Archief 2023

26 april 2023

Youth Group

Afgelopen vrijdag zijn we met de jongeren bijeengeweest.
We zitten midden in de paastijd, deze duurt tot Pinksteren.
Voor het programma hadden we paaseitjes nodig, maar jammer genoeg waren er nergens meer paaseitjes in de winkels te krijgen.
Daarom moesten we even improviseren en we hebben de paaseieren vervangen voor jelly beans.
Dit betekende voor de jongeren dat de opdrachten moeilijker uit te voeren waren.
Het was een goede bijeenkomst met en door jongeren en vrijwilligers.
Iedereen heeft er wel iets van opgestoken.

Door het doen van opdrachten en vragen over Pasen, zoals wat vier jij:
– Met Pasen vier ik dat ik een extra dag weekend heb en verder niks.
– Met Pasen vier ik dat de vogeltjes weer eitjes leggen en de andere dieren weer kleintjes krijgen.
– Met Pasen vier ik dat het gezellig is met mijn familie.
– Met Pasen vier ik dat Jezus gestorven is.
– Met Pasen vier ik dat Jezus, nadat hij gestorven is, weer is opgestaan

We hebben ook ons eigen paasgebakje gemaakt.
Jammer genoeg kon door de regen het ‘paasvuur’ van de vuurkorf niet aan.
Het was weer een gezellige bijeenkomst.
De Youth Group is voor de tieners en jongeren tussen de 9 en 18 jaar.
Geloof jij of niet? Je bent van harte welkom op onze jongerenavond.

Parochiebedevaart dinsdag 16 mei naar Kevelaer
09.00 uur: Vertrek vanaf de pastorie Loon op Zand, Oranjeplein 1
10.30 uur: Tussenstop voor koffie/thee/gebak in Hotel Asteria, Venray
12.15 uur: Eucharistieviering in de Biechtkapel van de Basiliek in Kevelaer
Aansluitend samenkomst in Parkhotel Kevelaer, Neustrasse 3-15
waar we rond 13.30 uur een warme lunch zullen nuttigen; Groentesoep
Schnitzel (eventueel met champignonsaus), erwtjes, frietjes, IJs met vruchtensaus en slagroom
(één consumptie is hierbij inbegrepen)
16.00 uur: Lof in Biechtkapel van de Basiliek in Kevelaer
17.00 uur: Vertrek naar Loon op Zand
18.30 uur: Geplande aankomsttijd in Loon op Zand
De prijs van deze geheel verzorgde bedevaart bedraagt € 65,00 p.p.
Indien u wenst deel te nemen kunt u zich aanmelden via het secretariaat 0416 – 36 12 15 of via de opgaveformulieren te vinden achter in de Kerk en in de Venloene en Residentie Molenwijck.
Wees welkom en beleef het!

Verjaardag pastoor Luijckx
Dinsdag 9 mei viert pastoor Luijckx zijn verjaardag.
U bent van harte welkom om op de koffie of thee te komen en een drankje te nuttigen tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de parochiezaal of bij goed weer in de pastorietuin.

Vacatures Parochiebestuur
Wij zoeken nog dringend bestuursleden voor de portefeuilles penningmeester/ accountant op korte termijn maar ook voor de portefeuille Personeel en Organisatie.
Wilt u zitting nemen in het parochiebestuur?
Het is fijn als er iemand uit de kernen Loon op Zand/De Moer/ Kaatsheuvel is vertegenwoordigd in het parochiebestuur.

Contact
Heeft een van deze vacatures uw interesse gewekt, dan hoor ik graag van u.
Neem gerust contact op met het secretariaat 0416 36 12 15
Pastoor Peter Luijckx

19 april 2023

Terugblik op Pasen

Het Paasfeest ligt al weer achter ons.
De Goede Week was een mooie, maar intensieve week.
Na de gezinsviering van Palmzondag was er woensdagavond in de kathedraal in Den Bosch de jaarlijkse Chrismamis.
Hier werden de H. Oliën gewijd door onze bisschop Mgr. De Korte; de katechumenenolie, de ziekenolie en het H. Chrisma.
Tevens werden instelling van het Priesterschap gevierd.
De volgende vieringen werden in onze parochie voor het eerst weer sinds corona “dubbel” gevierd door pastoor Luijckx en diaken Alexis, zonder assistentie van een andere priester, dat waren de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake, Eerste Paasdag en Tweede Paasdag.
De bijzondere aard van deze vieringen maakt dat het inspannend is.
Toch is alles heel mooi geweest en mocht de verrijzenis van de Heer met veel vreugde worden gevierd.
Net als de apostelen mogen wij enthousiaste getuigen zijn om het prachtige verrijzenisgeloof levend te houden in onze parochie H. Willibrord.
Iedereen veel dank voor alle bijdragen aan deze vieringen.
Vrijdag 21 april 18.30 uur bijeenkomst Youth Groep op de pastorie in Loon op Zand.
Zondag 23 april 09.30 uur is er om 14.00 een bijzonder jubileumconcert van Liedertafel Echo der Duinen in de kerk in Loon op Zand.
Gevierd wordt het 150 jarig bestaan van deze prachtige Liedertafel.
U bent van harte uitgenodigd om dit concert mee te maken.

De WJD… dank zij U!
Komende zomer van 1 tot en met 6 augustus vinden de Wereldjongerendagen plaats in Lissabon, Portugal.
De Wereldjongerendagen zijn het grootste Katholieke jongerenevenement ter wereld.
Honderdduizenden jongeren van over de hele wereld, soms wel miljoenen, komen bijeen om het Katholieke geloof met elkaar te vieren.
De Wereldjongerendagen waren een initiatief van de heilige paus Johannes Paulus II en vinden al sinds 1984 plaats.
Ook vanuit het Bossche bisdom wordt er een reis naar de WJD georganiseerd.
Om precies te zijn een 16-daagse busreis die via Taizé, Barcelona en Toledo naar Lissabon gaat.
Op de terugweg zal er een bezoek aan Fatima worden gebracht.
Aanmelden voor deze reis kan tot 1 mei 2023.
Het zou prachtig zijn als zoveel mogelijk jongeren vanuit ons bisdom en vanuit Nederland de kans krijgen om mee te reizen naar dit geweldige evenement.
Een grote kans voor jongeren om te groeien in geloof, in verbondenheid met leeftijdgenoten, en met vreugde terug te keren om te bouwen aan de Nederlandse kerk van morgen.

Power of Fire in Den Bosch

Zaterdag 15 april jongstleden hebben de vormelingen van de Parochie H. Willibrord deelgenomen aan de Power of Fire in Den Bosch.
Alle vormelingen die dit jaar het H. Vormsel hebben ontvangen of nog gaan ontvangen waren hiervoor uitgenodigd.
De Power of Fire is een dag met ontmoeting, sport, spel en een maaltijd met leeftijdgenootjes.
De dag begon met een mooie eucharistieviering voorgegaan door de bisschop van Den Bosch, Mgr. Gerard de Korte.
Na de viering kreeg iedere parochie een boekje met daarin opdrachten waarmee ze punten konden verdienen.
De opdrachten waren uitgezet in en rondom de Sint-Janskathedraal, bij het Sint-Janscentrum en in de binnenstad van Den Bosch.
Als tip kregen de vormelingen mee: “Wees creatief!” Dit bleek een waardevolle aanwijzing om de opdrachten te gaan uitvoeren.
Er waren leuke doe- en kennisopdrachten, zoals: bouw de toren van Babel, zoek het langst getrouwde echtpaar, een speurtocht in de Sint-Jan, ontcijfer deze Bijbelverhalen, hoeveel sacramenten kun je ontvangen?, enzovoort.
In totaal waren er veertig opdrachten.
Vooral door een goede samenwerking hebben de vormelingen uit onze parochie veel punten gescoord.
Uiteindelijk behaalde ze de tweede plaats.
Wij zijn trots op jullie inzet en kennis.
Met alle vormelingen uit het bisdom Den Bosch hebben we in de tuin van het Sint-Janscentrum friet met snacks gegeten.
Overal blije gezichten, de zon scheen en de tuin was versierd met vlaggetjes, ballonnen en mooie lentebloesems in de magnoliabomen.
Wat heeft iedereen genoten van de Power of Fire dag.

