerheid nog niet voorbij – want is er nog een plek om thuis te noemen? PAX gelooft dat terugkeer naar het land van herkomst altijd vrijwillig moet zijn. Maar als men ervoor kiest om terug te keren, ziet PAX een veilige woonsituatie voor iedereen als een voorwaarde voor een vreedzame samenleving. De afgelopen jaren hebben wij ons dan ook onder andere gericht op hoe teruggekeerde vluchtelingen, gevangenen en ontheemden hun recht op een veilig thuis kunnen opeisen. Dit is gebaseerd op de internationale humanitaire en mensenrechtenwetgeving op het gebied van het recht op huisvesting, land en eigendommen (housing, land and property, HLP). Voor veel mensen die terugkeren blijkt het een hele strijd te zijn om hun eigen huis of land terug te krijgen16 augustus 2023
Informatieavonden Eerste heilige Communie 2023 -2024


Dinsdag 26 september 20.00 u
Parochieel centrum
Hoofdstraat34 te Kaatsheuvel
Voor de communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang – Capelle

Woensdag 27 september 20.00 uur
Pastorie oranjeplein1 te Loon op zand
Voor de communicanten uit Loon op Zand en De Moer

Durf jij te kiezen voor Jezus in het sacrament van het Vormsel?

Deze keuze hoef je niet alleen te maken.
Je ouders, pastoor en de vormselwerkgroep willen je daar graag bij helpen.
We nodigen jou graag met je ouders/verzorgers uit op de informatieavond
Woensdag 13 september om 19.00 uur
Pastorie oranjeplein 1 te Loon op Zand
Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang – Capelle

Vacature penningmeester parochiebestuur. Wie helpt ons?

In oktober a.s. komt de portefeuille van penningmeester in het parochiebestuur beschikbaar. Het is van groot belang dat iemand uit onze parochiegemeenschap deze taak op zich wil nemen. Onze parochie staat voor grote uitdagingen in een tijd dat alle hulp en kennis welkom is. Wij bevinden ons momenteel in de vakantietijd maar als u interesse heeft in deze portefeuille of kent u iemand die deze belangrijke taak op zich wil nemen voor onze parochiegemeenschap, laat het ons dan a.u.b. weten. Het zou fijn zijn als er iemand uit de kernen Loon op Zand, De Moer of Kaatsheuvel is vertegenwoordigd in het parochiebestuur. Aarzel niet om ons te bellen. Pastoor Luijckx 0416 361215

Laudato si’ Alliantie publiceert inspiratiegids voor Periode van de Schepping (1 september tot en met 4 oktober)

De Laudato si’ Alliantie in Nederland komt in samenwerking met Ecokerk in Vlaanderen met nieuw materiaal om de Periode van de Schepping te vieren. Het materiaal staat in een inspiratiegids met bezinnende en verbindende ideeën ook voor de zondagse vieringen.
De ideeën en gebeden rondom het thema ‘Genees de aarde en alles wat ademt en leeft’ zijn voor gebruik in de parochie of gemeente. Bisschop de Korte, voorzitter van de Laudato si’ Alliantie Nederland zegt daarover: “Het herstel van verbinding met de natuur en de armen van deze aarde, brengt ons dichter bij onze Schepper. Het is goed om ook in de kerk bezig te zijn met deze thema’s. De Scheppingsperiode is daarvoor uitermate geschikt”.
Het idee om De Schepping te vieren is ontstaan in de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken en is inmiddels een initiatief van alle christelijke kerken. In 2015 riep paus Franciscus 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping”. Sindsdien houdt de paus jaarlijks een lezing voor deze dag van gebed en worden wereldwijd in veel kerken en gemeenschappen gebedsvieringen voor de schepping gehouden.


9 augustus 2023

Wereldjongerendagen

Zondag 6 augustus kon u op de televisie de grootse Eucharistieviering zien in Lissabon als afsluiting van de Wereldjongerendagen. Paus Franciscus, vierde met bisschoppen, priesters, diakens en 1.5 miljoen jongeren Eucharistie. Jongeren vanuit alle wereldcontinenten mochten hun geloof met elkaar delen. Deze viering was het hoogtepunt van alles wat zich tijdens deze dagen heeft afgespeeld. Een internationale programma met indrukwekkende events, intieme en ontroerende momenten van geloof en ontmoeting en zang. Paus Franciscus gaf aan dat onze wereld behoefte heeft aan jongeren die echt willen “strijden voor gerechtigheid en vrede”. “Wees niet bang”, want het is Jezus zelf die naar jullie kijkt, ziet wat er in jullie harten leeft en van je houdt. Gedurende het hele programma van de Wereldjongerendagen hebben de jongeren mochten de jongeren ervaren dat ze deel uitmaken van de grote, wereldwijde gemeenschap van de jonge Katholieke Kerk, verzameld rond paus Franciscus. Via Fatima, waar Maria nog een bijzondere groet wordt gebracht, reizen de jongeren weer naar huis. Ongetwijfeld met een rugzak vol kostbare bagage, om nooit te vergeten en om in te zetten voor een vruchtbaar geloofsgetuigenis.

Boodschap paus Werelddag van Migrant en Vluchteling: Vrij om te kiezen voor migreren of blijven
Zondag 24 september viert de Rooms-Katholieke Kerk voor de 109e keer de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. Paus Franciscus legt het accent op vrijheid. In bijzonder de keuzevrijheid om het eigen land te moeten kunnen verlaten. Het thema van zijn boodschap is dan ook ‘Vrij om te kiezen voor migreren of blijven’.

De paus noemt de migratiestromen in onze tijd ‘een uitdrukking van een complex en veelzijdig verschijnsel. Om dit te begrijpen is een aandachtige analyse noodzakelijk van alle aspecten die de verschillende fases van de migratie-ervaring kenmerken, vanaf het begin tot de aankomst, met inbegrip van een eventuele terugkeer.‘
Met het oog op het naderende jubeljaar in 2025 verwijst de paus naar het jubeljaar zoals dat gevierd werd door het volk Israël: “In het jubeljaar zal iedereen in zijn vroeger bezit worden hersteld” (Lev. 25, 13). De viering van het jubeljaar voor het volk Israël was een collectieve daad van gerechtigheid: allen “konden terugkeren naar de oorspronkelijke situatie met nietigverklaring van iedere schuld, het teruggeven van land en de mogelijkheid om opnieuw de vrijheid te genieten die eigen is aan Gods volk” (Catechese, 10 februari 2016).

Recht om niet te emigreren

De paus pleit voor het recht om niet te moeten emigreren: ‘Het betreft hier een recht dat nog niet wettelijk is vastgelegd, maar dat van fundamenteel belang is, en het garanderen hiervan moet verstaan worden als medeverantwoordelijkheid van alle staten ten opzichte van een gemeenschappelijk goed dat nationale grenzen overstijgt. Immers, daar de wereldwijde hulpbronnen niet onbegrensd zijn, hangt de ontwikkeling van de economisch armste landen af van het vermogen tot samen delen dat wij tussen alle landen tot stand kunnen brengen.’

Zolang dat recht niet gerealiseerd is, biedt de gezamenlijk en gedeelde pastorale zorg een garantie voor de gewenste vrijheid in het hele traject van migratie. “Want ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht” (Mat. 25, 35-36). ‘Deze woorden klinken als een voortdurende vermaning om in de migrant niet alleen een broeder of een zuster in moeilijkheden te herkennen, maar Christus zelf, die aan onze deur klopt’, schrijft de paus

Synodale weg

Tot slot verwijst hij naar de synodale weg die de Kerk is ingeslagen. Deze weg ‘brengt ons ertoe in de meest kwetsbare personen – en onder hen zijn veel migranten en vluchtelingen – bijzondere reisgenoten te zien die bemind moeten worden en voor wie gezorgd moet worden als broeders en zusters. Alleen door samen op weg te zijn zullen wij ver kunnen gaan en het gemeenschappelijke doel van onze reis bereiken.’19 juli 2023


Informatieavonden Eerste Heilige Communie 2023 -2024

De vakantie is voor velen nu begonnen. Een tijd waar velen naar uitzien om een heerlijke vakantiebestemming uit te kiezen of om thuis in eigen land of buurland eigen plan te trekken. Iedereen bedankt voor alle inzet die maakt dat wij ervaren een parochiegemeenschap te zijn. Wij wensen iedereen een hele fijne ontspannende vakantie toe. In onze parochie hebben wij het werkjaar goed kunnen afronden en heeft het pastorale team de planning voor het komende werkjaar al klaar. Hierbij al wat voorinformatie mocht uw kind in aanmerking komen voor de voorbereiding op de Eerste H. Communie of het H. Vormsel.
*Dinsdag 26 september 20.00 u Parochieel centrum Hoofdstraat34 te Kaatsheuvel
Voor de communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang – Capelle

*Woensdag 27 september 20.00 uur Pastorie oranjeplein1 te Loon op zand
Voor de communicanten uit Loon op Zand en De Moer

*Durf jij te kiezen voor Jezus in het sacrament van het Vormsel?
Deze keuze hoef je niet alleen te maken.
Je ouders, pastoor en de vormselwerkgroep willen je daar graag bij helpen.
We nodigen jou graag met je ouders/verzorgers uit op de informatieavond Woensdag 13 september om 19.00 uur
Pastorie oranjeplein 1 te Loon op Zand. Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang – Capelle

Boodschap paus Werelddag van Migrant en Vluchteling: Vrij om te kiezen voor migreren of blijven

Op zondag 24 september viert de Rooms-Katholieke Kerk voor de 109e keer deze Werelddag. Het accent ligt op vrijheid, schrijft de paus. Wees ‘Vrij om te kiezen voor migreren of blijven’. De paus zegt dat de migratiestromen in onze tijd ‘een uitdrukking zijn van een complex en veelzijdig verschijnsel. Alle aspecten die de verschillende fases van de migratie-ervaring kenmerken, vanaf het begin tot de aankomst tot een eventuele terugkeer‘ moet je analyseren.
Met het oog op het naderende jubeljaar in 2025 verwijst de paus naar het jubeljaar zoals dat gevierd werd door het volk Israël: “In het jubeljaar zal iedereen in zijn vroeger bezit worden hersteld” (Lev. 25, 13). De viering van het jubeljaar voor het volk Israël was een collectieve daad van gerechtigheid: allen “konden terugkeren naar de oorspronkelijke situatie met nietigverklaring van iedere schuld, het teruggeven van land en de mogelijkheid om opnieuw de vrijheid te genieten die eigen is aan Gods volk” (Catechese, 10 februari 2016).’
Recht om niet te emigreren
De paus pleit voor het recht om niet te moeten emigreren: Alle staten hebben nl. medeverantwoordelijkheid ten opzichte van een gemeenschappelijk goed dat nationale grenzen overstijgt. Samen delen moet tussen alle landen tot stand worden gebracht.’ Zolang dat recht niet gerealiseerd is, biedt de gezamenlijk en gedeelde pastorale zorg een garantie voor de gewenste vrijheid in het hele traject van migratie. “Want ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht” (Mat. 25, 35-36). ‘Deze woorden klinken als een voortdurende vermaning om in de migrant niet alleen een broeder of een zuster in moeilijkheden te herkennen, maar Christus zelf, die aan onze deur klopt’, schrijft de paus.
Synodale weg
Tot slot verwijst hij naar de synodale weg die de Kerk is ingeslagen.
Zie in de meest kwetsbare personen – waaronder veel migranten en vluchtelingen – bijzondere reisgenoten die bemind moeten worden. Zij zijn onze broeders en zusters en verdienen zorg. Als wij samen op weg gaan kunnen wij ver gaan en het gemeenschappelijke doel van onze reis bereiken.’12 juli 2023


“Jezus helpt jou” was het thema van de gezinsviering afgelopen zondag.

Als een heel klein kindje moe wordt, neemt de moeder het in de armen.
Als iemand niet meer zelf kan lopen en gaan, wordt hij door anderen geholpen/gedragen. Als iemand bedroefd is, huilt hij graag bij een ander uit.
Als je zelf verdrietig bent, vertel je je verhaal aan iemand die van je houdt en die je begrijpt. Jezus zegt vandaag: “Als je het moeilijk hebt, kom maar bij Mij.
Ik luister naar je. Ik neem je in mijn armen en zal je troosten.” Jezus houdt heel veel van ieder van ons. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Jezus geeft geloof en alles wat wij in geloof aan Hem toevertrouwen kunnen we beter dragen/verdragen. Daarom gaan wij met al onze vragen naar Hem toe.
Hij zal ons helpen. Het waren mooie gezinsvieringen. Wij hopen dat meer ouders dit mogen ontdekken en hun kinderen de blijdschap van deze vieringen, die ook speciaal voor hen zijn, beleven. Veel dank voor alle inzet.

Boodschap en gebed voor de Werelddag van de Grootouders en de Ouderen op 23 juli
Zondag 23 juli viert de Rooms-Katholieke Kerk voor de derde keer de Werelddag van de Grootouders en de Ouderen. Deze dag, ingesteld door paus Franciscus tijdens de Covid-19 pandemie, heeft dit keer als thema: “Barmhartig is Hij van geslacht op geslacht” (Luc. 1, 50). De paus gaat in zijn boodschap voor deze dag in op de ontmoeting tussen de jonge Maria en haar oudere nicht Elisabet.
Ook legt de paus een link met het thema voor de Wereldjongerendagen die dit jaar plaatsvinden in Lissabon, kort na de dag voor de Grootouders en Ouderen. Beide gebeurtenissen zoomen in op ‘de “haast” van Maria (vgl. v. 39) bij haar bezoek aan Elisabet en nodigen ertoe uit na te denken over de band tussen jongeren en ouderen.’

Bezoek je grootouders

Paus Franciscus richt zich in zijn boodschap voor deze Werelddag rechtstreeks tot de jongeren die zich voorbereiden op de Wereldjongerendagen en vraagt hen: ‘ga, alvorens op reis te gaan, je grootouders bezoeken, breng een eenzame oudere een bezoek! Hun gebed zal jullie beschermen en jullie zullen in je hart de zegen van die ontmoeting dragen.’
En tegen de ouderen zegt paus Franciscus: ‘U, ouderen, vraag ik met gebed de jongeren te begeleiden die op het punt staan de WJD te vieren. Die jongens en meisjes zijn het antwoord van God op uw vragen, de vrucht van wat u hebt gezaaid, het teken dat God zijn volk niet in de steek laat, maar het altijd verjongt met de fantasie van de Heilige Geest.’

In de parochies

Parochies worden van harte uitgenodigd om op zondag 23 juli speciaal aandacht te geven aan de Werelddag van de Grootouders en de Ouderen.
Podcast met mgr. Woorts over de vraag: ‘Wat betekent Maria voor jou?’
Het thema voor de Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon deze zomer is: Maria stond op en ging met spoed (Lucas 1, 39). In de aanloop naar de WJD gaat katholiekleven.nl in een serie podcasts in gesprek met een aantal bijzondere gasten over de vraag: ‘Wat betekent Maria voor jou?’ Mgr. Woorts is hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en bisschop-referent voor de bedevaarten.
Wanneer bidt mgr. Woorts tot Maria? Wat is zijn mooiste Marialied, Mariafeest, We mogen dat zien als: wij zijn allemaal door de Heer geroepen, gekozen om zijn geliefde leerling te zijn. Jezus geeft dus Maria aan ons allemaal als moeder. Wij mogen Maria opnemen in het huis van ons geloofsleven, in het huis van ons gebed. Daar heeft zij een plaats. Daar mag zij wonen. We mogen haar daar verwelkomen.”

