Archief Parochieberichten 2015

Januari 2015 Februari 2015 Maart 2015
April 2015 Mei 2015 Juni 2015
Juli 2015 Augustus 2015 September 2015
Oktober 2015 November 2015 December 2015

Januari
De onvrede onder het volk groeit in de Democratische Republiek Congo (DRC) en de spanningen zijn de afgelopen dagen hoog opgelopen. Na de vooralsnog geweldloze revolutie in Burkina Faso dient zich de vraag aan of er een nieuwe Arabische lente aanbreekt in Afrika.
De oppositie in DRC poogt in ieder geval het vuur op te stoken om, net als in Burkina Faso in oktober, ook in eigen land de president te bewegen om op te stappen. Officieel zijn er vijf doden gevallen waaronder twee politieagenten. Officieuze cijfers maken melding van minimaal 30 doden. Veel plunderingen zijn gaande in verschillende wijken van de hoofdstad Kinshasa en ook in andere steden is het onrustig.

Verkiezingen
Aanleiding deze keer is een voorstel tot wijziging van de kieswet dat door het parlement is goedgekeurd en nu ligt bij de senaat. Met de wijziging wil de president als voorwaarde voor nieuwe verkiezingen stellen dat er een volkstelling komt. In de DRC betekent dat impliciet dat hij twee jaar langer aan de macht blijft. Zolang duurt een volkstelling in het immense land.

Verzet vanuit de kerk
De katholieke Kerk verzet zich al maanden tegen veranderingen van de kieswet en heeft zich ook nu fel uitgesproken tegen deze wijziging. Kardinaal Monsengwo veroordeelde het geweld en roept op tot vreedzaam protest en waakzaamheid om te voorkomen dat wetten  worden aangepast.. Zijn bericht aan de machtshebbers: ‘Arrêtez de tuer votre peuple’ (Stop met het doden  van jullie volk).

Internet
De afgelopen dagen probeert de overheid het SMS- en internetverkeer zoveel mogelijk stil te leggen om te voorkomen dat media oproepen tot protest via sociale media verder verspreid worden.

Cordaid-activiteiten
De activiteiten van Cordaid ondervinden tot op heden geen negatieve consequenties van de onrust. Wel is het voor een groot deel van de medewerkers nu niet mogelijk naar kantoor te komen omdat vervoer grotendeels plat ligt en het in de buitenwijken van Kinshasa erg onrustig is. Ook in Bukavu, in het oosten van het land, zijn veel demonstraties gaande.

Ga mee naar The Passion in Enschede? Jong Bisdom Den Bosch organiseert opnieuw een busreis naar The Passion. Het evenement vindt op Witte Donderdag (2 april) plaats in Enschede
The Passion vertelt tijdens een groots en uniek muziekevenement over het lijden, sterven en de verrijzenis van Jezus. In 2015 vormt Enschede het decor van dit evenement.

Samen met de parochie Sint Petrus in Uden en touroperator VNB biedt Jong Bisdom Den Bosch opnieuw een busreis aan, zodat The Passion live in Enschede kan worden beleefd. Het belooft ook in 2015 weer een fantastisch, muzikaal en inspirerend evenement te worden waarin iedereen wordt uitgenodigd deel te nemen aan het Paasmysterie op Op donderdag 2 april vertrekt de bus om 16.15 uur vanuit Den Bosch naar de Sint Petruskerk in Uden. Daar vindt de Witte Donderdagviering plaats. Rond 17.30 uur vertrekt de bus vanuit Uden naar Enschede. Ruim op tijd zijn we in Enschede waar om 20.30 uur The Passion begint. Rond 22.00 uur lopen we gezamenlijk terug naar de opstaphalte voor de terugreis. Naar verwachting is de bus rond middernacht in Uden en rond 0.30 uur in Den Bosch. een unieke en eigentijdse manier. Kaarten kosten €17,50 p.p. en zijn nu te boeken via de website van VNB. Meer informatie over deze busreis is te vinden in de folder.

Antoine Bodar in het Heilige Land

Hilversum (door Judith Holtackers) 26 januari 2015 – Op weg naar Schiphol vraagt de taxichauffeur of het verhaal niet al eens eerder is verteld. Hij heeft gelijk. Desondanks besluiten we toch te gaan. Onze bestemming is namelijk het Heilige Land waar we een programmaserie opnemen over Jezus Christus. Als leidraad dienen de vier evangeliën, verteld en toegelicht door priester/kunsthistoricus Antoine Bodar. De eerste uitzending van Bodar in het Heilige Land is op zaterdag 21 maart (17.45-18.15 uur, Nederland 2).
Twee opnameperioden waren nodig om voor christenen het mooiste verhaal uit de geschiedenis  vast te leggen. Je zou het project kunnen beschouwen als een spiritueel slotakkoord van RKK-televisie. Immers: na 2015 is deze zendgemachtigde niet meer op de buis.
Van 18 tot 25 augustus 2014 vertoefden Bodar en zijn crew in het noorden van Israël. Belangrijke plekken waren onder meer Nazareth (waar Jezus opgroeide), Kafarnaüm (waar Hij mensen genas) en het Meer van Tiberias (wonderbaarlijke visvangst, lopen over het water, verschijning aan zijn leerlingen).
Van 12 tot 22 januari verbleef de ploeg in Jeruzalem en Bethlehem. Daar was het de ploeg gegund te filmen op de belangrijkste en daarom door pelgrims massaal bezochte plekken in de geschiedenis van het christendom, zoals de geboortekerk in Bethlehem en de Heilig-Grafkerk in Jeruzalem (plaats van de kruisiging, bewening en graflegging).
Antoine Bodar: “Het belangrijkste dat ik met deze serie wil overbrengen is dat God in Jezus mens is geworden. Hij is gekomen om ons via zijn kruisdood te verzoenen met God en om onze naasten lief te hebben zoals onszelf.”

Antoine Bodar in het Heilige Land. Zo heet de vierdelige programmaserie die RKK-televisie vanaf 21 maart 2015 op NPO 2 uitzendt.

 • aflevering 1 (21 maart) gaat over de geboorte van Jezus;
 • aflevering 2 (28 maart) over zijn openbare leven;
 • aflevering 3 (4 april) over het lijden van sterven van Jezus;
 • aflevering 4 (11 april) over de verrijzenis.

Elke aflevering start om 17.50 uur op NPO 2.

 Overledenen in de parochie H. Willibrord in november , december en januari

2 november    Dina van den Assem – Marisaël                   92 jaar
7 november    Virginie Muizelaar – Steenbergen                 86 jaar
17 november  Jeanne Vesters – van der Krabben              91 jaar
20 november  Kees van Boxel                                             86 jaar
20 november  Ben Schelle                                                   69 jaar
3 december    Tina Brabers – van Loon                               91 jaar
5 december    Jan Engel                                                      83 jaar
10 december  Piet Goutziers                                                78 jaar
15 december  Karien van Heumen – van Wanrooij             51 jaar
22 december  Jo Verboven – Mertens                                 89 jaar
26 december  Tonnie van Osch – Vugts                              65 jaar
28 december  Cor Bink – Beerens                                       84 jaar
28 december  Mien Huijbregts – Böinck                              97 jaar
29 december  Rinus van Esch                                             85 jaar
31 december  Erna Verheyen – Loeff                                  88 jaar
7 januari          Cor van Son                                                  93 jaar
12 januari        Jan de Bont                                                   78 jaar
15 januari        Ria van der Plas – van Roeij                         89 jaar
19 januari        Marien van Mier                                            85 jaar
21 januari        Tonny van den Dries – Laros                        74 jaar
24 januari        Ria Maas – van Halder                                 86 jaar
27 januari        Nelly-Klijn Poppelaars                                   77 jaar

Dopen in de maanden november , december en januari

16 november  Dylan , zoon van Kevin en Roelie Hamers – Ratelband
30 november  Jennifer , dochter van Nolbert Brands en Marjorie Schellen

Huwelijken in de maanden november , december en januari

26 november  Gouden huwelijk Familie Bertens – van Haaren
10 januari        Huwelijk Roël Belabed en Ta-mar Jansen

 28 januari 2015

Feest 2 februari  Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis);

Jezus werd door Maria en Jozef naar de tempel gebracht om aan God te worden opgedragen Dit gebeurde volgens de Joodse wet die voorschreef  dat elke eerst geborene van het mannelijke geslacht aan God moest worden toegewijd.. Later werd dit in de katholieke kerk herdacht met een licht processie waarschijnlijk in aansluiting op de woorden van de oude Simeon: “Een licht dat voor de heidenen straalt”  (Lukas 02,32)

3 februari Feest van de Heilige Blasius van Sebaste.

In kerken waar de heilige Blasius nog wordt herdacht komen de gelovigen in de kerk naar voren, de priester houdt bij elk twee – al of niet brandende – gekruiste kaarsen voor de keel en spreekt het volgende gebed uit: ‘Door de voorspraak van de heilige bisschop en martelaar Blasius, moge God u bevrijden van keelziekten en alle andere kwaad. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen angina, keelinfecties keelontstekingen, keelpijn en nog verschillende andere kwalen

Uitbreiding pastorale team

Zoals u enige tijd geleden heeft vernomen is het pastorale team van onze parochie H. Willibrord m.i.v. 1 januari j.l. uitgebreid met nog een diaken. Alexis Szejnoga.
Inmiddels heeft Alexis zich tijdens de eucharistievieringen in de 4 kerken in onze parochie gepresenteerd. Nog even ter herinnering; Alexis is 38 jaar, gehuwd, vader van twee kinderen en woont in Udenhout. Hij heeft theologie gestudeerd en was als pastoraal werker werkzaam.
Hij werkt half- time in de Johannes de 23e parochie; Berkel- Enschot, Udenhout en Biezenmortel en per 1 januari 2015 dus als half-time bezoldigd diaken voor de parochie H. Willibrord; Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Zoals u weet hebben wij nu twee diakens in het pastorale team. Diaken John Dommeck is wegens zijn dagelijkse werk als leerkracht voornamelijk de weekenden en enkele middagen/avonden beschikbaar voor de parochie. Diaken Alexis Szejnoga zal, behalve weekendassistenties, maandag en donderdag op de pastorie aanwezig zijn en dus overdag beschikbaar voor huis- en ziekenbezoeken, het voorbereiden en assisteren of leiden van uitvaarten of andere vieringen, het geven van katechese en waar nodig ondersteuning bieden bij de voorbereiding op de sacramenten zoals Doopsel, Vormsel en H.Communie. Alexis is druk bezig onze parochie te verkennen en voelt zich nu al goed thuis. Graag vraag ik uw gebed om zijn pastorale activiteiten te ondersteunen.

Namens het pastorale team, Pastoor Luijckx

Driemaal ‘Eeuwigh gaat voor oogenblick’

Aan het begin van dit jaar bracht omroep RKK weer drie afleveringen van het programma ‘Eeuwigh gaat voor Oogenblick’, waarin priester-presentator Antoine Bodar vooraanstaande mensen uit Nederland en Vlaanderen interviewt over zingeving. Het laatste gesprek was met Ilse Kerremans (1946), de eerste vrouwelijke chirurg van België. In twee eerdere interviews kwamen schrijver Maarten ’t Hart en Kardinaal Wim Eijk aan het woord.
Naast haar werk als chirurg is Ilse Kerremans lid van de lekenorden van de Karmel. Zij schreef onlangs een boek over de Joodse filosoof én karmelietes Edith Stein die in 1942 in Auschwitz werd vermoord. Op welke manier wordt zij door Stein geïnspireerd en waarom vindt ze het zo belangrijk om de herinnering aan Stein levend te houden? En op welke manier beïnvloedde de spiritualiteit van de karmel haar werk als chirurg en omgekeerd? Daarover gaat het interview (zie hieronder)
In haar jonge jaren had Kerremans het geloof overboord gegooid. Ze vond het Vlaamse katholicisme te zoetsappig. Het geloof kwam weer terug in haar leven toen zij zich ging verdiepen in de drijfveren van een vriendin die haar artsenbestaan verruilde voor het kloosterleven. Ze was ingetreden bij de karmelietessen. Kerremans: ‘Begrijpen doe ik het nog steeds niet helemaal, maar ik werd er wel enorm door gegrepen.’

Mystica Edith Stein: het leven leven zoals het zich aandient

Ilse Kerremans was de eerste vrouwelijke chirurg van België en is tevens leken-karmelietes. Kerremans schreef een boek over de Joodse filosoof, karmelietes en mystica Edith Stein die in 1942 in Auschwitz werd vermoord: ‘Edith Stein. Leven aan Gods hand’. Kerremans verdiepte zich intensief in de geschriften van Stein in wie zij elementen van haar eigen levensweg en spirituele zoektocht herkent.
In onderscheid tot de vele eerdere biografieën gaat dit boek met name in op de periode dat Stein in Nederland verbleef. Stein werd in 1891 geboren in een joods-Duits gezin. Ze studeerde filosofie bij Husserl. Het traditionalistische joodse geloof liet ze achter zich en ze oriënteerde zich op het christendom. In 1922 werd ze gedoopt. Ze doceerde filosofie en werd bekend door haar vele voordrachten over de rol van de vrouw in de kerk en de maatschappij. In 1933, als Hitler aan de macht komt, wordt haar het doceren onmogelijk gemaakt. Ze treedt in bij de karmelietessen. In 1938 na de Kristalnacht ontvlucht ze haar Duitse communiteit in Keulen en komt in Nederland terecht bij de karmelietessen in Echt (Limburg). Terwille van de toegankelijkheid werd het boek van Kerremans geredigeerd door journalist Maria van Mierlo. In een kort videofragment zegt Van Mierlo daarover: ik werd geraakt door de godsbeleving van de mystica Edith Stein. Je ziet dat ze leeft in een innige verbondenheid met God, iets dat ze heeft vormgegeven in haar leven. Van Mierlo over een basisgedachte van Stein: “Er bestaat een toestand van rusten in God. Waarin alles wordt overgelaten aan God. Waarin men het leven leeft zoals het zich aandient, zonder daar zelf nog iets vóór te leggen.”

Doopvoorbereiding

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereidingen in onze parochie. Dopen vinden in de regel plaats op de zondag. De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in overleg met u worden bepaald.
Voor de kerkelijke dienstverlening, die verband houdt met de voorbereiding op de doop en voor de doop als zodanig, wordt een vergoeding gevraagd van € 55,00. De doopkaars is  daarbij inbegrepen. De komende 2 bijeenkomsten ter voorbereiding, steeds van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn op de pastorie, Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand. Telefoonnummer: 0416- 361215   Email:  secretariaat@parochiewillibrord.nl
De volgende data hebben wij ingepland:
Woensdagavond 4 februari
Woensdagavond 11 februari

Mocht u echter bij een eerdere doop, deze doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer deel te nemen aan deze voorbereiding.

 21 januari 2015

Geachte parochiaan,

Mogen wij uw aandacht vragen voor de jaarlijkse werving van geldmiddelen in de Actie Kerkbalans, met het motto: “Mijn Kerk is in balans“. Deze Aktie start m.i.v. 18 januari en duurt twee weken. Met hart en ziel wordt er gewerkt aan de opbouw van de geloofsgemeenschap. Wij hopen dat het jaar 2015 er een zal worden van hoop, betrokkenheid en vooruitgang door samen te werken aan onze parochie H. Willibrord opdat het geloof een dragende kracht mag zijn in het leven van mensen.

De parochie heeft uiteraard jaarlijks kosten, zoals onderhoud van de gebouwen, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, denkt u aan de uitbreiding van het pastorale team met een nieuwe diaken, en kosten van pastorale projecten. De inkomsten van de parochie bestaan uit collectegelden, opbrengsten begraafplaatsen, ontvangsten bij bijzondere vieringen en renteopbrengsten. Daarnaast worden we geholpen door vele tientallen vrijwilligers die binnen onze parochie actief zijn. Zonder hun inzet zouden we niet kunnen bestaan. Wij zijn hen dan ook heel dankbaar voor hun inzet. Ook danken wij u voor uw financiële steun als u het afgelopen jaar (en/of jaren) een financiële bijdrage hebt gegeven.

Het pastorale werk binnen onze parochie is niet mogelijk zonder uw financiële bijdrage.
Wij vragen uw betrokkenheid en uw gulheid te laten blijken door:

 • Te bekijken of de bijdrage die u nu al doet een beetje te verhogen.
 • Een eenmalige bijdrage te doen als steun op rekening: NL18 RABO 0124 800 319 t.n.v. Parochie H. Willibrord. Dit rekeningnummer is voor degenen die niet eerder een bijdrage gestort hebben.
 • Iets extra’s te deponeren in de speciale bus die opgesteld staat achter in de kerken.
 • Een gesprek te hebben met de Pastoor voor een donatie of een nalatenschap.

Samen mogen wij een levende gemeenschap vormen en deze in stand houden. Blijft u onze parochie een warm hart toedragen. Wij danken u heel hartelijk om onze parochie en haar karakteristieke kerkgebouwen in stand te houden en  wensen u veel geluk in 2015. Moge God U daarbij tot steun zijn.

Namens het parochiebestuur
Pastoor P.C.M. Luijckx

Kinderkerk
Elke tweede zondag van de maand is er in de kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand tijdens de Eucharistieviering om 09.30 uur speciaal aandacht voor de kinderen. Het kreeg de naam Kinderkerk. Kinderen worden uitgenodigd om onder begeleiding naar het parochiezaaltje te gaan. Met verhalen, liedjes en een werkstukje worden de kinderen in contact gebracht met het evangelie. Indien ouders dat willen mogen ze met de kinderen meelopen. Er is ook oppas voor de allerkleinsten. De kinderen keren voordat het Onze Vader gebeden wordt terug bij de ouders in de kerk.

Spiritualiteitsreis voor jongeren gelanceerd tijdens Kick-off 2015
Tieners en jongeren luidden zondag 11 januari samen het nieuwe jaar in tijdens de Kick-off 2015 in het Sint Janscentrum in Den Bosch. Daar werd ook de spiritualiteitsreis naar Toledo gelanceerd die deze zomer zal plaatsvinden
 Kick-off Na een gezamenlijke champagnetoast, konden de jongeren kiezen uit verschillende workshops tijdens twee workshoprondes. Tussen de bedrijven door was er ruim de tijd om bij te praten over de kerstperiode en de vakantie onder het genot van een hapje en een drankje. Na een mooie taizéviering in de kapel van het Sint Janscentrum, was het tijd voor de afsluitende maaltijd: pizza! Verzorgd door vier leden van de Gemeenschap Paus Johannes XXIII. Met deze pizza’s – die zeer in de smaak vielen! – werd  het project ‘Een maaltijd per dag’ van de Gemeenschap ondersteund. Al met al een geslaagd einde aan een hele geslaagd begin van het nieuwe jaar van Jong Bisdom Den Bosch.

Spiritualiteitsreis Toledo juli Tijdens de Kick-off 2015 werd ook vooruitgeblikt op de activiteiten voor tieners en jongeren in het nieuwe jaar (zie daarvoor het jaarprogramma op de website). Veel aandacht was er voor de lancering van de Spiritualiteitsreis voor jongeren (15-30) die Jong Bisdom Den Bosch aanbiedt. Van 22 t/m 31 juli 2015 gaan we daarvoor naar het Spaanse Toledo. In het hart van Spanje zullen jongeren zich daar verdiepen aan de hand van het thema ‘Hartstocht’. Er is de kans om andere jongeren te ontmoeten die hartstochtelijk geloven en meer te ontdekken over het leven van heiligen uit de omgeving. Daarbij is er ruimte voor vrije tijd en ontspanning in het warme Spanje. De folder van de reis werd gelanceerd (klik hierom deze in te zien). Jongeren tussen 15-30 jaar kunnen zich vanaf nu voor deze bijzondere reis aanmelden via de website van touroperator VNB.

Kennismaking met Diaken A. Szejnoga
Met diaken A. Szejnoga kunt u persoonlijk kennismaken na de Eucharistieviering op Zondag 11 januari 09.30 uur in de kerk H. Joachim De Moer en op dezelfde dag na de viering van 11.00 uur in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel.

Zaterdag 24 januari na de viering van 19.00 uur in de kerk HH.Mart.v.Gorkum te Kaatsheuvel en zondag 25 januari na de viering van 09.30 uur in de kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand

Afscheid dirigent Wilthagen
Op dinsdag 30 december heeft het koor St Caecilia van de kerk HH. Martelaren van Gorkum na 22 jaar afscheid genomen van haar dirigent de heer Christ Wilthagen. Na de repetitie werden de dirigent en zijn vrouw onder het genot van een kop koffie in de bloemetjes gezet en bedankt voor zijn jarenlange trouwe inzet. Voor het koor betekent dit afscheid dat men op zoek is naar een andere dirigent. Voor even wordt de ontstane leegte intern op gelost

Verbondenheid, verscheidenheid en eenheid
Van 18 t/m 25 januari wordt over de hele wereld de Gebedsweek voor de eenheid van christenen gehouden. We bidden voor meer verbondenheid tussen katholieken, protestanten, orthodoxen en Anglicanen van alle mogelijke strekkingen. Ondanks verschillende tradities geloven wij immers allen in één en dezelfde God: de God die Christus, Zijn Zoon, ons heeft verkondigd, en door Wiens Geest wij ook vandaag bezield worden. Welbewust is er voor gekozen om de dag voorafgaand aan deze Bidweek voor de eenheid, op 17 januari, de Dag van het Jodendom in te stellen. Alle christelijke kerken hebben immers uiteindelijk hun wortels in de joodse traditie. Het is daarom goed om bij al onze inspanningen voor de eenheid onder de christenen en bij ons gemeenschappelijk getuigenis naar de volkeren niet onze band met het joodse volk te vergeten. In 2015 is de relatie van christendom met het jodendom en met andere niet-christelijke godsdiensten zeer actueel. Keer op keer horen, zien en lezen we hierover in de media. Dikwijls vanwege ernstige conflicten. In 2015 is het ook vijftig jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie de verklaring Nostra aetate aannam, over de relatie van de Rooms-Katholieke Kerk tot de niet christelijke godsdiensten. Bij deze verklaring en de presentie van niet-christelijke godsdiensten in de westerse samenleving willen we stilstaan.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan het volgende programma: 1-31 januari

Tentoonstelling ‘Jezus door de ogen van joodse kunstenaars’  Etsen van de liberaal joodse kunstenaar Marcus van Loopik

22 januari
Oecumenische vesper om 19.00 uur in de kathedrale basiliek St. Jan evangelist Voorgangers: bisschop Polycarpus (Syrisch Orthodox) en Ds. Erica Scheenstra Lezing ‘Defensief christendom en offensieve islam (of andersom?)’ Sprekers: bisschop Polycarpus (Syrisch Orthodox) en Carolien Roelants (NRC) Aansluitend publiekgesprek onder leiding van Ds. Jan de Vlieger en Ton Sip, bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene bisdom van ’s-Hertogenbosch

7 januari
Als parochie H. Willibrord wensen we alle mensen een Zalig Nieuwjaar.

