Archief 2024

17 april 2024

H. Vormsel Zaterdag 13 april

Wat een feestelijke vormselviering mochten de jongeren, hun ouders, familieleden en parochianen meemaken. De vormelingen waren goed voorbereid en zagen er allemaal zo feestelijk uit. Het was heel bijzonder dat deze keer onze bisschop Mgr. De Korte het H. Vormsel kwam toedienen in een mooi versierde kerk. In zijn preek sprak de bisschop over het leven van de jonge mensen en hoe het geloof in Jezus hen tot steun zal zijn bij het nemen van goede beslissingen voor de toekomst. De gaven van de H. Geest ontvangen jullie. Je hoeft het niet alleen te doen want deze H. Geest zal jullie helpen. Thuis, op school of bij je club, maar ook in je verdere leven. Maak goede beslissingen voor je eigen toekomst. Voor het altaar stond de kleurige plaquette van de vormelingen met hun voetstappen en namen erbij. De Kerk, de duif, de rode kleur van de kracht van de H. Geest was erop zichtbaar, maar ook het kruis en het hart als symbool van Jezus’ liefde. Koor Pippijn luisterde de viering op met heel toepasselijke liederen. Wat waren ze beweeglijk. Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd en feliciteren de vormelingen, hun ouders en de parochiegemeenschap met deze belangrijke stap in hun leven.

Informatieavond i.v.m. sluiting kerken

Zoals u wellicht inmiddels heeft vernomen, is het parochiebestuur voornemens om de kerk HH Martelaren van Gorcum te Kaatsheuvel (nov. 2024) te sluiten.
In verband hiermee is er een informatieavond op 25 april a.s. waarin een en ander zal worden toegelicht en er de gelegenheid is voor het stellen van vragen.
Locatie: kerk aan de Erasstraat in Kaatsheuvel. Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd.

Parochiebedevaart

Parochiebedevaart naar Kevelaer op dinsdag 14 mei 2024
09.00 uur: Vertrek vanuit de pastorie Loon op Zand, Oranjeplein 1
10.30 uur: Tussenstop voor koffie/thee/ en gebak in Hotel Asteria, Venray
12.00 uur: Eucharistieviering in de Basiliek in Kevelaer
Lunch op eigen gelegenheid
16.00 uur: Lof in de Biechtkapel in Kevelaer
17.00 uur: Vertrek naar Loon op Zand
18.30 uur: Geplande aankomsttijd in Loon op Zand
De prijs van deze bedevaart bedraagt € 40,00 p.p.
Indien u wenst deel te nemen kunt u zich aanmelden bij het secretariaat in Loon op Zand 0416 -361215 of op het parochieel centrum in Kaatsheuvel
0416-272515

EU-bisschoppen roepen op om te stemmen bij verkiezing Europees Parlement

Met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement die op 6 en 9 juni 2024 worden gehouden, heeft de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE) op woensdag 13 maart een verklaring uitgegeven. Daarin worden alle burgers, en met name katholieken, uitgenodigd zich voor te bereiden op de verkiezingen en verantwoord te stemmen “ter bevordering van de christelijke waarden en het Europese project”.
We weten dat de Europese Unie niet perfect is en dat veel van haar beleids- en wetsvoorstellen niet in overeenstemming zijn met de christelijke waarden en met de verwachtingen van veel van haar mensen, maar we geloven dat we geroepen zijn om bij te dragen en de EU te verbeteren met de instrumenten die de democratie ons biedt,” aldus de Europese bisschoppen
“Het is onze verantwoordelijkheid om de best mogelijke keuze te maken bij de komende verkiezingen”, vervolgen ze, ook gezien de uitdagende en onzekere tijden waarin Europa en de wereld leven.
Met deze verklaring herhalen de bisschoppen van COMECE hun steun aan het Europese project voor “een Europa verenigd in verscheidenheid, sterk, democratisch, vrij, vreedzaam, welvarend en rechtvaardig waarvoor wij ons verantwoordelijk voelen”

Speciale toolkit voor jongeren

Deze boodschap is ook gericht aan jongeren, van wie velen voor het eerst gaan stemmen. “We moedigen jongeren aan om hun stem uit te brengen bij de komende Europese verkiezingen en zo een Europa op te bouwen dat hun toekomst verzekert en recht doet aan hun oprechte aspiraties”, luidt de verklaring.
De bisschoppen moedigen ook jonge Europese katholieken aan die zich geroepen voelen om politiek te bedrijven, om “zich goed voor te bereiden, zowel intellectueel als moreel, om bij te dragen aan het algemeen welzijn in een geest van dienstbaarheid aan de gemeenschap”.
Voor jongeren is er een speciale toolkit ontwikkeld om zich te kunnen voorbereiden op de verkiezingen. De toolkit is geïnspireerd door de Katholieke Sociale Leer, met het doel om jongeren te motiveren na te denken over hun politieke betrokkenheid, met de nadruk op waarden als solidariteit, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid.
De verklaring werd ondertekend door alle bisschoppen die door hun bisschoppenconferenties worden afgevaardigd naar de Vergadering van
COMECE, onder wie mgr. T.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht10 april 2024


Informatieavonden i.v.m. sluiting kerken

Zoals u wellicht inmiddels heeft vernomen, is het parochiebestuur voornemens om twee kerken in de parochie te sluiten, te weten de HH Martelaren te Kaatsheuvel (nov. 2024) en de H. Joachim te De Moer (nov. 2025).
In verband hiermee zijn er 2 informatieavonden waarin een en ander zal worden toegelicht en er de gelegenheid is voor het stellen van vragen.
11 april informatieavond i.v.m. de toekomstige sluiting
kerk St. Joachim in De Moer.
Locatie: het Maoske in De Moer. Tijd: 19.30 uur -21.00 uur
25 april informatieavond i.v.m. de toekomstige sluiting
kerk HH. Mart. v. Gorcum in Kaatsheuvel.
Locatie: kerk aan de Erasstraat in Kaatsheuvel. Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd.

Sluiting parochieel centrum Kaatsheuvel

In 2012 zijn de voormalige parochies uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer gefuseerd tot één parochie, te weten parochie H. Willibrord. Hierbij zou vanuit efficiëntie vanuit één secretariaat de administratieve en secretariële taken moeten worden uitgevoerd. Tot op heden is er in onze parochie nog steeds sprake van 2 locaties van waaruit deze taken werden uitgevoerd. Hierin gaat na 12 jaar verandering optreden. Vanaf 1 juni 2024 zullen alle administratieve en secretariële taken in beginsel vanuit het secretariaat te Loon op Zand worden uitgevoerd en zal het Parochieel Centrum haar deuren sluiten. Omdat de parochie geen andere bestemming heeft voor het pand Hoofdstraat 34, zal deze voormalige pastorie in de loop van het jaar in de verkoop worden gezet. Voorbereidingen hiertoe worden reeds getroffen.
Uiteraard willen we als parochie in Kaatsheuvel zichtbaar en bereikbaar blijven. We zijn dan ook tevens op zoek naar mogelijkheden hiertoe. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.

