HH. Martelaren van Gorkum, Kaatsheuvel

Misintenties zondag 16 december 2018 om 9.30 uur

Tonnie Vrinten
Henny van Daelen vanwege jaargetijde