Terugkijkend op kerst: kunnen we zeggen dat de vieringen erg mooi en druk bezocht zijn. Allen die op enigerlei wijze hun bijdrage hebben geleverd voor het welslagen van deze vieringen  bedanken we heel hartelijk. Ook de mensen die gezorgd hebben voor de versiering van de kerken en de opbouw van de kerststallen verdienen een dikke pluim. Hier bij mogen we de pastores niet vergeten, die voor en met de kerstdagen in een groter aantal vieringen dan normaal, zijn voorgegaan.

Februari

Vastenactie: Als parochie sluiten we ons aan bij het vastenproject van het dekenaat: “Energie voor Malawi”. Meer informatie hierover en zakjes voor uw bijdrage vindt u achter in de kerk. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan
In 2008 startte de Floja Foundation in Malawi met de opvang van 23 weeskinderen. Nu, in 2015, worden door Jan en Floor 85 kinderen ontvangen en elke dag voorzien van eten, onderwijs en gezondheidszorg. Door de steeds grotere vraag naar elektriciteit in de regio, valt herhaaldelijk de stroom uit. Hierdoor bederft het eten uit de koeling en de vriezer en moet worden weggegooid om de gezondheid van de kinderen te waarborgen.
Met Vastenaktie 2015 onder het motto ‘Energie voor Malawi’ kan deze kinderopvang voorzien worden van energie uit zonnepanelen. Hiermee kan men de uitval aanzienlijk verminderen, de gezondheid van de kinderen verbeteren en de kosten drukken, want de zon is gratis en is in Malawi ruim voldoende aanwezig.
Om ook sportief met de Vastenaktie bezig te zijn wordt in de regio Heusden jaarlijks de sponsortocht gehouden. Deze wandel- en fietstocht die dit jaar voor de 35e keer wordt gehouden, met afstanden tussen 5 en 40 kilometer, vindt plaats op zaterdag 21 maart. Hoofdstartplaats is ‘Het Patronaat’, Nieuwkuijksestraat 106 in Nieuwkuijk. Er kan ook worden gestart op de rustposten in Hedikhuizen, Herpt, Heusden, Elshout, Drunen, Vliedberg, Haarsteeg en Vlijmen. De route is dit jaar vernieuwd en ook de parochiezaal naast de kerk aan de Génestetstraat in Waalwijk is als rustpost opgenomen. Wordt u te moe? Dan brengt de organisatie de wandelaars gratis terug naar de startplaats.
Tevens is er op zaterdag 21 maart in ‘Het Patronaat’ te Nieuwkuijk van 8.00 tot 17.00 uur een Derdewereldmarkt. Met spullen en presentaties uit Malawi, Ghana, Brazilië, Indonesië en India. Ook de Wereldwinkel Heusden is aanwezig. De toegang is gratis.
Help mee om deze zonnepanelen te realiseren en daarmee te investeren in de opbouw van de kinderopvang in Malawi.

Stille Omgang Amsterdam 21 maart 2015

In de nacht van 21 op 22 maart 2015 heeft in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een eigentijdse vorm van de vroegere Middeleeuwse Mirakelprocessie, bestaat reeds 133 jaar
Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amsterdam aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel. De Stille Omgang wordt gelopen in de nacht van zaterdag 21 maart 2015.

 Het Mirakel
Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke braakneigingen en moest tenslotte overgeven in het brandende haardvuur van zijn kamer. Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het Heilig Sacrament niet had aangetast. Was dat nog niet mirakuleus genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Het was een nieuw mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde. Voor de middeleeuwse mens was dit de noodzakelijke bevestiging om in de gebeurtenissen definitief de hand van God te kunnen herkennen. Het duidde tevens Gods klaarblijkelijke wens aan om op de plaats waar het Mirakel had plaatsgevonden, ‘dese gracie ende ghenade’ openbaar te maken en gestalte te geven. De betrokkenen besloten daartoe de woning tot een devotie- of bedevaartkapel om te bouwen.

Bedetocht
20.30 uur: De pelgrims van onze parochie kunnen opstappen bij de Kerk St. Jan te   Kaatsheuvel
22.00 uur: Plechtig Lof in de Catharinakerk te Den Bosch. Opening van de tocht.
24.00 uur: Aankomst in Amsterdam
00.15 uur: Eucharistieviering in de Kerk “De Papegaai”. Intentie: voor de overledenen
01.15 uur: Omgang door de binnenstad van Amsterdam. Daarna kan men tijd nemen voor koffie en een broodje in de Lutherse Kerk
04.00 uur: Vertrek terug naar Kaatsheuvel

Deelnamekosten bedragen € 16,50 per persoon. U kunt zich opgeven tot 16 maart bij het parochieel centrum in Kaatsheuvel of bij het secretariaat in Loon op Zand.

Stille Omgang Amsterdam , jongerenbus , 21 maart 2015

Op zaterdag 21 maart 2015 wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang gelopen, met daaraan gekoppeld een speciaal voor jongeren van 14-30 jaar. Jong Bisdom Den Bosch zet weer een bus in om jongeren van en naar Amsterdam te vervoeren
Het jongerenprogramma, dat voorafgaat aan het lopen van de Stille Omgang, heeft dit jaar als thema ‘On the road’. Het belooft weer een bijzondere mix  te worden van entertainment en momenten van verdieping en bezinning. De jongerenbus van het bisdom van ’s-Hertogenbosch doet verschillende plaatsen in het bisdom aan om jongeren van en naar Amsterdam te vervoeren. Meer informatie over tijden en inschrijving voor de busreis van het bisdom van ’s-Hertogenbosch is te vinden op het jongerengedeelte van de website. Inschrijven voor de jongerenbus kan tot 15 maart
De Stille Omgang is een nachtelijke stille tocht die jaarlijks door de straten van Amsterdam wordt gelopen ter nagedachtenis aan het Eucharistisch wonder wat daar in 1345 geschiedde. Het jongerenprogramma van de Stille Omgang is uitgegroeid tot een nationaal katholiek jongerenevenement van formaat, dat elk jaar enkele honderden jongeren naar Amsterdam trekt. Meer informatie over het jongerenprogramma is te vinden op de landelijke website:   www.stille-omgang.nl/jongeren

MEER INFO
Je kunt je inschrijven door een email met je naam, adresgegevens en leeftijd te sturen naar jongeren@bisdomdenbosch.nl. Ook kun je daar met al je vragen over de jongerenbus naar de Stille omgang terecht. Kosten: € 15,- (deze betaal je in de bus)

18 februari 2015

Veertigdagentijd/ vasten  

De veertigdagentijd (ook wel vastentijd genoemd) staat voor een periode van soberheid en onthouding en lijkt op de Islamitische Ramadan. Tijdens de veertigdagentijd zuiveren katholieken symbolisch hun hart om zo tijdens de Goede Week het sterven en verrijzen van Jezus Christus te herdenken. Er wordt boete gedaan voor alle begane zonden in het afgelopen jaar. Vroeger was vooral het vasten een belangrijk onderdeel. Katholieken moesten op vrijdagen en enkele andere dagen (bijvoorbeeld Aswoensdag) tijdens de veertigdagentijd hun maaltijden beperken tot één per dag en zich onthouden van vlees. Kleine kinderen hoefden niet te vasten. Zij mochten echter door de week niet snoepen en moesten hun snoep bewaren in een trommeltje. Dat trommeltje mocht dan pas op zondag worden opengemaakt. Ook ontstond het gebruik van de voorvasten. In de loop van de twintigste eeuw werd de katholieke kerk steeds minder streng in de regels omtrent het vasten en waren er op verschillende manieren dispensaties te verkrijgen. Na het Tweede Vaticaanse Concilie was korte tijd alleen de Goede Vrijdag volgens het kerkelijk wetboek nog een echte vastendag, daar is in 1983 echter Aswoensdag weer aan toegevoegd. Daarnaast mogen katholieken vrijwillig langer vasten. Tegenwoordig bestaat ook een nieuwe manier van vasten, waarin katholieken in de vastentijd afzien van moderne goederen als tv of internet. Ook bestaat sinds 1961 de Vastenaktie, een inzamelingsactie door alle katholieke kerken in Nederland voor een goed doel, met name ontwikkelingslanden.

Pasen Eerste Paasdag. Paaszondag is, volgens het Concilie van Nicaea (325 na Christus), de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente (21 maart). Pasen kan op zijn vroegst op 22 maart vallen en op zijn laatst op 25 april. Als gevolg daarvan is het vroegst mogelijke carnaval op 1 februari; de laatst mogelijke datum is

Dekenale Vastenaktie 2015 helpt Malawi

De veertigdagentijd is een periode van meer aandacht voor de ander.
Duizenden vrijwilligers in het hele land zetten zich dan weer in voor de medemensen in de Derde wereld die het minder hebben dan wij.
Gezien het succes van de Vastenaktie in de afgelopen jaren, waarbij lokale doelen in Malawi, Ghana, Indonesië, Brazilië en India werden ondersteund, vraagt het dekenaat Waalwijk/Heusden/Zaltbommel dit jaar wederom uw aandacht voor Malawi. Een lokaal project dat wederom wordt ondersteund door Vastenaktie. Op elke euro die u schenkt, zetten zij een halve euro bovenop.

Energie voor Malawi

In 2008 startte de Floja Foundation in Malawi met de opvang van 23 weeskinderen. Nu, in 2015, worden door Jan en Floor 85 kinderen ontvangen en elke dag voorzien van eten, onderwijs en gezondheidszorg. Door de steeds grotere vraag naar elektriciteit in de regio, valt herhaaldelijk de stroom uit. Hierdoor bederft het eten uit de koeling en de vriezer en moet worden weggegooid om de gezondheid van de kinderen te waarborgen.
Met Vastenaktie 2015 onder het motto ‘Energie voor Malawi’ kan deze kinderopvang voorzien worden van energie uit zonnepanelen. Hiermee kan men de uitval aanzienlijk verminderen, de gezondheid van de kinderen verbeteren en de kosten drukken, want de zon is gratis en is in Malawi ruim voldoende aanwezig.
Om ook sportief met de Vastenaktie bezig te zijn wordt in de regio Heusden jaarlijks de sponsortocht gehouden. Deze wandel- en fietstocht die dit jaar voor de 35e keer wordt gehouden, met afstanden tussen 5 en 40 kilometer, vindt plaats op zaterdag 21 maart. Hoofdstartplaats is ‘Het Patronaat’, Nieuwkuijksestraat 106 in Nieuwkuijk. Er kan ook worden gestart op de rustposten in Hedikhuizen, Herpt, Heusden, Elshout, Drunen, Vliedberg, Haarsteeg en Vlijmen. De route is dit jaar vernieuwd en ook de parochiezaal naast de kerk aan de Génestetstraat in Waalwijk is als rustpost opgenomen. Wordt u te moe? Dan brengt de organisatie de wandelaars gratis terug naar de startplaats.

Tevens is er op zaterdag 21 maart in ‘Het Patronaat’ te Nieuwkuijk van 8.00 tot 17.00 uur een Derdewereldmarkt. Met spullen en presentaties uit Malawi, Ghana, Brazilië, Indonesië en India. Ook de Wereldwinkel Heusden is aanwezig. De toegang is gratis.
Help mee om deze zonnepanelen te realiseren en daarmee te investeren in de opbouw van de kinderopvang in Malawi.

Geef uw bijdrage middels een overmaking op bankrekening NL56RABO 0136582710 t.n.v. Dekenale Vastenaktie, de kerkcollecte of doe mee aan de wandel- en fietstocht. .Voor nadere informatie: www.parochievlijmen.nl of Margriet van Kol, email: van.kol@hetnet.nl, tel: 073-511 4056
of Hans van de Ven, email: havdven@hetnet.nl, tel: 073-631 3257.

 Bisschop de Korte: ‘Juist nu mensen en middelen mobiliseren’ Bisschop van Groningen-Leeuwarden Gerard de Korte wil lokale geloofsgemeenschappen behouden en roept op tot nieuw missionair beleid. “De komende jaren kunnen wij als de jaren van de waarheid beschouwen. De Korte ontvouwde zijn toekomstvisie bij het afscheid van een opbouwwerker. Hij bepleit naast schaalvergroting een pastorale ‘schaalverfijning’ om vitale geloofsgemeenschappen te behouden. Sociale cohesie is van groot belang. “Mensen hechten aan hun dorp of stad, aan hun eigen streek. Ze wensen geen kille anonimiteit maar zoeken herkenbaarheid en geborgenheid,” zegt hij. “Door alleen te denken in termen van teruggang en krimp bouwen wij niet op maar breken wij af. Zonder kerkgebouw: Ook zonder eigen kerkgebouw kan een vitale katholieke gemeenschap functioneren. Bijvoorbeeld door samenwerking met een plaatselijke protestantse gemeente of gebruik te maken van een aula van een school,” schrijft De Korte. Die visie staat diametraal tegenover de visie van kardinaal Wim Eijk. “De kardinaal centraliseert gelovigen en ik vind dat niet verstandig”, tekent Trouw op. “Maar ik ga me niet met zijn beleid bemoeien. Deze brief lag al klaar voordat de petitie in het nieuws kwam.”
Korte spreekt over een beslissende tijd en een tijd van omslag. “Ik meen dat de komende tijd zo’n kairosmoment vormt.

Niet geheel nieuw
De visie die De Korte uitsprak, is – net als dat van andere bisschoppen – niet geheel nieuw. Al langere tijd benadrukt de bisschop van Groningen-Leeuwarden dat hij inzet op geloofscommunicatie, catechese en het vinden van nieuwe mensen

11 februari 2015

Carnaval

De tweede en meest belangrijke periode van het kerkelijk jaar is de paaskring. In deze periode wordt de kruisiging en de wederopstanding uit het graf van Jezus Christus herdacht en gevierd. De feestdagen uit de paaskring hebben een veranderlijke datum, afhankelijk van de viering van Pasen.
CarnavalDeze feestperiode is een gebruik waarbij katholieken vóór het begin van de veertigdaagse vasten zich nog eens flink kunnen uitleven. Officieel behoort Carnaval niet tot de rooms-katholieke feestdagen, maar dit echte katholieke volksfeest werd al in de Middeleeuwen gevierd. Over de oorsprong doen verschillende theorieën de ronde: er wordt gezegd dat Carnaval een gekerstende versie van een Germaans vruchtbaarheidsfeest is, anderen beweren dat Carnaval is ingesteld door de kerk als een overgangsritueel om de drempel naar de vasten te verlagen. In de 18e en 19e eeuw was deze traditie bijna verdwenen, maar na de Tweede Wereldoorlog werd het in met name Noord-Brabant en Limburg weer uitbundig gevierd. Er bestaan veel regionale verschillen in de tradities bij het vieren van Carnaval. Tijdens carnaval verkleden mensen zich in bijzondere kostuums en is er vaak een praalwagenoptocht. Er wordt veel gegeten en gedronken en alles draait om het gek doen. Geestelijken waren daarom ook niet altijd blij met de viering van carnaval en waarschuwden voor losbandigheid. Gedurende de twintigste eeuw won het feest echter aan populariteit en werd het ook steeds meer ‘boven de rivieren’ van Nederland gevierd. De relatie tot de vastenperiode die volgde op het carnaval is nu echter bijna geheel verdwenen.

Aswoensdag

De veertigdagentijd begint op Aswoensdag met een boeteviering. In veel kerken wordt dan met de as van verbrande palmtakjes een kruis, het zogenaamde askruisje, op het voorhoofd van de gelovigen gezet, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. De priester spreekt hierbij de woorden: ‘Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren’. Aswoensdag is samen met Goede Vrijdag een algemeen verplichte vastendag voor de katholiek, waarbij verwacht wordt dat er geen snoep, vlees of alcohol wordt genuttigd en dat men zich sober gedraagt.
In streken waar het gangbaar is om Carnaval te vieren, wordt op Aswoensdag vaak onder het genot van een (broodje) haring nog even teruggeblikt op het voorbije feest. Dit zogenoemde ‘Haring happen’ stamt uit de tijd dat tijdens de vasten geen vlees maar wel vis mocht worden gegeten

Zaterdag 21 februari 2015 om 19.00 uur (GEZINSVIERING LOON OP ZAND)

Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
Het thema voor de viering is: Ook jij hoort er bij!
In de komende viering gaan we luisteren naar het verhaal van de Ark van Noach

en hoe Jezus 40 dagen in de woestijn verbleef.
Hij praatte met God zoals een vriend praat met een vriend.
En Hij dacht erover na wat Hij in zijn leven zou gaan doen.
Hij liet het licht van God over zijn leven schijnen.
Zullen wij dat licht van God ook over ons leven laten schijnen?
Het kan als we komen luisteren naar de woorden zoals Jezus dat deed.
Ook zullen in we deze viering gaan luisteren naar de communicanten die dit jaar hun
Eerste Heilige Communie gaan ontvangen.
Zij zullen zich voor gaan stellen en gaan vertellen hoe graag zij bij Jezus’ Kerk willen horen.

Wil je graag meehelpen in de kerk?
Om tijdens deze viering te lezen, een kaarsje vasthouden, de altaartafel klaarmaken of zingen?
Dan kan? Ook als je maar een klein stukje wil lezen.
Stuur voor 16 februari as. een mailtje met:
Je naam en taak erop naar: angela.van.brunschot@home.nl
Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken thuis krijgt.

We maken er met jouw hulp een fijne viering van.

Zondag 22 februari 11.00 uur kerk St. Jan Kaatsheuvel

Thema: Ook jij hoort erbij!
Tevens presenteren de as. Communicanten zich aan de parochiegemeenschap.

We zijn heel blij dat er zoveel kinderen zich voor het meedoen tijdens deze viering opgegeven hebben.
Kosten: € 15,- (deze betaal je in de bus)

2015 Jaar van het Godgewijde Leven

2-02-2015

2015 is door paus Franciscus uitgeroepen tot het internationale Jaar van het Godgewijde Leven. Dit jaar is eind november 2014 voor de Wereldkerk geopend met een plechtigheid in Vaticaanstad. Het ’Jaar van het Godgewijde Leven’, zoals het officieel heet, duurt tot 2 februari 2016. De boodschap van paus Franciscus voor deze gelegenheid is nu vertaald in het Nederlands.

Met dit jaar wil de paus de betekenis van het leven van religieuzen voor de Kerk onderstrepen. Zo heeft hij ontmoetingen belegd met mannelijke en vrouwelijke religieuzen in Rome en er is een reeks wetenschappelijke symposia gepland over de betekenis van de ordes en congregaties in het verleden en voor de toekomst. Ook acht de paus het jaar een goede gelegenheid om jongeren met een mogelijke roeping tot het religieuze leven warm te maken voor de schoonheid ervan. In deze periode wordt verder herinnerd aan het feit dat vijftig jaar geleden het decreet ’Perfectae Caritatis’ van het Tweede Vaticaans Concilie verscheen, dat gaat over het religieuze leven. Het internationale jaar kent een eigen logo, dat is ontworpen door de Italiaanse kunstenaars Lillo Dellino en Carmela Boccasile. Uitgebeeld wordt een duif die over water vliegt. Toegevoegd zijn – in de Latijnse versie – de teksten ‘Vita consecrata in Ecclesia hodie’ (Het Godgewijde leven in de Kerk vandaag) en ‘Evangelium Prophetia Spes’ (Evangelie Profetie Hoop). In de zeven Nederlandse bisdommen wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan het Jaar van het Godgewijde Leven. Op de verschillende websites wordt gemeld wat er gedurende het jaar wordt georganiseerd in dit kader. Ook de Konferentie Nederlandse Religieuzen schenkt op haar site (www.KNR.nl) aandacht aan dit bijzondere jaar. Brief paus Franciscus De brief die paus Franciscus ter gelegenheid van het Jaar van het Godgewijde Leven heeft geschreven, is in opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie in het Nederlands vertaald. Deze brief bevat een boodschap die op de eerste plaats is gericht tot alle religieuzen wereldwijd, maar tevens tot de Kerk als geheel: ‘Ik nodig u allen uit om u te verzamelen rond de godgewijde personen, om u met hen te verheugen, om hun moeilijkheden met hen te delen, om met hen samen te werken, in de mate van het mogelijke, bij het volbrengen van hun dienstwerk en hun werken, die ook die van de gehele Kerk zijn. Laat hen de nabijheid en de warmte voelen van heel het christenvolk’, schrijft paus Franciscus

Aktie Kerkbalans
Graag herinneren wij u nog even aan de actie Kerkbalans.

U kunt onze parochie ook ondersteunen door uw gift te deponeren in de speciale bus die achter in de kerken staat. Hartelijk dank.

10 februari 2015

Honderd jaar Thomas Merton
Op 31 januari was het honderd jaar geleden dat de Amerikaanse mysticus Thomas Merton werd geboren. Deze trappist schreef meer dan 70 boeken. Hij staat onder meer bekend om zijn pionierswerk in de katholieke dialoog met vertegenwoordigers van oosterse religies.

Thomas Merton werd geboren in Zuid-Frankrijk als zoon van een Nieuw-Zeelandse vader en een Amerikaanse moeder, die beiden kunstenaar waren. Zij lieten hun kind dopen in de anglicaanse kerk. In de zomer van 1915 vertrok het echtpaar wegens de Eerste Wereldoorlog naar de VS. Nadat zijn moeder overleden was, nam zijn vader hem weer mee naar Europa.