‘Met Maria mogen wij ons leven aan God toevertrouwen’

mooiste Maria bedevaartplaats? Hij vertelt ook over Maria in de bijbel: “Zij staat bij het kruis van Jezus. En daar, vlak voor zijn sterven, geeft Jezus Maria als moeder aan de leerling die hij liefheeft. We weten dat die leerling Johannes was. Maar in het Johannes evangelie staat er niet de naam van die leerling bij.
Hoe mooi is het dat de WJD dit jaar een Mariathema hebben? Mgr. Woorts vertelt verder; “Ik herinner mij een oude mevrouw die ik toen ik jong was ontmoette bij de grot in Lourdes. Die mevrouw had veel meegemaakt. Ze wees mij naar het beeld van Maria in de grot en zei toen heel nadrukkelijk: haar hoef ik niets uit te leggen, zij begrijpt mij. En dat heeft mij doen verstaan wat Maria voor mensen betekent. Zij begrijpt mij. Ik hoop dat Maria door deze WJD dichterbij komt voor de jongeren, en dat we met haar ons leven aan God kunnen toevertrouwen, met alle vragen en worstelingen die er kunnen zijn.”
Deze podcast is te beluisteren op katholiekleven.nl.


5 juli 2023


Terugblik Summerparty communicanten

Afgelopen week 26 en 28 juni zijn we met de communicanten op de pastorie in Loon op Zand en het parochieel centrum in Kaatsheuvel bijeengeweest. Ook de kinderen die nu in groep 5, 6 en 7 zitten en dus eerder hun eerste heilige communie hebben gedaan waren hiervoor uitgenodigd.
Inmiddels weten we van andere bijeenkomsten met kinderen dat pannenkoeken een favoriete maaltijd is voor de kinderen.
We hebben in totaal maar liefst 80 pannenkoeken gebakken en 8 liter verse fruitsalade gemaakt. De kinderen hebben er heerlijk van gesmuld. Pannenkoeken met stroop en suiker etend en zittend op de picknickkleden op het gras in de mooie tuinen van de pastorie en het parochieel centrum.
Tijdens het eten zijn we met de kinderen in gesprek gegaan over maaltijd vieren. Hoe doe je dat, met wie en waarom? Al snel bleek dat het niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is dat wij iedere dag voldoende te eten hebben.
Samen bijeen komen voor een maaltijd wordt al eeuwen lang gedaan. Het is een moment van ontmoeting, gesprek en gezelligheid. Ook Jezus ging met zijn vrienden aan tafel en sprak over belangrijke dingen die met ons geluk te maken hebben.
Na de maaltijd zijn we met groepjes de kerk gaan bezichtigen. Op verschillende plaatsen lagen kaartjes die ons geluk kunnen brengen. Zoals bij de heiligenbeelden het kaartje “behulpzaamheid” te vinden was. De heiligen hebben ieder op hun manier anderen geholpen naar het voorbeeld van Jezus. B.v. de H. Willibrord heeft het geloof overgebracht naar Nederland. Bij de biechtstoel lag het kaartje vergeving. Door iemand te vergeven wordt jij zelf er gelukkiger van en al helemaal als God je vergeeft. Je voelt je vrij van boosheid, verdriet enz.
Toen de kinderen alle 9 kaartjes gevonden hadden zijn we een knapzak gaan maken met als inhoud de kaartjes van geluk en 10 hartjes om de liefde die de kinderen ervaren uit te delen aan hun medemens. We hebben vele positieve reacties gekregen van deze geweldige bijeenkomst.
Wil je meer weten over de nieuwe vorm en uitdragen van ons mooie geloof? Stuur een mail naar: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl en wij vertellen u er alles over. Met vriendelijke groet, Annie van Kuijk, Catechist parochie H. Willibrord

Bijna 1.000 Nederlanders gaan naar de Wereldjongerendagen in Lissabon

Deze zomer reizen er vanuit Nederland zo’n 1.000 jongeren af naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon. De WJD 2023 zullen plaatsvinden van 1 tot en met 6 augustus. Met de verschillende bisdomreizen gaan zo’n 523 jongeren mee naar dit grootste katholieke jongerenevenement ter wereld,
de andere helft gaat via andere reizen.
Dit mooie aantal kan zich meten met het aantal Nederlandse pelgrims dat deelnam aan eerdere edities van de Wereldjongerendagen, zoals Krakau (2016) en Madrid (2011). Het is een hoopvol signaal, dat aangeeft dat de Nederlandse jonge Kerk leeft en in de startblokken staat om in beweging te komen’, zegt projectleider WJD, Jochem Oor.

Thema en programma voor Nationale Bedevaart Brielle op zaterdag 8 juli

In Brielle (Den Briel) werden in 1572 zeventien priesters en twee lekenbroeders door de watergeuzen vermoord omdat ze weigerden hun geloof in de Eucharistie af te zweren. Zij werden later bekend als de ‘Martelaren van Gorcum’. Op 29 juni 1867 vond hun heiligverklaring plaats. Jaarlijks wordt met de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan bij hun getuigenis, dit jaar is dat op zaterdag 8 juli. Kijk op de website voor meer informatie.
Ook in de kerk van de HH. Martelaren van Gorcum in Kaatsheuvel wordt hier aandacht aan besteed.
Het thema van de Nationale Bedevaart Brielle 2023 is een tekst uit het Evangelie: “Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen” (Johannes 8, 31).28 juni 2023

Een bijzondere oproep aan iedereen die Stichting Dorcas een warm hart toedraagt.

Wij schrijven dit met dikgedrukte letters want er is grote nood in de wereld.
Het aanbod van kleding is op dit moment niet zo groot en de nood in de wereld is heel groot! Zeker nu ook met de oorlog in Oekraïne waar vele mensen alles zijn kwijt geraakt, ook alle winkels zijn vernield dus geen aanbod van nieuwe kleding.
Graag zien we dat de aangeleverde kleding schoon en zo goed als heel is.
We willen er wel even bij vermelden dat het nog wel eens voorkomt dat er meer kapotte kleding in een zak zit dan kleding die bruikbaar is.
Wij willen niet vervelend doen maar zeg nou zelf, ook wij dragen geen kapotte kleding.
Ja, u zegt het misschien: dan kopen we nieuwe en daar zit nu de knoop voor hen die de kleding nodig hebben. Zomaar snel kopen kunnen deze mensen niet.
De bevolking van Turkije en Syrië. Recent opgeschrikt door een zware aardbeving.
Je zult er maar wonen en opnieuw moeten beginnen met hulp van goedgevende mensen.
Denk bv. Aan de mensen uit Oekraïne die hals over kop huis en haard hebben moeten verlaten. Wat zij mee konden nemen was het hoognodige. Dus zal er extra gespaard moeten worden voor een volgende aankoop.
Dit zouden wij toch niet moeten willen, beste mensen. En we hopen dat u het hierin met ons eens bent. Na de laatste oproep is er zeer veel kleding bij ons bezorgd. Daardoor konden weer vele winkels van Dorcas worden voorzien van nieuwe kleding.
Wij zijn dankbaar dat we dit mooie werk al 29 jaar hebben mogen doen!
Maar ook zeker met nog meer dankbaarheid naar jullie gulle gevers in dezen.
U kunt kleding de hele week brengen:
Achter van Gorp uitvaartonderneming.
Langs het pad, nog voor het kerkhof, vindt je aan de linker kant een luik. Daar mogen de zakken met schone kleding, hopelijk heel, worden doorgeschoven.
Dat is veel beter dan in de containers, waar soms van alles wordt ingestopt, vaak ook natte kleding, met gevolg dat de hele inhoud van die container dan niets meer waard is.
Ook bij het parochieel centrum links naast de kerk kunt u kleding inleveren; Alleen dinsdagochtend. U loopt door de groene poort naar de achterste deur aan uw linkerhand. Daar wordt gesorteerd. Is daar zo rond tien uur niemand dan loop je door de keuken ga links af en je loopt op een kamerdeur en daar wordt dan koffiegedronken en u wordt daarbij uitgenodigd. Koffie met een praatje.
Eerste contactpersoon Jan Elshout 0649436476 En Nelly Klijn 0416 276200,

Onderstaande tekst die Leo, de chauffeur van Dorcas ons stuurde.
Mensen vragen wat gebeurd er met de kleding die niet wordt verkocht
Antwoord vanuit Dorcas:
De kleding die wij uitzoeken voor Dorcas, wordt na nogmaals gesorteerd te zijn,
soms gewassen en altijd gestreken. Daar na gaat de kleding naar verschillende winkels van Dorcas, door het hele land om daar verkocht te worden. Soms wordt de kleding van winkels verwisseld, van Noord naar Zuid of van Oost naar West. Het zoals het gaat in andere winkels. Dit naar gelang de kleding in trek is wat de verkoop ervan betreft.
De kleding die dan binnen een bepaalde tijd niet verkocht is wordt gesorteerd op winter- en zomerkleding.

De zomer kleding zonder nylon erin gaat naar Afrikaanse landen.
De winterkleding gaat naar Oost Europa, o.a. Moldavië, Roemenië, Turkije en Syrië.
Het restant wordt verkocht en gebruikt in o.a. isolatiemateriaal en voor stofdoeken.
Met het geld wat de kleding opbrengt wordt in die landen gericht spullen gekocht waar behoefte aan is… Dit gebeurt door vrijwilligers van Dorcas.
Ook voor Oekraïne op dit moment waar de nood heel hoog is. Op deze manier, zo schrijft Leo, kun je namelijk beter bepalen wat de bevolking in die specifieke landen nodig heeft.

Met hartelijke groet van Leo en van ons.

Herdenking afschaffing slavernij

Dit jaar wordt herdacht dat honderdvijftig jaar geleden de slavernij door Nederland helemaal werd afgeschaft. De herdenking duurt een jaar en begint op 1 juli. De Rooms-Katholieke bisschoppen schrijven in een verklaring ter gelegenheid van deze herdenking: ‘We willen het slavernijverleden onder ogen zien. En we realiseren ons dat de voorsprong in economische ontwikkeling in het deel van de wereld waarin wij leven mede mogelijk werd door slavernij en kolonialisme.’
De bisschoppen schrijven in de verklaring dat ook katholieken medemensen tot slaaf hebben gemaakt, dat zij deelnamen aan de slavenhandel of zelf tot slaaf waren gemaakt.
‘Dat staat haaks op de christelijke boodschap. Mensen zijn broeders en zusters omdat ze allemaal geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom zijn alle mensen gelijk in waardigheid.’ In de verklaring wordt het onvoorstelbare leed genoemd dat de slavernij tot gevolg had en ook de gevolgen die nu nog doorwerken: ‘Als beperkte mensen bouwen wij voort op beperkte structuren. Wij zijn ons ervan bewust dat mensen die nu leven kunnen lijden onder de zondige structuren uit het verleden.’


21 juni 2023

Barbecue,

Vrijdag 16 juni kwamen de jongerengroep, de vormelingen, de misdienaars en acolieten van 18.30 tot 20.30 uur bij elkaar voor het jaarlijkse barbecuefeest. Het was warm weer en we konden heerlijk vertoeven in de pastorietuin. Annie, Anja en Ton hadden goede voorbereidingen gedaan, samen met de pastoor. Zo werd alles in gereedheid gebracht. Er was voor ieder wat wils, vlees, salade, groentensalade, fruit, champignonnetjes, stokbrood en kruidenboter en drinken natuurlijk. Het was erg gezellig, daarna werd er door de jongsten nog gespeeld en “boomgeklommen”. Niet te hoog natuurlijk. Ineens zaten er “apen” in de boomstruiken. Het was supergezellig. Allemaal bedankt, ook de ouders die hebben meegeholpen alles weer op te ruimen.

Bedevaartseizoen Brielle opende op 3 juni met pontificale hoogmis met mgr. Van den Hende
“Het is en blijft belangrijk en waardevol om aandacht te geven aan het bijzondere geloofsgetuigenis van de Martelaren van Gorcum te midden van de onrust en het geweld in hun tijd”, “De Martelaren van Gorcum hebben vastgehouden aan het geloof in moeilijke tijden.”
Het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum en de bedevaartkerk zijn alleen in het bedevaartseizoen geopend. Dat is dit jaar van 3 juni tot en met 31 augustus, van dinsdag tot en met zondag (13.00-16.30 uur). “Kom vooral, zodat we ons geloof werkelijk in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren. Die gemeenschap geeft ons kracht. Dat is ook wat de Martelaren ons laten zien.”

Katholieke Jongerenedag op zaterdag 4 novembr, thema: ‘Weilkom thus’

Op zaterdag 4 november 2023 wordt onder de vlag van JongKatholiek, de jongerenafdeling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, een Katholieke Jongerendag (KJD) gehouden met als thema ‘Welkom thuis’. Deze dag wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers in samenspraak met mgr. Mutsaerts, bisschopreferent voor Jeugd en Jongeren namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
‘Jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn welkom in Congrescentrum De Grote Pekken in Veenendaal om hun geloof te beleven en andere jongeren te ontmoeten. De katholieke jongeren willen laten ervaren dat de kerk in Nederland leeft! We mogen thuis zijn bij elkaar en bij de Vader, in gemeenschap leven en als jongeren onze plek binnen de Katholieke Kerk innemen’, zeggen de organisatoren.

Aansluiten bij enthousiasme over de WJD

De Katholieke Jongerendag wordt drie maanden na de Wereldjongerendagen (WJD) gehouden. Honderden Nederlandse jongeren reizen daarvoor komende zomer naar Lissabon, waaronder ook jongeren uit onze parochie. Veel jongeren zullen hier inspiratie opdoen en stappen zetten in geloof. De Katholieke Jongerendag sluit hierbij aan. Het zal een dag worden van nieuwe ontmoetingen en een weerzien.
De Katholieke Jongerendag is een breed gedragen initiatief en bestaat uit werkgroepen van jongeren uit de bisdommen, nieuwe bewegingen, congregaties, katholieke studentengroepen en jongeren uit migrantengroepen.
Er zijn; sprekers, muziek, de Heilige mis, workshops en ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of vormselgroep van harte welkom om aan te sluiten.
Save the date!
Bouw aan een persoonlijke relatie met God en Save the date: 4 november


14 juni 2023


Terugblik EHC viering in Kaatsheuvel

Zondag 11 juni mochten 10 kinderen voor de eerste keer de H. Communie ontvangen. In de tuin van het parochieel centrum werden foto’s gemaakt, de zon scheen overvloedig. De kinderen maken samen met de pastoor, de diaken en de misdienaars de intocht in de feestelijk versierde kerk om twee mooie feesten te gaan vieren. Het hoogfeest van Sacramentsdag en op dit Hoogfeest mochten de kinderen voor de eerste keer de H. Communie gaan ontvangen.
Op Sacramentsdag vieren wij de zelfgave van Jezus. In de H. Eucharistie komt Hij aanwezig in de gaven van brood en wijn, zijn Lichaam en Bloed. Zo voedt Jezus ons. “Blijft dit doen om Mij te gedenken” had Jezus tegen de apostelen gezegd bij het Laatste Avondmaal. Dat zegt Hij ook tegen de kinderen en tegen ons. De communicanten mochten tijdens de goed verzorgde viering Jezus ontvangen in de H. Communie. Een groot geschenk waarvan God zegt; Ik ben altijd bij je.
Wij feliciteren de kinderen, hun ouders en familieleden, maar ook onze parochie met deze feestelijke gebeurtenis.

Herdenkingsdienst slavernijverleden door Raad van Kerken op 30 juni

Op de vooravond van de viering van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij op 1 juli wordt op 30 juni onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland in Amsterdam een herdenkingsdienst gehouden met als thema: Gedeeld verleden – gezamenlijke toekomst. Zo willen de Kerken samen op weg gaan naar een heilzame verwerking van het slavernijverleden. Het initiatief is genomen door een breed samengestelde netwerkgroep waarin vertegenwoordigers van kerken, de netwerkgroep Heilzame verwerking van het slavernijverleden (HVSv) en Samen Kerk in Nederland (SKIN) samenwerken.