Nieuwe videoreeks op katholiekleven: Pelgrims van hoop – Op weg met het kerkelijk jaar

Paus Franciscus heeft 2025 afgekondigd als Jubeljaar (Heilig Jaar) met als motto “Pelgrims van hoop”. Zie videoreeks katholiekleven.nl, waarin de bisschoppen en hulpbisschoppen in gesprek gaan over het thema hoop. Zij doen dat aan de hand van het kerkelijk jaar. Wat vieren we op de hoogfeesten? En waarom en hoe kunnen deze hoogfeesten ons tot hoopvolle mensen maken?
Het is gebruikelijk om een voorbereidingsjaar te houden voorafgaand aan een jubeljaar. Op verzoek van de paus krijgt dit vorm als een jaar van gebed. Elke bisschop steekt dan ook aan het begin van de video de “Pelgrims van hoop-kaars” aan en spreekt hierbij een gebedsintentie uit. Op de kaars is het logo van het jubeljaar afgebeeld.

Een boodschap van de paus voor kinderen

Over ongeveer een maand viert de Kerk voor het eerst de Werelddag voor Kinderen. Paus Franciscus riep deze nieuwe, jaarlijks terugkerende dag uit en schreef een korte boodschap die hij richt vooral aan de kinderen zelf.
In het weekend van 25 en 26 mei 2024 viert de Kerk voor de eerste keer de Werelddag voor Kinderen. De paus richt zich vooral tot de kinderen en herinnert ons eraan dat wij allemaal kinderen zijn, broeders en zusters van elkaar. We zouden niet leven als anderen ons niet in deze wereld gebracht zouden hebben en we kunnen ook niet groeien zonder te beminnen en bemind te worden.
Paus Franciscus noemt de kinderen een vreugde voor hun ouders, de mensenfamilie en de Kerk. Hierbinnen vormen we allemaal een schakel in een ketting die reikt van het verleden naar de toekomst. Daarom moedigt hij de kinderen aan te luisteren naar de verhalen van ouders en grootouders, maar ook naar verhalen van kinderen die kampen met ziekte en beroofd zijn van hun kind-zijn – omdat ze te maken hebben met oorlog en geweld, op straat leven, als kindsoldaat vechten in een oorlog of ten prooi vallen aan criminele organisaties.
De paus zegt dat wil Jezus Christus ons verbindt en altijd dichtbij ons is. Jezus zei immers: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw” (Openbaring 5, 21). De paus heeft bewust dit als thema van de eerste Werelddag voor Kinderen gekozen. Met Jezus kunnen we dromen van een vernieuwing van de menselijke familie en werken aan een meer broederlijke samenleving. Dit begint met kleine dingen zoals iemand groeten, iemand om vergeving vragen en iemand gewoon bedanken. “Onze wereld zal veranderen als we deze kleine stappen zetten,” aldus de paus.
Als we echt gelukkig willen zijn, besluit de paus, moeten we elke dag bidden, omdat het gebed ons direct met God verbindt. Paus Franciscus nodigt de kinderen uit om dagelijks het Onze Vader te bidden, met familie en vrienden. Laten we zo blijven bouwen aan een vreedzame wereld.


3 april 2024

Bernadette Soubirous

een middag voor gezinnen op zondag 28 april 2024

Bernadette is een gewoon meisje van 14 jaar. Als ze op een dag langs een bergriviertje loopt, hoort ze plotseling een zacht geluid. In een grot ziet ze een mooie jonge vrouw staan. Even lijkt het alsof de wereld om haar heen niet meer bestaat. Bernadette ziet alleen nog maar die mooie dame in het wit…
Zo begon 165 jaar geleden de geschiedenis van Lourdes, een bedevaartstad in Frankrijk. De dame in het wit was Maria, de moeder van Jezus. Door die bijzondere ontmoeting werd Lourdes een plek waar miljoenen mensen uit de hele wereld samenkomen. Volwassenen, maar ook veel kinderen en jongeren.
Niet iedereen kan zomaar naar Frankrijk reizen en zich onderdompelen in dit verhaal. Daarom reizen relieken van de inmiddels heilige Bernadette de wereld rond, ‘om de genade van Lourdes bekend te maken.’ In de maand april komen ze naar Nederland.
Zondag 28 april is er in ‘s-Hertogenbosch een middag voor gezinnen rond de H. Bernadette en O.L. Vrouw van Lourdes. Gezinnen uit alle bisdommen zijn daarbij welkom.
12.00 uur Eucharistieviering met Kinderwoorddienst in de Sint-Janskathedraal, voor wie wil
13.15 uur Inschrijven in de tuin van de kathedraal
13.30 uur Aftrap in de kathedraal met een verhaal over Bernadette
13.45 uur Tocht langs personen die met Bernadette en Lourdes te maken hebben
vanaf 15.15 uur Ontmoeten met iets lekkers in de tuin van de kathedraal
16.00 uur Mariaviering met lichtprocessie, zoals in Lourdes
16.45 uur Naar huis
Graag een berichtje als jullie willen komen naar aanmelding ‘Gezinnen Bernadette Voor nadere informatie en vragen kunt u via
familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl of bellen naar 073 5232020

Nieuwe videoreeks op katholiekleven: Pelgrims van hoop – Op weg met het kerkelijk jaar

Paus Franciscus heeft 2025 afgekondigd als Jubeljaar (Heilig Jaar) met als motto “Pelgrims van hoop”. Dit is vertaald naar een nieuwe videoreeks op katholiekleven.nl, waarin de bisschoppen en hulpbisschoppen in gesprek gaan over het thema hoop. Zij doen dat aan de hand van het kerkelijk jaar. Wat vieren we op de hoogfeesten? En waarom en hoe kunnen deze hoogfeesten ons tot hoopvolle mensen maken?

Een gebed voor vrede en verzoening:

Dit gebed van de H. Franciscus mag bijdragen tot de vrede in onze zo turbulente wereld.
“Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn, laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt; laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn.” “Heer, U bent onze Verlosser en Bevrijder, voer ons uit onze gevangenis. Geboeid, gekluisterd, gebonden, verslaafd, verbitterd, verstrikt. Het leven met zijn vele wonden door oorlog, geweld en zonden. Geef vrede Heer, overwin het kwaad. Uw Vrede, in een wereld vol van haat.” “Mijn God als dat eens kon! O, aarde wil een thuis zijn voor een ieder die nu leeft. Ieder mens moet vriend zijn die naar recht en vrede streeft. Een wereld zonder oorlog, die een ieder ruimte geeft, mijn God, als dat eens kon! Vrede in ons eigen huis en vriendschap voor elkaar.” “God, laat mij een instrument zijn van Uw vrede, waar haat heerst, laat mij liefde zaaien, waar onrecht is, vergeving schenken, waar ruzie is, eensgezindheid, waar twijfel is, vertrouwen, waar wanhoop is, hoop, waar duisternis is licht”.