Katholiek geworden
Na een korte studieperiode aan de universiteit van Cambridge schreef Merton zich in 1935 in aan de Columbia University in New York. Daar raakte hij steeds meer gefascineerd door het christelijk geloof. In 1938 besloot hij katholiek te worden. Hij voelde zelfs een priesterroeping. In november van dat jaar werd hij gedoopt en deed hij zijn eerste communie; het vormsel ontving hij in mei 1939.

Merton trad in december 1941 in in de Abdij van Onze Lieve Vrouw van Gethsemani (Bardstown, Kentucky) van de Orde der Cisterciënzers van de Strikte Observatie (trappisten). Hij kreeg er de kloosternaam Louis. Zijn eeuwige geloften deed hij op 19 maart 1947. Hij werd priester gewijd op 26 mei 1949.

Autobiografie
Pater Louis publiceerde in 1948 zijn autobiografie The Seven Storey Mountain, in Nederland verschenen onder de titel Louteringsberg. Het boek werd een bestseller, omdat het volgens critici zou beantwoorden aan de spirituele honger in het naoorlogse Amerika en Europa. Het werd al snel vergeleken met een moderne variant op de Confessiones van Sint-Augustinus.

Als christelijk monnik maakte hij een studie van het boeddhisme, taoïsme en soefisme. Daardoor werd hij toegerust om de dialoog aan te gaan met diverse vertegenwoordigers van oosterse religies, onder wie de Japanse boeddholoog D.T. Suzuki en de dalai lama. Merton stond ook bekend om zijn pacifisme en zijn steun aan de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

Merton worstelde nogal met het celibaat toen hij na een operatie in 1966 verliefd werd op een verpleegster. Hij schreef haar diverse liefdesgedichten. Tot een affaire is het nooit gekomen omdat hij besloten had zijn monastieke geloften trouw te blijven.

Mysterieuze dood
Op 10 december 1968 nam Merton deel aan een interreligieuze conferentie tussen katholieke en niet-christelijke monniken in een voorstad van Bangkok, Thailand. Hij was van plan om daarna door te reizen naar Japan om er zich verder te verdiepen in zen. Nadat hij zijn lezing had gegeven, ging hij naar terug naar zijn hotel. Daar zou hij in de badkamer door een ventilator zijn geëlektrocuteerd. De exacte oorzaak van zijn dood is nooit achterhaald. Er deden daarna tal van geruchten de ronde; zo zou hij vanwege zijn anti-oorlogsstandpunt zijn vermoord. Mertons lijk werd door de Amerikaanse luchtmacht vanuit Vietnam teruggevlogen naar Amerika, waar het op het kloosterkerkhof van de Abdij van Gethsemani werd begraven.

De Merton Vrienden hebben een Nederlandse vertaling van een van Mertons meest gewaardeerde boeken (New Seeds of Contemplation) gemaakt onder de titel Zaden van contemplatie gemaakt, die op 31 januari in trappistenabdij Koningshoeven in Berkel-Enschot werd gepresenteerd.(519)

Fra Angelico (= Giovanni da Fiesole) op, Rome, Italië; schilder & mysticus; † 1455. Feest 18 februari.

Schilder die in 1407 op twintigjarige leeftijd intrad bij de dominicanen in de Italiaanse stad Fiesole. Hij vervaardigde uitsluitend religieuze werken. De door hem beschilderde wanden van het San Marcoklooster in Florence zijn wereldberoemd. Hij werd bijgezet in de kerk van Santa Maria sopra Minerva in Rome. Op 3 oktober 1982 verklaarde paus Johannes Paulus II (†2005) hem zalig.

Patronaten
Hij is patroon van de christelijke kunstenaars.

Carnaval
(ook wel ‘Vastenavond’ – vooravond van het vasten) is een van oorsprong katholiek feest, dat mogelijk ook heidense wortels heeft en gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Volgens de traditie duurt het feest van zondag tot dinsdagavond – de Vastenavond. Om middernacht vangt de vastentijd aan van 40 dagen, tot Pasen

De oorsprong van het woord is onbekend. Van oudsher is carnaval een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor de vastentijd, waarin men zich beperkte tot het minimaal noodzakelijke. De herkomst kan met redelijke zekerheid worden herleid van de Latijnse uitdrukking carne vale, dat vertaald naar het Nederlands zoveel betekent als “afscheid van het vlees”; dit werd een soort ritueel om de vastentijd in te luiden. Hiermee werden ook vleselijke lusten bedoeld.

Op vette dinsdag (voor de vasten) werd al het vet wat er in huis was opgemaakt omdat het anders zou bederven. De vasten is ter herdenking van de 40 dagen die Jezus volgens het Nieuwe Testament in de woestijn vastte en tevens tot bezinning op de christelijke kernwaarden.

Waarschijnlijk bestond het feest al langer dan de christelijke traditie, en heeft de Kerk het gemakkelijker gevonden het heidense carnaval [bron?] in een katholieke traditie om te zetten dan het uit te bannen. Dit is overigens ook met andere voorchristelijke feesten gebeurd zoals Kerstmis dat oorspronkelijk een ‘heidens’ midwinterfeest was.

In die betekenis wordt de term afgeleid van het Latijn: carne vale (= vaarwel aan het vlees). Maar ook de uitleg dat de term een samentrekking zou zijn van het Latijnse carne (vlees) en valere (regeren) wordt gegeven; letterlijk dus de tijd dat het vlees regeert. Ook zou de oorsprong kunnen liggen bij het Italiaanse “carnueale” of het Franse “carne-avalis”. Beide betekenen zoveel als vlees verslinden. Een andere mogelijke verklaring voor de term is het eveneens Latijnse carrus navalis: scheepswagen, hetgeen zou verwijzen naar rondtrekkende groepen in een als een schip ogende wagen of kar, het zogenaamde narrenschip, maar ook kan slaan op het schip waarmee de god van de zee der Kelten/Germanen uit het noorden kwam om deel te nemen aan de winterfeesten[bron?].

De Romeinen vierden het feest van de saturnaliën dat veel kenmerken van het hedendaagse carnaval had zoals drink- en eetgelagen, een soort prins carnaval, vermommingen en optochten door de straten.

Het ‘heidense’ carnaval werd in heel Europa gevierd. In Rusland bijvoorbeeld, is dit feest bekend onder de naam maslenitsa (vrij vertaald: boterfeest). Antropologisch gezien is het carnaval een omkeringsritueel, waarin maatschappelijke rollen worden omgedraaid en normen over gewenst gedrag worden opgeschort.

De datum van carnaval
De carnavalsdatum vindt zijn huidige oorsprong in de kerkelijke kalender, die gerekend wordt vanuit Eerste Paasdag. Paaszondag is, volgens het Concilie van Nicaea (325 na Christus), de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente (21 maart). De vastentijd begint 40 vastendagen voor Eerste Paasdag, waarbij zondagen niet mee tellen. De eerste Carnavalsdag valt dan zeven weken voor Eerste Paasdag. Carnaval begint officieel op zondag.

Pasen kan op zijn vroegst op 22 maart vallen en op zijn laatst op 25 april. Als gevolg daarvan is het vroegst mogelijke carnaval op 1 februari; de laatst mogelijke datum is 9 maart.

Aswoensdag
Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een verplichte vastendag.

Paasvasten
In de katholieke Kerk werd het in de 2e eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas op het einde van de derde eeuw kwamen de veertig dagen voor Pasen in zwang als een doorlopende tijd van vasten en boete, naar analogie van de veertig dagen die Jezus zelf vastend in de woestijn had doorgebracht. Gedurende de drie laatste dagen van de Veertigdagentijd onthield men zich volledig van voedsel.

Aanvang Veertigdagentijd
Omdat in de Kerk op zondagen niet werd gevast bepaalde Paus Gregorius de Grote (590-604) dat de Veertigdagentijd voortaan 46 dagen voor Pasen moest aanvangen. Zo bleven er, na aftrek van de zondagen, tot Pasen 40 werkelijke vastendagen over. Door de bepaling van Gregorius de Grote ving de de veertigdaagse Vasten voortaan aan op een woensdag: de Aswoensdag.

Askruisje
Op Aswoensdag ontvangt de gelovige in de Mis die het officiële begin van de veertigdagentijd markeert, het zogeheten ‘askruisje’. De priester zet met as op het voorhoofd van de gelovige een kruisje, ten teken dat hij een tijd van bezinning, bekering en boete ingaat.

Stof
Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: ‘Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren’. Deze tekst is gebaseerd op het ‘doodvonnis’ dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis 3,19). Soms gebruikt de priester een andere formule: ‘Bekeer u en leef volgens het Evangelie’. Deze formule is minder gangbaar, maar ook zeer toepasselijk.

Openbare boete
De huidige Aswoensdag-praktijk is een verkorte versie van de asbestrooiing die in de vroege Middeleeuwen openbare zondaars ten deel viel. Zondaars die volgens kerkelijk recht of kerkelijk gebruik een openbare boetedoening was opgelegd, werden op Aswoensdag tijdens een indrukwekkende plechtigheid met gewijde as bestrooid. Daarna werden zij door de priester naar de deur geleid en de kerk uit gestuurd, zoals de eerste mensen vanwege zijn zonde uit het paradijs werden verdreven. Tot Witte Donderdag werd de boetelingen de toegang tot de kerk en deelname aan de eucharistie ontzegd. In de 11e eeuw raakte de openbare boetedoening in onbruik. Voortaan werden op aswoensdag alle gelovigen met as bekruist, vanuit de gedachte dat alle mensen zondigen ten opzichte van God en hun naasten.

Vergankelijkheid en zuiverheid
Dat op aswoensdag een kruisje met as gezet wordt, is goed te verklaren. As herinnert namelijk aan de vergankelijkheid van ons leven. Daarnaast is as ook door het vuur gezuiverd: een beeld voor de zuivering van onze Zonden die Christus door zijn dood heeft bewerkstelligd.

Palmtakken
Sinds de 10e eeuw wordt de op Aswoensdag gebruikte as voorafgaand aan de mis gewijd. Sinds de 14e eeuw wordt de gebruikte as bovendien gewonnen door de palmtakken van de Palmzondag van het voorgaande jaar te verbranden. Die takken waren het teken van overwinning en zegepraal; hun as verbeeldt juist vernedering en rouw.

Zak en as
Als teken van berouw en vasten is het gebruik van as in de Bijbel algemeen bekend. De boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking ‘in zak en as zitten’.

Verplicht vasten
Net als Goede Vrijdag is Aswoensdag in de meest recente editie van het kerkelijk wetboek als algemeen verplichte vastendag voorgeschreven (canon 1251). De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft daarbij in 1989 aangetekend: “Wij bepalen dat Aswoensdag en Goede vrijdag dagen van verplichte vasten en onthouding in spijs en drank zijn en dat verder het bepalen van de wijze van de beoefening van boete en onthouding aan het eigen geweten en initiatief van de gelovigen wordt overgelaten.”

Haring happen
In streken waar het gangbaar is om Carnaval te vieren, wordt op Aswoensdag vaak onder het genot van een (broodje) haring nog even teruggeblikt op het voorbije feest. Dit zogenoemde ‘Haring happen’ stamt uit de tijd dat tijdens de vasten geen vlees maar wel vis mocht worden gegeten.

4 februari 2015

Vieringen met een speciaal tintje:

Zondag 8 februari.
Tijdens de viering op zondag 8 februari in de kerk St.Jans Onthoofding te Loon op Zand om 09.30 uur worden de kinderen uitgenodigd om mee te gaan naar het parochiezaaltje voor de bijeenkomst van de Kinderkerk.

Weekend 21 en 22 februari.
Stellen de as. Eerste Communicanten zich tijdens de gezinsviering voor aan de parochiegemeenschap. Dit gebeurt op zaterdagavond om 19.00 uur in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand en op zondagmorgen om 11.00 uur in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel.

Maart

25 maart 2015
Vastenactie: Graag nog uw aandacht voor het vastenproject van ons dekenaat: “Energie voor Mali”. Meer informatie hierover en zakjes voor uw bijdrage vindt u achter in de kerken. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan.

Misintenties: Het komt steeds vaker voor dat we een verzoek voor een misintentie binnen krijgen via telefoon of e-mail. Het zou fijn zijn als dan de betaling hiervan voor het door u opgegeven weekend geregeld is.

Gezinsviering Palmpasen: Op zaterdagavond 28 maart  om19.00 uur is er in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand  en op zondag 29 maart 11.00 uur kerk St. Jan te Kaatsheuvel een gezinsviering met als thema: Palmpasen. Kinderen die dit jaar hun communie zullen doen hebben palmpaasstokken gemaakt. Deze worden tijdens de viering door pastoor Luijckx gezegend en na de viering worden de versierde stokken door de kinderen naar de verzorgingshuizen gebracht

Franciscus gaat weer voeten gevangenen wassen
Paus Franciscus zal op Witte Donderdag (2 april – Viering van het Laatste Avondmaal en tevens instelling van de eucharistie en het priesterschap) een gevangenis in het Romeinse stadsdistrict Rebibbia te bezoeken. ’s Avonds gaat de paus in een naburige kerk de Mis van het Laatste Avondmaal celebreren. Tijdens deze plechtigheid zal hij van enkele gedetineerde mannen en vrouwen de voeten wassen ten teken van de navolging van Jezus’ dienstbaarheid.

Paus kondigt Jubeljaar aan
Een buitengewoon Heilig Jaar over de barmhartigheid heeft paus Franciscus aangekondigd op zijn tweede verjaardag als paus. Dit ‘Jubeljaar’ start op 8 december, precies vijftig jaar nadat het Tweede Vaticaans Concilie werd afgesloten.

“We willen dit jaar leven in het licht van de woorden van de Heer: “Wees barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is”. Het thema is afgeleid uit het evangelie volgens Lucas. Genade en barmhartigheid zijn thema’s die deze paus dierbaar zijn. In zijn brief aan de kerk ‘Evangelii Gaudium’ komen de begrippen maar liefst 32 maal voor.
Tot nu toe zijn er 26 gewone jubeljaren geweest. 2016 is het eerste Heilig Jaar sinds 2000. Zo’n jaar stamt uit de joodse traditie. Daar werd, volgens de joodse Wet, iedere vijftig jaar een jubeljaar gevierd. Daarin werden schulden kwijtgescholden en slaven bevrijd. Een jubeljaar staat daarmee volop in het teken van verzoening tussen de mens en God en mensen onderling. De laatste twee buitengewone jubeljaren werden in 1933 en 1983 gehouden, 1900 respectievelijk 1950 jaar na de dood en verrijzenis van Jezus.
Traditiegetrouw start het jubeljaar met het openen van de Heilige Deur in de Sint Pieter. Iedere pauselijke basiliek in Rome heeft een heilige deur. Deze zijn gewoonlijk gesloten. Alleen in een jubeljaar staan de deuren open voor pelgrims. Zij verkrijgen daarmee een volle aflaat die is verbonden aan het bijzondere jaar van gebed en reflectie.
Het buitengewone Heilig Jaar wordt afgesloten op 20 november 2016.

Aanmelden Power of Fire 2015 tot 1 april

Op zaterdag 11 april 2015 vindt voor de jaarlijkse Power of Fire vormelingendag plaats. Aanmelden voor deze dag kan nog tot 1 april a.s. Veel parochies hebben de Power of Fire opgenomen in hun vormselprogramma: als onderdeel van het voorbereidingsprogramma of als bijeenkomst nadat men al is gevormd om samen met de andere vormelingen een mooie dag te beleven. De Power of Fire-dag is een leuke dag die vol staat van ontmoeting met leeftijdsgenoten die gevormd zijn of gevormd zullen worden, van gebed, sport en spel, plezier en catechese.

Programma
We beginnen ’s ochtends om 10.00 uur met een eucharistieviering in de kathedraal in Den Bosch. Een banieren- en fakkeltocht door de Bossche binnenstad leidt ons naar het Sint Janscentrum aan de Papenhulst voor de lunch en een inhoudelijke en actief middagprogramma. Het programma zal daar om 15.30 uur worden afgesloten

Aanmelding
Het aanmelden van vormelingen voor de Power of Fire 2015 kan tot 1 april a.s.. De parochies hebben daartoe eind november via e-mail een uitnodiging met aanmeldformulierontvangen. Wie de uitnodiging nog niet heeft ontvangen, kan deze aanvragen via jongeren@bisdomdenbosch.nl

18 maart 2015

Vrijwilligersavond:
Voor al onze vrijwilligers en hun partners, verbonden aan de Kaatsheuvelse kerken.

Op vrijdag 20 maart 2015 vindt de jaarlijkse avond plaats.
Pastoor en parochiebestuur willen hiermee een extra dankjewel overbrengen aan allen die hun beste beentje op welke manier dan ook voor onze parochie hebben voor gezet.
U wordt verwacht vanaf 19.45 uur in De Gildenbond. We hopen u welkom te heten.

Vastenactie: Als parochie sluiten we ons aan bij het vastenproject van het dekenaat: “Energie voor Mali”. Meer informatie hierover en zakjes voor uw bijdrage vindt u achter in de kerk. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan.

Misintenties: Het komt steeds vaker voor dat we een verzoek voor een misintentie binnen krijgen via telefoon of e-mail. Het zou fijn zijn als dan de betaling hiervan voor het door u opgegeven weekend geregeld is.

Gezinsviering Palmpasen: Op zaterdagavond 28 maart  om19.00 uur is er in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand  en op zondag 29 maart 11.00 uur kerk St. Jan te Kaatsheuvel een gezinsviering met als thema: Palmpasen. Kinderen die dit jaar hun communie zullen doen hebben palmpaasstokken gemaakt. Deze worden tijdens de viering door pastoor Luijckx gezegend en na de viering worden de versierde stokken door de kinderen naar de verzorgingshuizen gebracht

 Taizé nodigt uit tot meevieren 100ste geboortedag Frère Roger

De oecumenische gemeenschap van Taizé nodigt mensen uit de regio en sympathisanten uit heel Europa uit om zondag 10 mei deel te nemen aan de viering van de honderdste geboortedag van Broeder Roger, de stichter van Taizé.

Roger Louis Schutz-Marsauche werd op 12 mei 1915 in het Zwitserse Neuchâtel geboren als zoon van een protestantse predikant. In 1940 trok hij naar Frankrijk, betrok er een leegstaand huis en stelde dit tijdens de oorlogsjaren open voor – vooral Joodse – vluchtelingen. Na de oorlog verstrekte hij vanuit de geest van verzoening, voedsel aan Duitse krijgsgevangenen.

Katholieken en protestanten In 1944 stichtte Frère Roger de Taizé-gemeenschap. Die is ondertussen uitgegroeid tot een oecumenische communiteit met honderd broeders die een gelofte van armoede, celibaat en gehoorzaamheid hebben afgelegd. Zowel protestanten als katholieken uit 25 landen zijn lid. Jaarlijks trekt Taizé, vooral tijdens de vakantiemaanden, zo’n 200.000 jongeren.

Vermoord Frère Roger werd in 2005 op 90-jarige leeftijd vermoord door een verwarde Roemeense vrouw

Paus verklaart Armeense heilige tot Kerkleraar

Paus Franciscus heeft de Armeense monnik en dichter, Sint-Gregorius van Narek, tot Leraar van de Universele Kerk verklaard. Dat deed hij zaterdag tijdens een plenaire sessie van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, zo maakte het Vaticaan vandaag bekend.

Kerkleraren en kerkleraressen zijn heiligen wier geschriften de katholieke geloofstraditie op eminente wijze hebben overgedragen. Er zijn er nu 36 die deze titel dragen.

Monnik Gregorius van Nareke (Krikor Narekatsi) is een van de grootste figuren van het Armeense religieuze denken in de Middeleeuwen. Hij werd rond 950 geboren in Rshtunik in het koninkrijk Vaspurakan. Zijn onderwijs genoot hij bij zijn vader, bisschop Khosrov, auteur van het vroegste commentaar op de goddelijke liturgie (oosterse eucharistieviering).

Op jonge leeftijd werden hij en zijn twee broeders monnik. In die hoedanigheid blonk hij uit in muziek, astronomie, geometrie, mathematica, literatuur en theologie. Gregorius werd op 25-jarige leeftijd priester gewijd. Het grootste deel van zijn leven bracht hij door in het klooster van Narek, waar hij als docent was aangesteld. Hij stierf omstreeks 1003 of 1010. Gregorius kreeg een mausoleum in Narek (gelegen in het huidige Oost-Turkije). In 1915 werd het mausoleum en het klooster verwoest tijdens de Armeense genocide.

Geschriften Gregorius’ eerste geschrift was een commentaar op het Hooglied, dat hij schreef in opdracht van een Armeense prins. Hoewel hij zichzelf te jong vond voor deze taak, werd zijn commentaar beroemd om zijn heldere taalgebruik. Ook werd het beschouwd als een staaltje excellente theologie. Later schreef hij brieven, hymnes, odes, melodieën en traktaten. Veel van zijn gebeden werden opgenomen in de goddelijke liturgie zoals die op zondagen in de Armeense Kerken wordt gevierd.

Het Boek van de Klaagzangen wordt beschouwd als zijn meesterwerk. Dit werk bestaat uit 95 gebeden, die ‘Gesprekken met God vanuit de diepte van het hart’ worden genoemd. Centraal thema daarin is de mens die van God is afgescheiden en op zoek is naar de hereniging met zijn schepper. Zelf noemde hij dit boek een ‘encyclopedie van gebed voor alle volken’. Het werd in 1673 gepubliceerd in Marseille en werd in minstens 30 talen vertaald.

