Terugblik H. Willibrord

Terugblik Parochiefeest
Zondag 5 november vierden wij in de parochie het patroonsfeest op Willibrordzondag.
Één gezamenlijke Eucharistieviering in de St. Jan in Kaatsheuvel.
De kerk was feestelijk versierd.
Bijna alle misdienaars en acolieten waren aanwezig om in deze eucharistieviering te dienen.
Dit jaar hadden wij een projectkoor samengesteld dat bestond uit koorleden van de verschillende koren uit onze parochiekerken.
De gezangen waren goed verzorgd.
Het koor werd geleid door de dirigent van het Gemengd Koor in Kaatsheuvel en de organiste.
Zij hadden een prachtige Mis met gezangen ingestudeerd.
Samen met parochianen en afgevaardigden van de gilden uit onze parochie vierden en hoorden wij hoe de H. Willibrord zich heeft ingespannen als een van de eerste geloofsverkondigers in onze streken.
Zijn missie was niet eenvoudig, maar hij slaagde erin het Evangelie van de Heer handen en voeten te geven vanuit de oproep van Jezus aan de apostelen; “gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, verkondigt het Evangelie en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest”.
Deze oproep heeft nog niets aan actualiteit verloren, immers, van iedere gelovige wordt gevraagd een echte levende getuige te zijn van het geloof, van de hoop en de liefde die in Christus is.
Het leven is niet slechts een zaak van vraag en aanbod op materieel niveau.
In de geestelijke boodschap zit het werkelijke geluk.
Er was een kindernevendienst voor de kinderen die goed was bezocht.
Annie en Anja begeleidden de kinderen, met hulp van moeders.
De kinderen luisterden naar wat de H. Willibrord heeft gedaan en hoe het geloof in Jezus hem tot een gelukkig mens maakte.
De kinderen kwamen net voor het Onze Vader terug in de kerk.
We baden rond het altaar het Onze Vader en ze konden na de Mis nog wat knutselen in de kerk.
De kinderen plakten een beeltenis van de H. Willibrord op een glazen potje, waarin een lichtje paste.
Na de vendelgroet van het gilde in de kerk was er een samenkomst met koffie en thee met iets lekkers erbij.
Het was een prachtig patroonsfeest.
Veel dank voor ieders aanwezigheid en inzet om alles goed te laten verlopen.
Wees blijde verkondigers van de Boodschap die Jezus ons geeft en wil onze parochiegemeenschap blijven dragen in geloof en daadkracht.
Laten we blijven werken aan verbondenheid, meedoen, gastvrijheid en ontmoeten.
Namens het pastorale team.
Pastoor Luijckx