Heilzame verwerking

In deze dienst zal voor het aangezicht van God en voor elkaar het leed dat de tot slaaf gemaakte mensen is aangedaan benoemd worden. Ook wordt er schuld beleden ten aanzien van de rol van kerken in deze geschiedenis.
Omdat de herdenkingsdienst al helemaal bezet is wordt de gestreamd door de EO. Omroep Zwart zendt op de avond van 30 juni een programma uit waarin er ook aandacht zal zijn voor deze herdenkingsdienst.
Meer informatie over de activiteiten van de Raad van Kerken rond Kerken en slavernij vindt u op de website: Het slavernijverleden en de kerken – Raad van Kerken in Nederland.
www.katholiekleven.nl presenteert de video:
Waarom solidair zijn met mensen die je niet kent?

De sociale leer van de katholieke Kerk heeft vier principes of uitgangspunten. Zij vormen het echte hart van heel het katholiek handelen. Deze laatste in een reeks van vier video’s gaat over solidariteit. Solidariteit is veel breder dan de verantwoordelijkheid voor mensen in je eigen omgeving, die je persoonlijk kent.
Solidariteit gaat volgens de Kerk om een wereldwijde verantwoordelijkheid voor elkaar. Dus ook de mensen die je niet persoonlijk kent of hebt ontmoet. Alle mensen die nu leven én alle mensen die in de toekomst zullen leven en die je dus nooit zult ontmoeten, maar voor wie je wel verantwoordelijk bent.
Waarom is het belangrijk om solidair te zijn met mensen die je niet kent?
Misschien bent u nieuwsgierig naar het antwoord, bekijk dan de video!7 juni 2023

Terugblik EHC viering Loon op Zand

Zondag 4 juni mochten 6 kinderen voor de eerste keer de H. Communie ontvangen. Nadat er foto’s waren gemaakt in de pastorietuin en een groepsfoto begon de intocht in de kerk. Alles was binnen, maar ook buiten feestelijk versierd. We vierden eigenlijk twee feesten; dat van de H. Drieëenheid en van de Eerste H. Communie. God is nl. oneindig groot. Wij kunnen Hem niet zomaar in enkele woorden vatten. Hij is Vader, Zoon en H. Geest. Net als water, ondanks verschillende vormen; vloeibaar water, ijs of stoom, alle drie water is, zo zijn Vader, Zoon en H. Geest ieder verschillend, maar alle drie God en één.
De kinderen mochten tijdens de goed verzorgde viering Jezus ontvangen in de H. Communie. Een groot geschenk waarvan God zegt; Ik ben altijd bij je.
Jezus zei ook tegen de leerlingen bij het Laatste Avondmaal; Blijf dit doen om Mij te gedenken. Wij feliciteren de kinderen, hun ouders en familieleden, maar ook onze parochie met deze feestelijke gebeurtenis.
11 juni 11.00 uur EHC viering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
16 juni 18.30 uur Youth group ook de vormelingen zijn van harte welkom
Bisschoppen schrijven pinksterbrief aan werkers caritas en diaconie in de parochies
Deze pinksterbrief hebben de R.K. bisschoppen geschreven aan alle betrokkenen bij activiteiten voor caritas en diaconie in de parochies. Zij willen hen daarmee een hart onder de riem steken bij dit belangrijke werk ‘in het hart van de Kerk’. Waar het leven wordt bedreigd, en mensen zorg nodig hebben, geven caritas en diaconie kracht’, schrijven de bisschoppen.
‘De samenleving staat onder druk, mensen worden bedreigd en hebben zorg nodig. ‘De groeiende armoede, maar ook de komst van vluchtelingen en migranten vraagt actie. Christus geeft ons het voorbeeld door oog te hebben voor juist die mensen die aan de rand van de samenleving staan.’

Kinderen van één Vader

In deze pinksterbrief wordt ook verwezen naar de encycliek van paus Franciscus, Fratelli tutti, waarin de paus benadrukt dat we allen broeders en zusters zijn, kinderen van één Vader en dat we daarom allemaal gelijk zijn in waardigheid. ‘Anderen mogen rekenen op ons, we zijn gelijkwaardige partners. Bij verlies, ziekte of ouderdom. De bisschoppen waarderen het vele werk dat dagelijks wordt gedaan vanuit de parochie voor caritas en diaconie, georganiseerd in Parochiële Caritas Instellingen en in werkgroepen of ongeorganiseerd, vaak onzichtbaar. Het Armoederapport 2023 toont aan dat de caritatieve en diaconale kracht vanuit de Kerk groot is.

Youth Group

Deze jongerengroep is 26 mei in beweging gekomen door de heilige Geest.
De hele wereld viert Pinksteren, we hebben zelfs een dag extra vrij, maar wat vieren we eigenlijk? Met elkaar hebben we het thema Pinksteren behandeld,
een kaarsje aangestoken, het vuur van de Paaskaars doorgegeven. Na wat gedronken te hebben met wat lekkers erbij, is het tijd voor actie. Blaasvoetbal, welke groep scoort de meest punten met de chocolade balletjes. Natuurlijk mochten ze de winst opeten. Wat heeft dit spel nu eigenlijk met Pinksteren te maken? Zoals je adem door het rietje het chocoladeballetje in beweging zet, zo zet de Heilige Geest ook mensen in beweging. Dat gebeurde tijdens Pinksteren voor het eerst, na de hemelvaart van Jezus. Je ziet het zo op het eerste gezicht niet, maar het gebeurt: Gods Geest zet je in beweging.
Net zoals de leerlingen van Jezus waren ze bang en durfden niet over Jezus te vertellen. Ook wij zijn weleens bang, maar wat fijn dat de Heilige Geest ons kan helpen.
Om te begrijpen dat de Heilige Geest ook God en Jezus is hadden we water, heet water en een klomp ijs nodig. Alle drie elementen zijn hetzelfde alleen in een andere vorm.
God is de Vader, die ons leven geeft (net als water). God is ook de Zoon, Jezus, op wie je kunt bouwen, die steun en stevigheid geeft in je leven (net als de ijsklomp). En God is ook de Heilige Geest, die bij je wil zijn en die over de wereld waait (net als stoom). Met een moeilijk woord heet dit Drie-eenheid. Drie keer anders, maar het blijft dezelfde.
De Heilige Geest geeft soms een explosie van enthousiasme, van kleur of creativiteit! Hij kan je in vuur en vlam zetten. Denk maar eens aan je eigen sport, talent of passie. De jongeren deden nog een spetterende opdracht met kleuren verf. Iedere bijeenkomst sluiten we met gezellig samen zijn. Vuur is ook een symbool van de heilige Geest. De jongeren hadden wel zin in marshmallows roosteren. Pastoor Luijckx wist nog net de eieren van de kippen te redden. De jongeren hebben genoten en wilden weten wanneer de volgende Youth Group avond is. Dat wil genoeg zeggen.


31 mei 2023

Wonderlijke 7


De Wonderlijke 7, een ontdekkingsreis
Net als voorgaande jaren organiseert de afdeling Familiepastoraat van het bisdom van ’s-Hertogenbosch een diocesane dag voor gezinnen. We gaan op zaterdag 1 juli 2023 met gezinnen op zoek naar de Wonderlijke 7! Dat doen we in museumpark Orientalis en in de Cenakelkerk, onderdeel van het Grootste Museum van Nederland. Beide in Heilig Landstichting bij Nijmegen.
Deze ontdekkingsreis naar de Wonderlijke 7 voert ons langs diverse plaatsen in het museumpark. Misschien ben je er al eens geweest? Anders is dit dé kans om er naar toe te gaan. Daar vinden jullie workshops die, als je de hele route hebt afgelegd, duidelijk maken wie of wat die Wonderlijke 7 nu eigenlijk zijn. Nieuwsgierig geworden? Reis met ons mee op zaterdag 1 juli naar de Heilig Land Stichting bij Nijmegen.
Zo ziet ons programma eruit:
09.30 uur Aankomst bij de Cenakelkerk
10.00 uur Opening van de dag in de Cenakelkerk
10.30 uur Ontdekkingsreis naar de Wonderlijke 7 in museumpark Orientalis
12.15 uur Lunch (daar wordt voor gezorgd)
12.45 uur Voortzetting Ontdekkingsreis
14.15 uur Afsluitende viering Cenakelkerk
15.15 uur Gezellige afsluiting
16.00 uur Vertrek
Voor wie?
Voor gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd. Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, broers, zussen en vriendjes zijn allemaal van harte welkom. We vinden het bijzonder fijn wanneer parochies met hun gezinnen komen.
Prijs
De prijs voor deze ontdekkingsreis is € 5,00 per persoon.
Inschrijven
U kunt u aanmelden bij bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim.
Vervoer
U kunt op eigen gelegenheid naar Heilig Land Stichting komen. U kunt ook gebruik maken van busvervoer. U kunt dit aangeven bij het aanmelden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manon van den Broek of Ingrid van Meer via e-mail.
We kunnen bijna niet wachten om met jullie op weg te gaan!
Herwi Rikhof, Henk Welling, Els Geelen, Diny Geboers, Joke Huisintveld, Jan Claassen, Karina Bremer, Angela Voss, Ingrid van Meer, Manon van den Broek

Een Maria lustrum is 5. Een nieuwe mantel voor Maria

Nu ik 5×5 jaar misdienaar ben, wil ik dit bezegelen met een gift aan onze Lieve Vrouwe van Loon op Zand. Op 1 januari, Feest van de H. Maria, Moeder van God ben ik gestart met het maken van een jurk en mantel. Het uitzoeken van kleuren garen en kant was een zorgvuldige klus. Ik ben zeer trots dat het resultaat aardig gelukt is. Samen met mede parochianen hebben we haar op Bevrijdingsdag omgekleed en haar zilver gepoetst, zodat ze vooral in deze meimaand maar zeker de komende jaren zal stralen en onze gebeden zal verhoren. Ik kijk terug op een mooie tijd met pastoor Aarden en zeker met pastoor Luijckx. Ik heb misdienaars zien komen en zien gaan. Inmiddels ben ik getrouwd, een vader van 3 kinderen met een vierde op komst. Als we dan ergens heen gaan moet ik altijd een kerk bezoeken. Maar waar ook ter wereld ik ook een kerk bezocht heb. Mijn ideaal staat in Loon op Zand: mijn thuishaven. Graag dien ik u nog lange tijd in onze mooi St Jans Onthoofding. Amen. Melvin van Tiggelen

Mededeling enquête kerkenvisie Gemeente Loon op Zand

I.v.m. de kerkenvisie van de Gemeente Loon op Zand wil de gemeente leegstand van kerkgebouwen voorkomen en tegelijkertijd het religieuze erfgoed behouden.
Het parochiebestuur is in onze parochie al geruime tijd bezig met een gebouwenplan dat in de loop van dit jaar aan u zal worden gepresenteerd.
De gemeente wil graag voorafgaand aan dit gebouwenplan inventariseren wat uw mening/visie hieromtrent is. Daarom liggen er vragenlijsten van onze Gemeente bij de uitgangen van onze kerken die u kunt invullen. Dit kan ook digitaal via de website van de gemeente Loon op Zand.

24 mei 2023

Parochiebedevaart Kevelaer

Dinsdag 16 mei werd voor het eerst in twee jaar weer de meibedevaart gehouden van de parochie. Wij reisden af naar Kevelaer, waar sinds de 17e eeuw Maria wordt vereerd als Troosteres van de Bedroefden. In de genadekapel op de Kapellenplatz is een kleine koperen gravure zichtbaar waarop Maria als O.L.V. van Luxemburg staat afgebeeld. Wij hadden een fijne koffiestop in Venray waarnaar wij doorreden naar Kevelaer. Bij aankomst vierden wij de Eucharistie waarvoor diaken Alexis een mooi misboekje had samengesteld. Het was een stichtende viering. Hierna hebben wij een heerlijke warme lunch gebruikt waarna eenieder vrij was om in Kevelaer een kaars op te steken, de indrukwekkende kaarsenkapel, of de Basiliek te bezoeken of juist even in de winkels wat devotionalia te kopen of gewoon lekker te winkelen. De devotionalia, kaarsen of rozenkranzen etc. werden na het korte lof in de kerk met kleine overwegingen gezegend door de pastoor. Iedereen kreeg als aandenken een kleine gebedskaart mee met daarop de afbeelding van Maria en de genadekapel. Gonny, de chauffeuse, had ons die dag veilig in de bus vervoerd. Het was fijn dat er ook nieuwe mensen mee zijn gegaan om deze dag mee te maken. Het was een stichtende, maar ook gezellige dag met mooi weer.
Dank voor alle inzet om deze bedevaart te doen slagen.

Vragenlijst Kerkenvisie gemeente Loon op Zand

Met de kerkenvisie wil de gemeente Loon op Zand leegstand van kerkgebouwen voorkomen en tegelijkertijd het religieuze erfgoed behouden.
Het parochiebestuur is in onze parochie al geruime tijd bezig met een gebouwenplan dat in de loop van dit jaar aan u zal worden gepresenteerd.
De gemeente wil graag voorafgaand aan dit gebouwenplan inventariseren wat uw mening/visie hieromtrent is. Daarom liggen er vanaf dit weekend vragenlijsten van onze gemeente bij de uitgangen van onze kerken die u kunt invullen.
De vragenlijst kunt u tot uiterlijk 5 juni 2023 inleveren bij:
Secretariaat Parochie H. Willibrord
Oranjeplein 1
5175 BE Loon op Zand of
Parochieel Centrum Kaatsheuvel
Hoofdstraat 34
5171 DD Kaatsheuvel

U kunt deze vragenlijst tot 7 juni 2023 ook digitaal invullen via de website van de gemeente Loon op Zand. (www.loonopzand.nl/kerkenvisie)
17 mei 2023
Terugblik Vormselviering

Vrijdag 12 mei ontvingen 12 kinderen uit onze parochie in de St. Jan in Kaatsheuvel het H. Vormsel. De vormheer was deken Jos Verbraeken die namens onze bisschop het H. Vormsel aan de jongeren toediende.
Zij waren goed voorbereid en hebben in het hele voorbereidingstraject erg hun best gedaan. Zij mogen bij de ontplooiing van hun talenten rekenen op de kracht van de H. Geest die hen zal helpen uit te groeien tot gelukkige en gelovige volwassenen. Jezus belooft de apostelen en ieder die op Hem vertrouwt die H. Geest. De plaquette die de jongeren hadden geschilderd met daarop een vruchtboom met vele verschillende vruchten en hun namen moest de talenten van iedere vormeling verbeelden. Allen uiteindelijk verbonden met Jezus als Bron. Zo dragen wij allen vrucht en zal onze parochiegemeenschap mogen groeien in het geloof in Jezus Christus. Koor Pippijn uit Berkel- Enschot luisterde viering op met prachtige toepasselijke liederen. Dit werd door zowel de jongeren als ouderen zeer gewaardeerd. Heel veel dank aan iedereen en proficiat met deze jong gelovigen in onze parochiegemeenschap.
Namens het pastorale team

Bisschop de Korte te gast in onze parochie

Afgelopen week liet Mgr. De Korte de pastoor wieeten zondag 14 mei graag de eucharistie te willen komen vieren in Loon op Zand. De bisschop is gewoon om met regelmaat in een van de parochies in het Bisdom met de parochianen te vieren en zo hen te ontmoeten. De bemoedigende woorden van de bisschop in zijn overweging onderstreepten het groeiende geloof van de Apostelen uit de eerste lezing van de Handelingen, waarin te lezen was dat de jonge kerk groeit.
Dat dit ook in onze parochie H. Willibrord zo mag zijn.
Na de viering was er gelegenheid om samen met de bisschop koffie/thee te dringen en in gesprek te gaan en de bisschop heeft in de Mariakapel de nieuwe mantel van Maria nog mogen bewonderen.