27 maart 2024

Gezinsviering Palmzondag

De gezinsviering afgelopen Palmzondag was mooi verzorgd. Het was een druk
bezochte viering met veel kinderen uit onze parochie. Zij hadden vorige week met veel enthousiasme palmpasenstokken versierd. Allemaal naar eigen inzicht. Dat gaf een mooi kleurig resultaat. De kinderen waren er trots op. Ze weten wat deze palmpasenstokken betekenen en ook hebben zij uitleg gehad over de Goede Week. Wij volgen Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnenkwam. Hij werd als een koning binnengehaald, maar de situatie werd al snel anders. Jezus ging zijn lijden tegemoet en vertrouwde op de hulp van God, zijn Vader.
Aan het begin werd het volgende gebed gebeden; Goede God, wij staan hier bij de Palmtakken, met onze Palmpasenstokken. Gemaakt op een kruis, wat ons doet denken aan de dood van Jezus. We hebben ze versierd met groene takken, een hoopvol teken van leven op deze aarde. In de manden liggen nog meer takjes. Wij willen nu vragen om deze takjes te zegenen want wij staan aan het begin van de Goede Week, waarin wij het lijden en sterven van Jezus gaan gedenken. De palmtakjes nemen wij straks mee naar huis en kunnen zo altijd blijven denken aan Jezus. Wij vragen U, God, laat deze viering voor ons een goede voorbereiding zijn op het feest van Pasen.
Hartelijk dan aan ieder die heeft bijgedragen aan deze bijzondere Palmpasenviering.

Bernadette Soubirous

een middag voor gezinnen op zondag 28 april 2024
Bernadette is een gewoon meisje van 14 jaar. Als ze op een dag langs een bergriviertje loopt, hoort ze plotseling een zacht geluid. In een grot ziet ze een mooie jonge vrouw staan. Even lijkt het alsof de wereld om haar heen niet meer bestaat. Bernadette ziet alleen nog maar die mooie dame in het wit…
Zo begon 165 jaar geleden de geschiedenis van Lourdes, een bedevaartstad in Frankrijk. De dame in het wit was Maria, de moeder van Jezus. Door die bijzondere ontmoeting werd Lourdes een plek waar miljoenen mensen uit de hele wereld samenkomen. Volwassenen, maar ook veel kinderen en jongeren.
Niet iedereen kan zomaar naar Frankrijk reizen en zich onderdompelen in dit verhaal. Daarom reizen relieken van de inmiddels heilige Bernadette de wereld rond, ‘om de genade van Lourdes bekend te maken.’ In de maand april komen ze naar Nederland.
Zondag 28 april is er in ‘s-Hertogenbosch een middag voor gezinnen rond de H. Bernadette en O.L. Vrouw van Lourdes. Gezinnen uit alle bisdommen zijn daarbij welkom. Het programma kunt u vinden op www.bisdomdenbosch.nl

Impressie na de voorbezichtiging: ‘Holocaustmuseum stelt persoon centraal’

Een van de meest geciteerde uitspraken van publicist Abel Herzberg luidt: “Er zijn in de Tweede Wereldoorlog geen zes miljoen joden uitgeroeid, maar er is één jood vermoord en dat zes miljoen keer.” Dat is precies wat het nieuwe Holocaustmuseum in Amsterdam laat zien. Bij de voorbezichtiging op 9 maart, waarbij mgr. Woorts, namens de bisschoppenconferentie ambassadeur voor het museum, aanwezig was, werd dit duidelijk. Het is een impressie door Tineke de Lange, beleidsadviseur van de bisschoppenconferentie voor Kerk en Jodendom.

Licht en duisternis

Het museum bestaat uit twee gebouwen: de voormalige Joodse Schouwburg, al een aantal jaren een belangrijke herinneringsplaats, en het nieuwe museum ertegenover. Een opvallend licht en sober maar warm ingericht gebouw. Een bewuste keuze, volgens Annemiek Gringold, conservator en projectleider van het Nationaal Holocaustmuseum. Het museum is bedoeld als hommage en herinnering aan de mensen die vermoord zijn en aan de weinigen die de verschrikkingen overleefd hebben

Confrontatie

De tentoonstelling begint op de tweede verdieping met een grote, confronterende foto, genomen na de bevrijding van concentratiekamp Bergen Belsen. In een parkachtige omgeving liggen langs een voetpad dode mensen. Vooraan loopt, met afgewend gezicht, een klein jongetje, de zevenjarige Sieg Maandag uit Amsterdam.

Persoonlijk en nabij

In de vitrines maken foto’s, filmpjes en alledaagse voorwerpen duidelijk wat dit voor mensen persoonlijk betekende. Maar ook hoe men ondanks alles aan het ‘gewone’ leven en de menselijke waardigheid probeerde vast te houden. In een kastje zien we een filmpje van een spelende peuter met een pop in haar armen

Toen en nu

Het Holocaustmuseum gaat over mensen van toen en mensen van nu. Het vraagt ons de slachtoffers van de Holocaust te gedenken in al hun menselijkheid. Het doordringt ons van het feit dat antisemitisme en ontmenselijking niet verdwenen zijn uit onze wereld – integendeel.


20 maart 2024


Sluiting kerken

Beste parochiaan,
Zoals u wellicht inmiddels heeft vernomen, is het parochiebestuur voornemens om twee kerken in de parochie te sluiten, te weten de H.H. Martelaren van Gorcum in Kaatsheuvel (nov. 2024) en de H. Joachim in De Moer (nov. 2025).
In verband hiermee wil het parochiebestuur u uitnodigen voor een informatieavond waarin een en ander zal worden toegelicht en de gelegenheid is voor het stellen van vragen.
11 april 2024
Infoavond sluiting H. Joachim De Moer
Locatie: het Maoske De Moer, 19.30 uur – 21.00 uur
25 april 2024
Infoavond sluiting H.H. Martelaren van Gorcum Kaatsheuvel
Locatie: kerk Erasstraat Kaatsheuvel, 19.30 uur – 21.00 uur
Wij hopen u dan te kunnen ontmoeten.
Het parochiebestuur van de Parochie H. Willibrord

Doe mee op Palmzondag 24 maart met de Palmpasengezinsviering!

Maak thuis een Palmpasenstok en neem die mee naar de gezinsviering om
09.30 uur in Loon op Zand dan kun je met jouw Palmpasenstok meelopen in de processie in de kerk.
We luisteren samen naar het verhaal dat Jezus door een menigte mensen juichend werd binnengehaald in Jeruzalem.
Er is ook uitleg over de Palmpasenstok; Want waar is bijvoorbeeld die haan eigenlijk voor? Na afloop van de viering weet jij misschien wel iemand die jouw mooie Palmpasenstok kan gebruiken als een steuntje in de rug.
Na de viering is er een gezellig samenzijn in de kerk met koffie, thee, ranja en iets lekkers.
Graag tot ziens op 24 maart.