Geloofsimpuls: “Keer nu terug naar mij met heel je hart” (Joël 2, 12)

Ons leven is als een weg. Mens-zijn is op weg zijn. Wie niet meer op weg is, die leeft niet echt. De eerste Christenen noemden zich graag mensen van de weg, of ook: mensen van de nieuwe weg. Trouwens, dat had Jezus zelf hun reeds gezegd: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Joh. 14:6). Deze weg wilden ze gaan. Ze waren er blij mee.
Onze weg kan soms te breed worden, en dan is het waarschijnlijk niet meer de weg van Jezus. We kunnen ook in een file terecht komen, waarin we maar heel langzaam vooruit komen. Soms komen we per ongeluk op een verkeerde weg. Dan moeten we de juiste weg proberen terug te vinden. Misschien moeten we daarbij anderen naar de juiste weg vragen.
Heel gevaarlijk wordt het als je op de goede weg in de verkeerde richting rijdt: een spookrijder! Voor zo iemand wordt op de radio gewaarschuwd, want die is een groot gevaar voor de andere weggebruikers. Het kan ook gebeuren dat je in een doodlopend slop geraakt. Dan moet je wel omkeren als je verder wilt komen. Dat valt meestal niet mee. Maar zonder omkeer kom je niet er niet meer uit.
Misschien red je het alleen niet. Jezus is bereid om je te helpen. In het Oude Testament heet het al: “Zacht leidde Ik hen bij de teugels; aan koorden van liefde trok Ik hen mee” (Hos. 11, 4). En later zegt Jezus: “De tijd is aangebroken…keer om en hecht geloof aan het goede nieuws”(Mc. 1, 15).

11 maart 2015

Feest  Sint Jozef 19 maart
In de Bijbel wordt verteld dat Jozef een afstammeling was van koning David. Hij was timmerman van beroep De laatste keer dat hij wordt genoemd in de Bijbel is als Jezus 12 jaar oud is. Tijdens Jezus’ openbare optreden wordt hij niet genoemd en men veronderstelt dat hij toen al overleden was. Maria leefde nog toen Jezus werd gekruisigd. Dit was zo rond 30 jaar na de geboorte van Jezus.

Sint Jozef is  de beschermheilige van de hele kerkgemeenschap, van de huisvaders en van de handarbeiders, vooral timmerlieden, meubelmakers en schrijnwerkers.

In Matteüs 1 staat een stamlijn van Abraham en koning David naar Jozef, de pleegvader van Jezus. In Lucas 3:23-28 staat een geheel andere stamlijn van Jozef.
Het feest van Sint-Jozef wordt gevierd op 19 maart (Jozef als bruidegom van de Heilige Maagd Maria). Sinds 1955 wordt ook op 1 mei een feest van Sint-Jozef gevierd (Jozef als arbeider).

Vastenactie:
Als parochie sluiten we ons aan bij het vastenproject van het dekenaat: “Energie voor Mali”. Meer informatie hierover en zakjes voor uw bijdrage vindt u achter in de kerk. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan

In 2008 startte de Floja Foundation in Malawi met de opvang van 23 weeskinderen. Nu, in 2015, worden door Jan en Floor 85 kinderen ontvangen en elke dag voorzien van eten, onderwijs en gezondheidszorg. Door de steeds grotere vraag naar elektriciteit in de regio, valt herhaaldelijk de stroom uit. Hierdoor bederft het eten uit de koeling en de vriezer en moet worden weggegooid om de gezondheid van de kinderen te waarborgen.
Met Vastenaktie 2015 onder het motto ‘Energie voor Malawi’ kan deze kinderopvang voorzien worden van energie uit zonnepanelen. Hiermee kan men de uitval aanzienlijk verminderen, de gezondheid van de kinderen verbeteren en de kosten drukken, want de zon is gratis en is in Malawi ruim voldoende aanwezig.
Om ook sportief met de Vastenaktie bezig te zijn wordt in de regio Heusden jaarlijks de sponsortocht gehouden. Deze wandel- en fietstocht die dit jaar voor de 35e keer wordt gehouden, met afstanden tussen 5 en 40 kilometer, vindt plaats op zaterdag 21 maart. Hoofdstartplaats is ‘Het Patronaat’, Nieuwkuijksestraat 106 in Nieuwkuijk. Er kan ook worden gestart op de rustposten in Hedikhuizen, Herpt, Heusden, Elshout, Drunen, Vliedberg, Haarsteeg en Vlijmen. De route is dit jaar vernieuwd en ook de parochiezaal naast de kerk aan de Génestetstraat in Waalwijk is als rustpost opgenomen. Wordt u te moe? Dan brengt de organisatie de wandelaars gratis terug naar de startplaats.

Tevens is er op zaterdag 21 maart in ‘Het Patronaat’ te Nieuwkuijk van 8.00 tot 17.00 uur een Derdewereldmarkt. Met spullen en presentaties uit Malawi, Ghana, Brazilië, Indonesië en India. Ook de Wereldwinkel Heusden is aanwezig. De toegang is gratis. Help mee om deze zonnepanelen te realiseren en daarmee te investeren in de opbouw van de kinderopvang in Malawi.

De Korte: ‘Vastentijd een tijd van verzoening
“De Vastentijd is een uitgelezen tijd om bekoelde relaties te vernieuwen en verbroken relaties te herstellen.”

Dat schrijft bisschop Gerard de Korte (Groningen) in zijn maandelijkse column voor de parochiebladen van het bisdom.
“Als wij eerlijk in de spiegel kijken, moeten wij vaak erkennen dat ons leven erg egocentrisch kan worden. Het hele bestaan draait dan om mijn eigen ik en mijn eigen belangen. Door het vasten, mede ook door matigheid in voedsel en drank, ontstaat er ruimte om in die andere spiegel van het evangelie te kijken”, schrijft de bisschop van Groningen-Leeuwarden.

Eer aan de Schepper
“De Vastentijd geeft de mogelijkheid om letterlijk ruimte in ons te maken. Tegen die achtergrond wordt mijn vasten nauw verbonden met de naaste en mijn omgang met God. (…) In het evangelie nodigt Christus ons uit zorgzaam en dienstbaar om te gaan met de medemens en God de eer te geven die Hem toekomt. Wie de medemens en de schepping dient, dient uiteindelijk ook de Schepper.”

Verzoening
Volgens De Korte is de Veertigdagentijd “heel bijzonder ook een tijd van verzoening”. Onze onderlinge relaties kunnen koud worden of zelfs kapot gaan. Juist de voorbereidingstijd op het Paasfeest kunnen wij gebruiken om bekoelde relaties te vernieuwen en verbroken relaties te herstellen.” “De Veertigdagentijd kan zo een tijd worden van transformatie, van omvorming naar Christus toe. Mijn eigen ik mag steeds meer door Jezus worden omgevormd. En is Christusgelijkvormigheid niet het hart van christelijke spiritualiteit

Gezinsviering 29 maart Palmzondag
Deze maand wordt de gezinsviering in onze parochie plaats op zaterdagavond 28 maart. 19.00 uur In kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand en zondagmorgen 29 maart 11.00 uur kerk St. jan te Kaatsheuvel Het is dan het weekend van Palmzondag.

Kinderen hebben Palmpaasstokken gemaakt. De stokken worden meegebracht naar de kerk en na afloop van de viering worden de stokken naar bewoners van verzorgingshuizen gebracht. Kinderen, die in deze viering actief mee willen doen door een stukje tekst te lezen of een taakje uitvoeren kunnen zich melden bij:
Loon op Zand: Annie van Kuijk annie.van.kuijk@ziggo.nl
Kaatsheuvel: mjfa.smits@planet.nl

Jongeren vieren Wereldjongerendag op Palmzondag
Op 29 maart 2015, Palmzondag, wordt de 30e Wereldjongerendag gevierd. Over de hele wereld komen tieners en jongeren op die dag bij elkaar om Wereldjongerendag te vieren. Jongeren en tieners (12-30 jaar) in ons bisdom zijn die dag van harte uitgenodigd in Geldrop. Paus Franciscus gaf aan de 30e Wereldjongerendag het thema ‘Gelukkig zij die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien’(Mt 5,8) mee. Deze boodschap en de brief die Paus Franciscus hierover schreef zullen tijdens de dag centraal staan. Vanuit deze gedachte zullen de jongeren onder andere gaan kijken wat ze voor een ander kunnen betekenen. Heel concreet wordt er  tijdens deze dag kennis gemaakt met de voedselbank. We vragen alle jongeren daarom iets voor de voedselbank mee te nemen. (Tip: er is behoefte aan pasta, rijst en tandpasta). De dag start om 11.15 uur in de H. Brigidakerk met een Palmzondagviering, waarbij het jongerenkoor uit Geldrop de Mis zal opluisteren. Daarna zal er een enerverend programma klaar staan met diepgang, ruimte voor ontmoeting, kennismaking met de voedselbank, verdiepende en creatieve workshops en ontspanning. De dag wordt met een gezamenlijke maaltijd afgesloten Aanmelden voor de dag kan t/m 20 maart op de Facebookpagina van Jong Bisdom Den Boschof door een e-mail te sturen aan jongeren@bisdomdenbosch.nl. De kosten voor deelname zijn € 5,-, te voldoen op de dag zelf.

April

29 april 2015

Meimaand Mariamaand.
In de maand mei zetten we als parochie H. Willibrord de H. Maagd Maria meer in de schijnwerpers. Dat doen we als volgt:

Op zondag 3 mei is er in de parochiekerk HH. Martelaren van Gorkum vooraf, maar aansluitend, aan de Eucharistieviering om 09.30 u een korte processie waarbij het Mariabeeld onder het zingen van Marialiederen naar voren wordt gebracht en daar de hele maand een speciaal plaatsje krijgt.

Deze maand is er ook gelegenheid om gezamenlijk het Rozenkransgebed te bidden en wel
In Kaatsheuvel:
Dinsdagavond 19.00uur m.m.v. koor St Caecilia in de kerk HH. Mart. v. Gorkum
Donderdagavond 18.30 uur Rozenkransgebed met schriftlezing kerk St. Jan

In Loon op Zand:
Zondagmorgen voorafgaand aan de Eucharistieviering van 09.30 uur in kerk St. Jans Onthoofding
Woensdagavond 19.00 uur in het kapelletje bij de Financiën te Loon op Zand
Woensdag 13 mei 19.00 uur m.m.v. Gilde St. Hubertus.

Viering Bevrijdingsdag:
Op 5 mei vieren we dat Nederland 70 jaar bevrijd is. Dit wordt met allen inwoners van de gemeente gevierd. De festiviteiten zijn dit jaar gepland in Kaatsheuvel.

Daarom is er die dag in de Werft om 12.15 uur een speciale Heilig Eucharistieviering hieraan zullen kerkkoren uit onze parochie hun medewerking verlenen.

Nieuwe misboekjes voor uitvaart en Avondwake
Met ingang van mei zullen wij ook in Kaatsheuvel nieuwe boekjes gaan gebruiken voor uitvaarten en avondwakes. In Loon op Zand en De Moer waren reeds jaren nieuwe en mooi vormgegeven voorhanden in voldoende aantallen, daarom was het verstandig en kostenbesparend om deze boekjes ook in de kerken in Kaatsheuvel te gaan gebruiken.

De oude boekjes waren beslist aan vervanging toe en waren nog voorzien van de naam van de oude parochie. Ik ben blij dat wij ons met deze nieuwe boekjes goed kunnen presenteren en zij zullen zeker bijdragen aan waardige afscheidsvieringen in de kerken van de parochie H. Willibrord.
Pastoor Luijckx

Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag 2015
Op 26 april viert de Kerk voor de 52ste keer de Wereldgebedsdag voor roepingen. Beter bekend als Roepingenzondag. Bij gelegenheid hiervan publiceerde paus Franciscus een boodschap onder de titel: ‘Exodus, een fundamentele ervaring van roeping’.

De paus gaat in deze boodschap speciaal in op de specifieke ‘exodus’ (uittocht), die de kern vormt van elk antwoord op Gods roepstem. Het boek Exodus dat over de uittocht van het Joodse volk uit Egypte vertelt, is feitelijk een parabel van de heilsgeschiedenis als geheel en de innerlijke werking van het christelijk geloof. De christen reist van de slavernij van de oude mens tot het nieuwe leven in Christus. “Deze overgang is werkelijk een uittocht; het is de reis van elke christelijke ziel en van de gehele Kerk, de beslissende gerichtheid van ons leven op de Vader in de hemel,” aldus de paus. “De grond van elke christelijke roeping is deze fundamentele beweging, die onderdeel is van de ervaring van het geloof. Geloof betekent onszelf overstijgen, wegtrekken uit ons welbevinden en de onbuigzaamheid van ons eigen ik, om Christus in ons leven centraal te stellen,” schrijft de paus. Dit geldt in het bijzonder voor hen die een bijzondere roeping hebben omarmd. “Antwoord geven op Gods roepstem betekent toelaten dat Hij ons helpt om onszelf en onze valse zekerheden achter te laten en de weg in te slaan die naar Jezus Christus leidt, de oorsprong en het doel van ons leven en geluk.” Dit proces raakt de Kerk als geheel. Ze is bedoeld om een Kerk te zijn die evangeliseert en eropuit trekt om de mensen te ontmoeten, het bevrijdend woord van God te verkondigen, de wonden van mensen te genezen en verlichting te bieden aan armen en noodlijdenden. “Het horen van en antwoorden op de roepstem van God is geen privézaak of volledig persoonlijke aangelegenheid bepaald door de emotie van het moment,” schrijft de paus. Het gaat om een engagement dat heel ons bestaan omvat en ons inspireert tot solidaire inzet voor de bevrijding van onze broeders en zusters vooral de armsten, aldus paus Franciscus.

Franciscus wil in september ook naar Cuba

Paus Franciscus overweegt in september ook naar Cuba te reizen. Dat heeft de pauselijke woordvoerder Federico Lombardi vandaag meegedeeld.

Volgens voorlopige plannen vertrekt de paus op 22 september naar de VS. Hij wordt ook ontvangen door president Obama. De paus hoopt zijn reis naar de VS te kunnen combineren met een bezoek aan Cuba.
De mededeling van de Vaticaanse perschef kwam na speculaties van The Wall Street Journal. De paus zou met een bezoek aan zowel de VS als Cuba de toenadering tussen beide landen willen ondersteunen, aldus de New Yorkse krant.

Paus Franciscus speelde een belangrijke rol bij de toenadering tussen de VS en Cuba. Zowel president Obama als president Castro bevestigden dat in hun tv-speech van 17 december. De bisschop van Rome had de beide staatshoofden opgeroepen gevangenen vrij te laten en de diplomatieke banden te herstellen. In oktober ontving de Heilige Stoel afvaardigingen van beide landen en “faciliteerde een dialoog over gevoelige kwesties, die resulteerde in oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn”, aldus de Vaticaanse persdienst.

Parochiebedevaart

Op dinsdag 26 mei zal de jaarlijkse parochiebedevaart weer plaatsvinden .
Dit jaar is gekozen voor Venlo, naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van Genooi.
Uiteraard stellen wij, zoals u dat van ons gewend bent een mooi programma samen. Informatie over de kosten en het verloop van deze dag kunt u vinden bij de uitgangen van de Kerken.

22 april 2015

Zondag 19 april.

Op zondag 19 april in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur ontvingen 24 kinderen van onze parochie H. Willibrord het H. Vormsel. Hulpbisschop Mgr. Mutsaerts was de Vormheer en werd bijgestaan door pastoor P. Luijckx en diaken J. Dommeck. Rainbow Swing had de gezangen voor de viering verzorgd en Kim Machielsen, de zus van een van de vormelingen zong een prachtig Ave Maria. Mgr. Mutsaerts had een eigentijdse preek voor de parochianen en natuurlijk in bijzonder voor de jongeren. Hij bevestigde hen in hun geloof in Jezus Christus en liet hen weten dat alle mensen in Gods ogen uniek en kostbaar zijn. Heel veel dank aan allen die zich hebben ingezet voor deze mooie viering.

Als parochiegemeenschap gaan onze welgemeende felicitaties naar: Eva, Esmee, Lobke, Stef, David, Isabel, Meike, Niek, Oscar, Hubert, Lex, Suus, Elseline, Lian, Menno, Nienke, Danaé, Anne, Hiwot, Menno, Robin, Artur, Ivo en Anouk.

We wensen hen toe dat hun geloof mag blijven groeien.

Gezinsviering Zaterdag 25 april om 19.00 uur
Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand

Zondag 26 april om 11.00 uur
Kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Het thema voor de viering is: Een Goede Herder, Roepingenzondag

De komende viering noemen we ‘roepingen-zondag’.
Als God een jongen roept om priester te worden,
gaat hij eerst naar een priesterschool.
Dat noemt men een ‘seminarie’.
Na deze school wijdt de bisschop hem tot priester.
En God helpt hem dan om elke dag een goede herder te zijn!
Heb je al eens een kudde schapen gezien?
Die grazen op allerlei plaatsen.
Als er niemand zou zijn om op hen te passen,
Dan zouden er zeker heel wat schaapjes verdwalen.
Maar er is altijd een herder die goed op de dieren let.
En daarom bidden we om veel van zulke goede herders.
Jezus heeft immers veel mensen nodig die anderen de weg naar God wijzen.
En daar gaan we in deze viering naar luisteren.
Kom jij ook?

Dakloze jongeren bij de Nacht Zonder Dak

Jong Bisdom Den Bosch laat in samenwerking met de M25-groep van Parochie Johannes XXIII de pastorietuin in Enschot zaterdagavond 25 april in een grote krottenwijk veranderen. Ze organiseren ‘Nacht Zonder Dak’, waarbij zo’n 30 jongeren in zelfgebouwde hutten van karton of plastic de nacht door gaan brengen. Met deze actie halen ze geld op voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en Cambodja, die hun nacht altijd op deze manier moeten doorbrengen. Tijdens de Nacht Zonder Dak kunnen de deelnemers genieten van een afwisselend programma. Door de Nacht Zonder Dak, die jongeren veel gezelligheid geeft, hebben jongeren de mogelijkheid om daadwerkelijk iets te doen voor leeftijdsgenoten die dagelijks op straat leven. Tieners en jongeren (12-30 jaar) die mee willen doen, kunnen zich t/m woensdag 15 april opgeven op www.nachtzonderdak.nl/berkel-enschot Voor vragen of meer informatie kan contact worden opnemen met Astrid Bakker via jongeren@bisdomdenbosch.nl
Wilt u de jongeren ondersteunen in deze activiteit? En zo de straatjongeren in Bolivia, Kenia en Cambodja helpen? Op www.nachtzonderdak.nl/berkel-enschot kunt u een sponsorbijdrage geven. Alvast hartelijk bedankt.

Deze ‘Nacht Zonder Dak’ is een initiatief van de christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie Tear. De opbrengst van deze actie is bestemd voor drie projecten die Tear steunt in Bolivia, Kenia en Cambodja. Deze projecten helpen straatjongeren waar zij onderdak, begeleiding, onderwijs en een toekomst krijgen.

De website www.bewustkatholiek.nl
Wil jonge katholieken op een vernieuwende manier vertellen over waar het in de kern in het geloof over gaat. Via internetfilmpjes willen we het katholieke gedachtegoed toegankelijk maken voor jongeren. Zo kunnen zij (her)ontdekken wat het geloof in hun eigen leven kan betekenen. We werken met vragen die ook echt aan pastores, diakens en pastoraal werkers worden gesteld. Vragen die aan de basis liggen van ons katholieke geloof. Bekijk de Video’s

Bul van Indictie Paus Franciscus presenteerde zaterdag 11 april in de Sint-Pietersbasiliek zijn Bul van Indictie voor het komende bijzondere jubeljaar. Dat deed hij bij aanvang van de vooravondvespers van de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. De rechtstreekse tv-uitzending van deze plechtigheid was te zien op de homepage van deze website; aanvang: 17.30 uur.

Een Bul van Indictie is een speciaal document waarin een paus jubeljaren afkondigt of concilies bijeenroept. In zijn zaterdagavond te presenteren bul geeft de paus op plechtige wijze aan wanneer het Jaar van de Barmhartigheid wordt geopend en wanneer dit bijzondere jubeljaar weer wordt afgesloten. Ook deelt hij dan officieel mee welke bijzondere kerkelijke gunsten er dat jaar verleend zullen worden.

Het Jaar van de Barmhartigheid werd op 13 maart al door paus Franciscus aangekondigd. Het zal geopend worden op 8 december 2015 en afgesloten op 20 november 2016. Aanvang en einde van jubeljaren worden op symbolische wijze gemarkeerd door de opening en afsluiting van de Heilige Deuren in de vier grootbasilieken van Rome.

Parochiebedevaart Op dinsdag 26 mei zal de jaarlijkse parochiebedevaart weer plaatsvinden .
Dit jaar is gekozen voor Venlo, naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van Genooi.
Uiteraard stellen wij, zoals u dat van ons gewend bent een mooi programma samen. Informatie over de kosten en het verloop van deze dag kunt u vinden bij de uitgangen van de Kerken.

15 april 2015

Gezinsviering tijdens het Paasweekend. Op Goede Vrijdag werd er in de kerken: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand, HH. Martelaren van Gorkum en St. Jan te Kaatsheuvel het Kruisweggebed gebeden waarbij de kinderen, die over een tijdje hun eerste communie gaan doen, actief betrokken werden. Voor dit Kruisweggebed waren, naast de parochianen, kinderen en hun ouders ook de mensen van  woonzorgcentrum de Eekhof en Venloene uitgenodigd. De reacties waren heel positief
De Gezinspaaswake in de kerk HH. Martelaren van Gorkum was een goed bezette dienst. Kinderen keken mee hoe het vuur gezegend  en de nieuwe Paaskaars gewijd werd Daarna mochten kinderen het paaslicht doorgeven aan de mensen in de kerk.  Tijdens de viering werden door de kinderen stukjes tekst gelezen en kaarsjes vastgehouden.