12 april 2023
Parochiebedevaart

Op dinsdag 16 mei is de parochiebedevaart gepland.
Deze keer gaat de reis naar Kevelaer.
Onderstaand een programma overzicht.
09.00 uur verstrek vanaf Oranjeplein 1 Loon op Zand.
Tussenstop met koffie, thee, gebak in Hotel Asteria Venray.
12.15 uur Eucharistieviering in de biechtkapel van de Basiliek in Kevelaer.
13.15 uur Warme lunch in Parkhotel, Neustrasse Kevelaer.
Groentesoep, schnitzel, erwtjes en frietjes, ijs met vruchtensaus en slagroom inclusief een consumptie.
16.00 uur Lof in de biechtkapel van de basiliek.
17.00 uur vertrek uit Kevelaer naar Loon op Zand.
Het bedrag van deze reis naar Kevelaer is € 65,00 / per persoon.
Opgeven kan bij het parochieel centrum in Kaatsheuvel 0416-272515 of bij het
secretariaat in Loon op Zand 0416-361215.
Deelnameformulieren liggen ook achter in alle kerken.
Wees welkom en sluit u aan bij deze parochiebedevaart


Na Pasen
Het nieuwe licht van Christus is tijdens de Paaswake ontstoken in de kerk.
De Paaskaars brandt, Licht en hoop voor mensen in de wereld, hoop dat Gods licht en vrede mensenharten mag bewegen tot vrede; om als brood te worden gedeeld, om als wijn te worden gedronken, om als licht te worden ontstoken in harten vol van duisternis.
Om de liefde en vrede te brengen; om ons hart te verwarmen; om ons uit te nodigen om Christus te volgen.
Om ons op te roepen als brood te zijn dat oneindig kan worden gedeeld;
om als wijn te zijn dat alle dorst lenigt; om licht te brengen in onze veranderde wereld.
Daartoe kwam Hij op aarde; als een eeuwig brandend licht voor onze voeten, in ons huis, onze werkplek, onze opleiding, club, kroeg of waar dan ook.
Als een vorst van vrede, als een baken in ons leven, ook in tijden waar wij hopen op beter, op vrijer, met elkaar, in maatschappij, kerk en vereniging, vraagt Jezus van ons een alomvattend gebaar.
Om het Paasfeest dat wij hebben gevierd concreet te maken in tijden van nood,
mag de verrrijzenis van Christus in ons leven doorwerken, Hij voedt ons leven, wil ons optillen uit sleur en onmacht. Daarom hoort Pasen bij jou, om echt mens te worden naar Gods beeld. Zalig Pasen.


Landelijke gebeds- en ondersteuningsactie voor jongeren die naar Wereldjongerendagen 2023 gaan.
Van 1 tot en met 6 augustus vinden de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Lissabon, Portugal.
De Wereldjongerendagen zijn het grootste Katholieke jongerenevenement ter wereld.
Honderdduizenden jongeren vanuit de hele wereld, soms wel miljoenen, komen bijeen om het Katholieke geloof met elkaar te vieren.
Vanuit Nederland zullen veel jongeren gaan, en ook vanuit onze parochie.
‘Het is een grote kans voor hen om te groeien in geloof, in verbondenheid met leeftijdgenoten en met vreugde terug te keren om te bouwen aan de Nederlandse kerk van morgen.’
Ondersteuning vanuit de parochies en kerken in het gehele land is daarbij van onschatbare waarde.


Landelijk WJD-gebedskaartje gelanceerd
De organisatie heeft een speciaal Wereldjongerendagen-gebedskaartje ontwikkeld, met een gebed dat is afgeleid van het officiële, internationale WJD-gebed.
Het kaartje wordt vanaf begin april in een oplage van 45.000 exemplaren verspreid in de parochiekerken, zodat van noord tot zuid en van oost tot west parochianen met hun gebed de jongeren kunnen ondersteunen, in aanloop naar de WJD.
Het gebed is ook voor jongeren die nog nadenken of ze zullen meegaan, of diegenen die willen gaan, maar voor wie het moeilijk is om er tijd en/of middelen voor vrij te maken.
De landelijke gebedskaartjes worden verspreid via de bisdommen maar kunnen ook bij de WJD-organisatie worden besteld, door een email te sturen naar jochem@jongkatholiek.nl met naam, adres en het gewenste aantal kaartjes.


5 april 2023


Bijzondere dagen in de Goede week

Wilt u deze vieringen bijwonen kijk dan naar het overzicht in deze krant of op de website van de parochie www.parochiewillibrord.nl


Witte Donderdag

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Het pesachmaal wordt herdacht dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de eucharistie en het priesterschap in. De dag is vernoemd naar zijn liturgische kleur. Wit staat voor ‘goed’, ‘vreugdevol’ en ‘heilig’.


Goede Vrijdag


Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld, aan het kruis werd genageld en stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus de mens verlost. Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal. Toch wordt gesproken van ‘Goede’ Vrijdag. Het woord ‘goede’ zou eraan herinneren dat Jezus is gestorven om de mensheid te verlossen. Goede Vrijdag is de tweede verplichte vastendag en in ’de veertigdaagse vasten’ en markeert het einde van de vastentijd.


Paaszaterdag of stille zaterdag


Stille Zaterdag, ook wel Paaszaterdag, is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus’ verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de Paaswake.


De Paaswake is een van de meest oorspronkelijke diensten van de christelijke traditie en bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering.


Wachten op de Heer

De Paaswake, de derde plechtigheid van het Heilig Triduüm, is één van de oudste onderdelen van de christelijke paasviering. Al in de vroege christelijke Kerk brachten gelovigen de paasnacht wakend door ter ere van de Heer. Met hun wake gaven zij, en geven christenen ook nu nog, gehoor aan een Bijbelse oproep. In het Evangelie van Lucas spoort Jezus zijn volgelingen namelijk aan om, tijdens zijn afwezigheid, de lampen brandend te houden en te zijn als mensen die wachten op de terugkomst van hun Heer. Degenen die de Heer bij zijn komst wakend aan tafel vindt, zal hij aan zijn tafel uitnodigen. (Luc. 12, 35 ev.).Onderdelen


De Paaswake bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, het Exsultet, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering. De liturgische kleur bij de wake is wit. Wit is de kleur van het licht en zuiverheid, die gebruikt wordt voor alle feesten en gedachtenissen van Christus die niet in het teken van zijn lijden staan.


Lichtritus


Het meest indrukwekkende onderdeel van de Paaswake is voor velen het moment waarop het verduisterde kerkgebouw wordt gevuld met het Licht van Christus. Dit gebeurt met behulp van de paaskaars. Die kaars wordt aangestoken aan een paasvuur, dat zo mogelijk buiten de kerk is gelegen. De paaskaars wordt vervolgens de kerk binnengedragen door de priester of een diaken. Vervolgens steken alle aanwezigen een eigen kaars aan de Paaskaars aan – soms direct, soms via andere kaarsen – waardoor de ruimte langzaam maar zeker steeds sterker wordt verlicht.


Exsultet


Wanneer de Kerk geheel met kaarsen is verlicht, zet de diaken of priester de paasjubelzang, het Exsultet, in. Triomfantelijk en dankbaar klinkt het dan door de kerk: ‘Laat juichen heel het hemelkoor van eng’len, laat juichen om die grote Koning, juichen om de overwinning! Laat de trompetten klinken in het rond!’


Dienst van het Woord


In de lezingen die op het Exsultet volgen wordt het verband benadrukt tussen de bevrijding van het volk Israël uit Egypte en de bevrijding van zonden door Christus’ dood en verrijzenis. Daarbij ontbreekt nooit de lezing van Exodus 14, waarin wordt beschreven hoe God het volk Israël door het water van de Rode Zee leidt, en de Egyptische achtervolgers laat verdrinken.


Water


De doorgang van het volk Israël door de Rode Zee wordt tijdens de Dienst van het Woord vastgeknoopt aan de viering van het doopsel die volgen gaat. “Want wat gij eens met machtige hand hebt gedaan om één volk te bevrijden uit de greep van de Farao, doet gij nu voor het heil van alle volkeren door het water van de wedergeboorte”, zo klinkt het in het gebed na de lezing uit Exodus. De belangrijke rol van water tijdens het Paasfeest wordt in de liturgie onderstreept door de zegening van het water tijdens de viering van het Doopsel.


Doopsel


Door het sacrament van het doopsel begint een mens een nieuw leven ‘in Christus’, mogelijk gemaakt door diens overwinning op de dood. Door het doopsel – en door de doopcatechese die eraan vooraf gaat – worden nieuwe leden opgenomen in de Kerk en bekeert de Kerk als geheel zich opnieuw tot God. Dit laatste komt in de Paaswake onder meer tot uiting in het hernieuwen van de doopbeloften door alle gelovigen. De algehele hernieuwing van de doopbeloften vindt plaats na het eigenlijke dopen van degenen die katholiek worden. Na de hernieuwing van de beloften besprenkelt de priester met behulp van een wijwaterkwast alle aanwezigen met gezegend water.