Paaseieren zoeken

Komende week is het thema op vele scholen: de Goede Week en Pasen.
Ook in onze parochie besteden we hier aandacht aan.
Met Pasen is Jezus verrezen, Hij is opgestaan uit de dood. Thuis vragen de kinderen: Hoezo kan dit? Tja hoe leg je dit aan de kinderen uit?
Wij hebben het antwoord!
Kom op maandag, tweede Paasdag, om 9.30 uur naar de kinderkerk in Loon op Zand. De kinderen hebben tijdens de eucharistieviering hun eigen bijeenkomst.
We gaan aan de kinderen op een begrijpelijke manier uitleggen, wat het verrijzenisverhaal betekend: Het nieuwe leven.
Na de viering gaan we paaseieren zoeken in de tuin van de pastorie.
Tijdens het paaseieren zoeken is er een moment van ontmoeting met koffie, thee, ranja en wat lekkers erbij.
Iedereen is van harte welkom jong en oud! Graag tot ziens op 1 april.
Annie van Kuijk
Catechist parochie H. Willibrord

Palmzondag het begin van de Goede week

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De mensen bedekten de weg voor Hem onder meer met de takken van palmbomen.

Witte Donderdag
Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de eucharistie en het priesterschap in. De dag is vernoemd naar zijn liturgische kleur. Wit staat voor ‘goed’, ‘vreugdevol’ en ‘heilig’.

Goede Vrijdag
Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Toch wordt gesproken van ‘Goede’ Vrijdag. Het woord ‘goede’ zou eraan herinneren dat Jezus is gestorven om de mensheid te verlossen. Goede Vrijdag is de tweede verplichte vastendag en in ’de veertigdaagse vasten’ en markeert het einde van de vastentijd.

Paaswake
De Paaswake is een van de meest oorspronkelijke diensten van de christelijke traditie en bestaat uit vijf onderdelen: de lichtritus, de Paasjubelzang, de dienst van het woord, de herinnering aan het doopsel en de eucharistieviering.

Paastijd
De Paastijd is de periode van vijftig dagen die volgt op Pasen. Deze vijftigdaagse periode volgt dus de veertigdagentijd op. De Paastijd begint op Paaszondag en eindigt op het hoogfeest van Pinksteren. In de liturgie van de Paastijd staat de vreugde om de verrijzenis van Christus centraal.

13 maart 2024

Vasten

Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:
– een betere omgang met jezelf;
– een betere omgang met medemensen;
– een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
– een betere omgang met God.
Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.

Vasten en Vastenactie

Wist u dat Vastenactie al sinds 1961 campagne voert voor projecten in ontwikkelingslanden? De vastentijd is een periode van bezinning en solidariteit met anderen. Je staat wat vaker stil bij mensen die het minder goed hebben dan jij. Vasten betekent ‘even minderen voor een ander’. Het idee is te geven wat je bespaart (of kunt missen) om het leven van anderen ver weg te verbeteren. Vastenactie werft fondsen om wereldwijd kleinschalige ontwikkelingsprojecten te steunen.
In het zuiden van Zimbabwe bedreigen lange droge periodes en overstromingen door hevige regens de voedselzekerheid. Omdat Vastenactie wil meewerken aan een wereld zonder honger, zetten wij ons tijdens de vastenperiode 2024 in voor de kwetsbare boeren in dit gebied. We leggen samen met lokale bevolking gemeenschappelijke moestuinen en waterpunten aan.

Gaat u als ‘Pelgrims van hoop, biddend voor vrede’ mee naar de Stille Omgang?

Jaarlijks trekken duizenden mensen vanuit heel Nederland naar de hoofdstad, om de Stille Omgang te volgen, ter herinnering aan het Mirakel van 1345. Zo ook vanuit het bisdom van ‘s-Hertogenbosch. Bisschop Gerard de Korte gaat ook dit jaar weer naar de Stille Omgang waar hij zal voorgaan in de Eucharistieviering. Aansluitend zal de bisschop samen met de pelgrims uit het Bossche bisdom de Stille Omgang lopen. Gaat u ook mee? Mgr. De Korte nodigt u hiervoor van harte uit.
De kosten voor deelname aan de Stille Omgang bedragen €25,- per persoon. Aanmelden is mogelijk van 14 februari tot 14 maart 2024 zolang er plaats is. Voor meer informatie of het bestellen van een bus-ticket: Stille Omgang – Kring Eindhoven en Omstreken (stilleomgangeindhoven.nl).
Intentie 2024: “Pelgrims van hoop, biddend voor vrede”

Pelgrims van hoop…

Paus Franciscus heeft 2025 opgeroepen als een Heilig Jaar of Jubeljaar met het internationale thema ‘Pelgrims van de hoop.’ Hij heeft alle gelovige gevraagd om voorafgaand aan dit Jubeljaar een jaar van gebed te houden. Wij zullen gehoor geven aan zijn oproep en zullen ons voegen aan deze intentie.
Een Jubeljaar is een traditie in de katho¬lie¬ke kerk die teruggaat tot het jaar 1300 en is gebaseerd op een nog ouder Joods gebruik. Aanvanke¬lijk werd een Jubel¬jaar eens in de 50 jaar gehou¬den en te¬gen¬woor¬dig eens in de 25 jaar. Het is een jaar om extra aan¬dacht aan je geloof te beste¬den, om te pel¬gri¬meren en om een nieuwe start te maken. Een bekende traditie tij¬dens een Heilig Jaar is het plech¬tig openen van de zogeheten ‘heilige deuren’, waardoor pelgrims de vier grote basilieken in Rome kunnen betre¬den.

…biddend voor vrede

Het tweede deel van de gebedsintentie verwijst naar de dagelijkse actualiteit waarin vrede in de wereld niet vanzelfsprekend is. Er woeden verschillende conflicten in de wereld waarin vele onschuldige slachtoffers zijn getroffen, denk aan Oekraïne, Nagorno Karabach, Kosovo, Israël en Palestina.

Wat is de Stille Omgang?

De Stille Omgang is een route die door Am¬ster¬dam wordt gelopen om het Mirakel van Am¬ster¬dam te her¬denken. Dit mirakel vond plaats op 15 maart 1345. Een zieke man kreeg thuis door een pries¬ter de H. Communie uit¬gereikt, de man nut¬tigde het Lichaam van Christus en moest even later door zijn ziekte braken. Het braaksel, met daarin het Aller¬hei¬ligste, werd in het haardvuur gegooid. De volgende dag werd dui¬de¬lijk dat de Hostie niet ver¬teerd was door het lichaam en ook niet verbrand was door het vuur. De pries¬ter haalde het Aller¬hei¬ligste Sacra¬ment op en bracht het naar de Sint-Nicolaas¬kerk. Door een vondst in 1881 werd de route die de pries¬ter des¬tijds heeft afgelegd met het Aller¬hei¬ligste ontdekt, dit is tevens het jaar dat de traditie van de Stille Omgang is be¬gon¬nen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook op website van de Stille-Omgang.nl.
De organisatie van o.a. het busvervoer is in handen van Stille Omgang – Kring Eindhoven en Omstreken (stilleomgangeindhoven.nl).