Kinderkerk In Loon op Zand kwamen de kinderen uit de hele parochie tijdens de Eucharistieviering op tweede Paasdag samen voor de Kinderkerk. Hier werd  geprobeerd, om met een bloem die uit een bolletje komt zoals de narcis, aan de kinderen de begrippen: verrijzenis, wat gebeurt er na de dood en hemel uit te leggen.  Er werd het volgende verteld: we zijn als een bloem, die kan groeien en bloeien maar ook verwelken en afsterven. Wij groeien ook maar als we ouder worden gaan we er ook anders uitzien we krijgen rimpels, we verwelken en na een tijdje gaan we dood. We geloven dat we na onze dood verder leven in de hemel bij God de Vader. We zijn dan nog mooier en kennen geen pijn en verdriet meer. Na het Credo zijn de kinderen weer naar hun ouders in de kerk gegaan. Kinderen mochten daar na het Onze Vader een Paaswens uitspreken en aan de mensen in de kerk een doosje met een bloembolletje geven. Er waren ruim 30 kinderen aanwezig. Dezen mochten na de viering in de tuin van de pastorie paaseieren gaan zoeken. Diaken John en misdienaar Esmee waren als Paashaas verkleed. De gevonden eieren werden verzameld en later over de kinderen verdeeld.

Vormsel. Op zondag 19 april 11.00 uur in kerk st. Jan de Doper zullen alle kinderen van onze parochie die zich op dit sacrament hebben voorbereid het H. Vormsel toegediend krijgen door Mgr. Mutsaerts.

Gezinsviering 25 en 26 april. Op zaterdagavond 25 april om 19.00 uur in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand en zondagmorgen 26 april 11.00 uur in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel is er weer een gezinsviering gepland. De viering heeft als thema: “Roepingen zondag”
Tijdens de viering wordt speciaal gebeden om nieuwe priesters.
Kinderen die tijdens deze viering een tekstje willen lezen of een taakje willen doen kunnen zich voor  15 april opgeven. Loon op Zand: annie.van.kuijk@ziggo.nl of  angela.van.brunschot@home.nl en Kaatsheuvel: mjfa.smits@planet.nl

Trideo Trideo is een nieuw katholiek initiatief dat met compact en aansprekende producties op een verrassende manier verbinding en verdieping wil bieden aan zowel katholieken als niet-katholieken in Nederland, Vlaanderen en daarbuiten. De naam Trideo (klemtoon als in ‘video’) verwijst naar de verschillende media (T-televisie, R-radio, I-internet), maar roept ook bewust de associatie op met de Drie-ene God. Op de website www.trideo.nl zijn sinds 1 november diverse filmpjes te zien, de mogelijkheden voor de opzet van een radio- en televisiekanaal op het internet worden onderzocht. De initiatiefnemers, waaronder mediapriester Roderick Vonhögen, zijn nu een actie gestart om ‘vrienden’ te maken, die Trideo financieel willen ondersteunen

Katholieke Jongeren Dag (KJD) Festival in 2015 op 6 en 7 juni.Na het succes van de eerste Festival editie van de Katholieke Jongerendag in Nieuwkuijk, zijn we blij om te mogen melden dat ook in 2015 er weer een Festival zal zijn. En wel op zaterdag 6 en zondag 7 juni 2015

Net als vorig jaar zijn we te gast op het terrein van Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. Zaterdagmiddag gaat de camping open, voor een gezellige avond vol optredens van kleine bandjes of muzikanten. De zondag begint dan weer met de viering van de Eucharistie. Daarna een programma met een mix van goede bands op het hoofdpodium en inspirerende ontmoetingen en ’experiences’ in de vele tenten. Zet het vast in je agenda en zorg dat je er bij bent!

Franciscus: voortrekkersrol coöperaties bij ontwikkeling nieuw type economie

Coöperaties hebben in deze ‘weggooicultuur’ een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van een nieuw type economie. Dat zei paus Franciscus tijdens een audiëntie voor zevenduizend leden van de in 1919 gestichte Confederazione Cooperative Italiane (C.C.I., ‘Confederatie van Italiaanse Coöperaties’). Deze nieuwe economie is volgens de paus gericht op de toename van welvaart en de eerlijke verdeling daarvan, zonder dat er van geld een “afgod” gemaakt wordt; want “geld is de mest van de duivel”.

De paus zei in zijn toespraak dat coöperaties ermee moeten doorgaan “de motor te zijn die de zwakste delen van onze lokale gemeenschap en de burgermaatschappij verheft en ontwikkelt”.

Werkgelegenheid en gezondheidszorg Franciscus riep de C.C.I. op allereerst nieuwe coöperaties op te zetten en bestaande verder te ontwikkelen met als doel nieuwe werkgelegenheid te creëren, in het bijzonder voor jongeren. Ten tweede dient de coöperatieve beweging dringend op zoek te gaan naar oplossingen voor maatschappelijke noodvoorzieningen, vooral wat betreft de zorgverzekeringen.

Gerechtigheid en waardigheid Voor coöperaties is ook een profetische rol weggelegd, aldus de paus. Door “nieuwe vormen van samenwerking te ontdekken” kunnen de economische voordelen die daaruit voortkomen heilzaam zijn voor “de existentiële periferie”. Franciscus noemt dit ‘profetisch’ omdat een coöperatieve economie kan bijdragen tot sociale gerechtigheid en menselijke waardigheid.

Geen kruimels voor de armen Franciscus stelde nuchter vast dat “een zeker liberalisme” wel noodzakelijk is, omdat er anders geen welvaart kan worden voortgebracht. Maar het is vervolgens de taak van de staat om deze welvaart te “herverdelen”. De paus is als verdediger van de Katholieke Sociale Leer er fel tegen gekant dat het bedrijfsleven de armen helpt door hun “de kruimels van de opgestapelde rijkdom” te geven. “Je loopt dan het gevaar jezelf wijs te maken dat je goeddoet terwijl je helaas gewoon bezig blijft met marketing”, zei de paus. Zo ontsnap je nooit aan de “fatale valstrik” van het egoïsme “dat de god van het geld in het middelpunt heeft geplaatst”.

Gezinsleven Als vierde punt noemde de paus de belangrijke rol die de coöperatieve beweging kan spelen bij het ondersteunen, faciliteren en bemoedigen van het gezinsleven door het belang aan te geven van het evenwicht tussen werk en privé. Dat kan “vrouwen helpen om hun roeping ten volle te realiseren en hun eigen talenten in praktijk te brengen”. Zo worden vrouwen “vrij om steeds een grotere rol te spelen, zowel op het werk als in het gezin”.

Geld “De vijfde aanmoediging zal u verrassen. Om dit alles te kunnen doen hebben we geld nodig. Coöperaties werden over het algemeen niet door grote kapitalisten gesticht. Integendeel, er wordt vaak gezegd dat ze structureel te weinig kapitaal hebben. In plaats daarvan zegt de paus u: u moet investeren en goed investeren! Niet alleen in Italië is het moeilijk om publiek geld te verwerven om tekorten aan te vullen. Het voorstel dat ik doe is deze: leg met vastberadenheid goede middelen bij elkaar om goede werken te realiseren. Zo kunnen gezinnen “met waardigheid en sereniteit” leven

8 april 2015

Wat er gebeurde met de Palmpaasstokken. Tijdens een van de bijeenkomsten voorbereiding Eerste Communie hebben alle as. communicanten van onze parochie H. Willibrord een Palmpaasstok versierd. Deze Palmpaasstok in de vorm van een kruis werd versierd met een brood haantje, kunst- eieren of andere paasversieringen.

Tijdens de les werd er met de kinderen gesproken over hoe je als christen iets kunt betekenen voor je naaste, zoals zieke, eenzame en hulpbehoevende mensen. Tijdens de Eucharistieviering van Palmpasen zijn de stokken door pastoor Luijckx gezegend. De betekenis van de zegening is aan de kinderen als volgt uitgelegd: De zegening geeft kracht, geen spierballen kracht ,maar door Jezus kracht in je hart.

Door de leiding is ook een doel gekozen waar de stokken naar toegebracht konden worden. Zo is er contact geweest met twee woonzorgcentra namelijk: Venloene in Loon op Zand en Eekhof in Kaatsheuvel. Na de viering zijn de kinderen onder begeleiding in processie naar een van de genoemde zorgcentra gegaan en hebben de versierde stokken daar afgegeven. De kinderen werden hartelijk verwelkomd. Sommige kinderen kregen een geldelijke beloning voor hun Palmpaasstok. Deze werd in hun communiespaarpotje gedaan. De opbrengst hiervan is voor Villa Pardoes, ook voor deze instelling willen de kinderen zich inzetten. Het is mooi om te zien wat kinderen van 7 of 8 jaar voor hun naasten kunnen betekenen.
Graag willen we als parochie ook onze dank uitspreken aan alle sponsoren, die hun bijdrage aan de versiering van de Paasstokken hebben geleverd.

Power of Fire dag. Op zaterdag 11 april gaan de vormelingen uit onze parochie naar Den Bosch voor de Power of Firedag. En is bedoeld voor alle vormelingen van het bisdom.
De Power of Fire-dag is een leuke dag die vol staat van ontmoeting met leeftijdsgenoten die gevormd zijn of gevormd zullen worden, van gebed, sport en spel, plezier en catechese.
De vormelingen uit onze parochie hebben een heel mooi spandoek gemaakt met als thema: “Ik geloof en dan..”.
Vorig jaar hebben onze vormelingen met hun spandoek de eerste prijs behaald.
De prijs bestond uit een heel groot Power of Fire kruis en natuurlijk hoorde daar een snoepzak bij.
We hopen ook dit jaar weer succes te hebben met ons spandoek.

Gebedsdag bij vooraankondiging Heilig Jaar
Zondag van de goddelijke barmhartigheid – 12 april 2015

Op 13 maart jl. heeft Paus Franciscus aangekondigd dat hij, naar aanleiding van het 50-jarige jubileum van de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie, een buitengewoon Heilig Jaar van de Barmhartigheid uitroept. Dit Heilig Jaar loopt vanaf het feest van de Onbevlekte Ontvangenis op 8 december 2015 tot het hoogfeest van Christus, Koning van het heelal, op 20 november 2016.

De plechtige aankondiging van het Heilig Jaar gebeurt met de lezing van de pauselijke Bulle aan de Heilige Poort van de Sint-Pieter, op zondag 12 april, de zondag van de goddelijke barmhartigheid. Op deze zondag vindt in het Sint-Janscentrum ook de gebedsdag plaats, die dit jaar bijzonder in het teken van de barmhartigheid staat.

Mgr. Van Calster zal bij deze gelegenheid spreken over Zuster Faustina en het mysterie van de goddelijke barmhartigheid. Gedurende de hele dag is er ook gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van verzoening en tot eucharistische aanbidding.

Roepingenzondag

Op de Vierde Zondag van Pasen viert de Katholieke Kerk Roepingenzondag.

De Katholieke Kerk besteedt op de Vierde Zondag van Pasen aandacht aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze Wereldgebedsdag voor Roepingen opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pastores (‘herders’) in de Kerk.

Goede Herder
In de eucharistieviering van Roepingenzondag gaat de evangelielezing over de Goede Herder. In deze beroemde passage uit het Johannes-evangelie zegt Christus dat hij als goede herder zijn leven geeft voor zijn schapen. De Kerk hoopt dat er in elke tijd mensen zijn die Jezus in zijn herderschap willen navolgen om hun leven geheel in dienst te stellen van de Kerk.

Arbeiders voor de oogst
Een belangrijke Bijbeltekst die een van de grondslagen is voor het gebruik om voor priester- en kloosterroepingen te bidden is Mt. 9,35-38:

Jezus trok alle steden en dorpen rond, terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap van het koninkrijk verkondigde, en elke ziekte en elke kwaal genas. Bij het zien van de mensenmenigte werd Hij diep bewogen door hen, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder. Toen zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.

Expositie over de Lijkwade van Turijn in de Bossche Sint-Jan

De kooromgang van de kathedrale basiliek van Sint-Jan vormt van 31 maart t/m 30 augustus 2015 het decor van een tentoonstelling over de Lijkwade van Turijn. De lijkwade is een grafdoek met sporen van het lichaam van een gekruisigde man. Geleerden reconstrueerden met die sporen een hele lijdensweg. Is dit de lijkwade van Jezus?

De lijkwade van Turijn is een eeuwenoud linnen kleed met een vage beeltenis van een man. Volgens sommige christenen de lijkwade waarin Jezus werd gewikkeld en begraven nadat hij aan het kruis gestorven was. Over de echtheid wordt al eeuwen getwist.

In de expositie wordt o.a. een levensgrote kopie van de lijkwade en een replica van de doornenkroon getoond. Ook de toelichtingen op de diverse wetenschappelijke onderzoeken zijn hier te zien. Toch gaat de expositie niet in discussie over de echtheid van de lijkwade maar wil mensen aan het denken zetten over het lijden en de persoon van Jezus

De originele lijkwade wordt bewaard in de Dom van Turijn en wordt dit jaar op verzoek van Paus Franciscus getoond van 29 april tot 24 juni 2015. Naar verwachting zullen opnieuw vele pelgrims afreizen naar Turijn om De Doek te aanschouwen. Voor diegene die niet in de gelegenheid zijn om af te reizen naar Noord-Italië, of voor diegene die wel gaan maar zich vooraf willen verdiepen in de lijkwade biedt de tentoonstelling ‘Wie is de man van de Lijkwade’ een waardevolle gelegenheid om zich te verbinden met dit wereldgebeuren

De tentoonstelling in de Sint Jan is samengesteld door een team van gerenommeerde wetenschappers. De Stichting Othonia, die de belangstelling voor en het wetenschappelijk onderzoek naar de lijkwade promoot, zorgde voor de vervaardiging van de exacte replica’s. De expositie geniet internationale bekendheid en is momenteel ook te zien in Jeruzalem, Rome, Sacramento (VS) en Lissabon.

‘Wie is de man van de lijkwade?’ kan zelfstandig of onder begeleiding van een gids worden bezocht. Zowel de toegang als de rondleiding zijn gratis. Voor een tegemoetkoming in de kosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Wilt u als groep de tentoonstelling bezoeken? Een groepsrondleiding wordt op aanvraag verzorgd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra van de Luijtgaarden, telefoon:06 836 725 17, e-mail:    pvdluijtgaarden@hotmail.com.

Wat: Wie is de man van de lijkwade?
Wanneer: Geopend: 31 maart t/m 30 augustus 2015, dinsdag t/m zondag van 13.30 tot 16.30 uur.
Waar: Kathedraal Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch. Gratis entree en gratis rondleiding

 
1 april 2015

Pasen

Feest der feesten Pasen is niet zomaar een feest. Het is het ‘Feest der feesten’, het brandpunt van het christelijke geloof. Aan de dood en verrijzenis van Jezus Christus ontlenen alle sacramenten en alle overige vormen van lofprijzing en heiliging hun kracht. Het hele kerkelijk jaar kan gezien worden als ontplooiing van de verschillende aspecten van Pasen.

Paasdatum Tijdens het Concilie van Nicea in 325 werd vastgelegd dat het christelijke Pasen zou worden gevierd op de zondag die volgt op de eerste volle maan na het begin van de lente. Pasen valt daardoor op zijn vroegst op 22 maart en op zijn laatst op 25 april.

Paaswake In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de Paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van Paaszondag. De Paaswake is het belangrijkst.

Wachten op de Heer De Paaswake is één van de oudste onderdelen van de christelijke paasviering. Al in de vroege christelijke Kerk brachten gelovigen de paasnacht wakend door ter ere van de Heer. Met hun wake gaven zij, en geven christenen ook nu nog, gehoor aan een Bijbelse oproep. In het evangelie van Lucas spoort Jezus zijn volgelingen namelijk aan om, tijdens zijn afwezigheid, de lampen brandend te houden en te zijn als mensen die wachten op de terugkomst van hun Heer. Degenen die de Heer bij zijn komst wakend aan tafel vindt, zal hij aan zijn tafel uitnodigen. (Luc. 12, 35 ev.).

Vier delen De Paaswake bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering. De liturgische kleur bij de wake is wit. Wit is de kleur van het licht en zuiverheid, die gebruikt wordt voor alle feesten en gedachtenissen van Christus die niet in het teken van zijn lijden staan.

Lichtritus Het meest indrukwekkende onderdeel van de Paaswake is voor velen het moment waarop het verduisterde kerkgebouw wordt gevuld met het Licht van Christus. Dit gebeurt met behulp van de paaskaars. Die kaars wordt aangestoken aan een paasvuur, dat zo mogelijk buiten de kerk is gelegen. De paaskaars wordt vervolgens de kerk binnengedragen door de priester of een diaken. Vervolgens steken alle aanwezigen een eigen kaars aan de Paaskaars aan – soms direct, soms via andere kaarsen – waardoor de ruimte langzaam maar zeker steeds sterker wordt verlicht.In de lezingen die volgen wordt het verband benadrukt tussen de bevrijding van het volk Israël uit Egypte en de bevrijding van zonden door Christus’ dood en verrijzenis. Daarbij ontbreekt nooit de lezing van Exodus 14, waarin wordt beschreven hoe God het volk Israël door het water van de Rode Zee leidt, en de Egyptische achtervolgers laat verdrinken.

Water De doorgang van het volk Israël door de Rode Zee wordt tijdens de Dienst van het Woord vastgeknoopt aan de viering van het doopsel die volgen gaat. “Want wat gij eens met machtige hand hebt gedaan om één volk te bevrijden uit de greep van de Farao, doet gij nu voor het heil van alle volkeren door het water van de wedergeboorte”, zo klinkt het in het gebed na de lezing uit Exodus.De belangrijke rol van water tijdens het Paasfeest wordt in de liturgie onderstreept door de zegening van het water.  .

Doopsel Door het sacrament van het doopsel begint een mens een nieuw leven ‘in Christus’, mogelijk gemaakt door diens overwinning op de dood. Dit laatste komt in de Paaswake onder meer tot uiting in het hernieuwen van de doopbeloften door alle gelovigen.Na de hernieuwing van de beloften besprenkelt de priester met behulp van een wijwaterkwast alle aanwezigen met gezegend water.

Eucharistie Na de viering van het doopsel wordt tijdens de Paaswake voor het eerst sinds de avondmis van Witte Donderdag de eucharistie weer gevierd.

Pasen het feest van De Verrijzenis De Kerk leert dat de Verrijzenis van Jezus een eenmalig feit is, een machtig ingrijpen van God waardoor Jezus als Zoon Gods openbaar is geworden. De verrijzenis markeert het begin van een geheel nieuwe wereld, waarin de dood in beginsel overwonnen is. De Kerk viert met Pasen dat de verrijzenis van Jezus Christus ook heeft geleid tot de verrijzenis van alle gelovigen, “van nu af door de rechtvaardiging van onze ziel, later door het ten leven wekken van ons lichaam” .

Verandering vieringboekjes
In het  weekend van 11 en 12 april worden in onze parochie de in gebruik zijnde vieringboekjes vervangen door de boekjes van Berne Heeze.

Toediening sacrament van het Heilig Vormsel.
Op zondag 19 april om 11.00 uur in de kerk St. Jan de Doper (Kaatsheuvel) zullen alle kinderen uit onze parochie, die zich voorbereid hebben op dit H. Sacrament door mgr Mutsaers gevormd worden.

Aartsbisschop Aldo Cavalli nieuwe pauselijk nuntius voor Nederland
Op zaterdag 21 maart heeft paus Franciscus aartsbisschop Aldo Cavalli tot apostolisch nuntius in Nederland benoemd. Mgr. Cavalli was nuntius in Malta en Libië, waar hij sinds de eerste helft van 2013 als pauselijk vertegenwoordiger werkzaam is geweest. Aartsbisschop Cavalli volgt in Nederland mgr. André Dupuy op, die de 75-jarige leeftijd heeft bereikt.

Mgr. Cavalli is geboren op 18 oktober 1946 in Maggianico di Lecco in Noord Italië en in 1971 door de bisschop van Bergamo tot priester gewijd. Na een viertal jaren aan het klein-seminarie literatuur te hebben gedoceerd en politieke en sociale wetenschappen te hebben gestudeerd, werd hij in 1975 naar de Pauselijke

 Academie gezonden, de opleiding voor de kerkelijke diplomatie

In Rome studeerde hij canoniek recht en theologie en hij promoveerde in politieke wetenschappen. Hij was daarna werkzaam in de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel in Burundi, in het Staatssecretariaat, in Angola en São Tomé en Principe, in Chili, Columbia en de laatste twee jaren in Libië en Malta. In 1996 werd hij titulair aartsbisschop van Vibo Valentia en door de kardinaal staatssecretaris Angelo Sodano tot bisschop gewijd

De pauselijk nuntius vertegenwoordigt de Heilige Stoel bij het Koninkrijk der Nederlanden en is de verbindende schakel tussen de paus en Romeinse Curie en de katholieke kerk in Nederland. Een van de taken van de nuntius is het voorbereiden van bisschopsbenoemingen

De Nederlandse bisschoppen heten de nieuwe nuntius van harte welkom en wensen hem Gods rijke zegen voor zijn nieuwe zending en mooie jaren in Nederland

PAUS SCHENKT 500 KILO VOEDSEL VOOR ARME GEZINNEN UIT ROME
ROME (KerkNet/RadVat) – Paus Franciscus schonk vijfhonderd kilogram levensmiddelen aan een sociaal centrum in de Romeinse stadswijk van Tor Bella Monaca. De goederen werden door de Poolse aalmoezenier Konrad Krajewski overhandigd. Dat maakte de aalmoezeniersdienst voor de armen van het Vaticaan bekend. Volgens de aalmoezeniersdienst was de steun bestemd voor ‘gezinnen in nood’. Volgens ‘Radio Vaticaan bestond de schenking onder meer uit verse tomaten, kaas, conserven in blik, ontbijtgranen en jam. De directrice van het centrum ‘Medicina Solidale’ zegt dat zij verrast is door het gebaar van de paus: “Maar wij zijn bijzonder blij dat hij ons, tien dagen na zijn bezoek aan de wijk van Tor Bella Monaca, nog niet is vergeten.” De Vaticaanse aalmoezeniersdienst telt een 30-tal medewerkers. Zij behandelen de schriftelijke vragen om financiële hulp. Op initiatief van de dienst werden er vorige maanden onder meer douches voor daklozen geopend in de opfrisruimte voor pelgrims aan de zuilengaanderij op het Sint-Pietersplein. Sinds kort kunnen daklozen daar op maandag ook terecht om hun haar te laten knippen. (Kerknet)

Antoine Bodar in het Heilige Land
Rkk televisie zendt weer een serie van 4 afleveringen uit van de priester Antoine Bodar in het heilige Land. De eerste twee afleveringen vonden plaats op 21 en 28 maart. Aflevering 3 volgt op Paaszaterdag 4 april, aflevering 4 wordt op 11 april uitgezonden. Telkens om 17.50 uur op NPO 2.