Eucharistie


Na de viering van het doopsel wordt tijdens de Paaswake voor het eerst sinds de avondmis van Witte Donderdag de eucharistie weer gevierd. De pasgedoopten worden daarbij genodigd om met hun ouders, peetouders en catechisten te communiceren onder twee gedaanten: brood én wijn. Het is bovendien gangbaar dat het brood en de wijn door de pasgedoopten naar het altaar worden gebracht. De communietekst brengt de woorden van Paulus in herinnering: U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons Paaslam is geslacht: Christus. Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid (1 Kor. 5, 7-8).


Wij wensen u een Zalig Pasen.


Koper gepoetst in de kerk


Vorige week woensdagmiddag heeft de koperpoetsploeg met nog een aantal parochianen ter ondersteuning, het koper in de kerk weer gepoetst. Dat was al weer even geleden ivm de coronatijd. Kroonluchters, kandelaars en kaarsenhouders zien er weer keurig uit. Veel dank voor het initiatief en en het poetsen. Mocht u deze koperpoetsploeg willen versterken/ondersteunen, dan bent u (weer) van harte welkom.29 maart 2023


Schilderij van de vormelingen
Vorige week zijn de vormelingen bijeengeweest om de kerkversiering te maken voor hun H. Vormsel. Wat hebben deze jongeren veel talenten. De opdracht was: Hier hebben jullie een groot wit schilderijdoek dat is bedoeld als versiering voor jullie vormselviering. Natuurlijk hebben jullie veel meer geleerd over het Heilig Vormsel dan op dit moment op het schilderijdoek staat. Overleg, ontwerp en werk het samen uit waar je aan denkt bij de lessen van het vormsel.
Jullie mogen hierbij de computer, verf, lijm, stiften, papier, scharen en noem maar op bij gebruiken. Iedereen heeft zijn eigen talent. Zet jouw talent in om dit lege schilderij compleet te maken.
Samen bedachten deze jongeren een plan en gingen daarmee aan de slag. Wat hebben ze hard gewerkt en plezierig samengewerkt.
Vormelingen wij zijn trots op jullie. Wil jij dit mooie schilderij ook bewonderen? Kom dan vrijdag 12 mei om 19.00 uur in de St. Jan te Kaatsheuvel naar de vormselviering. Je kunt dan niet alleen het schilderij bewonderen maar ook de jongeren die zeggen; JA Ik GELOOF!


Zondag 2 april Palmpasen Gezinsviering
Kom met je eigen versierde palmpasenstok naar de kerk?
9.30 uur St. Jans Onthoofding Loon op Zand
11.00 uur St. Jan Kaatsheuvel
In deze viering staan we stil bij het begin van de Goede Week. De kinderen mogen een zelfgemaakte Palmpasenstok mee naar de kerk nemen. Ze zijn versierd met groene takken, klein fruit en paaseitjes een hoopvol teken van leven op deze aarde. In de manden die in de kerk staan liggen nog meer takjes. Wij vragen de pastoor om deze takjes te zegenen. In deze viering is er bijzondere aandacht voor kinderen. Na de viering kunnen jullie je gezegende Palmpasenstokken wegbrengen naar een zieke of iemand die deze goed kan gebruiken. Na de viering koffie, thee en ranja met iets lekkers


Paaseieren zoeken en Kinderkerk
Voor alle kinderen uit de Parochie H. Willibrord (Loon op Zand, Sprang Capelle, Kaatsheuvel en De Moer) Kinderen komen met hun ouders, broertjes en/of zusjes naar de kerk. Alle kinderen gaan bij het begin van de eucharistieviering mee met de begeleiders naar de parochiezaal. In de parochiezaal hebben we een eigen kinderdienst. Met als thema: Een nieuwe dag- Pasen. Tijdens de kinderviering leggen we aan de kinderen de verrijzenis en het nieuwe leven uit. Maar ook komt er aan bod: Waarom zoeken we paaseieren met Pasen en wat is de betekenis van de paashaas. Na de viering kunt u met uw kind/eren buitenom naar de pastorietuin. Ingang naast de parochiezaal. Alle kinderen gaan samen in de tuin van de pastorie paaseieren zoeken. Er is koffie, thee, ranja en gelegenheid elkaar te ontmoeten. Kinderen gaan parochianen interviewen na het paaseieren zoeken. We zullen de gevonden paaseieren samen delen.
Komen jullie ook?
Met vriendelijke groet, Annie van Kuijk, Catechist parochie H. Willibrord


Palmzondag
Ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Op de drempel van het Paasfeest wordt herdacht dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor Hem onder meer met de takken van palmbomen. Hierna begint de goede Week.


De Goede Week
De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en staat geheel in het teken van Christus’ lijden en sterven.
Boeteviering maandag 3 april om 19.00 uur in de kerk in Loon op Zand, dinsdag 4 april om 19.00 uur in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Denkt uw nog aan: Vastenactie-campagne Zuid-Soedan: hulp voor miljoenen mensen in voedselnood
Zo’n 1,4 miljoen kinderen zijn ondervoed en naar verwachting zullen 9,4 miljoen mensen dit jaar humanitaire hulp nodig hebben in de vorm van schoon water, voedsel en ondersteuning. Solidariteit met hen is hard nodig is. Met uw gift ondersteunt u de medemens in nood in hun dagelijks bestaan.
Achter in de parochiekerken staan bussen voor uw gift. Hartelijk dank.22 maart 2023

Op weg naar Pasen


Op de website KRO-NCRV.nl/katholiek is een encyclopedie te vinden met alle begrippen uit de katholieke Kerk en traditie op alfabetische volgorde. Onderstaande informatie over Pasen komt uit deze encyclopedie.
Op verschillende woorden kunt u doorklikken en dan vindt u over dat woord of begrip verdere informatie


De vierde week van de vastentijd


Vroeger speelde het vasten in de veertigdagentijd een hoofdrol; de veertigdagentijd werd daarom ook wel ‘de vastentijd’, ‘de vasten’ of ‘de veertigdaagse vasten’ genoemd. De vastentijd is gemodelleerd naar Jezus terugtrekking in de woestijn in de veertigdagentijd voor Pasen. Hij leefde veertig dagen onthecht, zodat Hij zich helemaal kon openstellen voor de kracht van God en de boodschap van Gods liefde. Van die onthechting maakte de duivel gebruik om Jezus te verleiden, maar Jezus weerstond iedere verlokking en werd de bekeerde, ‘de heilige Gods’ die met gezag preekt.


Palmzondag is dit jaar op 2 april


Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Op de drempel van het Paasfeest wordt herdacht dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor Hem onder meer met de takken van palmbomen.


De Goede Week


De Goede Week is de week die voorafgaat aan Pasen, lopend van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag. Deze week, die eindigt in de Paaswake, staat geheel in het teken van Christus’ lijden en sterven.


Voor het eerst landelijke Misdienaarsdag: zaterdag 13 mei in Kevelaer


Op zaterdag 13 mei wordt in de bedevaartplaats Kevelaer een landelijke Misdienaarsdag gehouden. Hiervoor worden misdienaars en acolieten uit alle Nederlandse bisdommen uitgenodigd. De dag is een initiatief van het Landelijk Platform Bedevaarten. De organisatie is in handen van de Dienst Liturgie & Kerkmuziek van het bisdom Roermond in samenwerking met het Acolietencollege “Sint Michiel & Sint Rosa” uit Sittard.
Het is voor het eerst dat er zo’n landelijke Misdienaarsdag wordt gehouden. De dag is bedoeld als een dankjewel voor trouwe dienst aan het altaar voor alle misdienaars en acolieten. Ook is het een mogelijkheid voor misdienaars uit alle delen van het land om elkaar te ontmoeten. De Duitse bedevaartplaats Kevelaer ligt vlak over de grens bij Venlo. Maria wordt hier al eeuwenlang vereerd als ‘Troosteres der bedroefden’.Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel


Zoeken wij een vrijwilliger die 1x per week, schoonmaakwerkzaamheden op de begane grond kan verrichten. Het gaat om de hal, keuken en werkruimten. U bent vrij om aan te geven welk tijd het beste schikt. Hebt u nog wat tijd en wilt u ons helpen neemt u dan contact op met pastoor Luijckx. Telefoon 0416 361215 of via de mail secretariaat@parochiewillibrord.nlParochiebedevaart


Op dinsdag 16 mei is de parochiebedevaart gepland. Deze keer gaat de reis naar Kevelaer. Noteer deze datum alvast in uw agenda
Het complete dagprogramma zal z.s.m. bekend gemaakt worden