6 maart 2024

Terugblik gezinsviering 3e zondag van de Veertigdagentijd

Wij waren bijeen in de kerk om naar de woorden van Jezus te luisteren.
Er klonken woorden over de tempel in Jeruzalem. De plaats waar Joden uit het hele land naartoe kwamen om God te danken en om Hem geschenken aan te bieden die door de priesters geofferd worden.
Maar de voorhof van de tempel leek wel een markt. Jezus grijpt in en roept ‘Weg met die handel!’, ‘De tempel is het huis van God, geen marktplaats om geld te verdienen.’ Voor ons betekent het dat de kerk een ruimte mag zijn om God op een bijzondere manier te ontmoeten, tot Hem te bidden en met je hart bij Hem te zijn, want weet je; in de stilte spreekt God tot ons in onze harten.
Zullen wij ons in deze Veertigdagentijd blijven oefenen in gebeden een beetje stilte. Het zal ons blij maken.

Stille aanbidding

Op de donderdagen in de veertigdagentijd is er van 19.00 uur tot 20.00 uur
Stille aanbidding in de kerk in Loon op Zand.
Om 19.00 uur beginnen we met het bidden van de vespers.
U van harte welkom voor een uur bezinning en stil gebed.
Stille aanbidding is een gebedsvorm binnen de Katholieke Kerk die gericht is op het aanbidden van Christus, die werkelijk aanwezig is in de geconsacreerde hostie. In stilte en met een eerbiedige houding richten gelovigen zich tot Jezus, die in het allerheiligste sacrament verborgen is.
Tijdens stille aanbidding is er ruimte voor persoonlijke reflectie, gebed en meditatie. De stilte maakt het mogelijk om te luisteren naar de stem van God in je hart en om te communiceren met Christus op een dieper niveau.

Er zijn verschillende manieren om stille aanbidding te beleven.
Sommigen knielen in gebed, anderen lezen de Schrift of andere inspirerende teksten.
Ook is het mogelijk om in stilte te mediteren.

Stille aanbidding kan je helpe om:

• Rust en vrede te vinden
• Je te concentreren op wat echt belangrijk is
• Je geloof te versterken
• Een diepere band met Christus te ontwikkelen
• Open te staan voor de leiding van de heilige Geest.

Stille aanbidding is een krachtige gebedsvorm die je leven kan transformeren.
Als je nog nooit stille aanbidding hebt ervaren, raden we je aan om het eens te proberen.
Je zal versteld staan van de vruchten die het kan dragen.

Alternatief thuisproject voor ouders en kinderen bij Week van de Lentekriebels: Het Cadeau

Twee katholieke ouders en een priester schreven samen ‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’, een thuis¬pro¬ject rondom seksuele opvoe¬ding. Het project geeft ouders hand¬vat¬ten om op een liefde¬volle en respect¬volle manier met hun kind(eren) in gesprek te gaan over liefde, seksua¬li-teit en vrucht¬baar¬heid, bijvoorbeeld in de Week van de Lentekriebels (4 t/m 8 maart). Het project wordt aanbevolen door mgr. Hendriks, bisschopreferent voor het Katholiek Onderwijs en het voorwoord is geschreven door mgr. Van den Hout.

Thema’s van de Week van de Lentekriebels (dit jaar 4 t/m 8 maart), sluiten vaak niet aan bij of staan haaks op datgene wat gelo¬vi¬ge ouders hun kin¬de¬ren willen mee¬ge¬ven. Zij willen nl. hun kin¬de¬ren in¬for¬meren over thema’s als relaties en seksua¬li¬teit juist vanuit een katho¬liek mens¬beeld. ‘Het project start vanuit de gedachte dat ieder kind, ieder mens geliefd en gewild is door God. Door zijn schep¬ping heeft Hij een prach¬tig plan in ons gelegd. Daarin horen Liefde, Leven en Lichaam bij elkaar. Om samen dat plan, dat cadeau, te ont¬dek-ken is ‘Het Cadeau’ ont¬wik¬keld’, aldus de ontwikkelaars.
Kinder¬deel
Het kin¬der¬deel van ‘Het Cadeau’ is rijk geïllustreerd en bestaat uit 10 brieven die kin¬de¬ren helpen zich¬zelf te zien als een geschenk en een een¬heid van lichaam en geest en ont¬dek¬ken ze hoe die een¬heid van lichaam en geest past in het plan van God voor ieder mens, ook in de puber¬teit. Elk kind kan zijn eigen exemplaar personaliseren, notities maken en het boek bewaren als een geschenk voor zich¬zelf. De brieven ¬slui¬ten aan bij de bele¬vings¬we¬reld van kin-de¬ren rond de 10-12 jaar. Elke brief sluit af met een Bijbelvers en een opdracht. Ouders bepalen zelf wanneer ze met hun kin¬de¬ren aan de slag willen gaan met het project, af¬han¬ke¬lijk van de per¬soon¬lijke ont¬wik¬ke¬ling van hun kind(eren).
Ouder¬deel
Het ouder¬deel van ‘Het Cadeau’ biedt een uit¬ge¬breide begrippen¬lijst die samenhangt met allerlei thema’s rondom liefde, relaties en seksua¬li¬teit, bezien vanuit het katho¬lie¬ke mens¬beeld. Enkele voor¬beel¬den zijn: deug¬den, huwe¬lijk, schaamte, pornografie, sex¬ting, na¬tuur¬lijke geboorte¬rege¬ling, draag¬moe¬der-schap, voorbehoeds¬mid¬de¬len enzovoort. Veel van de thema’s komen niet in het kin¬der¬deel voor, maar staan uit¬druk¬ke¬lijk wel in het ouder¬deel omdat kin-de¬ren deze thema’s in hun dage¬lijks leven tegen (kunnen) komen. De ver¬wij-zing welke brief het beste bij het be¬tref¬fen¬de on¬der¬werp past, maakt het ouders mak¬ke¬lijk(er) er met hun kind(eren) over in gesprek te gaan. Het ouder-deel bevat ook algemene tips voor seksuele opvoe¬ding.
Schrijvers
De auteurs van zowel het kin¬der- als ouder¬deel zijn: Marieke Goes-Klein, Yvonne Koopman-Snep en Luc Simons pr. Ga voor meer in¬for¬ma¬tie over de schrijvers maar ook over ‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’, naar de bijbe¬ho¬rende web¬si¬te of neem contact op: info@lileli.nl of www.lileli.nl28 februar 2024


Bid mee met de Eucharistische gebedsestafette in Europa voor vrede en voor de synode

De Raad van Europese Bisschoppenconferenties organiseert tijdens de Veertigdagentijd een gebedsestafette door Europa. 39 Europese landen zijn gevraagd de mis op te dragen voor de synode en voor de slachtoffers van de oorlogen in Oekraïne en in het Heilige land. De Nederlandse kerkprovincie is op zaterdag 9 maart aan de beurt.
Het gebed is op Aswoensdag, 14 februari van start gegaan in Albanië. Het gaat door heel Europa, en in Nederland wordt gebeden op 9 maart. De afsluiting vindt plaats op 28 maart in Hongarije. Het is voor de vierde keer dat een dergelijke gebedsestafette, gericht op vrede, wordt georganiseerd.
Meebidden voor vrede en voor de synode kan thuis, maar ook in alle Nederlandse bisdommen. Een eerste mis wordt ’s ochtends opgedragen in bisdom Den Bosch om 8.30 uur in de St. Janskathedraal door mgr. De Korte en de laatste missen voor de genoemde intenties vinden plaats in het Aartsbisdom Utrecht en het bisdom Roermond.