Boodschap Wereld communicatie dag 21 mei: na zien en luisteren schrijft de paus over spreken
Zondag 21 mei, de zondag voor Pinksteren, is het Wereldcommunicatiedag. Paus Franciscus publiceerde al in januari zijn boodschap met als thema: “Spreken met het hart: De waarheid in liefde.” Het tweede deel van deze titel verwijst naar de brief van Paulus aan de christenen van Efese, waarin hij oproept: “Laten wij de waarheid spreken in liefde en zo geheel naar Christus toegroeien” (Efesiërs 4, 15)
Hartelijk communiceren gaat gepaard met het beminnen van die ander. In Jezus’ gesprek met de Emmaüsgangers raakt Hij hun en dringt zichzelf niet op. Zo begrijpen zij de diepe betekenis van datgene wat op Golgotha is gebeurd en en hun hart brandt van vreugde. Het is de taak van alle gelovigen om ook in een sterk gepolariseerde tijd met open hart en armen te spreken.
De paus staat ook kort stil bij het synodale proces. De Kerk heeft behoefte aan een onbevooroordeelde luisterende houding. Zo geven we ruimte aan elkaar in Gods geest. De Paus droomt van een kerkelijke communicatie die onder leiding van de heilige Geest nieuwe wegen vindt om vriendelijke en profetisch te verkondigen, waarbij de relatie met God en de naaste centraal staat en waarheid met liefde verbindt.

Podcast op Katholiekleven.nl
Wat betekent Maria voor jou?
Deze zomer vinden de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Lissabon. Het thema is: Maria stond op en ging met spoed (Lucas 1, 39).
Wat betekent Maria voor jou? Hierop geeft steeds een bekende Nederlander een antwoord
Paus Franciscus zegt: Maria wordt bewogen door een ‘gezonde haast’. Welke soort van ‘haast’ hebben jullie? vraagt de paus. Probeer concreet te handelen op urgente noden, mensen kijken uit naar een bezoek van iemand die begaan is met hen. Ouderen, zieken, gevangenen en vluchtelingen hebben een blik van medeleven nodig, een broeder of zuster die de muren van de onverschilligheid bedwingt en hen bezoekt.”
De paus vraagt;
Sta op en verdedig sociale rechtvaardigheid, waarheid en gerechtigheid, mensenrechten, de vervolgden, de armen en kwetsbaren, zij die geen stem hebben in de samenleving, immigranten
Sta op en getuig van een nieuwe kijk op de schepping
Sta op en getuig dat mislukte levens weer kunnen worden opgebouwd
Sta op en getuig vreugdevol dat Christus leeft. Alleluia.10 mei 2023

Parochienieuws
Vrijdag 12 mei zullen 12 tieners tijdens een feestelijke eucharistieviering in de St. Jan te Kaatsheuvel om 19.00 uur hun Heilig Vormsel ontvangen.
Vormheer deken Jos Verbraeken zal het H. Vormsel komen toedienen.
Het is een bijzonder moment: 12 jongens en meisjes staan met hun brandende doopkaars voor deken Jos Verbraeken, hun vormheer.
Samen hernieuwen zij de geloofsbelijdenis, die hun ouders eerder voor hen uitspraken, toen ze gedoopt zijn. Nu geven ze zelf antwoord omdat ze bewust kiezen om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Het moment waarop ze worden gevormd, ervaren deze jongens en meisjes als een heel speciaal moment. Hier hebben ze de afgelopen maanden naar toegewerkt!
We zijn trots op deze groep. In een wereld waarin de keuze om het Vormsel te ontvangen, niet meer vanzelfsprekend is, heeft deze groep jongeren er bewust voor gekozen! Jonge mensen, die op de drempel van een nieuwe fase in hun leven staan. Jaren waarin steeds meer keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes voor studie, werk maar ook keuzes in doen en laten, vrienden en in het geloof.
Door het Vormsel hebben ze de Heilige Geest ontvangen die hen zal helpen, troosten en kracht zal geven, hun leven lang!
Met vriendelijke groet,
Annie van Kuijk
Catechist parochie H. Willibrord

Mariajurk en -mantel geschonken
Een Maria lustrum is 5. Nu ik 5×5 jaar misdienaar/acoliet ben, wil ik dit bezegelen met een gift aan onze Lieve Vrouwe van Loon op Zand.
Op 1 januari, Feest van de H. Maria, Moeder van God ben ik gestart met het maken van een jurk en mantel.
Het uitzoeken van kleuren garen en kant was een zorgvuldige klus.
Ik ben zeer trots dat het resultaat aardig gelukt is.
Samen met mede parochianen hebben we haar op Bevrijdingsdag omgekleed en haar zilver gepoetst, zodat ze vooral in deze meimaand, maar zeker de komende jaren zal stralen en onze gebeden zal mogen verhoren.
Ik kijk terug op een mooie tijd met pastoor Aarden en zeker met pastoor Luijckx.
Ik heb misdienaars zien komen en zien gaan. Inmiddels ben ik getrouwd, een vader van 3 kinderen met een vierde op komst.
Als we dan ergens heen gaan moet ik altijd een kerk bezoeken. Maar waar ook ter wereld ik ook een kerk bezocht heb. Mijn ideaal staat in Loon op Zand: mijn thuishaven. Graag dien ik u nog lange tijd in onze mooi St Jans Onthoofdingskerk. Amen.
Melvin van Tiggelen

Hemelvaart 2023: Wat is het en wat vieren we eigenlijk?
Hemelvaart is een christelijke feestdag die jaarlijks wordt gevierd op de veertigste dag na Pasen. Deze dag verwijst naar het opstijgen van Jezus naar de hemel. Het is een belangrijke feestdag voor christenen over de hele wereld en wordt beschouwd als een hoogtepunt van het liturgische jaar. Volgens het Nieuwe Testament van de Bijbel vond de Hemelvaart plaats op de Olijfberg in Jeruzalem, waar Jezus aan zijn leerlingen verscheen en hen de opdracht gaf om zijn boodschap over de hele wereld te verspreiden. Na deze ontmoeting steeg Jezus op naar de hemel, waarna zijn leerlingen hem nastaarden totdat hij uit het zicht verdween. Dit jaar vieren we Hemelvaart op donderdag 18 mei.
Bid mee met de Pinksternoveen die van start gaat op Hemelvaartsdag
Deze noveen duurt negen dagen tot aan Pinksteren. Het Bisdom Breda heeft online een noveenboekje beschikbaar. Bidt u mee op voorspraak van Maria of een andere geliefde heilige. Sluit gerust een intentie in bij uw gebed.
‘Eensgezind volharden in gebed samen met Maria, de Moeder van Jezus’
De Pinksternoveen valt in de tweede helft van de Meimaand, toegewijd aan Maria.’ Heel toepasselijk om dan ook de rozenkrans te bidden.


3 mei 2023

Parochiebedevaart
Op dinsdag 16 mei is de parochiebedevaart gepland.
Deze keer gaat de reis naar Kevelaer.

09.00 uur: Vertrek vanaf de pastorie Loon op Zand, Oranjeplein 1
10.30 uur: Tussenstop voor koffie/thee/gebak in Hotel Asteria, Venray
12.15 uur: Eucharistieviering in de Biechtkapel van de Basiliek in Kevelaer
Aansluitend samenkomst in Parkhotel Kevelaer, Neustrasse 3-15
waar we rond 13.30 uur een warme lunch zullen nuttigen; Groentesoep
Schnitzel (eventueel met champignonsaus), erwtjes, frietjes, IJs met vruchtensaus en slagroom
(één consumptie is hierbij inbegrepen)
16.00 uur: Lof in Biechtkapel van de Basiliek in Kevelaer
17.00 uur: Vertrek naar Loon op Zand
18.30 uur: Geplande aankomsttijd in Loon op Zand

De prijs van deze geheel verzorgde bedevaart bedraagt € 65,00 p.p.
Indien u wenst deel te nemen kunt u zich aanmelden via het secretariaat 0416 – 36 12 15 of via de opgaveformulieren te vinden achter in de Kerk en in de Venloene en Residentie Molenwijck.
Wees welkom en beleef het!

Koninklijke Onderscheiding

Corry van Grinsven – Van den Bogaard (74) uit Kaatsheuvel mocht op woensdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.
Corry begon haar vrijwilligerswerk in 1980 bij de RK Parochie Heilige Willibrordus in Hedel.
Later was Corry actief bij de parochie in St. Michielgestel, het ziekenhuis in Den Bosch en dat in Tilburg.
Sinds 2015 is Corry ook actief in onze Parochie H. Willibrord en kunnen wij een beroep op haar doen.
Corry is lector, hulpkoster, acoliet, lid van de schoonmaakploeg en gids.
Sinds 2016 is Van Grinsven ook nog activiteitenbegeleider bij de hobbyclub van de KBO.
Wij feliciteren Corry met deze bijzondere blijk van dank.

Wonderlijke 7
De Wonderlijke 7, een ontdekkingsreis


Net als voorgaande jaren organiseert de afdeling Familiepastoraat van het bisdom van ’s-Hertogenbosch een diocesane dag voor gezinnen.
We gaan op zaterdag 1 juli 2023 met gezinnen op zoek naar de Wonderlijke 7!
Dat doen we in museumpark Orientalis en in de Cenakelkerk, onderdeel van het Grootste Museum van Nederland.
Beide in Heilig Landstichting bij Nijmegen.
Deze ontdekkingsreis naar de Wonderlijke 7 voert ons langs diverse plaatsen in het museumpark.
Misschien ben je er al eens geweest?
Anders is dit dé kans om er naar toe te gaan.
Daar vinden jullie workshops die, als je de hele route hebt afgelegd, duidelijk maken wie of wat die Wonderlijke 7 nu eigenlijk zijn.
Nieuwsgierig geworden?
Reis met ons mee op zaterdag 1 juli naar de Heilig Land Stichting bij Nijmegen.
U kunt u aanmelden bij bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim.

Nederlandse WJD-organisatie lanceert promo video’s over Wereldjongerendagen 2023.
Met de lancering van de video ‘Wat zijn de Wereldjongerendagen?’ heeft de landelijke WJD-organisatie het startschot gegeven voor de publicatie van een online videodrieluik over de WJD.
De nu als eerste gepubliceerde video biedt een korte en krachtige kennismaking met de Wereldjongerendagen en vertelt over het ontstaan, de ontwikkeling daarna en waarom de WJD zo waardevol zijn voor de jongeren van de wereld.
De volgende twee delen worden binnenkort na elkaar gelanceerd en belichten meer specifiek de Wereldjongerendagen 2023: Wat gebeurt er tijdens de WJD 2023 en over het thema van de WJD 2023.

De drie filmpjes hebben een tweeledig informeren over de Wereldjongerendagen in het algemeen en de WJD 2023, Lissabon en over het bouwen aan de Nederlandse kerk van morgen.
U bent van harte uitgenodigd om naar deze filmpjes te kijken.
De Nederlandse WJD-organisatie wil zoveel mogelijk Nederlandse jongeren de kans geven om naar de WJD te gaan.
Het is een grote kans voor hen om te groeien in geloof, in verbondenheid met leeftijdgenoten, en met vreugde terug te keren om thuis in eigen parochie mee te werken aan de opbouw van de parochie en de beleving van hun geloof in Christus te laten groeien.

26 april 2023

Youth Group

Afgelopen vrijdag zijn we met de jongeren bijeengeweest.
We zitten midden in de paastijd, deze duurt tot Pinksteren.
Voor het programma hadden we paaseitjes nodig, maar jammer genoeg waren er nergens meer paaseitjes in de winkels te krijgen.
Daarom moesten we even improviseren en we hebben de paaseieren vervangen voor jelly beans.
Dit betekende voor de jongeren dat de opdrachten moeilijker uit te voeren waren.
Het was een goede bijeenkomst met en door jongeren en vrijwilligers.
Iedereen heeft er wel iets van opgestoken.

Door het doen van opdrachten en vragen over Pasen, zoals wat vier jij:
– Met Pasen vier ik dat ik een extra dag weekend heb en verder niks.
– Met Pasen vier ik dat de vogeltjes weer eitjes leggen en de andere dieren weer kleintjes krijgen.
– Met Pasen vier ik dat het gezellig is met mijn familie.
– Met Pasen vier ik dat Jezus gestorven is.
– Met Pasen vier ik dat Jezus, nadat hij gestorven is, weer is opgestaan

We hebben ook ons eigen paasgebakje gemaakt.
Jammer genoeg kon door de regen het ‘paasvuur’ van de vuurkorf niet aan.
Het was weer een gezellige bijeenkomst.
De Youth Group is voor de tieners en jongeren tussen de 9 en 18 jaar.
Geloof jij of niet? Je bent van harte welkom op onze jongerenavond.

Parochiebedevaart dinsdag 16 mei naar Kevelaer
09.00 uur: Vertrek vanaf de pastorie Loon op Zand, Oranjeplein 1
10.30 uur: Tussenstop voor koffie/thee/gebak in Hotel Asteria, Venray
12.15 uur: Eucharistieviering in de Biechtkapel van de Basiliek in Kevelaer
Aansluitend samenkomst in Parkhotel Kevelaer, Neustrasse 3-15
waar we rond 13.30 uur een warme lunch zullen nuttigen; Groentesoep
Schnitzel (eventueel met champignonsaus), erwtjes, frietjes, IJs met vruchtensaus en slagroom
(één consumptie is hierbij inbegrepen)
16.00 uur: Lof in Biechtkapel van de Basiliek in Kevelaer
17.00 uur: Vertrek naar Loon op Zand
18.30 uur: Geplande aankomsttijd in Loon op Zand
De prijs van deze geheel verzorgde bedevaart bedraagt € 65,00 p.p.
Indien u wenst deel te nemen kunt u zich aanmelden via het secretariaat 0416 – 36 12 15 of via de opgaveformulieren te vinden achter in de Kerk en in de Venloene en Residentie Molenwijck.
Wees welkom en beleef het!

Verjaardag pastoor Luijckx
Dinsdag 9 mei viert pastoor Luijckx zijn verjaardag.
U bent van harte welkom om op de koffie of thee te komen en een drankje te nuttigen tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de parochiezaal of bij goed weer in de pastorietuin.

Vacatures Parochiebestuur
Wij zoeken nog dringend bestuursleden voor de portefeuilles penningmeester/ accountant op korte termijn maar ook voor de portefeuille Personeel en Organisatie.
Wilt u zitting nemen in het parochiebestuur?
Het is fijn als er iemand uit de kernen Loon op Zand/De Moer/ Kaatsheuvel is vertegenwoordigd in het parochiebestuur.

Contact
Heeft een van deze vacatures uw interesse gewekt, dan hoor ik graag van u.
Neem gerust contact op met het secretariaat 0416 36 12 15
Pastoor Peter Luijckx

19 april 2023

Terugblik op Pasen

Het Paasfeest ligt al weer achter ons.
De Goede Week was een mooie, maar intensieve week.
Na de gezinsviering van Palmzondag was er woensdagavond in de kathedraal in Den Bosch de jaarlijkse Chrismamis.
Hier werden de H. Oliën gewijd door onze bisschop Mgr. De Korte; de katechumenenolie, de ziekenolie en het H. Chrisma.
Tevens werden instelling van het Priesterschap gevierd.
De volgende vieringen werden in onze parochie voor het eerst weer sinds corona “dubbel” gevierd door pastoor Luijckx en diaken Alexis, zonder assistentie van een andere priester, dat waren de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake, Eerste Paasdag en Tweede Paasdag.
De bijzondere aard van deze vieringen maakt dat het inspannend is.
Toch is alles heel mooi geweest en mocht de verrijzenis van de Heer met veel vreugde worden gevierd.
Net als de apostelen mogen wij enthousiaste getuigen zijn om het prachtige verrijzenisgeloof levend te houden in onze parochie H. Willibrord.
Iedereen veel dank voor alle bijdragen aan deze vieringen.
Vrijdag 21 april 18.30 uur bijeenkomst Youth Groep op de pastorie in Loon op Zand.
Zondag 23 april 09.30 uur is er om 14.00 een bijzonder jubileumconcert van Liedertafel Echo der Duinen in de kerk in Loon op Zand.
Gevierd wordt het 150 jarig bestaan van deze prachtige Liedertafel.
U bent van harte uitgenodigd om dit concert mee te maken.