Mei

27 mei 2015

Parochieel Centrum
Op het Parochieel Centrum aan de Hoofdstraat te Kaatsheuvel is op werkdagen (ma, di,  wo, do, en vrij. van 09.30 uur tot 11.30 uur)  altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.

Het is ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen via nummer  0416 -272515.

Stilte Centrum:

In de St. Janskerk aan de Hoofdstraat te Kaatsheuvel is het Stilte Centrum in de zomertijd dagelijks geopend van 08.30 uur- 19.30 uur.
Tijdens de wintertijd van 08.30 uur – 17.00 uur

Kleding groep Letland:

Het is nog steeds mogelijk kleding en schoeisel af te geven voor de mensen in Letland. Daarvoor is, via de ingang naast bloemenzaak Ambiance, een depot aanwezig. U kunt daar via het luik van 08.30 u -19.30 uur uw oude goede kleding deponeren. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Eerste Heilige Communie

Op zondag 31 mei ontvangen de volgende kinderen uit Loon op Zand in de Eucharistieviering van 09.30 uur  voor het eerst de Heilige Hostie:

Jasmijn, Melle, Maud, Yentl, Manon, Damiën, Rens, Frederieke, Ivan, Niels, Isa, Veroline, Kas, Stein, Senna, Daan, Freeke, Jasmijn.

Als parochiegemeenschap feliciteren we hen en hun gezin hartelijk. En wensen we hen een onvergetelijke dag toe. We hopen hen vaak terug te zien tijdens de diverse vieringen in een van de parochiekerken.

Zieken te gastmiddag

Dinsdag 2 juni organiseert de bezoekgroep van onze parochie een speciale middag voor zieke, oudere en eenzame parochianen. De middag begint om 14.00 uur  en begint met een Eucharistieviering met de mogelijkheid om de zieke zalving te ontvangen. De celebrant is pastoor Luijckx. De middag wordt op een gezellige manier voortgezet waarbij een drankje en een hapje niet ontbreken.

Indien het mogelijk is vraagt de werkgroep u om zich vooraf aan te melden. Mocht u begeleiding nodig hebben dan is die uiteraard ook van harte welkom.
Aanmelden kan als volgt:
via het secretariaat  voor Loon op Zand 0416-361215  en voor Kaatsheuvel 0416 272515
Het aanmeldingsformulier dat achter in de parochiekerken ligt
Of: Rina Dingemans tel: 0416 273479  of   Corrie van Dongen tel: 0416 273863

In verband met deze bijeenkomst  vervalt op die dinsdagavond de Eucharistieviering in de St,.Jozefkapel.

Nieuwe pauselijk nuntius arriveert donderdag in Nederland

Donderdag 7 mei arriveerde de nieuwe pauselijk nuntius aartsbisschop Aldo Cavalli in Nederland. Hij werd  op[ Schiphol verwelkomd door Mgr. J.H.J. van den Hende, residerend bisschop van bisdom Rotterdam, het bisdom waarin ook de nuntiatuur is gevestigd (Den Haag).
Mgr. Van den Hende vertegenwoordigt hierbij ook de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Ook Mgr. Yovko Pishtiyski, de zaakgelastigde van de Apostolische Nuntiatuur verwelkomde de nieuwe nuntius. Zo spoedig mogelijk na zijn aankomst zal Mgr. Cavalli kennis met de complete Bisschoppenconferentie maken, als deze haar maandelijkse vergadering houdt in Utrecht. De nuntius zal dan officieel welkom worden geheten door de voorzitter van de conferentie kardinaal Eijk.

Rkk serie Spirituele Leiders

Vanaf dinsdag 2 juni opnieuw bij omroep RKK: Spirituele Leiders, de zevendelige tv-reeks over inspirerende figuren binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De serie portretteert figuren die zelf nog kunnen getuigen over hun gedachtegoed. Groepen in Nederland en Vlaanderen volgen deze spirituele leiders op een hele concrete manier. De serie wordt iedere dinsdag om 16.05 uur uitgezonden op NPO 2.

Spiritualiteit kan betekenis hebben voor zeer uiteenlopende terreinen van het dagelijks leven: van economie tot ecologie, van leidinggeven tot genezing, van geloofsoverdracht tot aan de wereld van geestelijk gehandicapten.

Aflevering 1 (2 juni 2015): Laurence Freeman en de christelijke meditatie Over Laurence Freeman, de stichter van de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie. Hij geldt als de opvolger van John Main, die de hindoeïstische meditatie in de benedictijnse spiritualiteit van zijn orde integreerde. Laurence Freeman leerde Main kennen tijdens zijn universitaire studies toen zijn intellectuele zoektocht naar God hem bij de christelijke meditatie brachten.

Aflevering 2 (9 juni 2015): Jean Vanier en de Ark-gemeenschap Jean Vanier was marine-officier bij het Canadese leger toen hij zijn leven een andere wending gaf. Hij behaalde een doctoraat in de filosofie in Frankrijk en zocht een plek waar hij de kern van het evangelie kon beleven. Die vond hij tijdens een bezoek aan een instelling voor mensen met een mentale handicap. In 1964 besloot hij een huis te delen met twee van hen, Raphaël en Philippe, in Trosly nabij Parijs. De eerste Ark-gemeenschap was geboren.

Aflevering 3 (16 juni 2015): Nicky Gumbel en de Alpha-cursus Over de Alpha-cursus en diens bezield pleitbezorger Nicky Gumbel. Deze kennismakingscursus had door zijn laagdrempeligheid al vanaf het begin (1977) succes bij jonge mensen. De anglicaanse priester Nicky Gumbel nam de cursus in 1990 over en herschreef hem. In Nederland hebben ondertussen meer dan 150.000 mensen de cursus gevolgd.

Aflevering 4 (23 juni 2015): Anselm Grün en bezielend leidinggeven Anselm Grün is zakelijk directeur, van het benedictijnenklooster in het Duitse Münsterschwarzach, waar 100 monniken leven. Daarnaast draagt hij nog eens de verantwoordelijkheid voor 280 werknemers die werkzaam zijn in bedrijfjes die verbonden zijn aan de abdij. Vanuit zijn ervaringen als zakelijk directeur richt hij zijn boodschap vaak tot leiders van organisaties. Volgens hem is leiding geven “de ziel van de mens aanraken en vleugels geven”. Leiding geven is anderen helpen ontwikkelen.

Aflevering 5 (30 juni 2015): Simone Pacot en de spiritualiteit van de innerlijke genezing In Parijs woont Simone Pacot. Ze ontdekte dat ze af en toe met relationele problemen kampte en dat ze dit niet kon oplossen vanuit haar geloof. Ze zocht oplossingen voor relationele problemen in het evangelie en filterde vijf levenswetten uit de bijbel. In het klooster Bethanië in Loppem (nabij Brugge, België) vertelt de jonge priorin zuster Hannah hoe zij met het gedachtegoed van Pacot in contact kwam en wat voor effect dat heeft gehad op haar omgang met de andere zusters.

Aflevering 6 (7 juli 2015): Marcelo Barros en de ecospiritualiteit Over de Braziliaanse benedictijnermonnik Marcelo Barros. In zijn nieuwste boek combineert hij christelijke solidariteit met ecologie en rechtvaardigheid en lanceert hij een nieuw begrip: ecojustice. In Kortrijk praten we met Maarten Devos, een enthousiaste leerkracht godsdienst en politieke wetenschappen, die heel bewust en ecologisch probeert te leven met zijn kleine gezin.

Aflevering 7 (14 juli 2015): Luigino Bruni en de gemeenschapseconomie Professor Luigino Bruni doceert economie aan de staatsuniversiteit van Milaan. Hij is de pleitbezorger van de gemeenschapseconomie: een economisch systeem waarbij de gemeenschap centraal staat in plaats van het individu. Bedoeling is dat bedrijven die zich aansluiten een deel van hun winst schenken aan de armen en aan nieuwe vormingsprojecten geïnspireerd door ‘de cultuur van het geven’.

20 mei 2015

Extra collecte voor de Nederlandse missionarissen.
In het Pinksterweekend wordt in de kerken van onze parochie een extra collecte gehouden voor de Nederlandse missionarissen.

“Zieken te gast” dag
Op dinsdagmiddag 2 juni heeft de bezoekgroep van onze parochie een middag georganiseerd voor zieke en oudere parochianen. Deze middag begint om 14.00 uur met een Eucharistieviering en de mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen. De middag wordt afgesloten met een gezellig samen zijn onder het genot van iets lekkers .De werkgroep vraagt of u zich vooraf aan wilt melden i.v.m. de benodigde consumpties.

Aanmelden kan: pastorie Loon op Zand telefoon 0416 361215, Parochieel Centrum Kaatsheuvel telefoon 0416 272515 of bij
Rina Dingemans telefoon 0416 273479
Corrie van Dongen telefoon 0416 274863

 Overledenen in de parochie H. Willibrord in februari, maart en april

26 januari        Jo Broeders                                                             90 jaar
30 januari        Jana Donders – van Es                                           86 jaar
1 februari      Dora van der Linden – Biekens                                 79 jaar
11 februari      Els Hoevenaars – Markus                                       76 jaar
21 februari      Doortje Horsten – Laros                                          79 jaar
26 februari      Trees van Heijst – Boelen                                       85 jaar
8 maart         Sjaan Kuijpers – Zijlmans                                          76 jaar
9 maart         Sjaan van Spaandonk – Kimenai                              90 jaar
12 maart         Monique Andries – Naessen                                   76 jaar
19 maart         Piet Smulders                                                          85 jaar
27 maart         Fritz Slijt                                                                   78 jaar
30 maart         Annie Swaans – van Eert                                        82 jaar
6 april            Ria van de Ven – van Engelen                                 73 jaar
9 april            Harrie Dirksen                                                           90 jaar
10 april            Cor Vrienten – van Dongen                                    88 jaar
24 april            Cor Smits                                                                77 jaar
30 april            Antoinette van Dun                                                 89 jaar

Dopen in de maanden februari , maart en april

1 maart         Fleur, dochter van Roland van Heesch en Milou Bevers
8 maart         Daan, zoon van John en Linda van den Hout – van Wezel
8 maart         Marlotte , dochter van Joep en Jeannine Verhappen – Vromans
15 maart         Jase , zoon van Rob en Mya Bosch – Hendriks
12 april            Dieke en Joni, dochters van Pim Halkes en Marloes Wilmsen
12 april            Raff, zoon van Maarten en Judith Hamers – Verhoof
19 april            Martin, zoon van Michael en Leah Brien – Buckley
19 april            Caleyne, dochter van Jasper Hakkert en Karen van den Oetelaar
26 april            Sepp, zoon van Guus Jansen en Yvonne van den Hout
26 april            Amanda, dochter van Angelo Hanouwer en Angela Vrinten

Huwelijken in de maanden februari , maart en april      

24 april            Huwelijk Joep Ligtvoet en Marjolein Damen

Pinksteren

De Heilige Geest daalt neer over de Apostelen het is de geboorte van de Kerk, Christus, de Zoon van God, die geleden heeft en aan het kruis is gestorven, is met Pasen verrezen uit de doden. Daarna verschijnt Hij nog aan de leerlingen en met Hemelvaart vieren we dat Hij definitief terug gaat naar God de Vader in de hemel.

Voordat Jezus wegging heeft Hij beloofd de gelovigen niet alleen te laten. De Heilige Geest wordt ons gegeven om met God verbonden te blijven.  Maar ook om, geholpen door de ingevingen van die Heilige Geest, het Evangelie van Christus te kunnen verkondigen. Als mensen zijn we niet in staat op eigen kracht de volle leer van Jezus’ Blijde Boodschap (= Evangelie) te verkondigen. De Heilige Geest helpt ons daarbij.

We vieren het in 2015 op zondag 24 en maandag 25 mei, Eerste en Tweede Pinksterdag, nadat we in de negen dagen daarvoor (vanaf Hemelvaartdag) hebben gebeden voor de komst van de Heilige Geest (de pinksternoveen), dat er een goede voedingsbodem mag zijn, dat de mensen Hem accepteren, naar Hem luisteren en door Hem naar de Vader worden gebracht voor het eeuwige geluk. Ook de Apostelen met Maria, de Moeder van Jezus, wachtten zo op de komst van de Heilige Geest.

Kom heilige Geest!

Op het Pinksterfeest vieren we de mededeling van de Gave van de Geest aan de Kerk. Vanouds is dit feest de dag bij uitstek waarop het sacrament van het Vormsel wordt toegediend aan de gedoopten

Op het hoogfeest van Pinksteren worden dit jaar in de kathedraal twee christenen opgenomen in de volledige gemeenschap met de katholieke Kerk en ontvangen negen volwassen katholieken het sacrament van het Vormsel. U bent van harte welkom om het feest van de Gave van de Geest met hen mee te vieren: zondag 24 mei om 10.00 uur in de kathedrale basiliek St. Jan evangelist te ’s-Hertogenbosch

13 mei 2015

Eucharistieviering t.g.v. 70 jaar bevrijding.

De grote zaal van de Werft in Kaatsheuvel was voor deze gelegenheid heel stemmig omgebouwd tot een “huiskerk”. De leden van de kerkkoren uit onze parochie hadden een plaats gekregen op het podium waar een altaar was geplaatst en mooie versiering stond. Zo werd er voor deze heel bijzondere herdenking één koor gevormd dat onder leiding stond van Wilhelmien van Gorkum. De orgelbegeleiding werd verzorgd door Christianne van de Dries. Pastoor Luijckx, geassisteerd door diaken John Dommeck, celebreerde deze viering. Zijn woorden bij de inleiding, preek en afsluiting zorgden samen met de koorzang en de overige aanwezigen voor een heel warme dienst. Heel veel dank voor alle bereidwillige inzet. Laten we hopen dat de vrede nog vaak niet alleen in Nederland maar wereldwijd gevierd mag gaan worden.

Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag (Latijn: Ascensio Domini) wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, Zijn Vader in de hemel, op de veertigste dag van Zijn opstanding. De viering is onderdeel van de paascyclus. Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, tien dagen vóór Pinksteren. In veel landen is Hemelvaartsdag een algemeen erkende feestdag. Veel christenen zullen een kerkdienst of mis bezoeken. In andere landen (bijvoorbeeld Hongarije, Italië, Polen, Portugal en Spanje) viert men de Hemelvaart op de zondag zeven dagen voor Pinksteren.
Hemelvaartsdag is tevens het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. Men herdenkt dan dat in 1891 de pauselijke encycliek over sociale rechtvaardigheid, Rerum Novarum, werd afgekondigd. Vermoedelijk stonden vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur ‘s nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben en zou terug te voeren zijn op een heidens gebruik om het meifeest of de heropleving van de natuur te vieren

Pinksteren

Zondag 24 mei – 1e Pinksterdag is de Eucharistieviering in de Kerk
St. Jansonthoofding in Loon op Zand om 11.00 uur.
In eerdere berichtgevingen is abusievelijk gemeld om 09.30 uur.

Ontmoetings- en informatiebijeenkomsten voor lectoren, acolieten en kosters

Op maandagavond 13 april en woensdagavond 29 april, zijn er in Kaatsheuvel ontmoetings- en informatiebijeenkomsten georganiseerd voor alle lectoren, acolieten en kosters van de Parochie H. Willibrord. Deze hadden als doel om de vele vrijwilligers die zich inzetten tijdens de wekelijkse vieringen met elkaar in contact te brengen, en om ze te informeren over de wens van het pastorale team om de liturgie, zoals deze in de vier kerken wordt gevierd, meer op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt een balans gezocht tussen uniformiteit in de liturgie die past bij de eenheid die wie in de nieuwe Parochie H. Willibrord nastreven enerzijds, en de eigenheid van de vier kerken en geloofsgemeenschappen anderzijds. In juni zal het pastorale team  het nieuwe beleid bekend maken. We hopen dat deze (kleine) aanpassingen in de liturgie zullen bijdragen tot een sterker gevoel van eenheid en onderlinge verbondenheid in onze parochie.

Bisschoppelijke Vastenaktie opent nummer voor Nepal

Om de slachtoffers in Nepal te kunnen steunen hebben de bisschoppen via de Bisschoppelijke Vastenaktie een eigen nummer geopend om geld in te zamelen voor directe hulp via de katholieke Kerk in Nepal. De lokale kerk in Nepal werkt dag en nacht om de overlevenden van de aardbeving te ondersteunen door middel van het distribueren van voedsel, water en onderdak.
Naar de Nederlandse parochies gaat een brief om in de weekendvieringen van 9 en 10 mei te collecteren voor deze actie. De Bisschoppelijke Vastenaktie heeft een directe lijn met Caritas Nepal, waardoor de hulp via de lokale katholieke kerk direct ter plaatse komt:
Wij roepen de Nederlandse bevolking in dit moment van grote nood op de slachtoffers te steunen in aandacht en gebed. Er is ook dringend behoefte aan financiële steun. U kunt geven op NL38 INGB 0002 0105 34 t.n.v. de stichting Bisschoppelijke Vastenaktie onder vermelding van “Aardbeving Nepal”.
Ook de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben een noodhulpnummer (giro 555) opengesteld. ‘Wij doen een beroep op u om edelmoedig bij te dragen. Nepal heeft onze hulp hard nodig,’ aldus de bisschoppenconferentie eerder deze week

Passiespelen in Tegelen.

Zondag 10 mei was het de dag van de première van Passiespelen Tegelen.Vanaf zondag 10 mei zijn de spelen te zien op alle zondagen tot en met zondag 13 september 2015 om 14.30 uur; op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei 2015 om 14.30 uur; op Pinkstermaandag 25 mei 2015 om 14.30 uur; verder op de zaterdagen van 18 juli t/m zaterdag 8 augustus 2015 om 18.30 uur.
Zie voor kaarten www.passiespelen.nl

Eerste H. Communievieringen in onze parochie

De zondagen waarop de eerste communie plaatsvindt zijn als volgt:
Zondag 31 mei om 9.30 uur in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
Zondag 7 juni om 09.30 uur en om 11.30 uur  in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Natuurlijk zijn alle parochianen uitgenodigd om deze mooie vieringen mee te beleven. Omdat er zondag 7 juni in de St. Jan 2 Eucharistievieringen zijn b.g.v. de Eerste H. Communie is er in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum geen Eucharistieviering.

Opbrengst spaaraktie Basisschool De Vaert in Kaatsheuvel

Leerlingen uit alle groepen van de Basisschool hebben ook dit jaar weer meegedaan aan de Vastenaktie. Iedereen, groot of klein, heeft wat geld apart gehouden voor deze aktie. Er zijn zelfs leuke en belangrijke werkjes gedaan door kinderen thuis of elders om zo iets te verdienen en in de spaarpotjes te stoppen.
Op Witte Donderdag, ’s middags hebben kinderen, uit elke groep een, de spaarpotjes aangeboden aan pastoor Luijckx, die naar school was gekomen en vertelde waar het geld voor zal worden gebruikt. Het gaat naar weeskinderen in Malawi. Zij hebben eten, onderwijs en gezondheidszorg nodig, maar omdat er in de regio waar deze kinderen wonen veel elektriciteit nodig is, en de stroom vaak uitvalt, waardoor eten in de koeling en vriezer bederft, zijn er zonnepanelen nodig om stroom te waarborgen, waardoor hun gezondheid geen gevaar meer loopt. In Malawi  is immers altijd zon. De totale opbrengst van de spaaraktie van de kinderen is €382,63. Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet en de leerkrachten voor hun stimulans. Wij hopen volgend jaar weer op jullie inzet te kunnen rekenen. Pastoor Luijckx

6 mei 2015

Vooraankondiging zieken te gast dinsdag 2 juni St. Jan

Dinsdagmiddag 2 juni wordt er in de kerk St. Jan aan de Hoofdstraat te Kaatsheuvel weer een middag voor ouderen, hulpbehoevende en ouderen gehouden. Deze middag is bestemd voor alle parochianen van onze parochie.
We beginnen met een Eucharistieviering en de mensen die dat wensen kunnen het sacrament van de zieken ontvangen. Daarna wordt de middag op een gezellige wijze voortgezet onder genot van een hapje en een drankje.

Voor de organisatie zou het fijn zijn als u zich vooraf voor deze middag aanmeldt, zij kan dan de hoeveelheid inkopen bepalen. Aanmelden kan op de volgende manieren:
Via het parochiesecretariaat 0416 272515 of persoonlijk op het secretariaat aan de Hoofdstraat tijdens de openingstijden.
Of door contact op te nemen met
Rina Dingemans  tel.273497  of Corrie van Dongen tel.273863

 Twijfel aan politieke wil om vluchtelingenprobleem op te lossen

De president van de Pauselijke Raad voor de Pastorale Zorg voor Migranten en Reizigers vraagt zich af of de internationale gemeenschap wel voldoende politieke wil heeft om het vluchtelingenprobleem aan te pakken. Dat zegt kardinaal Antonio Maria Vegliò in een interview met Katholisch.de. Hij roept de Europese Unie op tot een beter asielbeleid. Ook eist hij dat de staten zich houden aan de Conventie van Genève betreffende de Status van Vluchtelingen. Aanleiding voor het interview is het afschuwelijke lot van vele bootvluchtelingen die vanuit Afrika en het Midden-Oosten Europa proberen te bereiken. Afgelopen weekend verdronken er zeker achthonderd en mogelijk negenhonderd mensen in de Middellandse Zee. Vandaag werden 24 van hen op Malta begraven. Velen die in de ‘doodsboten’ stappen zijn vluchtelingen en zijn daarom door het internationaal recht beschermd, in het bijzonder door de Geneefse Vluchtelingenconventie. Hun wordt het recht verleend om de veiligst mogelijke wijze te vluchten. Bovendien moeten de criminele mensensmokkelbendes keihard worden aangepakt, omdat zij zich verrijken door de wanhoop van mensen uit te buiten”, zegt de curiekardinaal Imam Mohammed El Sadi dankte de Maltese en Italiaanse autoriteiten voor hun reddingswerk. Bisschop Mario Grech van het Maltezer bisdom Gozo zei dat de toepassing van wetten niet voldoende is bij de aanpak van het vluchtelingenprobleem; hij riep op tot humanitaire actie op basis van naastenliefde.  Slechts 28 mensen overleefden het drama. Onder hen waren de kapitein van het schip en een bemanningslid. Zij kwamen donderdag 24 april voor het eerst voor de rechter.