Wat is Pasen?.

Op de website KRO-NCRV.nl/katholiek is een encyclopedie te vinden met alle begrippen uit de katholieke Kerk en traditie op alfabetische volgorde. Onderstaande informatie over Pasen komt uit deze encyclopedie. Op verschillende woorden kunt u doorklikken en dan vindt u over dat woord of begrip verdere informatie.

Veertigdagentijd

De veertigdagentijd is de periode van boete, bekering en gebed die voorafgaat aan Pasen. De verrijzenis van Christus. Het is een tijd van bekering, waarin mensen die katholiek willen worden zich voorbereiden op het doopsel en gelovigen aan hun eigen doopsel worden herinnerd. Ook is het een periode voor boetedoening, omdat bekering niet voor eens en altijd gegeven kan zijn maar steeds opnieuw moet worden beleefd en nagestreefd. Het vraagt altijd weer inzet en persoonlijk engagement. Gelovigen kunnen boete doen door te bidden, te geven (aalmoes) en te vasten. Boetedoening bevrijdt de gelovigen van aardse lasten en banden. Zo ontstaat ruimte om telkens opnieuw de kern van het Paasfeest te begrijpen en vooral te ervaren.

Veertig

De vastentijd telt niet voor niets veertig dagen. Het getal veertig is een heilig getal in de joodse en christelijke traditie. Het volk Israël zwierf veertig jaar door de woestijn op hun tocht naar het beloofde Land. Veertig dagen verbleef Mozes op de berg, toen hij de Wet in tien geboden van God ontving. En de profeet Elia ondernam een tocht van veertig dagen naar de berg, waarop God hem zou verschijnen. Jezus zelf trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten en bidden voor te bereiden op zijn zending onder de mensen.
Op de site www.vier.nu vindt u leuke ideeën en mooie kleurplaten voor kinderen, die betrekking hebben op Pasen en de voorbereiding op het Paasfeest.

Gebed

God, Gij die met mensen zijt begaan, hoor ons,
hoor ons bidden aan.
Hoor ons bidden om vrede,
om vrede tussen Rusland en Oekraine, in het Heilig land.
om vrede tussen mensen die elkaars buren zijn,
om vrede op het wereldtoneel,
om vrede, om uw vrede,
hoor ons bidden aan.
Hoor ons bidden om wijsheid,
om wijsheid voor de leiders die oorlog in hun hart lijken te hebben,
dat zij tot inkeer komen.
Om wijsheid voor hen die beslissingen nemen die de levens van ontelbare mensen raken,
dat zij uw weg kiezen.
Om wijsheid voor mensen die direct geraakt worden,
dat zij hun menselijkheid mogen en kunnen behouden.
Om wijsheid voor iedereen, dichtbij oorlogshandelingen of ver weg,
dat de angst, die de wortel is van oorlog en geweld,
het verstand en het verlangen naar vrede niet overwoekert.
Hoor ons, hoor ons bidden aan.
Hoor ons bidden om kracht,
voor hen die nu leven waar het oorlog is,
dat zij voelen dat U bij hen blijft.
Voor hen die uit het dagelijkse leven moeten stappen,
om veiligheid te vinden.
Voor hen die gewond raken,
voor hen die hun leven verliezen:
hou hen vast.
U die met ons bent begaan,
hoor ons.
God, Gij die met mensen zijt begaan,
hoor ons bidden, roepen en smeken. Amen.7 februari 2024

Terugblik Gezinsviering 4 februari

In de gezinsviering werden de vormelingen en de communicanten uit onze parochie voorgesteld aan de gemeenschap. Het was heel bijzonder om in een volle kerk te vertellen wie je bent en wat je hobby is. De kinderen en de jongeren slaagden daar goed in. Het thema van de viering was: “Daarom ben ik gekomen”. Wij vragen ons wel eens af; waar gaan we naar toe als wij op vakantie gaan, wat zal ik krijgen op mijn verjaardag? De leerlingen vragen zich waf wat Jezus doet. Gaandeweg ontdekken zei dat Jezus preekt, wonderen verricht, zieken geneest en mensen geruststelt. Wat Jezus doet wordt ook doorverteld. Anderen gaan getuigen van de vreugde die het geloof brengt en dat wij er moedige mensen van worden. Jezus leerde de kinderen ook dat alles gebeurt vanuit het gebed. Bidt tot God, het is je online verbinding met Hem. Gebed maakt ons sterk en helpt ons Gods boodschap beter te verstaan. Vertrouw maar op Jezus en de wereld zal meer vredevoller worden. Na de druk bezochte viering was er koffie, thee, ranja met iets lekkers. Allemaal bedankt voor het samen vieren en voor alle voorbereidingen.

Reliek Heilige Bernadette komt naar Nederland

De Heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen.
De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch. In de weken daartussen wordt de reliek in tal van kerken verspreid door het land ontvangen. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de reliek georganiseerd.

Bernadette Soubirous

De Heilige Bernadette Soubirous (1844 – 1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevaartoorden ter wereld, die elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel.
In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhouder in processies meegedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De reliek is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.

Reliekenverering

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de reliek van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

Vrijwilligers in de kerken zijn goed voor maar liefst 28.000 fulltime banen

Vrijwilligers zijn de olie van kerkelijk Nederland. De tijd die vrijwilligers in ons land aan de kerk besteden, staat gelijk aan zo’n 28.000 FTE”, aldus professor Lucas Meijs. Actie Kerkbalans, de jaarlijkse fondsenwervende actie waarmee plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage vragen, draait bijna volledig op vrijwilligers. Al vijftig jaar. Die vrijwillige inzet heeft grote waarde, voor kerkgemeenschappen én voor de samenleving.
Binnen onze parochie kunnen we nog diverse vrijwilligers gebruiken. Op de parochiewebsite: www.parochiewillibrord.nl vindt u meer informatie.


31 januari 2024

Vacature penningmeester parochiebestuur.

Wie helpt ons?
In oktober a.s. komt de portefeuille van huidig waarnemend penningmeester in het parochiebestuur beschikbaar. Het is van groot belang dat iemand uit onze parochiegemeenschap deze taak op zich wil nemen.
Onze parochie staat voor grote uitdagingen in een tijd dat alle hulp en kennis welkom is. Wij bevinden ons momenteel in de vakantietijd maar als u interesse heeft in deze portefeuille of kent u iemand die deze belangrijke taak op zich wil nemen voor onze parochiegemeenschap, laat het ons dan a.u.b. weten.
Het zou fijn zijn als er iemand uit de kernen Loon op Zand, De Moer of Kaatsheuvel is vertegenwoordigd in het parochiebestuur.
Aarzel niet om ons te bellen. Pastoor Luijckx 0416 – 361215

Streamer gevraagd voor uitzendingen kerk

Om praktische redenen komen, tot een nader te bepalen datum, de wekelijkse uitzendingen van de eucharistievieringen vanaf 28 januari alleen nog maar vanuit Loon op Zand. Indien er iemand in Kaatsheuvel kennis heeft van het streamen van de viering en ons hierin zou willen steunen/helpen horen wij dat graag.