De WJD… dank zij U!
Komende zomer van 1 tot en met 6 augustus vinden de Wereldjongerendagen plaats in Lissabon, Portugal.
De Wereldjongerendagen zijn het grootste Katholieke jongerenevenement ter wereld.
Honderdduizenden jongeren van over de hele wereld, soms wel miljoenen, komen bijeen om het Katholieke geloof met elkaar te vieren.
De Wereldjongerendagen waren een initiatief van de heilige paus Johannes Paulus II en vinden al sinds 1984 plaats.
Ook vanuit het Bossche bisdom wordt er een reis naar de WJD georganiseerd.
Om precies te zijn een 16-daagse busreis die via Taizé, Barcelona en Toledo naar Lissabon gaat.
Op de terugweg zal er een bezoek aan Fatima worden gebracht.
Aanmelden voor deze reis kan tot 1 mei 2023.
Het zou prachtig zijn als zoveel mogelijk jongeren vanuit ons bisdom en vanuit Nederland de kans krijgen om mee te reizen naar dit geweldige evenement.
Een grote kans voor jongeren om te groeien in geloof, in verbondenheid met leeftijdgenoten, en met vreugde terug te keren om te bouwen aan de Nederlandse kerk van morgen.

Power of Fire in Den Bosch

Zaterdag 15 april jongstleden hebben de vormelingen van de Parochie H. Willibrord deelgenomen aan de Power of Fire in Den Bosch.
Alle vormelingen die dit jaar het H. Vormsel hebben ontvangen of nog gaan ontvangen waren hiervoor uitgenodigd.
De Power of Fire is een dag met ontmoeting, sport, spel en een maaltijd met leeftijdgenootjes.
De dag begon met een mooie eucharistieviering voorgegaan door de bisschop van Den Bosch, Mgr. Gerard de Korte.
Na de viering kreeg iedere parochie een boekje met daarin opdrachten waarmee ze punten konden verdienen.
De opdrachten waren uitgezet in en rondom de Sint-Janskathedraal, bij het Sint-Janscentrum en in de binnenstad van Den Bosch.
Als tip kregen de vormelingen mee: “Wees creatief!” Dit bleek een waardevolle aanwijzing om de opdrachten te gaan uitvoeren.
Er waren leuke doe- en kennisopdrachten, zoals: bouw de toren van Babel, zoek het langst getrouwde echtpaar, een speurtocht in de Sint-Jan, ontcijfer deze Bijbelverhalen, hoeveel sacramenten kun je ontvangen?, enzovoort.
In totaal waren er veertig opdrachten.
Vooral door een goede samenwerking hebben de vormelingen uit onze parochie veel punten gescoord.
Uiteindelijk behaalde ze de tweede plaats.
Wij zijn trots op jullie inzet en kennis.
Met alle vormelingen uit het bisdom Den Bosch hebben we in de tuin van het Sint-Janscentrum friet met snacks gegeten.
Overal blije gezichten, de zon scheen en de tuin was versierd met vlaggetjes, ballonnen en mooie lentebloesems in de magnoliabomen.
Wat heeft iedereen genoten van de Power of Fire dag.

12 april 2023
Parochiebedevaart

Op dinsdag 16 mei is de parochiebedevaart gepland.
Deze keer gaat de reis naar Kevelaer.
Onderstaand een programma overzicht.
09.00 uur verstrek vanaf Oranjeplein 1 Loon op Zand.
Tussenstop met koffie, thee, gebak in Hotel Asteria Venray.
12.15 uur Eucharistieviering in de biechtkapel van de Basiliek in Kevelaer.
13.15 uur Warme lunch in Parkhotel, Neustrasse Kevelaer.
Groentesoep, schnitzel, erwtjes en frietjes, ijs met vruchtensaus en slagroom inclusief een consumptie.
16.00 uur Lof in de biechtkapel van de basiliek.
17.00 uur vertrek uit Kevelaer naar Loon op Zand.
Het bedrag van deze reis naar Kevelaer is € 65,00 / per persoon.
Opgeven kan bij het parochieel centrum in Kaatsheuvel 0416-272515 of bij het
secretariaat in Loon op Zand 0416-361215.
Deelnameformulieren liggen ook achter in alle kerken.
Wees welkom en sluit u aan bij deze parochiebedevaart


Na Pasen
Het nieuwe licht van Christus is tijdens de Paaswake ontstoken in de kerk.
De Paaskaars brandt, Licht en hoop voor mensen in de wereld, hoop dat Gods licht en vrede mensenharten mag bewegen tot vrede; om als brood te worden gedeeld, om als wijn te worden gedronken, om als licht te worden ontstoken in harten vol van duisternis.
Om de liefde en vrede te brengen; om ons hart te verwarmen; om ons uit te nodigen om Christus te volgen.
Om ons op te roepen als brood te zijn dat oneindig kan worden gedeeld;
om als wijn te zijn dat alle dorst lenigt; om licht te brengen in onze veranderde wereld.
Daartoe kwam Hij op aarde; als een eeuwig brandend licht voor onze voeten, in ons huis, onze werkplek, onze opleiding, club, kroeg of waar dan ook.
Als een vorst van vrede, als een baken in ons leven, ook in tijden waar wij hopen op beter, op vrijer, met elkaar, in maatschappij, kerk en vereniging, vraagt Jezus van ons een alomvattend gebaar.
Om het Paasfeest dat wij hebben gevierd concreet te maken in tijden van nood,
mag de verrrijzenis van Christus in ons leven doorwerken, Hij voedt ons leven, wil ons optillen uit sleur en onmacht. Daarom hoort Pasen bij jou, om echt mens te worden naar Gods beeld. Zalig Pasen.


Landelijke gebeds- en ondersteuningsactie voor jongeren die naar Wereldjongerendagen 2023 gaan.
Van 1 tot en met 6 augustus vinden de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Lissabon, Portugal.
De Wereldjongerendagen zijn het grootste Katholieke jongerenevenement ter wereld.
Honderdduizenden jongeren vanuit de hele wereld, soms wel miljoenen, komen bijeen om het Katholieke geloof met elkaar te vieren.
Vanuit Nederland zullen veel jongeren gaan, en ook vanuit onze parochie.
‘Het is een grote kans voor hen om te groeien in geloof, in verbondenheid met leeftijdgenoten en met vreugde terug te keren om te bouwen aan de Nederlandse kerk van morgen.’
Ondersteuning vanuit de parochies en kerken in het gehele land is daarbij van onschatbare waarde.


Landelijk WJD-gebedskaartje gelanceerd
De organisatie heeft een speciaal Wereldjongerendagen-gebedskaartje ontwikkeld, met een gebed dat is afgeleid van het officiële, internationale WJD-gebed.
Het kaartje wordt vanaf begin april in een oplage van 45.000 exemplaren verspreid in de parochiekerken, zodat van noord tot zuid en van oost tot west parochianen met hun gebed de jongeren kunnen ondersteunen, in aanloop naar de WJD.
Het gebed is ook voor jongeren die nog nadenken of ze zullen meegaan, of diegenen die willen gaan, maar voor wie het moeilijk is om er tijd en/of middelen voor vrij te maken.
De landelijke gebedskaartjes worden verspreid via de bisdommen maar kunnen ook bij de WJD-organisatie worden besteld, door een email te sturen naar jochem@jongkatholiek.nl met naam, adres en het gewenste aantal kaartjes.


5 april 2023


Bijzondere dagen in de Goede week

Wilt u deze vieringen bijwonen kijk dan naar het overzicht in deze krant of op de website van de parochie www.parochiewillibrord.nl


Witte Donderdag

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Het pesachmaal wordt herdacht dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de eucharistie en het priesterschap in. De dag is vernoemd naar zijn liturgische kleur. Wit staat voor ‘goed’, ‘vreugdevol’ en ‘heilig’.


Goede Vrijdag


Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld, aan het kruis werd genageld en stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus de mens verlost. Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch wordt gesproken van ‘Goede’ Vrijdag. Het woord ‘goede’ zou eraan herinneren dat Jezus is gestorven om de mensheid te verlossen. Goede Vrijdag is de tweede verplichte vastendag en in ’de veertigdaagse vasten’ en markeert het einde van de vastentijd.


Paaszaterdag of stille zaterdag


Stille Zaterdag, ook wel Paaszaterdag, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus’ verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de Paaswake.


De Paaswake is een van de meest oorspronkelijke diensten van de christelijke traditie en bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering.


Wachten op de Heer

De Paaswake, de derde plechtigheid van het Heilig Triduüm, is één van de oudste onderdelen van de christelijke paasviering. Al in de vroege christelijke Kerk brachten gelovigen de paasnacht wakend door ter ere van de Heer. Met hun wake gaven zij, en geven christenen ook nu nog, gehoor aan een Bijbelse oproep. In het Evangelie van Lucas spoort Jezus zijn volgelingen namelijk aan om, tijdens zijn afwezigheid, de lampen brandend te houden en te zijn als mensen die wachten op de terugkomst van hun Heer. Degenen die de Heer bij zijn komst wakend aan tafel vindt, zal hij aan zijn tafel uitnodigen. (Luc. 12, 35 ev.).Onderdelen


De Paaswake bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, het Exsultet, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering. De liturgische kleur bij de wake is wit. Wit is de kleur van het licht en zuiverheid, die gebruikt wordt voor alle feesten en gedachtenissen van Christus die niet in het teken van zijn lijden staan.


Lichtritus


Het meest indrukwekkende onderdeel van de Paaswake is voor velen het moment waarop het verduisterde kerkgebouw wordt gevuld met het Licht van Christus. Dit gebeurt met behulp van de paaskaars. Die kaars wordt aangestoken aan een paasvuur, dat zo mogelijk buiten de kerk is gelegen. De paaskaars wordt vervolgens de kerk binnengedragen door de priester of een diaken. Vervolgens steken alle aanwezigen een eigen kaars aan de Paaskaars aan – soms direct, soms via andere kaarsen – waardoor de ruimte langzaam maar zeker steeds sterker wordt verlicht.


Exsultet


Wanneer de Kerk geheel met kaarsen is verlicht, zet de diaken of priester de paasjubelzang, het Exsultet, in. Triomfantelijk en dankbaar klinkt het dan door de kerk: ‘Laat juichen heel het hemelkoor van eng’len, laat juichen om die grote Koning, juichen om de overwinning! Laat de trompetten klinken in het rond!’


Dienst van het Woord


In de lezingen die op het Exsultet volgen wordt het verband benadrukt tussen de bevrijding van het volk Israël uit Egypte en de bevrijding van zonden door Christus’ dood en verrijzenis. Daarbij ontbreekt nooit de lezing van Exodus 14, waarin wordt beschreven hoe God het volk Israël door het water van de Rode Zee leidt, en de Egyptische achtervolgers laat verdrinken.


Water


De doorgang van het volk Israël door de Rode Zee wordt tijdens de Dienst van het Woord vastgeknoopt aan de viering van het doopsel die volgen gaat. “Want wat gij eens met machtige hand hebt gedaan om één volk te bevrijden uit de greep van de Farao, doet gij nu voor het heil van alle volkeren door het water van de wedergeboorte”, zo klinkt het in het gebed na de lezing uit Exodus. De belangrijke rol van water tijdens het Paasfeest wordt in de liturgie onderstreept door de zegening van het water tijdens de viering van het Doopsel.


Doopsel


Door het sacrament van het doopsel begint een mens een nieuw leven ‘in Christus’, mogelijk gemaakt door diens overwinning op de dood. Door het doopsel – en door de doopcatechese die eraan vooraf gaat – worden nieuwe leden opgenomen in de Kerk en bekeert de Kerk als geheel zich opnieuw tot God. Dit laatste komt in de Paaswake onder meer tot uiting in het hernieuwen van de doopbeloften door alle gelovigen. De algehele hernieuwing van de doopbeloften vindt plaats na het eigenlijke dopen van degenen die katholiek worden. Na de hernieuwing van de beloften besprenkelt de priester met behulp van een wijwaterkwast alle aanwezigen met gezegend water.


Eucharistie


Na de viering van het doopsel wordt tijdens de Paaswake voor het eerst sinds de avondmis van Witte Donderdag de eucharistie weer gevierd. De pasgedoopten worden daarbij genodigd om met hun ouders, peetouders en catechisten te communiceren onder twee gedaanten: brood én wijn. Het is bovendien gangbaar dat het brood en de wijn door de pasgedoopten naar het altaar worden gebracht. De communietekst brengt de woorden van Paulus in herinnering: U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons Paaslam is geslacht: Christus. Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid (1 Kor. 5, 7-8).


Wij wensen u een Zalig Pasen.


Koper gepoetst in de kerk


Vorige week woensdagmiddag heeft de koperpoetsploeg met nog een aantal parochianen ter ondersteuning, het koper in de kerk weer gepoetst. Dat was al weer even geleden ivm de coronatijd. Kroonluchters, kandelaars en kaarsenhouders zien er weer keurig uit. Veel dank voor het initiatief en en het poetsen. Mocht u deze koperpoetsploeg willen versterken/ondersteunen, dan bent u (weer) van harte welkom.29 maart 2023


Schilderij van de vormelingen
Vorige week zijn de vormelingen bijeengeweest om de kerkversiering te maken voor hun H. Vormsel. Wat hebben deze jongeren veel talenten. De opdracht was: Hier hebben jullie een groot wit schilderijdoek dat is bedoeld als versiering voor jullie vormselviering. Natuurlijk hebben jullie veel meer geleerd over het Heilig Vormsel dan op dit moment op het schilderijdoek staat. Overleg, ontwerp en werk het samen uit waar je aan denkt bij de lessen van het vormsel.
Jullie mogen hierbij de computer, verf, lijm, stiften, papier, scharen en noem maar op bij gebruiken. Iedereen heeft zijn eigen talent. Zet jouw talent in om dit lege schilderij compleet te maken.
Samen bedachten deze jongeren een plan en gingen daarmee aan de slag. Wat hebben ze hard gewerkt en plezierig samengewerkt.
Vormelingen wij zijn trots op jullie. Wil jij dit mooie schilderij ook bewonderen? Kom dan vrijdag 12 mei om 19.00 uur in de St. Jan te Kaatsheuvel naar de vormselviering. Je kunt dan niet alleen het schilderij bewonderen maar ook de jongeren die zeggen; JA Ik GELOOF!