KJD

Ben jij toe aan een gezellig weekendje met je vrienden en honderden andere jongeren? Ontspannen in de tuin van de Abdij met een lekker drankje en een portie goede muziek? En dan ook nog de kans krijgen bezig te gaan met geloofsvragen en te ontdekken hoe je je geloof kunt uitdragen? Kom dan naar het KJD Festival 2015! Het KJD Festival afgelopen jaar was een groot succes, mede dankzij iedereen die het weekend met ons heeft meegevierd. Genoeg reden voor herhaling dus! Dit jaar vindt het KJD Festival plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni, wederom op de locatie Abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk, vlakbij Den Bosch. Hopelijk ben jij er dit jaar bij, dit event mag én wil je niet missen! Op zaterdag (16+) ben je vanaf 16.00u welkom op het kampeerterrein in de tuin van de Abdij, waar je je ontspannen kunt settelen voor het podium of wat actiever bezig gaat op het sportveld. Het ‘s avonds is er een afwisselend programma met muziek, gebed en gezelligheid. Zondag gaat voor alle publiek de brug naar het terrein open om 10.00u. De hele dag kun je onderuitgezakt in het gras genieten van vernieuwend, energiek en internationaal talent op het hoofdpodium. Je kunt nieuwe mensen ontmoeten en gesprekken aangaan met de aanwezige jongeren. Daarnaast is er een breed aanbod van sprekers, (creatieve) masterclasses en andere sportieve en inspirerende activiteiten. Ook is er gedurende de dag een informatiemarkt, waar verschillende interessante organisaties zich presenteren. Een hoogtepunt op zondag is natuurlijk de heilige mis in de openlucht, die in de middag zal plaatsvinden. Om 17.00u klinken de slotakkoorden van de hoofd-act, waarmee het KJD Festival 2015 ten einde komt. DE EERSTE ARTIESTEN ZIJN BEKEND!!! De band ROYAL TAILOR staat dit jaar op het KJD Festival in Nieuwkuijk! De energie spettert van hun optredens af, hun teksten zijn inspirerend en hun muziek is gewoon knettergoed! Deze Amerikaanse band bestaat uit 4 jongeheren, die met hun muziek een verschil willen maken in de wereld en een positieve impact willen hebben op de huidige cultuur. Hun debuutalbum kwam uit in juni 2011 en sindsdien is de band enorm in populariteit toegenomen. Het nieuwste album van Royal Tailor werd dit jaar genomineerd voor de Grammy Award for Best Contemporary Christian Music Album. Niet niks dus, dat belooft één groot feest te worden op het KJD Festival! Plug die boxjes dus maar even in, bekijk het filmpje, en ervaar zelf dat je bij hun muziek niet stil op je stoel kunt blijven zitten… READY, SET, GO! Het KJD Festival is bestemd voor jongeren vanaf 12 jaar (de zaterdagavond en nacht alleen voor 16+). Hoewel het festival zich inhoudelijk vooral richt op ontmoeting met katholieke jongeren, is het vanzelfsprekend toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging. Het wordt bijna volledig georganiseerd door jongeren zelf: jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor de opzet, de organisatie en het programma. Het festival ontvangt geen subsidie en is dus afhankelijk van giften van mensen die het katholiek jongerenwerk een warm hart toedragen. Iedereen ouder dan 18 jaar kan het festival ondersteunen. Kijk daarvoor bij het tabblad ‘Vrienden van de KJD’ links in het menu. Blijf op de hoogte en volg alle voorbereidingen ook via Facebook. Wil je mee helpen tijdens het festival? Stuur dan een mail naar ninam@jongkatholiek.nl.

Juni

24 juni 2015

Gezinsviering weekend 27 en 28 juni Thema: “Wees niet bang maar blijf geloven, wat er ook in je leven gebeurtDeze gezinsviering heeft plaats in parochiekerk St. Jan de Doper te Loon op Zand op zaterdagavond 27 juni om 19.00 uur.
Op zondagmorgen in parochiekerk St. Jan te Kaatsheuvel om 11.00 uur.
Allen zijn van harte welkom maar er is speciale aandacht voor gezinnen met kinderen.

Extra openingstijden St. Jan te Kaatsheuvel in de maanden juli en augustus. Vanaf dinsdag 30 juni is de St. Jan te Kaatsheuvel dagelijks te bezichtigen van 13.00 uur tot 17.00 uur.  Welke mogelijkheden zijn er:
Er zijn mensen aanwezig die u iets over de geschiedenis van de kerk kunnen vertellen. Er is ook gezorgd voor een dia presentatie en een film gemaakt tijdens de restauratie. Er zijn mapjes enkele of dubbele kaarten met foto’s van de kerk te koop en diverse kaarsjes We nodigen u van harte uit om tijdens de genoemde dagen eens een kijkje te komen nemen.

Belangrijke mededeling: In verband met de vakantieperiode is er in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel op de dinsdagen 28 juli en 4 augustus om 18.30 uur geen Eucharistieviering.

 Bedankavond voor de Vrijwilligers in De Moer Woensdagavond 17 juni was in De Moer de bedankavond voor de vrijwilligers met hun partners in en rond de kerk in De Moer. Ook waren er leden aanwezig van het parochiebestuur. Het was een gezellig samenzijn in de kantine van Blauw Wit, waarbij het aan gespreksstof niet ontbrak. Na ontvangst met koffie/thee en iets lekkers erbij heette de pastoor iedereen van harte welkom en klonk er een dank je wel voor al het vrijwilligerswerk dat steeds zo trouw wordt verricht. Juist met de hulp van de vrijwilligers/ vrijwilligsters kan de parochiegemeenschap levend worden gehouden, de kerk worden schoongehouden, de Eucharistievieringen verzorgd en de begraafplaats netjes onderhouden blijven. Dank ook aan hen die deze avond mee hebben voorbereid en de hapjes en drankjes hebben verzorgd.

Speciaal op deze bedankavond voor de vrijwilligers werd kosteres Nel Verdaasdonk- Koster in de bloemetjes gezet omdat zij afgelopen najaar 12 ½ jaar koster was. Er is dankbaarheid voor het accuraat en trouw verzorgen van de vieringen in onze mooie kerk al die jaren. Namens het parochiebestuur veel dank.

 Katholieke Jongerendag Festival neemt deel aan estafette ‘Maak er een punt van’Tijdens het Katholieke Jongerendag Festival (KJD) gaven de bisdommen op zondag 7 juni de rode bal door die hoort bij de campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’. De Rooms Katholieke Kerk is een van de partners binnen deze campagne, want het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag is van groot belang.

Na een korte instructie van medewerker Marc Bollerman van Jong Katholiek, de landelijke jongerenafdeling van de R.K.-Kerk, die het KJD Festival organiseert, speelden de (vrijwillige) medewerkers die de bisdomstand op de markt bemensten elkaar de grote, rode bal toe. De campagne van de Rijksoverheid heeft als doel de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag breder onder de aandacht te brengen. In mei werden via de bisdommen de Nederlandse parochies geïnformeerd over de campagne.

Paus: “ Deze encycliek richt zich tot allen” De bescherming van de schepping gaat ons allemaal aan en daarom is de nieuwe encycliek gericht aan alle mensen. Dat zei paus Franciscus vandaag in zijn Angelustoespraak.
Donderdag 18 juni wordt de encycliek Laudato si’ gepubliceerd. Deze pauselijk ‘rondzendbrief’ gaat over de morele opdracht om het milieu te beschermen en over de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de armen.

“Laten we ervoor bidden dat iedereen de boodschap [van deze encycliek]  ontvangt. Mogen een ieders verantwoordelijkheid groeien voor het gemeenschappelijke huis dat God aan ons allen heeft toevertrouwd”, zei de paus.

De encycliek wordt donderdag gepresenteerd door kardinaal Peter Turkson, president van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede. Hij zal worden vergezeld door metropoliet Johannes Zizioulas van Pergamo, een vertegenwoordiger van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, en door klimaatwetenschapper Hans Joachim Schellnhuber, oprichter en directeur van het Potsdam-Instituut voor Klimaatveranderingsonderzoek.

Alle ambassadeurs bij de Heilige Stoel worden donderdag door het Staatssecretariaat ingelicht over de inhoud van de encycliek. Daarbij zal hun worden gevraagd het document direct door te sturen naar de regeringen die zij vertegenwoordigen.

 Grafruimingen op de begraafplaats Middelstraat in De Moer
In september 2015 worden in De Moer 5 graven geruimd van:

B 11 Adrianus Kouwenberg 1897-1966
B 14 Johannes Oerlemans 1883 – 1965
B 16 Jan Klijn 1895 – 1969
C 13 Johannes van Dongen 1906-1973/Cornelia van Noije 1912 – 1985
C 17 Franciscus Oerlemans 1878- 1961/Maria Lambooij 1882 – 1949

Voor eventuele vragen/opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat
Parochie H. Willibrord, Oranjeplein 1 , 5175 BE Loon op Zand , Tel.: 0416-361215

17 juni 2015

Zondag 31 mei en 7 juni hebben 63 kinderen, in onze parochie Heilige Willibrord hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen.
De kinderen hebben een intensieve maar ook mooie geloofsvoorbereidingstijd gehad. Ze hebben Jezus als een echte Vriend leren kennen. Een Vriend die altijd bij hen is.
Tijdens de voorbereidingen leren de kinderen hoe ze als goede Christenen voor elkaar moeten zorgen. Het communieproject heeft onder andere thema’s zoals vergeven, vriendschap, geluk en vreugde. De kinderen bouwen een groot vertrouwen op in Jezus, een kostbaar geschenk voor hun toekomst. Zij hebben  ook geleerd om iets voor hun naasten over te hebbende door het maken van Kerststukjes  voor de zieke en eenzame mensenen Palmpasen stokken voor de mensen van woon- en zorgcentrum de Venloene en de Eekhof.
Ook hebben ze geld ingezameld voor Villa pardoes. Ze hebben maar liefst € 430,20  bijeen gebracht voor de zieke kinderen om ze een fijne vakantie te bezorgen.
We kunnen terugkijken op mooie communievieringen.
De communicanten  vonden het geweldig dat er zoveel kinderen mee hebben gezongen zijn erg dankbaar voor de kinderen die mee hebben gezongen en  de bogen  hebben vastgehouden bij de binnenkomst in de kerk.. Zonder deze kinderen zou de communie viering nooit zo feestelijk zijn geweest. Hartelijk dank “kids” jullie zijn geweldig!

 Gezinsviering in het weekend 27 en 28 juni  Zaterdag 27 juni om 19.00 uur  en zondagmorgen 28 juni om 11.00 uur zijn er gezinsvieringen in de kerken St. Jans Onthoofding te Loon op Zand en in de St. Jan te Kaatsheuvel. In Loon op Zand wordt gezongen door het kinderkoortje, in Kaatsheuvel zingen we mee met de liedjes van een cd.
We vieren de 13e zondag door het jaar. Het thema van deze viering is:
“Wees niet bang , maar blijf geloven, wat er ook in je leven gebeurt.”
Als wij bidden, geloven wij dat God ons gebed hoort en Hij ons zal helpen. Hij laat ons nooit in de steek.

Wil je graag meehelpen in de kerk?
Om tijdens deze viering te lezen, een kaarsje vast te houden, de altaartafel klaar te maken of  te zingen?
Dat kan! Zelfs als je maar een klein stukje wilt lezen.
Stuur voor  Kaatsheuvel voor 15 juni a.s. een mailtje met:
je naam en je voorkeur erop naar:
mjfa.smits@planet.nl
Voor Loon op Zand voor 21 juni a.s. een mailtje naar:

angela.van.brunschot@home.nl
Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken thuis krijgt.

We maken er met jouw hulp een fijne viering van?
Werkgroep Gezinsvieringen.

Poetin weer naar paus Paus Franciscus heeft op woensdagmiddag 10 juni de Russische president Vladimir Poetin in Vaticaanstad ontvangen. Dat heeft de pauselijke woordvoerder Federico Lombardi laten weten.
Poetin bezocht woensdagochtend  10 juni het Russische paviljoen op de Wereldtentoonstelling in Milaan. Daarna reisde hij door naar Rome.

De paus heeft ongetwijfeld met het Russische staatshoofd willen spreken over de oorlogen in Oekraïne en Syrië.
De laatste keer dat Franciscus en Poetin met elkaar spraken was op 25  november 2013 in Vaticaanstad

Hoop Award.  De Gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam is de winnaar van de HOOP Award 2015. Tijdens het KJD Festival op het terrein van Abdij Mariënkroon in het Brabantse Nieuwkuijk werd de prijs uitgereikt door de Bossche hulpbisschop Rob Mutsaerts, landelijk referent voor jongerenpastoraat.

De Hoop Award is een initiatief van Jong Katholiek, de landelijke jongerenafdeling van de Nederlandse Kerkprovincie. De wisselprijs wordt jaarlijks toegekend aan het initiatief dat in de ogen van de jury het meest hoopgevende is van alle genomineerde initiatieven.

De winnaar van de HOOP Award mag een jaar lang een gouden kunstwerk bezitten. Daarnaast mag de winnaar in het najaar een landelijke ontmoetingsdag organiseren in samenwerking met Jong Katholiek.

Er waren zestien genomineerden voor de prijs. In de laatste voorronde bleven er naast Sant’Egidio nog twee over: Pure Womanhood, een blog van twee studentes; en Youth Channel, jongerengroep van de parochie Heilig Kruis (Kanaalstreek van Groningen).

Waterlooplein De jury was ervan onder de indruk hoe Sant’Egidio in een relatief korte tijd zich een eigen en herkenbare plek in de hoofdstad heeft verworven. Vanuit het huis aan het Waterlooplein worden tal van activiteiten georganiseerd voor en met jongeren. Veel van die activiteiten hebben te maken met de sociale problemen waarmee de stad te maken heeft.

Het feit dat Sant’Egidio – samen met de jongeren – de al vele jaren ongebruikte Mozes- en Aäronkerk aan het plein opnieuw als godshuis in gebruik heeft genomen, beschouwt de jury als een prachtig voorbeeld van hoe je tegen de stroom kunt laten zien hoe veel kansen er zijn voor de kerk als levende gemeenschap.

Nieuwe encycliek verschijnt op 18 juni De persdienst van de Heilige Stoel heeft  “om verwarring te voorkomen” bekendgemaakt dat de nieuwe encycliek van paus Franciscus op 18 juni zal worden gepubliceerd. Vorige week zei de directeur van de Vaticaanse uitgeverij nog dat de encycliek op 16 juni zou verschijnen.
Volgende week zal de persdienst informatie verstrekken over de wijze waarop de publicatie zal plaatsvinden. Een encycliek is een belangrijke pauselijke brief, waarin de bisschop van Rome zijn leergezag als universeel herder inzake geloof en zeden uitoefent. Naar verwachting is de tweede encycliek van Franciscus gewijd aan de schepping en de klimaatproblematiek.

Franciscus’ eerste encycliek heette Lumen Fidei (29 juni 2013). Het was het laatste deel van de door paus Benedictus XVI geschreven trilogie over de theologale deugden geloof, hoop en liefde.

10 juni 2015

Viering “zieken te gast dag” op dinsdag 2 juni 2015. Evenals de voorbije jaren heeft de bezoekgroep van onze parochie weer voor een mooie middag gezorgd. De oudere en zieke parochianen die zich hiervoor hadden aangemeld kunnen terug kijken op een goed verzorgde middag. Er waren 31 deelnemers, een mooi aantal om de viering in de St.Jozefkapel te kunnen  houden. Pastoor Luijckx was in de viering voorgegaan en had de ziekenzalving toegediend aan degenen die dat wilden. Er werd veel gebruik van gemaakt. De nazit met een aangekleed kopje koffie of thee vond plaats in de ruimte van de Doopkapel. Dit is altijd een gezellige aangelegenheid, men kan onder het genot van een drankje en een hartig hapje wat bijpraten met elkaar. De pastoor maakte ook bij alle tafels een praatje en dat werd door de aanwezigen zeker gewaardeerd. Naast de aanwezigheid van parochianen was er ook belangstelling uit Waalwijk en zelfs uit Tilburg. Er is al gevraagd om informatie  aan hen door te sturen als wij weer iets dergelijks organiseren. Al met al keerde iedereen tevreden en gesterkt naar huis; reden voor de bezoekgroep om op dezelfde voet voort te gaan. Er is al eerder over geschreven, maar versterking van onze groep is, mede door leeftijd van de mensen, zeer aan de orde. Denkt u er maar eens over na. VRIJWILLIGERSWERK DOEN GEEFT OOK U ZELF VOLDOENING.
Een lid van de bezoekgroep.

Nederlandse bisschoppen bereiden zich voor op Jaar van Barmhartigheid De Nederlandse bisschoppen willen uitgebreid aandacht geven aan het bijzondere Jubeljaar dat paus Franciscus heeft uitgeroepen: het jaar 2016 zal het Jaar van de Barmhartigheid zijn. Dit heeft de paus bekend gemaakt door middel van de bul ‘Misericordiae vultus’: ‘Aangezicht van Barmhartigheid’. Deze bul is nu in het Nederlands vertaald.

Het aangekondigde Heilig Jaar begint op 8 december 2015, het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, en sluit af op 20 november 2016, het hoogfeest van Christus Koning. De Nederlandse bisschoppen zullen bij gelegenheid van dit jaar een boekje uitbrengen over het sacrament van boete en verzoening, de biecht, gekoppeld aan het thema Barmhartigheid. Het is bedoeld om de biecht, een in Nederland praktisch vergeten sacrament, uitdrukkelijk onder de aandacht te brengen vanuit bijbels en liturgisch perspectief. De bisschoppen willen allen oproepen dit sacrament te (her)ontdekken en het ook metterdaad te ontvangen. Daarnaast hebben de bisschoppen het voornemen om zowel op kerkprovinciaal niveau als in het eigen bisdom activiteiten te organiseren voor het Jaar van Barmhartigheid. Op uitnodiging van het bestuur van De Stille Omgang, de jaarlijkse herdenking van het mirakel van Amsterdam, zullen vele bisschoppen 12 maart 2016 bij de speciale jubileumherdenking in het teken van het Jaar van Barmhartigheid aanwezig zijn. Kardinaal Eijk is in de Eucharistieviering bij deze gelegenheid de hoofdcelebrant. In Rome zal de paus op 8 december de heilige deur van de Sint Pieter openen. Behalve in de Sint Pieter zijn er heilige deuren in de basilieken Sint Jan van Lateranen, H. Maria Maggiore en Sint Paulus buiten de Muren. Ook deze worden geopend en wel op de derde zondag van de Advent, 13 december 2015. De paus vraagt bisschoppen om op deze dag een ‘deur van genade’ te openen in een kathedraal of andere belangrijke kerk of bedevaartplaats in hun bisdom. Ook hier willen de Nederlandse bisschoppen gehoor aan geven. Verder heeft paus Franciscus alle bisschoppen gevraagd om in de Vastentijd van 2016 met de gebedsactie ’24 uur voor de Heer’ in het bijzonder aandacht te geven aan het sacrament van boete en verzoening. In elk bisdom zal hier invulling aan worden gegeven. Deze gebedsactie wordt gehouden op vrijdag en zaterdag in de derde week van de Veertigdagentijd. Daarnaast zijn ook de jongerenwerkers in de bisdommen in samenwerking met de landelijke organisatie Jong Katholiek volop bezig met het thema Barmhartigheid in de aanloop naar de Wereld Jongerendagen van 2016.

Grootvader wordt priester in Den Bosch  In drie Nederlandse kathedralen werden 30 mei diakens tot priester gewijd. Onder hen is de 73-jarige Piet de Jong van het bisdom Den Bosch. Bijzonder aan hem is niet alleen zijn leeftijd, maar ook dat hij grootvader is.

Ik heb een mooi en gelukkig huwelijks- en gezinsleven gekend. Ik was getrouwd met José, we kregen twee kinderen en vier kleinkinderen”, zegt De Jong in een web-brochure op de site van het Bossche seminarie Sint-Janscentrum.

In 2012 overleed zijn echtgenote aan een ongeneeslijke ziekte. Na een jaar van eenzame rouw ontstond in hem een “onweerstaanbaar” verlangen naar het priesterschap. Hij ging ermee naar de bisschop en die besloot hem toe te laten tot de groep van priesterkandidaten. November vorig jaar november werd Piet Diaken gewijd en zaterdag na Pinksteren tot priester.

