HH. Martelaren van Gorkum, Kaatsheuvel

Misintenties

zondag 21 april 2019 om 11.00 uur

Ria Damen – van de |Heuvel vanwege trouwdag
Tonnie Vrinten
Overleden leden van de processie Hakendover