Zondag 2 april Palmpasen Gezinsviering
Kom met je eigen versierde palmpasenstok naar de kerk?
9.30 uur St. Jans Onthoofding Loon op Zand
11.00 uur St. Jan Kaatsheuvel
In deze viering staan we stil bij het begin van de Goede Week. De kinderen mogen een zelfgemaakte Palmpasenstok mee naar de kerk nemen. Ze zijn versierd met groene takken, klein fruit en paaseitjes een hoopvol teken van leven op deze aarde. In de manden die in de kerk staan liggen nog meer takjes. Wij vragen de pastoor om deze takjes te zegenen. In deze viering is er bijzondere aandacht voor kinderen. Na de viering kunnen jullie je gezegende Palmpasenstokken wegbrengen naar een zieke of iemand die deze goed kan gebruiken. Na de viering koffie, thee en ranja met iets lekkers


Paaseieren zoeken en Kinderkerk
Voor alle kinderen uit de Parochie H. Willibrord (Loon op Zand, Sprang Capelle, Kaatsheuvel en De Moer) Kinderen komen met hun ouders, broertjes en/of zusjes naar de kerk. Alle kinderen gaan bij het begin van de eucharistieviering mee met de begeleiders naar de parochiezaal. In de parochiezaal hebben we een eigen kinderdienst. Met als thema: Een nieuwe dag- Pasen. Tijdens de kinderviering leggen we aan de kinderen de verrijzenis en het nieuwe leven uit. Maar ook komt er aan bod: Waarom zoeken we paaseieren met Pasen en wat is de betekenis van de paashaas. Na de viering kunt u met uw kind/eren buitenom naar de pastorietuin. Ingang naast de parochiezaal. Alle kinderen gaan samen in de tuin van de pastorie paaseieren zoeken. Er is koffie, thee, ranja en gelegenheid elkaar te ontmoeten. Kinderen gaan parochianen interviewen na het paaseieren zoeken. We zullen de gevonden paaseieren samen delen.
Komen jullie ook?
Met vriendelijke groet, Annie van Kuijk, Catechist parochie H. Willibrord


Palmzondag
Ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Op de drempel van het Paasfeest wordt herdacht dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor Hem onder meer met de takken van palmbomen. Hierna begint de goede Week.


De Goede Week
De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en staat geheel in het teken van Christus’ lijden en sterven.
Boeteviering maandag 3 april om 19.00 uur in de kerk in Loon op Zand, dinsdag 4 april om 19.00 uur in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Denkt uw nog aan: Vastenactie-campagne Zuid-Soedan: hulp voor miljoenen mensen in voedselnood
Zo’n 1,4 miljoen kinderen zijn ondervoed en naar verwachting zullen 9,4 miljoen mensen dit jaar humanitaire hulp nodig hebben in de vorm van schoon water, voedsel en ondersteuning. Solidariteit met hen is hard nodig is. Met uw gift ondersteunt u de medemens in nood in hun dagelijks bestaan.
Achter in de parochiekerken staan bussen voor uw gift. Hartelijk dank.22 maart 2023

Op weg naar Pasen


Op de website KRO-NCRV.nl/katholiek is een encyclopedie te vinden met alle begrippen uit de katholieke Kerk en traditie op alfabetische volgorde. Onderstaande informatie over Pasen komt uit deze encyclopedie.
Op verschillende woorden kunt u doorklikken en dan vindt u over dat woord of begrip verdere informatie


De vierde week van de vastentijd


Vroeger speelde het vasten in de veertigdagentijd een hoofdrol; de veertigdagentijd werd daarom ook wel ‘de vastentijd’, ‘de vasten’ of ‘de veertigdaagse vasten’ genoemd. De vastentijd is gemodelleerd naar Jezus terugtrekking in de woestijn in de veertigdagentijd voor Pasen. Hij leefde veertig dagen onthecht, zodat Hij zich helemaal kon openstellen voor de kracht van God en de boodschap van Gods liefde. Van die onthechting maakte de duivel gebruik om Jezus te verleiden, maar Jezus weerstond iedere verlokking en werd de bekeerde, ‘de heilige Gods’ die met gezag preekt.


Palmzondag is dit jaar op 2 april


Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Op de drempel van het Paasfeest wordt herdacht dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor Hem onder meer met de takken van palmbomen.


De Goede Week


De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. Deze week, die eindigt in de Paaswake, staat geheel in het teken van Christus’ lijden en sterven.


Voor het eerst landelijke Misdienaarsdag: zaterdag 13 mei in Kevelaer


Op zaterdag 13 mei wordt in de bedevaartplaats Kevelaer een landelijke Misdienaarsdag gehouden. Hiervoor worden misdienaars en acolieten uit alle Nederlandse bisdommen uitgenodigd. De dag is een initiatief van het Landelijk Platform Bedevaarten. De organisatie is in handen van de Dienst Liturgie & Kerkmuziek van het bisdom Roermond in samenwerking met het Acolietencollege “Sint Michiel & Sint Rosa” uit Sittard.
Het is voor het eerst dat er zo’n landelijke Misdienaarsdag wordt gehouden. De dag is bedoeld als een dankjewel voor trouwe dienst aan het altaar voor alle misdienaars en acolieten. Ook is het een mogelijkheid voor misdienaars uit alle delen van het land om elkaar te ontmoeten. De Duitse bedevaartplaats Kevelaer ligt vlak over de grens bij Venlo. Maria wordt hier al eeuwenlang vereerd als ‘Troosteres der bedroefden’.Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel


Zoeken wij een vrijwilliger die 1x per week, schoonmaakwerkzaamheden op de begane grond kan verrichten. Het gaat om de hal, keuken en werkruimten. U bent vrij om aan te geven welk tijd het beste schikt. Hebt u nog wat tijd en wilt u ons helpen neemt u dan contact op met pastoor Luijckx. Telefoon 0416 361215 of via de mail secretariaat@parochiewillibrord.nlParochiebedevaart


Op dinsdag 16 mei is de parochiebedevaart gepland. Deze keer gaat de reis naar Kevelaer. Noteer deze datum alvast in uw agenda
Het complete dagprogramma zal z.s.m. bekend gemaakt worden


15 maart 2023


Gezinsvieringen

Afgelopen zondag hoorden wij in de gezinsvieringen in Loon op Zand en de
St. Jan in Kaatsheuvel Jezus spreken over levend water. In de kerk hebben wij geluisterd naar de woorden van Jezus, maar eerst hoorden wij over wat de belangrijkste vloeistof op aarde is. Water! We hebben water nodig om te drinken te koken en te wassen. Maar ook om alle planten te laten groeien en lekker te kunnen zwemmen. Zonder water kan de mens niet leven. Vroeger haalde mens water uit een put en nu uit de kraan in ons huis. Jezus ontmoet bij de put van Jacob een Samaritaanse vrouw en praat met haar. Het was in die tijd helemaal niet gebruikelijk dat Joodse mensen met Samaritanen spraken, want zij geloofden anders, maar Jezus spreekt met iedereen. Ook wij mogen andere mensen laten weten dat zij er bij horen. Jezus laat de vrouw ervaren dat Hijzelf een Bron is van leven water en dat iedereen die in Hem gelooft mag ervaren hoe Hij ons kracht geeft, wijsheid en volharding. Zo kunnen wij ook de moeilijke dingen aan die ons overkomen in het leven. De mens die gelooft heeft altijd een Bron van levend water in zijn hart. Daarop mogen wij vertrouwen. Het was fijn om zo met elkaar te vieren. Na de Eucharistieviering dronken wij koffie/thee en was er voor de kinderen ook iets lekkers. Veel dank maar weer aan iedereen en tot de volgende keer.

Stille Omgang door Mirakelstad Amsterdam op zaterdag 18 maart


Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen” – dat is de intentie die is gekozen voor de Stille Omgang die op zaterdag 18 maart 2023 door Mirakelstad Amsterdam wordt gelopen. De intentie is onder meer gekozen naar aanleiding van het Johannesevangelie: Jezus is het Levend Brood dat uit de hemel is neergedaald (Joh. 6,48-51).
De Stille Omgang zal dit jaar weer in de traditionele vorm plaats vinden. Vanuit het land worden meerdere busreizen georganiseerd, ook door bisdommen.

Wat is de Stille Omgang?

De Stille Omgang is een route die door Amsterdam wordt gelopen om het Mirakel van Amsterdam te herdenken dat op 15 maart 1345 plaatsvond. Een zieke man kreeg thuis door een priester de H. Communie uitgereikt, hij nuttigde het Lichaam van Christus en moest even later door zijn ziekte braken. Het braaksel, met daarin het Allerheiligste, werd in het haardvuur gegooid. De volgende dag werd duidelijk dat de Hostie niet verteerd was door het lichaam en ook niet verbrand was door het vuur. De priester haalde het Allerheiligste Sacrament op en bracht het naar de Sint Nicolaaskerk.
Door een vondst in 1881 werd de route die de priester destijds met het Allerheiligste heeft afgelegd ontdekt, dit is tevens het jaar dat de traditie van de Stille Omgang is begonnen. Kijk voor meer informatie, over aanmelden en dergelijke, ook op stille-omgang.nl


WJD Sponsoractiviteit – Op pelgrimage naar Maria

Deze zomer reizen we met Jong Bisdom Den Bosch (JBDB) van 25 juli tot en met 9 augustus naar de Wereld Jongeren Dagen (WJD) in Lissabon. Tijdens deze 16-daagse reis bezoeken we naast Lissabon ook Taizé, Barcelona, Toledo en Fatima.
JBDB organiseert een sponsoractiviteit op zaterdag 13 mei voor alle jongeren die mee op reis gaan om hun kosten te drukken.
Er is een wandeltocht gemaakt van ongeveer 12 km naar de Zoete Lieve Moeder (Maria) in de St. Jan in Den Bosch. Bij Maria houden we een gebedsviering, steken kaarsen aan en leggen onze verzamelde intenties aan haar voor.
Jongeren nemen (gebeds)intenties mee vanuit hun omgeving om bij Maria, de Zoete Lieve Moeder, te brengen. In de St. Jan worden bij Maria noveenkaarsen gebrand en intenties voorgelezen. Mensen die jongeren een intentie meegeven sponsoren jongeren voor (adviesbedrag) € 20,- (meer mag ook natuurlijk). Van dit bedrag gaan alleen de kosten voor een WJD noveenkaars (€ 6,-) af, de rest kan door jongeren gebruikt worden voor het verminderen van de reissom.
Wilt u de jongeren helpen en een intentie door WJD jongeren laten doen tijdens deze sponsoractiviteit? De opbrengsten komen rechtstreeks bij jongeren terecht die met Jong Bisdom Den Bosch op reis gaan.
Neem hiervoor contact op met jongerenwerkster Ingrid van Zeeland, zie hieronder contactgegevens.
Hoe gaan we dat doen?
Wil je mee doen met deze WJD sponsoractiviteit? Stuur JBDB een appje naar 073 523 20 61 of een mailtje naar jongeren@bisdomdenbosch.nl.
Doe dit uiterlijk 1 mei 2023.
Vanuit JBDB krijg je dan een informatiepakket toegestuurd, hierin zitten o.a. intentiekaarten waarop mensen hun intentie kunnen schrijven.


8 maart 2023

Gezinsvieringen
Zondag 12 maart gezinsvieringen
09.30 uur kerk St. Jans Onthoofding te loon op Zand
11.00 uur kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Aansluitend koffie/theedrinken in de kerk met iets lekkers voor de kinderen


Youth Group

Donderdagavond 23 februari was het weer jongerenavond. Wij hadden hiervan nog geen verslag kunnen doen. Deze keer kwamen wij bijeen in de keuken bij pastoor Luijckx. Uit verschillende ruimtes werden de tafels en stoelen verzameld. En ja hoor de jongeren zaten!!
Hey wat zie ik nu: Is de pastoor voor 15 personen pannenkoekenbeslag aan het maken? Dat was niet de bedoeling. We gaan ze niet verwennen met een etentje! Hup aan de slag als jullie honger hebben. De soep warm maken, beslag maken, drinken inschenken dan kunnen wij beginnen met de uitleg over de veertigdagentijd. Al snel is de soep warm en na gebed kan het eten beginnen. Iedereen bakt zijn eigen pannenkoek met ‘alleen’ de ingrediënten die tijdens de veertigdagentijd gebruiken. Wat kunnen de jongeren veel eten, 1,2,3 pannenkoeken. Gelukkig hebben we voldoende boodschappen gehaald.
Na het eten ruimt iedereen mee op en gaan we splitsen in deelgroepen.
Onder de 14 jaar gaan met 2 begeleiders mee en wordt de uitleg over de veertigdagentijd verdiept en daarna gaan ze creatief aan de slag.
De jongeren boven 14 jaar gaan in gesprek met elkaar. Het thema is verleiding met de volgende vragen. Wat is verleiding, waar kom je verleiding allemaal tegen, waarom laat iemand zich verleiden, wie zijn de verleiders, wat kan het gevolg van verleiding zijn en hoe kun jij je sterk maken tegen de verleiding? Van alles komt aan bod. Reclame, groepsdruk, verslaving, geen nee durven zeggen, erbij willen horen, populair willen zijn en nog veel meer.
De jongeren vonden het een leerzame en gezellige avond. Wil je meer weten over de jongerenavond
Stuur een mailtje naar jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl .
Iedere maand komen we bijeen met diverse actuele thema’s. Kom jij ook?


Gebedsestafette

CCEE organiseert voor de derde keer een Europese Gebedsestafette voor vrede
Net als in de afgelopen twee jaar organiseert de Commissie van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) in de Veertigdagentijd een eucharistische gebedsestafette onder de 39 leden. Aan alle leden is gevraagd om minstens op één plek te bidden en de Heilige Mis op te dragen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en voor de vrede in dit land. De estafette is op 22 februari van start gegaan in Albanië en op 17 maart is Nederland aan de beurt.
Op vrijdag 17 maart wordt in alle Nederlandse bisdommen de mis opgedragen en gebeden voor de slachtoffers van de oorlog en vrede in Oekraïne.


Op weg naar Pasen

Pasen wordt jaarlijks gevierd tussen 22 maart en 25 april, op de eerste zondag
van de eerste volle maan in de lente én de maandag erna. Dit jaar vieren we Pasen op 9 april maar eerst bereiden we ons voor op dit grote kerkelijk feest. Vanaf Aswoensdag, wordt er veertigdagen lang naar Pasen toegeleefd in de zogenoemde Veertigdagentijd. In ruime zin valt onder het Paasfeest ook de Goede Week: de zeven dagen van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag voorafgaand aan Pasen. In enge zin is er sprake van een Driedaags Paasfeest, het zogeheten Paastriduüm. Met Pasen vieren we dat Jezus Christus uit de dood is verrezen en ons van onze zonden heeft bevrijd. Nadat Hij werd gekruisigd, verrees Jezus op de derde dag en overwon daarmee de dood. www.vier.nu de site van de katholieke kerk staat naast een video die uw meer vertelt over het Paasfeest ook een kleurplaat voor de kinderen die u kunt downloaden.

Denkt u ook nog aan de Vastenactie

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen. Anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen.


Wat doet Vastenactie?

Ieder jaar steunen we kleinschalige projecten die (in)direct te maken hebben met mensen die moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of extreme droogte. Dit jaar ondersteunt Vastenactie in Zuid-Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw bestaan op te bouwen. We helpen met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen.
Achter in onze kerken ligt meer informatie over dit onderwerp en donatie zakje. In de kerken staat een speciale bus voor uw donatie. Of doneer via uw bank gebruik dan IBAN-nummer: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

Te huur

3-kamerappartement in het centrum van Kaatsheuvel,
Hoofdstraat 36
Vanaf 01-03-2023
Huurtermijn max. 2 jaar
Huurniveau vrije sector
Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie.
Tel. 0416 – 36 12 151 maart 2023

Te huur
3-kamerappartement in het centrum van Kaatsheuvel,
Hoofdstraat 36
Vanaf 01-03-2023
Huurtermijn max. 2 jaar
Huurniveau vrije sector
Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie.
Tel. 0416 – 36 12 15

Veertigdagentijd: Voorbereiding op Pasen
De veertigdagentijd gaat vooraf aan en bereidt ons voor op het Hoogfeest van Pasen. Het is een tijd van bekering, waarin mensen die katholiek willen worden zich voorbereiden op het doopsel, en gelovigen aan hun eigen doopsel worden herinnerd.
Jezus Christus roept op tot bekering: Hij vraagt de mens om zich vrij te maken van alle zonden, pre-occupaties en beslommeringen die de weg tot het Rijk Gods versperren.