Intentie Stille Omgang 20l24: ‘pelgrims van hoop, biddend voor vrede

Jaarlijks wordt in Amsterdam de Stille Omgang georganiseerd, de editie van 2024 vindt plaats op zaterdag 16 maart. De intentie van 2024 voor de omgang is: ‘pelgrims van hoop, biddend voor vrede’. Bisdommen organiseren op 16 maart reizen naar Amsterdam zodat onder anderen jongeren gezamenlijk mee kunnen lopen met de Stille Omgang.
De Stille Omgang is een route die door Amsterdam wordt gelopen om het Mirakel van Amsterdam te herdenken. Dit mirakel vond plaats op 15 maart 1345. Een zieke man kreeg thuis door een pries­ter de H. Communie uit­gereikt, de man nuttigde het Lichaam van Christus en moest even later door zijn ziekte braken. Het braaksel, met daarin het Allerheiligste, werd in het haardvuur gegooid. De volgende dag werd duidelijk dat de Hostie niet verteerd was door het lichaam en ook niet verbrand was door het vuur. De priester haalde het Allerheiligste Sacrament op en bracht het naar de Sint Nicolaas­kerk.
Door een vondst in 1881 werd de route die de priester destijds heeft afgelegd met het Allerheiligste ontdekt, dit is tevens het jaar dat de traditie van de Stille Omgang is begonnen. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel.
Kijk voor meer informatie, over aanmelden en dergelijke, ook op stille-omgang.nl en kijk op de site van je bisdom of er een gezamenlijke reis naar Amsterdam wordt georganiseerd.

Nationale bedevaart naar Rome in Jubeljaar 2025

2025 wordt er in de katholieke kerk weer een Heilig Jaar gehouden.
De Nederlandse bisdommen organiseren dan een nationale bedevaart naar Rome. In oktober 2023 zijn in het hele land zogeheten ‘save-the-date-posters’ verspreid om die reis, die gepland staat binnen 26 april tot en met 3 mei 2025, aan te kondigen.
Een Heilig Jaar of Jubeljaar is een traditie in de katholieke kerk die teruggaat tot het jaar 1300 en gebaseerd is op een nog ouder Joods gebruik. Aanvankelijk werd een Jubeljaar eens in de 50 jaar gehouden en tegenwoordig eens in de 25 jaar. Het is een jaar om extra aandacht aan je geloof besteden, om te pelgrimeren en om een nieuwe start te maken. Een bekende traditie tijdens een Heilig Jaar is het plechtig openen van de zogeheten ‘heilige deuren’, waardoor pelgrims de vier grote basilieken in Rome kunnen betreden.
Paus Franciscus heeft gelovigen uit de hele wereld uitgenodigd om tijdens het Heilig Jaar 2025 op bedevaart naar Rome te komen. Tijdens de meivakantie van dat jaar wordt er vanuit katholiek Nederland een nationale bedevaart naar Rome aangeboden. Pelgrims uit alle bisdommen en katholieke maatschappelijke organisaties trekken dan samen naar het graf van de apostelen Petrus en Paulus.
Op het programma staat een gezamenlijke viering in de Sint-Pieter, maar ook in de andere bekende basilieken. Daarnaast heeft ieder bisdom ook eigen vieringen in een van de vele kerken in Rome. Op woensdag in die week staat deelname aan de algemene audiëntie van de paus gepland. Mogelijk vindt er ook een aparte ontmoeting van de Nederlandse pelgrims met de paus plaats.
Het internationale thema van het Heilig Jaar 2025 luidt: ‘Pelgrims van de hoop’. Ter voorbereiding op het Jubeljaar is 2024 een jaar van gebed. In de loop van dit jaar zal daar op diverse manieren aandacht voor worden gevraagd.
Wie aan de nationale bedevaart naar Rome wil deelnemen, kan nu alvast de datum in zijn agenda reserveren: 26 april tot en met 3 mei 2025.
Meer informatie volgt op rome2025.nl


24 januari 2024

Op vrijdag 19 januari j.l. was er in de kerk in Loon op Zand een culturele manifestatie. Deze avond was georganiseerd door Do Ivm de sluiting van de Wetering begin januari dit jaar. Bij gebrek aan ruimte voor samenkomst bleek de pastoor bereid de kerk open te stellen om uiting te geven aan ons verlangen samen te blijven komen en elkaar een hart onder de riem te steken.
Pastoor Luijckx sprak voor een bomvolle kerk een welkomstwoord uit voor jong of ouder, van hier, dichtbij of verder weg.
Iedereen die betrokken is op onze Dorpsgemeenschap in Loon op Zand en daar middels deze bijzondere bijeenkomst zijn of haar bijdrage aan heeft gegeven of nog zal geven. Het gaat immers om het culturele hart van ons Dorp, De Wetering, ons Dorpshuis, cultureel centrum, plaats van verenigingen en ontmoeting. Nu gesloten, maar maar het moet blijven kloppen. Daarom zijn samen in die andere kern van ons dorp; de parochiekerk, centrum van geloof en hoop. Het was een heel bijzondere bijeenkomst, afwisselend met zang, muziek en bijdragen van kinderen van onze basisscholen, geweldig.
Wij blijven samenkomen want het hart van de nieuwe Wetering moet blijven kloppen. En…het is de toon die de muziek maakt.
Do re mi fa sol la ti……DO
Het werd een zeer bijzondere bijeenkomst.
Dank je wel DO en alle vrijwilligers voor de geweldige organisatie.
Pastoor Luijckx

Kerkbalans

Graag vragen wij u aandacht voor de Actie Kerkbalans die wordt gehouden van 13 tot 27 januari. Wij krijgen als parochie geen subsidie. Onderhoud van de gebouwen, de koffie, het personeel, het verzorgen van de vieringen, de georganiseerde activiteiten en de missionaire projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Zo blijft u onze parochie steunen, ook nu wij in moeilijke tijden leven en belangrijke beslissingen moeten nemen. Op die manier kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen! Giften kunnen worden overgemaakt of worden gedeponeerd in de bussen die achter in de kerken staan. Hartelijk dank voor uw gift.

Vrijwilligerswerk is waardevol.
Zou jij als vrijwilliger willen komen werken bij onze parochie H. Willibrord. Je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Vacature Penningmeester
Vacature medewerkers begraafplaatsonderhoud m/v
Vacature medewerkers kosters m/v
Vacature medewerkers klusteam m/v
Vacature medewerkers acolieten voor uitvaarten m/v
Vacature medewerkers live-uitzendingen m/v
Vacature bestuursleden m/v
Vacature medewerkers secretariaat m/v
Vacature medewerkers Communicatie & Social media m/v
Vacature medewerkers kerk- koperpoetsgroep m/v
Vacature medewerkers Denktank Familiepastoraat m/v
Vacature diverse taken m/v
Staat er iets voor je bij neem dan contact op via secretariaat@parochiewillibrord.nl of telefonisch 0416 361215

Bidweek voor de Eenheid van de Christenen

Over de Week van gebed voor eenheid van christenen
De gebedsweek voor eenheid kent een lange gebedstraditie die ruim 175 jaar geleden al begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief. De Week van gebed voor eenheid van christenen staat in 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2024.

