HH. Martelaren van Gorkum, Kaatsheuvel

Misintenties zondag februari 2019 om 9.30 uur

Bertha Marcelissen- Damen vanwege jaargetijde
Ria Damen – van de Heuvel
Han en Stien van Noije en dochtertje Jolanda
René van Ravesteijn