Gebed & Aalmoes & Vasten
De christen kan zijn boetvaardigheid op verschillende manieren uiten. De Schrift en de Kerkvaders leggen vooral op drie vormen de nadruk:
het gebed, de aalmoes en het vasten.
Vroeger speelde het vasten in de veertigdagentijd een hoofdrol; daarom sprak men over ‘de vastentijd’, ‘de vasten’ of – samengetrokken- ‘de veertigdaagse vasten’ genoemd. Strikt genomen eindigt de liturgische veertigdagentijd overigens op het moment dat het Paastriduüm aanvangt, bij het begin van de avondmis op Witte Donderdag. De vastentijd daarentegen omvatte ook Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Zondagen
De periode vanaf Aswoensdag tot Pasen omvat zes weken en vier dagen, tezamen dus welgeteld 46 dagen. Maar omdat op zondagen niet wordt gevast, blijven er tot Pasen 40 werkelijke vastendagen over. Vaak wordt ook gezegd dat de Goede Week niet meer tot de Veertigdagentijd behoort. Palmzondag, het begin van de Goede Week, is de 40ste dag vanaf Aswoensdag.

Veertig: een heilig getal


De veertigdagentijd gaat terug op de symbolische betekenis van het getal veertig. Het is een heilig getal in de joodse en christelijke traditie.

Joodse traditie

Veertig jaar zwierf het volk Israël door de woestijn op zijn tocht naar het beloofde Land. Veertig dagen verbleef Mozes op de berg, toen hij de Wet in tien geboden van God ontving. De profeet Elia ondernam een tocht van veertig dagen naar de berg, waarop God aan hem zou verschijnen.

Naar Jezus’ voorbeeld

Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten en bidden voor te bereiden op zijn zending onder de mensen. Hij leefde veertig dagen onthecht, zodat Hij zich helemaal kon openstellen voor de kracht van God en de boodschap van Gods liefde. Van die onthechting maakte de duivel gebruik om Jezus te verleiden, maar Jezus weerstond iedere verleiding, bleef trouw aan de opdracht van God, Zijn Vader en preekte met gezag (Lucas 4, 1-33).


Het Mirakel van Amsterdam

De Stille Omgang wordt dit jaar georganiseerd in de nacht van 18 -19 maart
Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. Het is een oude bedevaartsplaats, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang.
Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan.
In Amsterdam zal een Eucharistieviering worden gehouden om 21.00 uur in de basiliek van St. Nicolaas aan de Prins Hendrikkade.
De hoofdcelebrant is kardinaal Eijk. Na de mis wordt gezamenlijk de Stille Omgang gelopen. De Nicolaaskerk is bereikbaar per trein naar Amsterdam Centraal Station. Na afloop van de Stille Omgang wordt u in de gelegenheid gesteld (wel voor eigen rekening) om een broodje en kop koffie te nuttigen in de Lutherse kerk aan het Spui. Aanmelden op www.stille-omgang-haarlem.nl


22 februari 2023


Carnavalsviering
Zondag 19 februari was er een mooie carnavalsviering in de kerk St Jans Onthoofding te Loon op Zand. De viering werd opgeluisterd door het dameskoor St. Jan, Vitamine C en de hofkapel Nooit Gedagt. De Prins met zijn adjudant, de veldwachter, onze burgemeester en velen daarbij waren aanwezig.
Nog altijd belooft men een worst aan de heilige Clara om goed weer te krijgen en alles goed te laten verlopen. Pastoor Luijckx preekte voor deze gelegenheid vanaf de preekstoel. De preek was geheel op rijm en bij de tijd. Jezus roept ons op om volmaakt te zijn, te bidden zelfs voor je vijand. Pastoor Luijckx eindigde de viering met: Is het nu tijdens carnaval zon, koud of regen, jullie krijgen allemaal de zegen. Het was een sfeervolle viering en na afloop was er koffie met worstenbrood die door de plaatselijke bakker was gesponsord.
Dank voor alle goede voorbereidingen.

Vastenactie 2023: steun gevraagd voor ontheemde mensen in Zuid-Soedan
De jaarlijkse (Bisschoppelijke) Vastenactiecampagne staat in 2023 in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen, anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen. Centraal staan de mensen in Zuid-Soedan, waar door de burgeroorlog miljoenen mensen op de vlucht sloegen. Niet voor niets vroeg paus Franciscus tijdens zijn reis naar dit land begin februari speciale aandacht voor de situatie van vluchtelingen.
Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan vluchtten al 2,2 miljoen mensen naar buurlanden in de regio. Nog eens 1,6 miljoen mensen raakten ontheemd in eigen land. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties behoort Zuid-Soedan tot de top vijf van landen met de meeste vluchtelingen. Zo’n zestig procent van de bevolking heeft niet genoeg te eten en werk vinden is bijna onmogelijk. “Samen overleven is makkelijker dan alleen,” en “Overleven is een gevecht”.
Recordaantal vluchtelingen wereldwijd
Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht. In 2022 raakten door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. In mei 2022 hadden wereldwijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek naar een veilig heenkomen elders. Nooit eerder waren zoveel mensen op de vlucht. Het lijkt vaak alsof vluchtelingen vooral naar het rijke westen trekken, maar meestal komen ze terecht in buurlanden. Turkije, Pakistan en Oeganda vangen de meeste vluchtelingen op.
Wat doet Vastenactie?
Ieder jaar steunt Vastenactie kleinschalige projecten die (in)direct te maken hebben met mensen die moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of extreme droogte. In 2023 ondersteunt Vastenactie onder andere in Zuid-Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw bestaan op te bouwen. Vastenactie helpt met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Lees meer over dit project op www.vastenactie.nl
In de kerken van onze parochie liggen folders met informatie voorzien van een enveloppe. Uw geldelijke steun kunt u daar ook achterlaten in de daarvoor bestemde bus.

De veertigdagentijd.
Op Aswoensdag zijn we de veertigdagentijd ingegaan. Een tijd om scherper te zien en te onderscheiden wat goed of kwaad is. Wij horen a.s. zondag dat God heeft gewild dat de mens een vrij schepsel zou zijn en Jezus wordt door de H. Geest naar de woestijn geleid om te worden beproefd. Laten wij ons tot Jezus keren om in zijn spoor de juiste levenskeuzes te maken.


15 februari 2023

Aswoensdag 22 februari

19.00 u Eucharistieviering in kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
19.00 u Woord en Communieviering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Tijdens deze vieringen kan men het askruisje ontvangen
22 februari Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd en einde van de carnavalstijd.
In de katholieke kerk is Aswoensdag de eerste dag van de veertigdaagse vastentijd voorafgaand aan Pasen. De dag dankt zijn naam aan het askruisje dat priester of diaken op deze dag traditioneel op het voorhoofd van gelovigen zetten onder de woorden: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”of: “ Bekeert u en geloof in het Evangelie”.

Veertigdagentijd

Binnen de katholieke kerk is het, al zeker sinds de tweede eeuw na Christus, traditie om in de periode voor Pasen te vasten. De huidige Veertigdagentijd is afgeleid van de veertig dagen die Jezus volgens de Bijbel zelf vastend in de woestijn doorbracht. Het Paasfeest wordt overigens niet precies veertig dagen maar zesenveertig dagen na Aswoensdag gevierd. Dit verschil zit hem in de zes zondagen die in de vastenperiode vallen. Binnen de Rooms-katholieke kerk is Aswoensdag een verplichte vastendag. Het is een dag met sobere maaltijden en geen vlees.
Streef naar volmaaktheid

Jezus nodigt ons uit om volmaakt te zijn. Hij vraagt ons onszelf los te laten om met de ander mee op weg te gaan en zo één te worden met Hem en met elkaar. Wij hoeven dit niet uit eigen kracht te doen, maar vanuit de kracht van Gods Geest die in ons leeft. Wij kunnen voor elkaar bidden dat zij in staat zijn om te groeien in volmaaktheid.

Heilige van de maand

Elisabeth van Pommeren was de dochter van hertog Bogislaw V van Pommeren en diens echtgenote Elisabeth, dochter van koning Casimir III van Polen. Op 21 mei 1363 huwde ze in Krakau met Karel IV van Luxemburg, koning van Bohemen en keizer van het Heilige Roomse Rijk. Elisabeth werd zijn vierde echtgenote en op het moment van hun huwelijk was zij 16 jaar oud, Karel 47. Het huwelijk vond plaats om diplomatieke redenen; Karel wilde namelijk de anti-Boheemse coalitie breken van hertog Rudolf IV van Oostenrijk waaraan onder meer de koningen van Polen en Hongarije deelnamen. Op 18 juni 1363 werd ze in Praag tot koningin-gemalin van Bohemen gekroond, 5 jaar later werd ze tot keizerin van het Heilige Roomse Rijk gekroond.
Elisabeth zou een krachtige vrouw zijn geweest met veel zelfvertrouwen die fysiek zeer sterk was. Haar relatie met haar echtgenoot was volgens tijdgenoten goed en harmonieus. Toen hij in 1371 ernstig ziek was, ging ze te voet op bedevaart naar de Praagse Sint-Vituskathedraal, bood giften aan en bad voor zijn genezing. Elisabeth oefende waarschijnlijk geen enkele politieke macht uit. Ze voelde zich wel gekweld met het feit dat Karel zijn kinderen uit zijn vorige huwelijken bevoordeelde, maar kon hem niet van gedachten doen veranderen. Elisabeth stierf in november 1393 op 46-jarige leeftijd in Hradec Králové. Ze werd naast haar echtgenoot bijgezet in de Praagse Sint-Vituskathedraal.


8 februari 2023

Paus Franciscus in boodschap Wereldziekendag: samen optrekken om wegwerpcultuur te weerstaan
Wereldziekendag 11 februari valt samen met de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Maria verscheen namelijk op 11 februari 1858 in Lourdes voor de eerste maal aan Bernadette Soubirous. Lourdes heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bedevaartplaats waar de zieke mens centraal staat.
Paus Franciscus verbindt de Wereldziekendag met het synodaal proces. “Wanneer we op reis gaan met anderen is het niet ongewoon dat er iemand ziek wordt, moet stoppen vanwege vermoeidheid of tijdens de reis een ongeluk krijgt.” De paus nodigt de gelovigen uit te reflecteren op het gegeven dat zij door de ervaringen van kwetsbaarheid en ziekte leren om samen op te trekken op de manier van God: zijn stijl is die van nabijheid, barmhartigheid en tederheid. Ervaringen van ziekte en zwakheid vormen een onderdeel van de reis van de mens en brengen hem/haar in het centrum van Gods aandacht.
De paus roept ons op tot gebed voor en nabijheid bij hen die lijden. Hij wijst erop dat de pandemie onze dankbaarheid vergroot heeft voor degenen die in de gezondheidszorg werken. Deze dankbaarheid moet wel gepaard gaan met een actieve inspanning om ieders toegang tot de basisvoorzieningen en passende gezondheidszorg te garanderen, schrijft paus Franciscus.Vacature penningmeester parochiebestuur
In de loop van dit jaar komt de portefeuille van penningmeester in het parochiebestuur beschikbaar. Heeft u interesse in deze portefeuille of kent u iemand die deze belangrijke taak op zich wil nemen voor onze parochiegemeenschap, laat het ons weten. Het zou fijn zijn als er iemand uit de kernen Loon op Zand, De Moer of Kaatsheuvel is vertegenwoordigd in het parochiebestuur.(Voor Kaatsheuvel) Interieurverzorgster gevraagd
Wij zoeken voor het parochieel centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel een vrijwilliger die 1x per week, schoonmaakwerkzaamheden op de begane grond kan verrichten. Het gaat om de hal, keuken en werkruimten. U bent vrij om aan te geven welk tijd het beste schikt.Verwarming kerken parochie H. Willibrord
Zoals wij allen weten brengt de huidige energiecrisis ons er toe maatregelen te nemen m.b.t. de verwarming van de kerken in onze parochie H. Willibrord.
Het warm stoken van een gemiddeld kerkgebouw kost veel energie en door de gestegen gasprijzen dus ook veel geld. “Die paar graden extra staan nl. niet meer in verhouding tot de torenhoge kosten die dat met zich meebrengt”.
Gelukkig wordt het verwarmingsbeleid goed opgepakt door onze parochianen. Tot op heden worden onze kerken in deze moeilijke tijden dus niet verwarmd, met uitzondering van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. De kerk zal alleen tijdens de vieringen op deze dagen acceptabel worden verwarmd en dus niet meer bij de weekendvieringen, een doopsel, huwelijk of uitvaart. Wij vragen u hiermee rekening te houden en u warm te kleden. Neem eventueel een fleece dekentje mee naar de kerk. Wij hopen en bidden dat de situatie uiteindelijk op termijn weer ten goede zal keren. 

1 februari 2023

2 februari Maria Lichtmis

Maria Lichtmis is, anders dan de naam doet vermoeden, in eerste instantie een Christus-feest en vervolgens een Maria-feest. Het centrale thema is de openbaring van Christus als ‘het Licht dat voor alle volkeren straalt’. Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Maria Lichtmis herinnert de gelovigen aan het verhaal van de Opdracht des Heren zoals dat door de evangelist Lucas werd opgetekend. In het tweede hoofdstuk van zijn evangelie staat dat Jezus veertig dagen na zijn geboorte in de Tempel van Jeruzalem aan God werd opgedragen. Dat is de reden dat Maria Lichtmis op 2 februari gevierd wordt: 39 dagen na Kerstmis oftewel de 40ste dag na de kerstnacht. Omdat de lichtprocessie tijdens de mis van die dag als een huldeblijk aan de Moeder Gods werd beschouwd, heeft het feest van 2 februari in het Nederlandse taalgebied de naam Maria Lichtmis gekregen.

 Pauselijke boodschap voor Wereldziekendag 2023

De paus roept dit jaar in zijn boodschap mensen op van God te leren hoe we  een gemeenschap kunnen zijn die samen optrekt en de hedendaagse ‘wegwerpcultuur’ kan weerstaan.

Sinds 1993 viert de R.-K. Kerk op 11 februari Wereldziekendag. Deze dag valt samen met de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Maria verscheen namelijk op 11 februari 1858 in Lourdes voor de eerste maal aan Bernadette Soubirous. Lourdes heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bedevaartplaats waar de zieke mens centraal staat.

Dit jaar verbindt paus Franciscus de Wereldziekendag met het synodaal proces. “Als je op reis gaat met anderen kan het gebeuren dat er iemand ziek wordt, moet stoppen vanwege vermoeidheid of tijdens de reis een ongeluk krijgt.”

Juist op zulke momenten zien we of we werkelijk met elkaar onderweg zijn.
De paus nodigt de gelovigen uit te reflecteren op het gegeven dat we juist hierdoor leren samen op te trekken op de manier van God, die nabij wil zijn, barmhartig en teder. Ervaringen van ziekte en zwakheid vormen een onderdeel van de reis van de mens. Deze brengen ons in het centrum van Gods aandacht.

“Door kwetsbaarheid en ziekte leren samen op te trekken.”

De paus concludeert dat de hedendaagse cultuur weinig ruimte laat voor menselijke zwakheid. Wanneer leed ons treft, voelen we ons verlaten. Het is  moeilijk in de vrede van de Heer te blijven wanneer onze relatie met anderen en onszelf beschadigd is. De paus verwijst naar zijn encycliek “Fratelli tutti” waarin hij ons aanspoort de parabel van de barmhartige Samaritaan opnieuw te lezen. De Kerk mag een echt ‘veldhospitaal’ zijn door daden van zorg te stellen. Het lot van een zieke aantrekken, bid voor hen die lijden en wees nabij. Hij wijst erop dat de pandemie onze dankbaarheid vergroot heeft voor degenen die in de gezondheidszorg werken. Daarom is actieve inspanning nodig om ieders toegang tot de basisvoorzieningen en passende gezondheidszorg te garanderen, schrijft paus Franciscus.