15 maart 2023


Gezinsvieringen

Afgelopen zondag hoorden wij in de gezinsvieringen in Loon op Zand en de
St. Jan in Kaatsheuvel Jezus spreken over levend water. In de kerk hebben wij geluisterd naar de woorden van Jezus, maar eerst hoorden wij over wat de belangrijkste vloeistof op aarde is. Water! We hebben water nodig om te drinken te koken en te wassen. Maar ook om alle planten te laten groeien en lekker te kunnen zwemmen. Zonder water kan de mens niet leven. Vroeger haalde mens water uit een put en nu uit de kraan in ons huis. Jezus ontmoet bij de put van Jacob een Samaritaanse vrouw en praat met haar. Het was in die tijd helemaal niet gebruikelijk dat Joodse mensen met Samaritanen spraken, want zij geloofden anders, maar Jezus spreekt met iedereen. Ook wij mogen andere mensen laten weten dat zij er bij horen. Jezus laat de vrouw ervaren dat Hijzelf een Bron is van leven water en dat iedereen die in Hem gelooft mag ervaren hoe Hij ons kracht geeft, wijsheid en volharding. Zo kunnen wij ook de moeilijke dingen aan die ons overkomen in het leven. De mens die gelooft heeft altijd een Bron van levend water in zijn hart. Daarop mogen wij vertrouwen. Het was fijn om zo met elkaar te vieren. Na de Eucharistieviering dronken wij koffie/thee en was er voor de kinderen ook iets lekkers. Veel dank maar weer aan iedereen en tot de volgende keer.

Stille Omgang door Mirakelstad Amsterdam op zaterdag 18 maart


Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen” – dat is de intentie die is gekozen voor de Stille Omgang die op zaterdag 18 maart 2023 door Mirakelstad Amsterdam wordt gelopen. De intentie is onder meer gekozen naar aanleiding van het Johannesevangelie: Jezus is het Levend Brood dat uit de hemel is neergedaald (Joh. 6,48-51).
De Stille Omgang zal dit jaar weer in de traditionele vorm plaats vinden. Vanuit het land worden meerdere busreizen georganiseerd, ook door bisdommen.

Wat is de Stille Omgang?

De Stille Omgang is een route die door Amsterdam wordt gelopen om het Mirakel van Amsterdam te herdenken dat op 15 maart 1345 plaatsvond. Een zieke man kreeg thuis door een priester de H. Communie uitgereikt, hij nuttigde het Lichaam van Christus en moest even later door zijn ziekte braken. Het braaksel, met daarin het Allerheiligste, werd in het haardvuur gegooid. De volgende dag werd duidelijk dat de Hostie niet verteerd was door het lichaam en ook niet verbrand was door het vuur. De priester haalde het Allerheiligste Sacrament op en bracht het naar de Sint Nicolaaskerk.
Door een vondst in 1881 werd de route die de priester destijds met het Allerheiligste heeft afgelegd ontdekt, dit is tevens het jaar dat de traditie van de Stille Omgang is begonnen. Kijk voor meer informatie, over aanmelden en dergelijke, ook op stille-omgang.nl


WJD Sponsoractiviteit – Op pelgrimage naar Maria

Deze zomer reizen we met Jong Bisdom Den Bosch (JBDB) van 25 juli tot en met 9 augustus naar de Wereld Jongeren Dagen (WJD) in Lissabon. Tijdens deze 16-daagse reis bezoeken we naast Lissabon ook Taizé, Barcelona, Toledo en Fatima.
JBDB organiseert een sponsoractiviteit op zaterdag 13 mei voor alle jongeren die mee op reis gaan om hun kosten te drukken.
Er is een wandeltocht gemaakt van ongeveer 12 km naar de Zoete Lieve Moeder (Maria) in de St. Jan in Den Bosch. Bij Maria houden we een gebedsviering, steken kaarsen aan en leggen onze verzamelde intenties aan haar voor.
Jongeren nemen (gebeds)intenties mee vanuit hun omgeving om bij Maria, de Zoete Lieve Moeder, te brengen. In de St. Jan worden bij Maria noveenkaarsen gebrand en intenties voorgelezen. Mensen die jongeren een intentie meegeven sponsoren jongeren voor (adviesbedrag) € 20,- (meer mag ook natuurlijk). Van dit bedrag gaan alleen de kosten voor een WJD noveenkaars (€ 6,-) af, de rest kan door jongeren gebruikt worden voor het verminderen van de reissom.
Wilt u de jongeren helpen en een intentie door WJD jongeren laten doen tijdens deze sponsoractiviteit? De opbrengsten komen rechtstreeks bij jongeren terecht die met Jong Bisdom Den Bosch op reis gaan.
Neem hiervoor contact op met jongerenwerkster Ingrid van Zeeland, zie hieronder contactgegevens.
Hoe gaan we dat doen?
Wil je mee doen met deze WJD sponsoractiviteit? Stuur JBDB een appje naar 073 523 20 61 of een mailtje naar jongeren@bisdomdenbosch.nl.
Doe dit uiterlijk 1 mei 2023.
Vanuit JBDB krijg je dan een informatiepakket toegestuurd, hierin zitten o.a. intentiekaarten waarop mensen hun intentie kunnen schrijven.


8 maart 2023

Gezinsvieringen
Zondag 12 maart gezinsvieringen
09.30 uur kerk St. Jans Onthoofding te loon op Zand
11.00 uur kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Aansluitend koffie/theedrinken in de kerk met iets lekkers voor de kinderen


Youth Group

Donderdagavond 23 februari was het weer jongerenavond. Wij hadden hiervan nog geen verslag kunnen doen. Deze keer kwamen wij bijeen in de keuken bij pastoor Luijckx. Uit verschillende ruimtes werden de tafels en stoelen verzameld. En ja hoor de jongeren zaten!!
Hey wat zie ik nu: Is de pastoor voor 15 personen pannenkoekenbeslag aan het maken? Dat was niet de bedoeling. We gaan ze niet verwennen met een etentje! Hup aan de slag als jullie honger hebben. De soep warm maken, beslag maken, drinken inschenken dan kunnen wij beginnen met de uitleg over de veertigdagentijd. Al snel is de soep warm en na gebed kan het eten beginnen. Iedereen bakt zijn eigen pannenkoek met ‘alleen’ de ingrediënten die tijdens de veertigdagentijd gebruiken. Wat kunnen de jongeren veel eten, 1,2,3 pannenkoeken. Gelukkig hebben we voldoende boodschappen gehaald.
Na het eten ruimt iedereen mee op en gaan we splitsen in deelgroepen.
Onder de 14 jaar gaan met 2 begeleiders mee en wordt de uitleg over de veertigdagentijd verdiept en daarna gaan ze creatief aan de slag.
De jongeren boven 14 jaar gaan in gesprek met elkaar. Het thema is verleiding met de volgende vragen. Wat is verleiding, waar kom je verleiding allemaal tegen, waarom laat iemand zich verleiden, wie zijn de verleiders, wat kan het gevolg van verleiding zijn en hoe kun jij je sterk maken tegen de verleiding? Van alles komt aan bod. Reclame, groepsdruk, verslaving, geen nee durven zeggen, erbij willen horen, populair willen zijn en nog veel meer.
De jongeren vonden het een leerzame en gezellige avond. Wil je meer weten over de jongerenavond
Stuur een mailtje naar jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl .
Iedere maand komen we bijeen met diverse actuele thema’s. Kom jij ook?


Gebedsestafette

CCEE organiseert voor de derde keer een Europese Gebedsestafette voor vrede
Net als in de afgelopen twee jaar organiseert de Commissie van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) in de Veertigdagentijd een eucharistische gebedsestafette onder de 39 leden. Aan alle leden is gevraagd om minstens op één plek te bidden en de Heilige Mis op te dragen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en voor de vrede in dit land. De estafette is op 22 februari van start gegaan in Albanië en op 17 maart is Nederland aan de beurt.
Op vrijdag 17 maart wordt in alle Nederlandse bisdommen de mis opgedragen en gebeden voor de slachtoffers van de oorlog en vrede in Oekraïne.