17 januari 2024

Mededeling vanuit het parochiebestuur m.b.t. de voorgenomen sluiting van de kerk H. Joachim in De Moer.

Beste parochianen,
Zoals u weet heeft onze parochie zoals de meeste parochies het moeilijk om het hoofd financieel boven water te houden. Belangrijke, maar ook moeilijke stappen moeten daarom worden gezet. Het aantal parochianen dat de kerk bezoekt staat niet meer in verhouding tot het aantal kerken.
Het parochiebestuur heeft grote zorgen, immers; de financiële druk van vaste lasten, stookkosten en onderhoud van kerken drukken zwaar op de begroting.
Tevens ligt er druk op de pastorale bediening.
December vorig jaar hebben wij moeten aankondigen dat de kerk van de HH Martelaren van Gorcum tegen het eind van dit jaar zal worden gesloten.
Helaas hebben wij ook moeten besluiten de kerk van de H. Joachim in De Moer eind 2025 aan de eredienst te onttrekken. Tot die tijd kunnen er nog vieringen plaatsvinden in de kerk.
Ook voor de kerk in De Moer zal tegen eind 2025 een herbestemming moeten zijn gevonden daar dit verlichting brengt in de financiële lasten van onze parochie.
Natuurlijk zullen er in 2024 met een mogelijke uitloop naar 2025 consultatieronden zijn met betrokken parochianen voordat de kerk aan de eredienst zal worden onttrokken. Verder is het goed te weten dat de begraafplaats open blijft.
Wij beseffen heel goed dat wij allen een emotionele band hebben met onze kerken en de parochianen in De Moer natuurlijk in bijzonder met hun kerk.
Ook daarom al zijn het opnieuw moeilijke, maar wel noodzakelijke, besluiten die moeten worden genomen om onze parochie levensvatvaar te houden.
We houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen en vertrouwen op uw begrip en gebed voor elkaar.
Parochiebestuur Parochie H. Willibrord
Pastoor Luijckx

Terugblik Gezinsviering 14 januari

Het thema van de gezinsviering was “”Kom en zie wie Hij is”. Afgelopen zondag hoorden we in het evangelie wie Jezus is. Johannes de Doper had over Jezus tegen Andreas gezegd: ‘Kijk, daar is Jezus, een man van vrede’. Andreas zag het, en vertelde het verder aan Simon. Jezus zei tegen Simon, Kefas zul je heten, wat betekent “ Rots”. Jij mag mijn kerk leiden. Simon vertelde het weer verder aan anderen. Zo is het doorgegaan tot vandaag aan toe. Jezus’ licht werd doorgegeven Van de één naar de ander. Dat hebben wij met de kinderen, hun ouder, familie en parochianen mogen vieren. De kinderen hebben hun taakjes goed volbracht en na de Mis werd er nog even fijn nagepraat. Er was koffie, thee, ranja en iets lekkers. Hartelijk dank allemaal.

Actie Kerkbalans

Graag vragen wij u aandacht voor de Actie Kerkbalans die wordt gehouden van 13 tot 27 januari. Wij krijgen als parochie nl. geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, zelfs de koffie, maar ook het personeel, het verzorgen van de vieringen, de georganiseerde activiteiten, missionaire projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Zo blijft u onze parochie steunen en kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen! Giften kunnen worden overgemaakt of worden gedeponeerd in de bussen die achter in de kerken staan. Hartelijk dank voor uw gift.
Goed te weten dat dit jaar de actie Kerkbalans, de grootste fondswervende aktie van Nederland, vijftig jaar bestaat. Helpt u mee om onze parochie H. Willibrord in stand te houden?

Aanmelden voor de WJD@home kan nu: ga mee naar Ameland van 26-28 januari

De WJD@Home is inmiddels een bekend landelijk evenement voor jongeren die serieus met hun geloof bezig zijn. Van 26 tot en met 28 januari vinden de volgende ‘mini-Wereldjongerendagen’ plaats op Ameland. De aanmelding is geopend. Het Waddeneiland biedt aan jongeren een ideale setting om elkaar te ontmoeten en samen het geloof te vieren. ‘Je maakt nieuwe vrienden, ziet bekenden terug die je hebt ontmoet tijdens de Wereldjongerendagen in Lissabon, er is een catechese van bisschoppen, er zijn eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops. Van harte welkom van 26 tot en met 28 januari op Ameland!’ WJD@Home 2024 is voor jongeren van 16 tot 30 jaar en wordt georganiseerd onder de vlag van Jong Katholiek. De kosten voor deelname bedragen € 95 per persoon. De aanmelding is geopend! Kijk voor meer informatie op de website WJDJ@Home.


10 januari 2024

Vacatures Parochiebestuur

Er zijn nog steeds vacatures in ons parochiebestuur. Help ons met uw talenten, zodat wij dit nieuwe jaar hoopvol verder kunnen gaan. Wij zoeken nog bestuursleden voor de portefeuilles personeel en vrijwilligers, secretaris, penningmeester en extra bestuurslid (iemand die wellicht op gebied van jeugd- en jongeren zitting wil nemen in het bestuur.
De afwisselende werkzaamheden worden steeds met veel inzet en enthousiasme verricht. Voel u vrij om mij hierover aan te spreken zodat onze mooie parochie goed bestuurd kan blijven. Heeft deze oproep uw interesse gewekt, dan hoor ik graag van u. Pastoor Luijckx

Actie Kerkbalans

Binnenkort kunt u een brief van de parochie met als onderwerp Actie kerkbalans ontvangen.
Wat is Kerkbalans?
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.
De actieperiode van Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari!
Geef jij om je kerk? Doe dan mee! Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen

2024 wordt in de Rooms-Katholieke Kerk een themajaar van het gebed

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt 2024 een themajaar van het gebed. Het Vaticaan heeft dit thema voor komend jaar uitgeroepen als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025. Het Jaar van Gebed zal in Nederland vanaf de Veertigdagentijd z’n beslag gaan krijgen.
Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Dit is een oude traditie om schoon schip te maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan. Het laatste reguliere Heilig Jaar was het millenniumjaar 2000. Net als destijds heeft het Vaticaan als voorbereiding op dat Jubeljaar een thema voor het voorafgaande jaar vastgesteld. In 2024 is dat het gebed.
Voor dit Jaar van Gebed in 2024 in voorbereiding op het jubeljaar van 2025 worden in de bisdommen initiatieven rond het thema ‘gebed’ gepland. Landelijk wordt vanuit een interdiocesane werkgroep Heilig jaar gewerkt aan enkele publicaties. Het Jaar van Gebed zal in Nederland vanaf de Veertigdagentijd starten.