Sluiting parochieel centrum

Aankondiging sluiting Parochieel Centrum te Kaatsheuvel

In 2012 zijn de voormalige parochies uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer gefuseerd tot één parochie, te weten parochie H. Willibrord.
Hierbij zou vanuit efficiëntie vanuit één secretariaat de administratieve en secretariële taken moeten worden uitgevoerd.
Tot op heden is er in onze parochie nog steeds sprake van 2 locaties van waaruit deze taken worden uitgevoerd.
Hierin gaat na 12 jaar verandering optreden.
Vanaf 1 juni 2024 zullen alle administratieve en secretariële taken in beginsel vanuit het secretariaat te Loon op Zand worden uitgevoerd en zal het Parochieel Centrum te Kaatsheuvel haar deuren sluiten.
Omdat de parochie geen andere bestemming heeft voor het pand Hoofdstraat 34, zal deze voormalige pastorie in de loop van het jaar in de verkoop worden gezet.
Voorbereidingen hiertoe worden reeds getroffen.
Uiteraard willen we als parochie in Kaatsheuvel zichtbaar en bereikbaar blijven.
We zijn dan ook tevens op zoek naar mogelijkheden hiertoe.
Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.