Op weg naar Pasen

Pasen wordt jaarlijks gevierd tussen 22 maart en 25 april, op de eerste zondag
van de eerste volle maan in de lente én de maandag erna. Dit jaar vieren we Pasen op 9 april maar eerst bereiden we ons voor op dit grote kerkelijk feest. Vanaf Aswoensdag, wordt er veertigdagen lang naar Pasen toegeleefd in de zogenoemde Veertigdagentijd. In ruime zin valt onder het Paasfeest ook de Goede Week: de zeven dagen van Palmzondag tot en met Stille Zaterdag voorafgaand aan Pasen. In enge zin is er sprake van een Driedaags Paasfeest, het zogeheten Paastriduüm. Met Pasen vieren we dat Jezus Christus uit de dood is verrezen en ons van onze zonden heeft bevrijd. Nadat Hij werd gekruisigd, verrees Jezus op de derde dag en overwon daarmee de dood. www.vier.nu de site van de katholieke kerk staat naast een video die uw meer vertelt over het Paasfeest ook een kleurplaat voor de kinderen die u kunt downloaden.

Denkt u ook nog aan de Vastenactie

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen. Anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen.


Wat doet Vastenactie?

Ieder jaar steunen we kleinschalige projecten die (in)direct te maken hebben met mensen die moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of extreme droogte. Dit jaar ondersteunt Vastenactie in Zuid-Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw bestaan op te bouwen. We helpen met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen.
Achter in onze kerken ligt meer informatie over dit onderwerp en donatie zakje. In de kerken staat een speciale bus voor uw donatie. Of doneer via uw bank gebruik dan IBAN-nummer: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

Te huur

3-kamerappartement in het centrum van Kaatsheuvel,
Hoofdstraat 36
Vanaf 01-03-2023
Huurtermijn max. 2 jaar
Huurniveau vrije sector
Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie.
Tel. 0416 – 36 12 151 maart 2023

Te huur
3-kamerappartement in het centrum van Kaatsheuvel,
Hoofdstraat 36
Vanaf 01-03-2023
Huurtermijn max. 2 jaar
Huurniveau vrije sector
Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie.
Tel. 0416 – 36 12 15

Veertigdagentijd: Voorbereiding op Pasen
De veertigdagentijd gaat vooraf aan en bereidt ons voor op het Hoogfeest van Pasen. Het is een tijd van bekering, waarin mensen die katholiek willen worden zich voorbereiden op het doopsel, en gelovigen aan hun eigen doopsel worden herinnerd.
Jezus Christus roept op tot bekering: Hij vraagt de mens om zich vrij te maken van alle zonden, pre-occupaties en beslommeringen die de weg tot het Rijk Gods versperren.

Gebed & Aalmoes & Vasten
De christen kan zijn boetvaardigheid op verschillende manieren uiten. De Schrift en de Kerkvaders leggen vooral op drie vormen de nadruk:
het gebed, de aalmoes en het vasten.
Vroeger speelde het vasten in de veertigdagentijd een hoofdrol; daarom sprak men over ‘de vastentijd’, ‘de vasten’ of – samengetrokken- ‘de veertigdaagse vasten’ genoemd. Strikt genomen eindigt de liturgische veertigdagentijd overigens op het moment dat het Paastriduüm aanvangt, bij het begin van de avondmis op Witte Donderdag. De vastentijd daarentegen omvatte ook Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Zondagen
De periode vanaf Aswoensdag tot Pasen omvat zes weken en vier dagen, tezamen dus welgeteld 46 dagen. Maar omdat op zondagen niet wordt gevast, blijven er tot Pasen 40 werkelijke vastendagen over. Vaak wordt ook gezegd dat de Goede Week niet meer tot de Veertigdagentijd behoort. Palmzondag, het begin van de Goede Week, is de 40ste dag vanaf Aswoensdag.

Veertig: een heilig getal


De veertigdagentijd gaat terug op de symbolische betekenis van het getal veertig. Het is een heilig getal in de joodse en christelijke traditie.

Joodse traditie

Veertig jaar zwierf het volk Israël door de woestijn op zijn tocht naar het beloofde Land. Veertig dagen verbleef Mozes op de berg, toen hij de Wet in tien geboden van God ontving. De profeet Elia ondernam een tocht van veertig dagen naar de berg, waarop God aan hem zou verschijnen.

Naar Jezus’ voorbeeld

Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten en bidden voor te bereiden op zijn zending onder de mensen. Hij leefde veertig dagen onthecht, zodat Hij zich helemaal kon openstellen voor de kracht van God en de boodschap van Gods liefde. Van die onthechting maakte de duivel gebruik om Jezus te verleiden, maar Jezus weerstond iedere verleiding, bleef trouw aan de opdracht van God, Zijn Vader en preekte met gezag (Lucas 4, 1-33).


Het Mirakel van Amsterdam

De Stille Omgang wordt dit jaar georganiseerd in de nacht van 18 -19 maart
Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. Het is een oude bedevaartsplaats, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang.
Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan.
In Amsterdam zal een Eucharistieviering worden gehouden om 21.00 uur in de basiliek van St. Nicolaas aan de Prins Hendrikkade.
De hoofdcelebrant is kardinaal Eijk. Na de mis wordt gezamenlijk de Stille Omgang gelopen. De Nicolaaskerk is bereikbaar per trein naar Amsterdam Centraal Station. Na afloop van de Stille Omgang wordt u in de gelegenheid gesteld (wel voor eigen rekening) om een broodje en kop koffie te nuttigen in de Lutherse kerk aan het Spui. Aanmelden op www.stille-omgang-haarlem.nl


22 februari 2023


Carnavalsviering
Zondag 19 februari was er een mooie carnavalsviering in de kerk St Jans Onthoofding te Loon op Zand. De viering werd opgeluisterd door het dameskoor St. Jan, Vitamine C en de hofkapel Nooit Gedagt. De Prins met zijn adjudant, de veldwachter, onze burgemeester en velen daarbij waren aanwezig.
Nog altijd belooft men een worst aan de heilige Clara om goed weer te krijgen en alles goed te laten verlopen. Pastoor Luijckx preekte voor deze gelegenheid vanaf de preekstoel. De preek was geheel op rijm en bij de tijd. Jezus roept ons op om volmaakt te zijn, te bidden zelfs voor je vijand. Pastoor Luijckx eindigde de viering met: Is het nu tijdens carnaval zon, koud of regen, jullie krijgen allemaal de zegen. Het was een sfeervolle viering en na afloop was er koffie met worstenbrood die door de plaatselijke bakker was gesponsord.
Dank voor alle goede voorbereidingen.

Vastenactie 2023: steun gevraagd voor ontheemde mensen in Zuid-Soedan
De jaarlijkse (Bisschoppelijke) Vastenactiecampagne staat in 2023 in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen, anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen. Centraal staan de mensen in Zuid-Soedan, waar door de burgeroorlog miljoenen mensen op de vlucht sloegen. Niet voor niets vroeg paus Franciscus tijdens zijn reis naar dit land begin februari speciale aandacht voor de situatie van vluchtelingen.
Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan vluchtten al 2,2 miljoen mensen naar buurlanden in de regio. Nog eens 1,6 miljoen mensen raakten ontheemd in eigen land. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties behoort Zuid-Soedan tot de top vijf van landen met de meeste vluchtelingen. Zo’n zestig procent van de bevolking heeft niet genoeg te eten en werk vinden is bijna onmogelijk. “Samen overleven is makkelijker dan alleen,” en “Overleven is een gevecht”.
Recordaantal vluchtelingen wereldwijd
Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen mensen op de vlucht. In 2022 raakten door de oorlog in Oekraïne nog eens miljoenen mensen op drift. In mei 2022 hadden wereldwijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek naar een veilig heenkomen elders. Nooit eerder waren zoveel mensen op de vlucht. Het lijkt vaak alsof vluchtelingen vooral naar het rijke westen trekken, maar meestal komen ze terecht in buurlanden. Turkije, Pakistan en Oeganda vangen de meeste vluchtelingen op.
Wat doet Vastenactie?
Ieder jaar steunt Vastenactie kleinschalige projecten die (in)direct te maken hebben met mensen die moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of extreme droogte. In 2023 ondersteunt Vastenactie onder andere in Zuid-Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw bestaan op te bouwen. Vastenactie helpt met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Lees meer over dit project op www.vastenactie.nl
In de kerken van onze parochie liggen folders met informatie voorzien van een enveloppe. Uw geldelijke steun kunt u daar ook achterlaten in de daarvoor bestemde bus.

De veertigdagentijd.
Op Aswoensdag zijn we de veertigdagentijd ingegaan. Een tijd om scherper te zien en te onderscheiden wat goed of kwaad is. Wij horen a.s. zondag dat God heeft gewild dat de mens een vrij schepsel zou zijn en Jezus wordt door de H. Geest naar de woestijn geleid om te worden beproefd. Laten wij ons tot Jezus keren om in zijn spoor de juiste levenskeuzes te maken.