Uitkomsten onderzoek Actie Kerkbalans 2023: kerkleden/ parochianen blijven kerk steunen in tijden van crisis

Bij eenzaamheid als crises is er een belangrijke taak voor de kerk weggelegd. 
Na familie en vrienden is de kerk de eerste plek waar kerkleden zelf naar toe gaan voor steun. Ondanks de actuele crises zijn kerkleden (88 %) bovendien bereid hun kerk te blijven steunen, een deel zou indien gevraagd zelfs meer geven. Dat blijkt uit onderzoek van Actie Kerkbalans. Veel kerken pakken die taak al op: negen op de tien kerkleden zegt te weten dat hun kerk een actieve rol vervult bij verschillende crises (91%). En driekwart (76%) van de kerkleden verwachten die houding ook. Actie van de kerk wordt vooral verwacht bij crises met een directe impact op het dagelijks leven. Zoals de eenzaamheidscrisis en de vluchtelingencrisis (75%) en de energie/armoedecrisis (68%). Bij de stikstof- en de coronacrisis verwachten kerkleden daarentegen in zeer beperkte mate een actieve rol van hun kerk. “Uit eerdere onderzoeken weten we dat omzien naar elkaar als één van de belangrijkste waarden van de kerk wordt ervaren”. “Juist in sociale crises, waarbij mensen persoonlijk geraakt worden, kan de kerk veel betekenen en verwachten leden dit dus ook.”

25  januari 2023

Terugblik gezinsviering , presentatie vormelingen, communicanten.

Zondag 22 januari hebben de Eerste Communicanten en de Vormelingen zich voorgesteld aan de parochianen tijdens de gezinsvieringen in Kaatsheuvel en Loon op Zand. Het thema van de Eucharistieviering was “Kom, volg Mij”. Jezus roept de leerlingen die met bun boten bezig zijn en zij volgen Hem omdat zij zich geroepen weten. Bij Jezus zijn en de mensen helpen geloven in God maakt hen tot blije en enthousiaste getuigen van het Evangelie. De kinderen mogen weten dat zij door hun doopsel met Jezus mogen optrekken. Zij gaan bij Jezus in de leer en mogen uitgroeien tot fijne christenmensen. Dank voor alle inzet die is getoond om deze vieringen te doen slagen.

Vacature penningmeester parochiebestuur
In de loop van dit jaar komt de portefeuille van penningmeester in het parochiebestuur beschikbaar. Heeft u interesse in deze portefeuille of kent u iemand die deze belangrijke taak op zich wil nemen voor onze parochiegemeenschap, laat het ons weten. Het zou fijn zijn als er iemand uit de kernen Loon op Zand, De Moer of Kaatsheuvel is vertegenwoordigd in het parochiebestuur.

(Voor Kaatsheuvel) Interieurverzorger gevraagd
Wij zoeken voor het parochieel centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel een vrijwilliger die 1x per week, schoonmaakwerkzaamheden op de begane grond kan verrichten. Het gaat om de hal, keuken en werkruimten. U bent vrij om aan te geven welk tijd het beste schikt.

(Voor Kaatsheuvel) Vrijwilligers begraafplaats St. Jan, Hoofdstraat Kaatsheuvel. Wij zoeken parochianen die graag nog de handen uit de mouwen willen steken en werkzaamheden op de begraafplaats van de St. Jan willen verrichten. Harken of snoeiwerk. Juist door uw hulp kan de parochie voorkomen dat dure arbeidskrachten moeten worden ingezet. De werkzaamheden vinden meestal plaats op vrijdagochtend.
U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand

18 januari 2023

Actie kerkbalans vraagt om uw steun.
Graag vragen wij u aandacht voor de Actie Kerkbalans die wordt gehouden van 14 tot en met 28 januari. Het thema is: Geef vandaag voor de Kerk van morgen. Wij krijgen als parochie nl. geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, zelfs de koffie, maar ook het personeel, het verzorgen van de vieringen, de georganiseerde activiteiten, missionaire projecten kosten geld. De parochie
H. Willibrord, waaronder de kernen Kaatsheuvel, Loon op Zand, De Moer en een deel van Sprang- Capelle hebben uw hulp hard nodig en doen een beroep op uw financiële bijdrage. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Zo blijft u onze parochie steunen en kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen! U krijgt een envelop thuis bezorgd en achter in de kerken staat een bus waarin u eventuele giften kunt deponeren. Hartelijk dank voor uw gift. Geef jij om je kerk? Doe dan mee!

 Prinses Beatrix was aanwezig bij In Vrijheid Verbonden, thema: duurzaamheid vanuit levensbeschouwing
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix woonde maandagavond 16 januari 2023 in Tivoli Vredenburg in Utrecht het symposium bij van het interreligieuze netwerk In Vrijheid Verbonden. Het thema van de bijeenkomst was: ‘duurzaamheid vanuit levensbeschouwing’. Namens de Rooms-Katholieke Kerk was onder anderen Mgr. Woorts, bisschopreferent voor de Interreligieuze Dialoog, aanwezig.
Kunsthistorica en filosoof Eva Rovers was de hoofdspreker. Zij schreef een boek over manieren waarop gewone mensen kunnen zorgen voor buitengewone maatschappelijke veranderingen, zoals bij de klimaatcrisis.
Daarnaast was er een panelgesprek met jonge vertegenwoordigers van het Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom, Christendom, Islam en Humanisme over duurzaamheid vanuit deze tradities. Prinses Beatrix kreeg het eerste exemplaar van de bundel over duurzaamheid vanuit de tradities in Nederland overhandigd. Na afloop van de bijeenkomst ging zij in gesprek met verschillende religieuze leiders en betrokken jongeren.

Gezinsvieringen
Volgende week zondag, 22 januari zijn er gezinsvieringen in Loon op Zand en de St. Jan Kaatsheuvel. Aansluitend is er koffie/theedrinken in de kerk.

Vacature penningmeester parochiebestuur
In de loop van dit jaar komt de portefeuille van penningmeester in het parochiebestuur beschikbaar. Heeft u interesse in deze portefeuille of kent u iemand die deze belangrijke taak op zich wil nemen voor onze parochiegemeenschap, laat het ons weten. Het zou fijn zijn als er iemand uit de kernen Loon op Zand, De Moer of Kaatsheuvel is vertegenwoordigd in het parochiebestuur.

(Voor Kaatsheuvel) Interieurverzorger gevraagd
Wij zoeken voor het parochieel centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel een vrijwilliger die 1x per week, schoonmaakwerkzaamheden op de begane grond kan verrichten. Het gaat om de hal, keuken en werkruimten. U bent vrij om aan te geven welk tijd het beste schikt.


(Voor Kaatsheuvel) Vrijwilligers begraafplaats St. Jan,
Hoofdstraat Kaatsheuvel
Wij zoeken parochianen die graag nog de handen uit de mouwen willen steken en werkzaamheden op de begraafplaats van de St. Jan willen verrichten.
Harken of snoeiwerk. Juist door uw hulp kan de parochie voorkomen dat dure arbeidskrachten moeten worden ingezet. De werkzaamheden vinden meestal plaats op maandagochtend.
U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand

Bemoediging in de bijbel
Wist je dat de bijbel het bestverkopende boek aller tijden is? Zelfs Shakespeare kan er niet tegen op. De bijbel zit vol wijze spreuken, goede lessen en
bemoedigende woorden. Veel van deze woorden zijn ook voor mensen die niet christelijk zijn heel inspirerend. Vandaar dat we je kunnen aanraden zo nu en dan door de bijbel te bladeren voor inspiratie. Zie: KBS Katholieke Bijbel Stichting

 

 

 

 

11 januari 2023

Parochieactiviteiten

Deze week zijn er weer voorbereidingslessen voor de communicanten. Maandag 9 januari in Loon op Zand en dinsdag 10 januari in Kaatsheuvel.

Als thema hebben de lessen het doopsel.

Op woensdag 11 januari komen de a.s. vormelingen bij elkaar voor een les met als thema: “vuur”.

Zondag 22 januari is er in de kerk te Loon op Zand om 09.30 u en in kerk St. Jan te Kaatsheuvel om 11.00 uur een gezinsviering ,waarin a.s. eerste communicanten en vormelingen zich presenteren aan de parochianen.

Actie Kerkbalans
Binnenkort wordt er informatie verspreid over de Actie Kerkbalans

Wat is Kerkbalans?
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Bij ons is dat voor de parochie H. Willibrord. Jaarlijks vragen wij u in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan onze plaatselijke kerk. U gift is van groot belang voor het voortbestaan van de parochie.

Wij krijgen als parochie nl. geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, zelfs de koffie, maar ook het personeel, het verzorgen van de vieringen, de georganiseerde activiteiten , missionaire projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Graag vragen wij u aandacht voor de Actie Kerkbalans die wordt gehouden van 14 tot en met 28 januari. Het thema is: Geef vandaag voor de Kerk van morgen. Zo blijft u onze parochie steunen en kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen! Hartelijk dank voor uw gift.

Bericht van Bisdom den Bosch

‘De Thuisgevers’

Nederland kampt met een opvangcrisis van statushouders (erkende vluchtelingen). ‘De Thuisgevers’ is een initiatief waarin samen met kerken en andere maatschappelijke organisaties wordt gezocht naar mogelijke tijdelijke  huisvestingsplekken voor statushouders. Dat is geen gemakkelijke opgave.

Het bisdom roept besturen van parochies en PCI-en op om ook te kijken of er ruimte voor huisvesting is, die beschikbaar gesteld kan worden aan statushouders. Iedeen zijn welkom! De onderkomens dienen aan specifieke voorwaarden te voldoen, bedoeld is kwalitatief hoogwaardige huisvesting t.w.: een eigen entree, privacy, eigen kookgelegenheid en sanitair. Via De Thuisgevers kan ook worden gezorgd voor aanvullende sociale begeleiding. Meer informatie over het initiatief is te vinden op de website van de thuisgevers. Hier kunt u zich ook inschrijven voor een inspiratiesessie. Deze sessies maken u vertrouwd met dit Initiatief de Thuisgevers, en zijn digitaal, vrijblijvend en kosteloos.

Katholiekleven.nl

Nieuwe podcastserie op katholiekleven.nl met de titel ‘Heer, leer ons bidden’

In de podcast “Heer, leer ons bidden” wordt u meegenomen in de rijke gebedstraditie van de Katholieke Kerk. “Heer, leer ons bidden” is de vraag die de leerlingen aan Jezus stelden (Lucas 11). Wisten de leerlingen nog niet hoe ze moesten bidden? Hoe kun je leren bidden? En waarom zou je bidden? Word je een ander mens als je bidt? U krijgt tips en maakt kennis met de “gebedsmatrix”.
Bidden kun je leren ook vooral door het te doen. Dus de vraag is in de podcast ook: Bidden, hoe doe jij dat? Daarover vertelt in de eerste aflevering Antoni. Hij is misdienaar en geeft antwoord op de vragen: Hoe maak jij tijd in jouw leven om te bidden. Is dat lastig of makkelijk? Waarom is bidden voor jou belangrijk?

Zuster Angela Holleboom is abdis van de clarissen in Megen. Haar leven en dat van haar medezusters bestaat uit gebed. In elke aflevering geeft zij een gebedstip, bv. bidden kan altijd en overal, waar en wanneer ook.

Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en katholiekleven.nl. Ga naar: katholiekleven.nl/podcasts.

4 januari 2023

Terugblik kerstvieringen en nieuwjaarswens.

Dit jaar hebben wij het Kerstfeest, de viering van de geboorte van Jezus Christus, weer kunnen vieren zoals wij dat voorheen gewend waren. Vanaf het begin van de peuter- en kleutervieringen, de gezinsvieringen en de nachtmissen kwamen parochianen samen. Het waren mooie, stemmige en feestelijke vieringen die over het algemeen goed waren bezocht, al merken wij in de kerk ook de gevolgen van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de beperkingen a.g.v. corona. Velen hebben uitgezien naar het geboortefeest van Christus, terwijl wij weten dat wij vierden in een mooie en tegelijkertijd geschonden wereld, want wij worden immers allen geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De kerstvieringen vonden plaats in een acceptabel verwarmde kerk en gaven veel troost, blijdschap en dankbaarheid. Het is voor iedereen goed om te weten dat mensen door de eeuwen heen al kracht putten uit een onverwoestbaar geloof. Laten wij daaraan vasthouden en blijven opkomen voor ons katholieke geloof in een wereld die de Kerk vaak niet meer begrijpt en zo geseculariseerd is geraakt en vervreemd van dit Kerstkind. Als wij, een van onze medebroeders of -zusters elders in de wereld, maar ook dichtbij huis, in onze parochie, familie of vriendenkring, onze kracht vinden in het geloof in Jezus Christus, die Redder wordt genoemd, Vredevorst, dan verandert dat ons leven echt. Het pastorale team is dankbaar voor alle initiatieven en getoonde inzet om de kerstvieringen in onze parochie H. Willibrord te laten slagen. Graag wensen wij iedereen een Zalig Nieuwjaar toe. Dat eenieder zich onder alle omstandigheden geborgen en gesterkt mag voelen door het Kerstkind dat ook in 2023 ons zo nabij wil zijn met de wetenschap dat niemand ons dat geloof kan afnemen. Bidden wij dat het nieuwe jaar ook meer uitzicht op eenheid en vrede mag geven. Het pastorale team

Bezoek van schoolkinderen aan de kerststallen?

In de week voor Kerstmis hebben met name scholen uit Kaatsheuvel gehoor gegeven aan onze oproep om kinderen de mooie kerststal in de St. Jan te bezoeken met hun leerkrachten. In deze week zijn ruim 400 kinderen in de kerk geweest. Zij werden verwelkomd in de St. Jozefkapel, er werd geluisterd naar een op hun leeftijd afgestemd Kerstverhaal dat werd voorgelezen door een parochiaan. Er was ook tijd voor vragen. Daarna bezochten de kinderen de prachtige kerststal en werd er een groepsfoto gemaakt. Het bezoek aan de kerk werd afgesloten bij de Mariakapel waar een kind een kaarsje aanstak. Dit initiatief werd met open armen aangenomen en de ontmoeting met de kinderen gaf ons veel vreugde. Dank voor alle inzet en medewerking en…tot volgend jaar.

Opbrengst inzameling Voedselbank

De adventsaktie voor de voedselbank is heel goed verlopen. Er is ruimhartig gegeven voor hen die het toch al moeilijk hebben in deze tijd. Zeker twaalf volle kratten zijn naar de Voedselbank gebracht. Namens de mensen die afhankelijk zijn van uw hulp, veel dank.

Bezichtiging kerststal.

In de kerk te Loon op Zand was dit eerste en tweede kerstdag mogelijk. Met de hulp van vrijwilligers is de kerststal in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel te bezoeken tot 6 januari met uit zondering van 1 januari. Op nieuwjaarsdag wordt de kerk na de Eucharistieviering gesloten.

Dag van het Jodendom 2023

Sterke vrouwen’ is het thema voor de Dag van het Jodendom op 17 januari 2023 in de Rooms-Katholieke Kerk. In de bisdommen worden verschillende activiteiten georganiseerd rond dit thema. Het onderwerp verwijst naar het begin van het Bijbelboek Spreuken 31,10-31: ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ In het jodendom begint met deze tekst de huisliturgie op sjabbatavond. Katholieken kennen de tekst vooral als Schriftlezing bij de uitvaart van een overleden vrouw. Maar de Bijbel kent veel meer teksten waarin vrouwen de hoofdrol spelen – als raadgever, probleemoplosser, moeder, dochter, profeet, leerling, steunpilaar, overlever en redder van bedreigde levens. Over die vrouwen en andere vrouwen uit de Joodse en christelijke tradities gaat deze Dag van het Jodendom. De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en wordt inhoudelijk ondersteund door de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ). Kijk voor meer informatie ook op dagvanhetjodendom.nl