HH. Martelaren van Gorkum, Kaatsheuvel

Misintenties

zondag 16 juni 2019 om 9.30 uur

Tonnie Vrinten
Frans Klis