15 februari 2023

Aswoensdag 22 februari

19.00 u Eucharistieviering in kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
19.00 u Woord en Communieviering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Tijdens deze vieringen kan men het askruisje ontvangen
22 februari Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd en einde van de carnavalstijd.
In de katholieke kerk is Aswoensdag de eerste dag van de veertigdaagse vastentijd voorafgaand aan Pasen. De dag dankt zijn naam aan het askruisje dat priester of diaken op deze dag traditioneel op het voorhoofd van gelovigen zetten onder de woorden: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”of: “ Bekeert u en geloof in het Evangelie”.

Veertigdagentijd

Binnen de katholieke kerk is het, al zeker sinds de tweede eeuw na Christus, traditie om in de periode voor Pasen te vasten. De huidige Veertigdagentijd is afgeleid van de veertig dagen die Jezus volgens de Bijbel zelf vastend in de woestijn doorbracht. Het Paasfeest wordt overigens niet precies veertig dagen maar zesenveertig dagen na Aswoensdag gevierd. Dit verschil zit hem in de zes zondagen die in de vastenperiode vallen. Binnen de Rooms-katholieke kerk is Aswoensdag een verplichte vastendag. Het is een dag met sobere maaltijden en geen vlees.
Streef naar volmaaktheid

Jezus nodigt ons uit om volmaakt te zijn. Hij vraagt ons onszelf los te laten om met de ander mee op weg te gaan en zo één te worden met Hem en met elkaar. Wij hoeven dit niet uit eigen kracht te doen, maar vanuit de kracht van Gods Geest die in ons leeft. Wij kunnen voor elkaar bidden dat zij in staat zijn om te groeien in volmaaktheid.

Heilige van de maand

Elisabeth van Pommeren was de dochter van hertog Bogislaw V van Pommeren en diens echtgenote Elisabeth, dochter van koning Casimir III van Polen. Op 21 mei 1363 huwde ze in Krakau met Karel IV van Luxemburg, koning van Bohemen en keizer van het Heilige Roomse Rijk. Elisabeth werd zijn vierde echtgenote en op het moment van hun huwelijk was zij 16 jaar oud, Karel 47. Het huwelijk vond plaats om diplomatieke redenen; Karel wilde namelijk de anti-Boheemse coalitie breken van hertog Rudolf IV van Oostenrijk waaraan onder meer de koningen van Polen en Hongarije deelnamen. Op 18 juni 1363 werd ze in Praag tot koningin-gemalin van Bohemen gekroond, 5 jaar later werd ze tot keizerin van het Heilige Roomse Rijk gekroond.
Elisabeth zou een krachtige vrouw zijn geweest met veel zelfvertrouwen die fysiek zeer sterk was. Haar relatie met haar echtgenoot was volgens tijdgenoten goed en harmonieus. Toen hij in 1371 ernstig ziek was, ging ze te voet op bedevaart naar de Praagse Sint-Vituskathedraal, bood giften aan en bad voor zijn genezing. Elisabeth oefende waarschijnlijk geen enkele politieke macht uit. Ze voelde zich wel gekweld met het feit dat Karel zijn kinderen uit zijn vorige huwelijken bevoordeelde, maar kon hem niet van gedachten doen veranderen. Elisabeth stierf in november 1393 op 46-jarige leeftijd in Hradec Králové. Ze werd naast haar echtgenoot bijgezet in de Praagse Sint-Vituskathedraal.


8 februari 2023

Paus Franciscus in boodschap Wereldziekendag: samen optrekken om wegwerpcultuur te weerstaan
Wereldziekendag 11 februari valt samen met de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Maria verscheen namelijk op 11 februari 1858 in Lourdes voor de eerste maal aan Bernadette Soubirous. Lourdes heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bedevaartplaats waar de zieke mens centraal staat.
Paus Franciscus verbindt de Wereldziekendag met het synodaal proces. “Wanneer we op reis gaan met anderen is het niet ongewoon dat er iemand ziek wordt, moet stoppen vanwege vermoeidheid of tijdens de reis een ongeluk krijgt.” De paus nodigt de gelovigen uit te reflecteren op het gegeven dat zij door de ervaringen van kwetsbaarheid en ziekte leren om samen op te trekken op de manier van God: zijn stijl is die van nabijheid, barmhartigheid en tederheid. Ervaringen van ziekte en zwakheid vormen een onderdeel van de reis van de mens en brengen hem/haar in het centrum van Gods aandacht.
De paus roept ons op tot gebed voor en nabijheid bij hen die lijden. Hij wijst erop dat de pandemie onze dankbaarheid vergroot heeft voor degenen die in de gezondheidszorg werken. Deze dankbaarheid moet wel gepaard gaan met een actieve inspanning om ieders toegang tot de basisvoorzieningen en passende gezondheidszorg te garanderen, schrijft paus Franciscus.Vacature penningmeester parochiebestuur
In de loop van dit jaar komt de portefeuille van penningmeester in het parochiebestuur beschikbaar. Heeft u interesse in deze portefeuille of kent u iemand die deze belangrijke taak op zich wil nemen voor onze parochiegemeenschap, laat het ons weten. Het zou fijn zijn als er iemand uit de kernen Loon op Zand, De Moer of Kaatsheuvel is vertegenwoordigd in het parochiebestuur.(Voor Kaatsheuvel) Interieurverzorgster gevraagd
Wij zoeken voor het parochieel centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel een vrijwilliger die 1x per week, schoonmaakwerkzaamheden op de begane grond kan verrichten. Het gaat om de hal, keuken en werkruimten. U bent vrij om aan te geven welk tijd het beste schikt.Verwarming kerken parochie H. Willibrord
Zoals wij allen weten brengt de huidige energiecrisis ons er toe maatregelen te nemen m.b.t. de verwarming van de kerken in onze parochie H. Willibrord.
Het warm stoken van een gemiddeld kerkgebouw kost veel energie en door de gestegen gasprijzen dus ook veel geld. “Die paar graden extra staan nl. niet meer in verhouding tot de torenhoge kosten die dat met zich meebrengt”.
Gelukkig wordt het verwarmingsbeleid goed opgepakt door onze parochianen. Tot op heden worden onze kerken in deze moeilijke tijden dus niet verwarmd, met uitzondering van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. De kerk zal alleen tijdens de vieringen op deze dagen acceptabel worden verwarmd en dus niet meer bij de weekendvieringen, een doopsel, huwelijk of uitvaart. Wij vragen u hiermee rekening te houden en u warm te kleden. Neem eventueel een fleece dekentje mee naar de kerk. Wij hopen en bidden dat de situatie uiteindelijk op termijn weer ten goede zal keren. 

1 februari 2023

2 februari Maria Lichtmis

Maria Lichtmis is, anders dan de naam doet vermoeden, in eerste instantie een Christus-feest en vervolgens een Maria-feest. Het centrale thema is de openbaring van Christus als ‘het Licht dat voor alle volkeren straalt’. Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Maria Lichtmis herinnert de gelovigen aan het verhaal van de Opdracht des Heren zoals dat door de evangelist Lucas werd opgetekend. In het tweede hoofdstuk van zijn evangelie staat dat Jezus veertig dagen na zijn geboorte in de Tempel van Jeruzalem aan God werd opgedragen. Dat is de reden dat Maria Lichtmis op 2 februari gevierd wordt: 39 dagen na Kerstmis oftewel de 40ste dag na de kerstnacht. Omdat de lichtprocessie tijdens de mis van die dag als een huldeblijk aan de Moeder Gods werd beschouwd, heeft het feest van 2 februari in het Nederlandse taalgebied de naam Maria Lichtmis gekregen.

 Pauselijke boodschap voor Wereldziekendag 2023

De paus roept dit jaar in zijn boodschap mensen op van God te leren hoe we  een gemeenschap kunnen zijn die samen optrekt en de hedendaagse ‘wegwerpcultuur’ kan weerstaan.

Sinds 1993 viert de R.-K. Kerk op 11 februari Wereldziekendag. Deze dag valt samen met de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Maria verscheen namelijk op 11 februari 1858 in Lourdes voor de eerste maal aan Bernadette Soubirous. Lourdes heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bedevaartplaats waar de zieke mens centraal staat.

Dit jaar verbindt paus Franciscus de Wereldziekendag met het synodaal proces. “Als je op reis gaat met anderen kan het gebeuren dat er iemand ziek wordt, moet stoppen vanwege vermoeidheid of tijdens de reis een ongeluk krijgt.”

Juist op zulke momenten zien we of we werkelijk met elkaar onderweg zijn.
De paus nodigt de gelovigen uit te reflecteren op het gegeven dat we juist hierdoor leren samen op te trekken op de manier van God, die nabij wil zijn, barmhartig en teder. Ervaringen van ziekte en zwakheid vormen een onderdeel van de reis van de mens. Deze brengen ons in het centrum van Gods aandacht.

“Door kwetsbaarheid en ziekte leren samen op te trekken.”

De paus concludeert dat de hedendaagse cultuur weinig ruimte laat voor menselijke zwakheid. Wanneer leed ons treft, voelen we ons verlaten. Het is  moeilijk in de vrede van de Heer te blijven wanneer onze relatie met anderen en onszelf beschadigd is. De paus verwijst naar zijn encycliek “Fratelli tutti” waarin hij ons aanspoort de parabel van de barmhartige Samaritaan opnieuw te lezen. De Kerk mag een echt ‘veldhospitaal’ zijn door daden van zorg te stellen. Het lot van een zieke aantrekken, bid voor hen die lijden en wees nabij. Hij wijst erop dat de pandemie onze dankbaarheid vergroot heeft voor degenen die in de gezondheidszorg werken. Daarom is actieve inspanning nodig om ieders toegang tot de basisvoorzieningen en passende gezondheidszorg te garanderen, schrijft paus Franciscus.

Uitkomsten onderzoek Actie Kerkbalans 2023: kerkleden/ parochianen blijven kerk steunen in tijden van crisis

Bij eenzaamheid als crises is er een belangrijke taak voor de kerk weggelegd. 
Na familie en vrienden is de kerk de eerste plek waar kerkleden zelf naar toe gaan voor steun. Ondanks de actuele crises zijn kerkleden (88 %) bovendien bereid hun kerk te blijven steunen, een deel zou indien gevraagd zelfs meer geven. Dat blijkt uit onderzoek van Actie Kerkbalans. Veel kerken pakken die taak al op: negen op de tien kerkleden zegt te weten dat hun kerk een actieve rol vervult bij verschillende crises (91%). En driekwart (76%) van de kerkleden verwachten die houding ook. Actie van de kerk wordt vooral verwacht bij crises met een directe impact op het dagelijks leven. Zoals de eenzaamheidscrisis en de vluchtelingencrisis (75%) en de energie/armoedecrisis (68%). Bij de stikstof- en de coronacrisis verwachten kerkleden daarentegen in zeer beperkte mate een actieve rol van hun kerk. “Uit eerdere onderzoeken weten we dat omzien naar elkaar als één van de belangrijkste waarden van de kerk wordt ervaren”. “Juist in sociale crises, waarbij mensen persoonlijk geraakt worden, kan de kerk veel betekenen en verwachten leden dit dus ook.”

25  januari 2023

Terugblik gezinsviering , presentatie vormelingen, communicanten.

Zondag 22 januari hebben de Eerste Communicanten en de Vormelingen zich voorgesteld aan de parochianen tijdens de gezinsvieringen in Kaatsheuvel en Loon op Zand. Het thema van de Eucharistieviering was “Kom, volg Mij”. Jezus roept de leerlingen die met bun boten bezig zijn en zij volgen Hem omdat zij zich geroepen weten. Bij Jezus zijn en de mensen helpen geloven in God maakt hen tot blije en enthousiaste getuigen van het Evangelie. De kinderen mogen weten dat zij door hun doopsel met Jezus mogen optrekken. Zij gaan bij Jezus in de leer en mogen uitgroeien tot fijne christenmensen. Dank voor alle inzet die is getoond om deze vieringen te doen slagen.

Vacature penningmeester parochiebestuur
In de loop van dit jaar komt de portefeuille van penningmeester in het parochiebestuur beschikbaar. Heeft u interesse in deze portefeuille of kent u iemand die deze belangrijke taak op zich wil nemen voor onze parochiegemeenschap, laat het ons weten. Het zou fijn zijn als er iemand uit de kernen Loon op Zand, De Moer of Kaatsheuvel is vertegenwoordigd in het parochiebestuur.

(Voor Kaatsheuvel) Interieurverzorger gevraagd
Wij zoeken voor het parochieel centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel een vrijwilliger die 1x per week, schoonmaakwerkzaamheden op de begane grond kan verrichten. Het gaat om de hal, keuken en werkruimten. U bent vrij om aan te geven welk tijd het beste schikt.

(Voor Kaatsheuvel) Vrijwilligers begraafplaats St. Jan, Hoofdstraat Kaatsheuvel. Wij zoeken parochianen die graag nog de handen uit de mouwen willen steken en werkzaamheden op de begraafplaats van de St. Jan willen verrichten. Harken of snoeiwerk. Juist door uw hulp kan de parochie voorkomen dat dure arbeidskrachten moeten worden ingezet. De werkzaamheden vinden meestal plaats op vrijdagochtend.
U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand

18 januari 2023

Actie kerkbalans vraagt om uw steun.
Graag vragen wij u aandacht voor de Actie Kerkbalans die wordt gehouden van 14 tot en met 28 januari. Het thema is: Geef vandaag voor de Kerk van morgen. Wij krijgen als parochie nl. geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, zelfs de koffie, maar ook het personeel, het verzorgen van de vieringen, de georganiseerde activiteiten, missionaire projecten kosten geld. De parochie
H. Willibrord, waaronder de kernen Kaatsheuvel, Loon op Zand, De Moer en een deel van Sprang- Capelle hebben uw hulp hard nodig en doen een beroep op uw financiële bijdrage. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Zo blijft u onze parochie steunen en kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen! U krijgt een envelop thuis bezorgd en achter in de kerken staat een bus waarin u eventuele giften kunt deponeren. Hartelijk dank voor uw gift. Geef jij om je kerk? Doe dan mee!

 Prinses Beatrix was aanwezig bij In Vrijheid Verbonden, thema: duurzaamheid vanuit levensbeschouwing
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix woonde maandagavond 16 januari 2023 in Tivoli Vredenburg in Utrecht het symposium bij van het interreligieuze netwerk In Vrijheid Verbonden. Het thema van de bijeenkomst was: ‘duurzaamheid vanuit levensbeschouwing’. Namens de Rooms-Katholieke Kerk was onder anderen Mgr. Woorts, bisschopreferent voor de Interreligieuze Dialoog, aanwezig.
Kunsthistorica en filosoof Eva Rovers was de hoofdspreker. Zij schreef een boek over manieren waarop gewone mensen kunnen zorgen voor buitengewone maatschappelijke veranderingen, zoals bij de klimaatcrisis.
Daarnaast was er een panelgesprek met jonge vertegenwoordigers van het Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom, Christendom, Islam en Humanisme over duurzaamheid vanuit deze tradities. Prinses Beatrix kreeg het eerste exemplaar van de bundel over duurzaamheid vanuit de tradities in Nederland overhandigd. Na afloop van de bijeenkomst ging zij in gesprek met verschillende religieuze leiders en betrokken jongeren.

Gezinsvieringen
Volgende week zondag, 22 januari zijn er gezinsvieringen in Loon op Zand en de St. Jan Kaatsheuvel. Aansluitend is er koffie/theedrinken in de kerk.

Vacature penningmeester parochiebestuur
In de loop van dit jaar komt de portefeuille van penningmeester in het parochiebestuur beschikbaar. Heeft u interesse in deze portefeuille of kent u iemand die deze belangrijke taak op zich wil nemen voor onze parochiegemeenschap, laat het ons weten. Het zou fijn zijn als er iemand uit de kernen Loon op Zand, De Moer of Kaatsheuvel is vertegenwoordigd in het parochiebestuur.

(Voor Kaatsheuvel) Interieurverzorger gevraagd
Wij zoeken voor het parochieel centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel een vrijwilliger die 1x per week, schoonmaakwerkzaamheden op de begane grond kan verrichten. Het gaat om de hal, keuken en werkruimten. U bent vrij om aan te geven welk tijd het beste schikt.


(Voor Kaatsheuvel) Vrijwilligers begraafplaats St. Jan,
Hoofdstraat Kaatsheuvel
Wij zoeken parochianen die graag nog de handen uit de mouwen willen steken en werkzaamheden op de begraafplaats van de St. Jan willen verrichten.
Harken of snoeiwerk. Juist door uw hulp kan de parochie voorkomen dat dure arbeidskrachten moeten worden ingezet. De werkzaamheden vinden meestal plaats op maandagochtend.
U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand

Bemoediging in de bijbel
Wist je dat de bijbel het bestverkopende boek aller tijden is? Zelfs Shakespeare kan er niet tegen op. De bijbel zit vol wijze spreuken, goede lessen en
bemoedigende woorden. Veel van deze woorden zijn ook voor mensen die niet christelijk zijn heel inspirerend. Vandaar dat we je kunnen aanraden zo nu en dan door de bijbel te bladeren voor inspiratie. Zie: KBS Katholieke Bijbel Stichting

 

 

 

 

11 januari 2023

Parochieactiviteiten

Deze week zijn er weer voorbereidingslessen voor de communicanten. Maandag 9 januari in Loon op Zand en dinsdag 10 januari in Kaatsheuvel.

Als thema hebben de lessen het doopsel.

Op woensdag 11 januari komen de a.s. vormelingen bij elkaar voor een les met als thema: “vuur”.

Zondag 22 januari is er in de kerk te Loon op Zand om 09.30 u en in kerk St. Jan te Kaatsheuvel om 11.00 uur een gezinsviering ,waarin a.s. eerste communicanten en vormelingen zich presenteren aan de parochianen.

Actie Kerkbalans
Binnenkort wordt er informatie verspreid over de Actie Kerkbalans

Wat is Kerkbalans?
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Bij ons is dat voor de parochie H. Willibrord. Jaarlijks vragen wij u in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan onze plaatselijke kerk. U gift is van groot belang voor het voortbestaan van de parochie.

Wij krijgen als parochie nl. geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, zelfs de koffie, maar ook het personeel, het verzorgen van de vieringen, de georganiseerde activiteiten , missionaire projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Graag vragen wij u aandacht voor de Actie Kerkbalans die wordt gehouden van 14 tot en met 28 januari. Het thema is: Geef vandaag voor de Kerk van morgen. Zo blijft u onze parochie steunen en kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen! Hartelijk dank voor uw gift.

Bericht van Bisdom den Bosch

‘De Thuisgevers’

Nederland kampt met een opvangcrisis van statushouders (erkende vluchtelingen). ‘De Thuisgevers’ is een initiatief waarin samen met kerken en andere maatschappelijke organisaties wordt gezocht naar mogelijke tijdelijke  huisvestingsplekken voor statushouders. Dat is geen gemakkelijke opgave.

Het bisdom roept besturen van parochies en PCI-en op om ook te kijken of er ruimte voor huisvesting is, die beschikbaar gesteld kan worden aan statushouders. Iedeen zijn welkom! De onderkomens dienen aan specifieke voorwaarden te voldoen, bedoeld is kwalitatief hoogwaardige huisvesting t.w.: een eigen entree, privacy, eigen kookgelegenheid en sanitair. Via De Thuisgevers kan ook worden gezorgd voor aanvullende sociale begeleiding. Meer informatie over het initiatief is te vinden op de website van de thuisgevers. Hier kunt u zich ook inschrijven voor een inspiratiesessie. Deze sessies maken u vertrouwd met dit Initiatief de Thuisgevers, en zijn digitaal, vrijblijvend en kosteloos.

Katholiekleven.nl

Nieuwe podcastserie op katholiekleven.nl met de titel ‘Heer, leer ons bidden’

In de podcast “Heer, leer ons bidden” wordt u meegenomen in de rijke gebedstraditie van de Katholieke Kerk. “Heer, leer ons bidden” is de vraag die de leerlingen aan Jezus stelden (Lucas 11). Wisten de leerlingen nog niet hoe ze moesten bidden? Hoe kun je leren bidden? En waarom zou je bidden? Word je een ander mens als je bidt? U krijgt tips en maakt kennis met de “gebedsmatrix”.
Bidden kun je leren ook vooral door het te doen. Dus de vraag is in de podcast ook: Bidden, hoe doe jij dat? Daarover vertelt in de eerste aflevering Antoni. Hij is misdienaar en geeft antwoord op de vragen: Hoe maak jij tijd in jouw leven om te bidden. Is dat lastig of makkelijk? Waarom is bidden voor jou belangrijk?

Zuster Angela Holleboom is abdis van de clarissen in Megen. Haar leven en dat van haar medezusters bestaat uit gebed. In elke aflevering geeft zij een gebedstip, bv. bidden kan altijd en overal, waar en wanneer ook.

Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en katholiekleven.nl. Ga naar: katholiekleven.nl/podcasts.

4 januari 2023

Terugblik kerstvieringen en nieuwjaarswens.

Dit jaar hebben wij het Kerstfeest, de viering van de geboorte van Jezus Christus, weer kunnen vieren zoals wij dat voorheen gewend waren. Vanaf het begin van de peuter- en kleutervieringen, de gezinsvieringen en de nachtmissen kwamen parochianen samen. Het waren mooie, stemmige en feestelijke vieringen die over het algemeen goed waren bezocht, al merken wij in de kerk ook de gevolgen van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de beperkingen a.g.v. corona. Velen hebben uitgezien naar het geboortefeest van Christus, terwijl wij weten dat wij vierden in een mooie en tegelijkertijd geschonden wereld, want wij worden immers allen geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De kerstvieringen vonden plaats in een acceptabel verwarmde kerk en gaven veel troost, blijdschap en dankbaarheid. Het is voor iedereen goed om te weten dat mensen door de eeuwen heen al kracht putten uit een onverwoestbaar geloof. Laten wij daaraan vasthouden en blijven opkomen voor ons katholieke geloof in een wereld die de Kerk vaak niet meer begrijpt en zo geseculariseerd is geraakt en vervreemd van dit Kerstkind. Als wij, een van onze medebroeders of -zusters elders in de wereld, maar ook dichtbij huis, in onze parochie, familie of vriendenkring, onze kracht vinden in het geloof in Jezus Christus, die Redder wordt genoemd, Vredevorst, dan verandert dat ons leven echt. Het pastorale team is dankbaar voor alle initiatieven en getoonde inzet om de kerstvieringen in onze parochie H. Willibrord te laten slagen. Graag wensen wij iedereen een Zalig Nieuwjaar toe. Dat eenieder zich onder alle omstandigheden geborgen en gesterkt mag voelen door het Kerstkind dat ook in 2023 ons zo nabij wil zijn met de wetenschap dat niemand ons dat geloof kan afnemen. Bidden wij dat het nieuwe jaar ook meer uitzicht op eenheid en vrede mag geven. Het pastorale team

Bezoek van schoolkinderen aan de kerststallen?

In de week voor Kerstmis hebben met name scholen uit Kaatsheuvel gehoor gegeven aan onze oproep om kinderen de mooie kerststal in de St. Jan te bezoeken met hun leerkrachten. In deze week zijn ruim 400 kinderen in de kerk geweest. Zij werden verwelkomd in de St. Jozefkapel, er werd geluisterd naar een op hun leeftijd afgestemd Kerstverhaal dat werd voorgelezen door een parochiaan. Er was ook tijd voor vragen. Daarna bezochten de kinderen de prachtige kerststal en werd er een groepsfoto gemaakt. Het bezoek aan de kerk werd afgesloten bij de Mariakapel waar een kind een kaarsje aanstak. Dit initiatief werd met open armen aangenomen en de ontmoeting met de kinderen gaf ons veel vreugde. Dank voor alle inzet en medewerking en…tot volgend jaar.

Opbrengst inzameling Voedselbank

De adventsaktie voor de voedselbank is heel goed verlopen. Er is ruimhartig gegeven voor hen die het toch al moeilijk hebben in deze tijd. Zeker twaalf volle kratten zijn naar de Voedselbank gebracht. Namens de mensen die afhankelijk zijn van uw hulp, veel dank.

Bezichtiging kerststal.

In de kerk te Loon op Zand was dit eerste en tweede kerstdag mogelijk. Met de hulp van vrijwilligers is de kerststal in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel te bezoeken tot 6 januari met uit zondering van 1 januari. Op nieuwjaarsdag wordt de kerk na de Eucharistieviering gesloten.

Dag van het Jodendom 2023

Sterke vrouwen’ is het thema voor de Dag van het Jodendom op 17 januari 2023 in de Rooms-Katholieke Kerk. In de bisdommen worden verschillende activiteiten georganiseerd rond dit thema. Het onderwerp verwijst naar het begin van het Bijbelboek Spreuken 31,10-31: ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ In het jodendom begint met deze tekst de huisliturgie op sjabbatavond. Katholieken kennen de tekst vooral als Schriftlezing bij de uitvaart van een overleden vrouw. Maar de Bijbel kent veel meer teksten waarin vrouwen de hoofdrol spelen – als raadgever, probleemoplosser, moeder, dochter, profeet, leerling, steunpilaar, overlever en redder van bedreigde levens. Over die vrouwen en andere vrouwen uit de Joodse en christelijke tradities gaat deze Dag van het Jodendom. De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en wordt inhoudelijk ondersteund door de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ). Kijk voor meer informatie ook op dagvanhetjodendom.nl