20 juni: Ontmoetingsdag tiener- en jongerenwerk Het is een van de speerpunten van het team van Jong Bisdom Den Bosch om een netwerk te vormen waarbij betrokken van tiener- en jongerenwerk geïnformeerd worden, elkaar weten te vinden en elkaar kunnen ondersteunen. Om die reden wordt op zaterdag 20 juni de Ontmoetingsdag georganiseerd voor pastoraal kader en vrijwilligers die actief zijn (of willen worden) in het tiener- en jongerenwerk. Deze dag vindt plaats in abdij Mariënkroon, Abdijlaan 12 in Nieuwkuijk van 10.00 tot uiterlijk 14.00 uur

Het doel van deze ontmoetingsdag is om iedereen die actief is in het tiener- en jongerenwerk de kans te bieden om andere betrokkenen rondom tiener- en jongerenwerk te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en (nieuwe) ideeën op te doen. Daartoe is een ochtendprogramma opgesteld met onder meer een inspirerende inleiding over tiener- en jongerenwerk en een uitwisseling in kleine groepen. Op deze ontmoetingsdag zullen we het jaar- en WJD-thema interactief waarin barmhartigheid centraal staat verkennen en presenteren we het jaarprogramma op diocesaan niveau.  Maar vooral is er ruim de tijd voor de deelnemers om met elkaar, het team en het Jongerenplatform Jong Bisdom Den Bosch uit te wisselen over uw gedachten en vragen rond het tiener-en jongerenwerk

U kunt zich t/m 17 juni aanmelden voor de Impulsdag door een e-mail te sturen aan jongeren@bisdomdenbosch.nl met vermelding van uw naam, adres en parochie. Van harte welkom


3 juni 2015

Eerste Heilige Communie Op zondag 7 juni ontvangen de volgende kinderen uit Kaatsheuvel in de Eucharistieviering voor het eerst de Heilige Hostie:

Kinderen van de Martelaren om 9.30 uur in de parochiekerk St. Jan
Pleun, Merel , Bart,Jesse, Kim, Cas, Maartje, Romy , Finn, Myrna, Kevin,

Lieke, Joshua, Viviënne , Jason, Jesse, Kenza, Mik, Lisa

Kinderen van de St. Jan om 11.30 uur in de parochiekerk St. Jan
Jennifer , Dastin Kosman-Priest, Sem van de Wiel,

Florence , Feline, Nick Amber, Dido , Gitte, Jasper, Karsten, Benthe,
Elvira, Stan, Lars, Jack, Lieke, Florien, Rick, Melle, Daan, Jaap,
Rosalie, Tessa, Aura Noëmi, Sander

Als parochiegemeenschap feliciteren we hen en hun gezin hartelijk. En wensen we hen een onvergetelijke dag toe. We hopen hen vaak terug te zien tijdens de diverse vieringen in een van de parochiekerken.

Heilige Stoel gaat verdrag sluiten met ‘Palestijnse Staat’ De Heilige Stoel erkent Palestina voortaan als staat. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring over een binnenkort te ondertekenen verdrag over de status van de Katholieke Kerk in de Palestijnse Gebieden. Vandaag kwamen in Vaticaanstad onderhandelaars van een bilaterale commissie bijeen om met het oog op het akkoord de betrekkingen tussen beide partijen te bespreken.
Het zal voor het eerst zijn dat de Heilige Stoel een overeenkomst met Palestina sluit. Israël heeft al teleurgesteld gereageerd. “Dit is niet bevorderlijk voor het vredesproces en voor de Palestijnse terugkeer naar de onderhandeltafel. Israël zal de overeenkomst bestuderen en zich beraden op de volgende stappen.”
De Heilige Stoel onderhoudt sinds 1994 diplomatieke betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit. Vanaf het moment dat de Verenigde Naties de Palestijnen toelieten als een waarnemende niet-lidstaat, sprak het Vaticaan steevast van “de Staat van Palestina”. Maar met het ophanden zijnde akkoord, krijgt deze aanduiding een substantiëlere betekenis.
Palestina wordt door 135 VN-lidstaten als staat erkend, maar niet door de VS, Nederland en de meeste EU-landen. Die vinden dat de Palestijnse Autoriteit en Israël eerst samen tot een twee-statenoplossing moeten komen.
De Palestijnse president Mahmoud Abbas was op zondag17 mei in Vaticaanstad aanwezig bij de heiligverklaring van vier vrouwelijke religieuzen, onder wie twee Palestijnse zusters: Sultanah Maria Danil Ghattas (1843-1927) en Mariam Baouardy (1846-1878).

 Sultanah Maria Danil Ghattas (Jeruzalem, 1843 – Ein Karem 1927). Deze Palestijnse religieuze die de kloosternaam Marie-Alphonsine droeg, zei dat de Heilige Maagd Maria haar in Bethlehem de opdracht had gegeven om een zustercongregatie te stichten, gewijd aan het bidden van de rozenkrans. Na haar dood verspreidde haar Congregatie van de Rozenkranszusters zich over diverse landen in het Midden-Oosten.

Mariam Baouardy (I’billin, 1846 – Bethlehem, 1878), dochter van Grieks-katholieke ouders uit het Heilig Land. Op 19-jarige leeftijd werd ze novice bij een zustercongregatie in Marseille. Toen bleek dat haar roeping elders lag, trad ze toe tot de Karmel van het Zuid-Franse Pau, waar ze de kloosternaam Maria van de Gekruisigde Jezus kreeg. Drie jaar later, in 1870, werd ze naar India gestuurd om in Mangalore een karmelietessenklooster te stichten. Daar legde ze haar eeuwige geloften af. Vijf jaar later werd ze teruggeroepen naar Pau. Ze kreeg als opdracht om met medezusters in het Heilig Land een Karmel te stichten. Op 33-jarige leeftijd overleed ze aan gangreen. Zuster Maria beleefde gedurende haar kloosterbestaan geregeld extases. Ook werd ze gestigmatiseerd.

Paus noemt Abbas een ‘vredesengel`  Paus Franciscus heeft president Mahmoud Abbas van Palestina een “vredesengel” genoemd. Abbas kwam op audiëntie bij de paus in Vaticaanstad. De twee spraken over het vredesproces tussen Israël en de Palestijnse gebieden.
De paus maakte het compliment bij de uitwisseling van geschenken. Franciscus gaf de Palestijnse leider een medaille met daarop een afbeelding “engel van vrede die de kwade geest van de oorlog vernietigt”. Een passend geschenk, “aangezien ook u een vredesengel bent”, zei de pontifex.

De Heilige Stoel sluit binnenkort een verdrag met de ‘staat van Palestina’. Dat werd woensdag aangekondigd. Het stuitte op kritiek van de Israëlische regering.
Franciscus en Abbas lieten tijdens hun ontmoeting weten dat ze hopen op een rechtvaardige en langdurige vrede tussen Palestina en Israël. Ook spraken de twee over de bestrijding van terrorisme in het Midden-Oosten en het bevorderen van de dialoog tussen verschillende geloven.

Website ‘Nieuwe Martelaren’ gelanceerd In Frankrijk is een website over hedendaagse christenvervolging gelanceerd. De site nouveaux-martyrs.com is het initiatief van lekengelovigen die aandacht vragen voor de martelaren die werden vermoord door moslimterroristen.
“Hevig verontwaardigd door de barbaarse moord op onze medechristenen in de Orient en Afrika hebben we deze website in het leven geroepen om het algemeen publiek en beleidmakers te informeren en te onderrichten over de verschrikkelijke situatie waarin de christenen zich aldaar bevinden, die er worden geconfronteerd met de beestachtige praktijken van terreurgroepen”, aldus de openingstekst van de tweetalige (Frans en Engels) site.

Voorzitter en secretaris van de initiatiefgroep zijn respectievelijk de voorman Joseph Thouvenel van de christelijke arbeidersbeweging CFTC en Jean-Marc Plantade, voormalig hoofdredacteur van de krant Le Parisien.
Op de site kunnen bezoekers een petitie ondertekenen. Daarin wordt van de Franse regering geëist om adequate maatregelen te nemen waardoor vervolgde christenen in de betreffende gebieden kunnen worden geholpen. Ook wordt verlangd dat Frankrijk geen olie meer importeert uit gebieden die onder controle van IS staat.
Bezoekers worden ook uitgenodigd op 20 juni bij het hoofdkantoor van Unesco in Parijs deel te nemen aan een demonstratie tegen christenvervolging

Processie In Schiedam wordt op 21 juni een processie gehouden met de relieken van de heilige Liduina van Schiedam.
Dat meldt www.schiedam24.nl. Het is voor het eerst in eeuwen dat er in Schiedam weer een openlijke processie wordt gehouden. Na de Reformatie moesten katholieken hun religieuze uitingen, waaronder hun verering voor Liduina van Schiedam, binnen de muren van hun kerken houden.

Stille Omgang Dat is ook de oorsprong van de jaarlijkse Stille Omgang in Schiedam. Het is te vergelijken met de oorsprong van de Amsterdamse Stille Omgang, die nog ieder jaar duizenden deelnemers heeft.

Naar buiten Dit jaar is het Liduinajaar in Schiedam, wat voor de parochie reden is nu naar buiten te treden, zegt rector Henri Egging tegen schiedam24.nl. “Liduina is van ons allemaal!” De heilige is patrones van de zieken en het ziekenpastoraat.

‘Verering levend houden’ Directe aanleiding is dat de Liduinakerk op 21 juni 25 jaar geleden tot basiliek werd verheven. “Daamee kregen we een bijzondere opdracht mee: de verering van Liduina levend houden, ook buiten de eigen kring. Dan mag je ook naar buiten gaan, want iedereen moet het verhaal van Liduina horen.”

Programma De processie start op 21 juni om half drie vanuit de basiliek en trekt richting de Grote Kerk. In de processie worden de relieken van St.-Liduina meegedragen. Voor en na de processie is er een plechtige H. Mis. Ook zijn er rond de processie rozenkransgebed en een gezongen vesperviering. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting.
Het is de tweede keer in korte tijd dat een parochie na eeuwen weer naar buiten treedt met een processie. Op 17 mei werd in het Friese Bolsward voor het eerst sinds de Reformatie weer een processie gehouden met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Sevenwouden.

Juli

22 juli 2015

Overledenen in de Parochie H. Willibrord in de maanden mei, juni en juli

11 mei                  Cato van der Linden – Dekkers         101 jaar
17 mei                  Til Kennekens – Vesseur                     88 jaar
23 mei                  Adrie Korthout                                      76 jaar
27 mei                  Lies IJpelaar – van Zon                       91 jaar
29 mei                  Nora van der Weijden – Zumpolle     103 jaar
1  juni                  Ria Hamers – Snoeren                         85 jaar
3  juni                  André Trommelen                                 87 jaar
6  juni                  Henk Schaafstra                                   65 jaar
11 juni                  Paula Grootswagers – van de Louw   82 jaar
27 juni                  Nel Maas – Reesink                            75 jaar
4 juli                    Ad Brekelmans                                    64 jaar
4 juli                    Michael Jong                                       57 jaar
25 juli                    Theo van Mier                                     57 jaar
26 juli                    Minus de Rooij                                    82 jaar

Dopen in de Parochie H. Willibrord in de maanden mei, juni en juli

3  mei                  Eloïse, dochter van Joris en Catherine Jörissen – Plant
10 mei                  Jinthe, dochter van Jurgen en Helena Mosselveld – Dircken
17 mei                  Bart , zoon van Jan en Angelica Kemmeren – Penning
17 mei                  Julius , zoon van Roderik en Jessica de Beukelaer – van Boxtel
17 mei                  Amy, dochter van William en Marjolein van der Pligt – Damen
31 mei                  Florian , zoon van Alexander en Chantal de Bonth – Vromans
31 mei                  Martyn, zoon van Ad en Manuela van den Burg – de Smit
7  juni                  Fleur, dochter van Harald en Natalie van den Akker – Zwaans
7  juni                  Bobbi , dochter van Stan en Linda van der Net – de Jong
28 juni                  Quinten , zoon van Sjaak en Lesley Stokkermans – Daneels
5  juli                    Yinthe , dochter van Stephan en Chantal Pals – Snoeren
5  juli                    Dennis , zoon van Jeroen en Sanne Kampman – Laros
12 juli                    Jendrik , zoon van Leo en Jennieke Dijks – van Haarlem
19 juli                    Virgil , zoon van Benjamin en Patricia Raats – Lamers
19 juli                    Selah , dochter van Marc en Elisah van Bavel – van der Velden
19 juli                    Ollie , zoon van Wouter en Brenda Ligtenberg – van Beers
26 juli                    Liz , dochter van Nick en Kim Paijmans – van Gestel

Huwelijken in de Parochie H. Willibrord in de maanden mei, juni en juli

5  juni                  Niek van Gulik en Brenda Rodriguez
14 juli                   Rob Pijnenburg en Sharon Pillai

Gouden Huwelijken    

20 juni                  Theo en Riet Schoenmakers – de Kroon
25 juli                    Kees en Sjaan Zwaans – Ververs

Openstelling St. Jan  Hoofdstraat Kaatsheuvel

Vanaf dinsdag 30 juni is de St. Jan te Kaatsheuvel dagelijks te bezichtigen van 13.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte welkom.

Wijzigingen tijdens de vakantie periode.

In de maanden juli en augustus zijn er  aanpassingen in het aanbod van de diensten  We raden u aan om het weekoverzicht van de vieringen goed in de gaten te houden.
De eerste aanpassing is in de St. Jan te Kaatsheuvel hier komt op dinsdag 28 juli de avondviering van 18.30 uur in de St. Jozefkapel te vervallen.

Vooraankondiging vieringen H. Vormsel en Eerste H. Communie in onze parochie

De viering van het H. Vormsel voor alle vormelingen uit onze parochie is op
zondag 24 april 2016 om 11.00 uur in de St. Jan in Kaatsheuvel.
(Dit is aan het begin van de meivakantie, dan kan hier rekening mee worden gehouden).

De vieringen van de Eerste H. Communie zijn op zondag 22 mei 2016 in de St. Jan in Kaatsheuvel; 9.30 uur voor de communicanten van de HH. Martelaren van Gorkum en om 11.30 uur voor de communicanten van de St. Jan.
De viering van de Eerste H., Communie voor de communicanten uit Loon op Zand en De Moer is op zondag 29 mei om 9.30 uur.

Informatieavond H. Vormsel voor de ouders en Vormelingen

Maandag 14 sept. om 19.00 uur in de Theresiaschool in Kaatsheuvel

Informatieavonden Eerste H. Communie voor de ouders

Maandag 21 sept. om 20.00 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand voor de communicanten uit Loon Op Zand en De Moer.
Dinsdag 22 sept. Om 20.00 uur in de Theresiaschool in Kaatsheuvel voor alle communicanten in Kaatsheuvel.

Gevonden
Op zondag 21 juni is er een gehoorapparaat met toebehoren gevonden in de St. Jan in Kaatsheuvel. Tot op heden is deze nog niet opgehaald. Dit kan van maandag t/m vrijdag op het parochieel centrum van 9.30 uur t/m 11.30 uur.

Wedstrijd beste folder Kerkbalans 2016

De organisatie van de interkerkelijke geldwervingsactie Kerkbalans schrijft dit jaar een wedstrijd uit. Ze gaat op zoek naar het folderontwerp dat het beste in de eigen plaatselijke kerk de actie Kerkbalans kan promoten.

Plaatselijke kerken kunnen hun ontwerp vóór 15 november 2015 indienen. Alle ontwerpen worden beoordeeld door een jury. De drie beste inzenders ontvangen een geldbedrag voor het laten drukken van hun folder.

“Steeds meer kerken kiezen er voor om een eigen folder te maken. De tekst wordt toegespitst op de lokale situatie en er wordt gebruik gemaakt van foto’s die voor de kerkleden herkenbaar zijn”, aldus het Campagneteam van Kerkbalans. “Dit is een positieve ontwikkeling want informatie over de situatie van de eigen kerk spreekt leden aan en stimuleert om te geven, bijvoorbeeld voor een bepaald lokaal project.”

“Door creatieve mensen op het gebied van tekst en vormgeving bij de voorbereiding te betrekken, ontstaan er inspirerende folders die vanwege hun lokale insteek de aandacht van de ontvangers goed weten te pakken”, aldus het Campagneteam.

Lokale kerken van de vijf deelnemende kerkgenootschappen kunnen hun ontwerp vóór 15 november 2015 inzenden naar info@kerkbalans.nl onder vermelding van ‘Wedstrijd beste folder Kerkbalans 2016’. Kijk voor meer informatie ook op www.kerkbalans.nl.

Youcat is wereldwijde bestseller

Jongerencatechismus Youcat is een van de best verkochte katholieke boeken ter wereld. De totale oplage van het gele boekje, waarin de katholieke geloofsleer aan de hand van vragen en antwoorden wordt uitgelegd, bedraagt al meer dan 5 miljoen exemplaren in 39 talen. Dat zegt Bernhard Meuser, directeur van Stichting Youcat in Königstein, tegenover het Duitse persagentschap KNA.

De stichting, gelieerd aan de internationale organisatie Kerk in Nood, bereidt thans de publicatie van een ander geloofsboek voor: Docat. Het betreft een catechetische uitleg van de Katholieke Sociale Leer. Het zal een voorwoord van paus Franciscus bevatten. Verwacht wordt dit boekje in 2016 verschijnt.

Dit najaar verschijnt een katholieke jeugdbijbel bij Stichting Youcat in minstens 20 talen.De jongenerencatechismus was een project dat in 2006 ontstond. Aan het hoofd daarvan stond kardinaal Christoph Schönborn, aartsbisschop van Wenen en lid van de dominicaner orde. Het boekje werd in 2011 bij de Wereldjongerendagen in Madrid aan de deelnemers van dit katholieke evenement geschonken

Expositie Lijkwade van Turijn in de Sint-Jan

De kooromgang van de kathedrale basiliek van Sint-Jan vormt van 31 maart t/m 30 augustus 2015 het decor van een tentoonstelling over de Lijkwade van Turijn. De lijkwade is een grafdoek met sporen van het lichaam van een gekruisigde man. Geleerden reconstrueerden met die sporen een hele lijdensweg. Is dit de lijkwade van Jezus? De lijkwade van Turijn is een eeuwenoud linnen kleed met een vage beeltenis van een man. Volgens sommige christenen de lijkwade waarin Jezus werd gewikkeld en begraven nadat hij aan het kruis gestorven was. Over de echtheid wordt al eeuwen getwist.

In de expositie wordt o.a. een levensgrote kopie van de lijkwade en een replica van de doornenkroon getoond en zijn er toelichtingen op de diverse wetenschappelijke onderzoeken. De expositie wil primair mensen aan het denken zetten over het lijden en de persoon van Jezus.

De originele lijkwade wordt bewaard in de Dom van Turijn en wordt dit jaar op verzoek van Paus Franciscus getoond van 29 april tot 24 juni 2015.

De tentoonstelling “Wie is de man van de lijkwade?” in de Sint Jan is samengesteld door een team van gerenommeerde wetenschappers. Er zijn exacte replica’s gemaakt. De expositie geniet internationale bekendheid en is momenteel ook te zien in Jeruzalem, Rome, Sacramento (VS) en Lissabon. De expositie kan zelfstandig of onder begeleiding van een gids worden bezocht. Voor een tegemoetkoming in de kosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Een eventuele groepsrondleiding wordt op aanvraag verzorgd.

Wat: Wie is de man van de lijkwade? Wanneer: Geopend: 31 maart t/m 30 augustus 2015, dinsdag t/m zondag van 13.30 tot 16.30 uur Waar: Kathedraal Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch Entree: Gratis entree en gratis rondleiding

15 juli 2015

Openstelling St. Jan  Hoofdstraat Kaatsheuvel

Vanaf dinsdag 30 juni is de St. Jan te Kaatsheuvel dagelijks te bezichtigen van 13.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte welkom.

Wijzigingen tijdens de vakantie periode.

In de maanden juli en augustus zijn er  aanpassingen in het diensten aanbod. We raden u aan om het weekoverzicht van de vieringen goed in de gaten te houden.
De eerste aanpassing is in de St. Jan te Kaatsheuvel hier komt op dinsdag 28 juli de
avondviering van 18.30 uur in de St. Jozefkapel te vervallen.

Nieuws rond de St. Jozefkerk

Vrijdag 10 juli was er op het gemeentekantoor aan de Modelleur in Kaatsheuvel een Persmoment waarin werd bekend gemaakt dat er appartementen in en rond de voormalige St. Jozefkerk zouden komen. Bij het Persmoment waren er naast de wethouder afgevaardigden aanwezig van het Parochiebestuur, van de Stichting Sterk, de Projectontwikkelaar zelf en verslaggevers van het Brabants Dagblad en de plaatselijke kranten. Na jarenlange zorg vanuit het Parochiebestuur, met name door de bestuursleden die de portefeuille gebouwen beheren, heeft de kwestie, met alle bekende ontwikkelingen van dien, onze aandacht gehouden. Uiteraard heeft ook de financiële crisis de parochie hierin parten gespeeld. Natuurlijk had niemand baat bij een kerkgebouw dat leegstond en vandalisme aantrok. Dat doet verdriet en geeft een gevoel van onmacht. Ook kostte de leegstaande kerk de parochie jaarlijks veel geld. Bovendien was de huidige aanblik van de kerk en pastorie niet positief voor de leefomgeving. Het parochiebestuur is blij met de huidige ontwikkeling voor herbestemming, de goede wil en alle initiatieven, ondanks het feit dat wij het moeilijk vinden dat dit het lot is van kerken die moesten of moeten worden gesloten en waar gelovigen zoveel kostbare herinneringen hebben liggen. Het is goed te weten dat de begraafplaats eigendom blijft van de kerk en in de ontwerpen wordt gerespecteerd. Ook stellen wij het op prijs dat de doopkapel als kapel behouden blijft zodat deze in de toekomst kan worden bezocht. Wij zullen de plannen met belangstelling volgen  en houden u op de hoogte. Graag vraag ik u als parochianen onze parochiegemeenschap H. Willibrord te blijven steunen en uw en onze inspanningen daarvoor mee te dragen in uw dagelijks gebed.
Pastoor Luijckx

 Jezus’ doopplaats en Siciliaanse kathedralen nu Werelderfgoed

De Unesco heeft onlangs een aantal christelijke locaties op haar lijst van werelderfgoed geplaatst. Het betreft enkele monumentale kerken op Sicilië en het Jordaanse oord waar Jezus volgens een overlevering zou zijn gedoopt door de profeet Johannes.

Het werelderfgoed op Sicilië zijn bouwwerken uit het Noormannenrijk, die worden beschouwd als versmeltingen van de Frankische, de Arabische en de Byzantijnse cultuur. Daaroe behoren de kathedralen van Cefalú en Monreale, die kostbare mozaïeken bevatten.

De plaats waar Jezus zou zijn gedoopt, bevindt zich op de oostelijke oever van de Jordaan in Jordanië, op zo’n 9 km afstand van de Dode Zee. Het door de Unesco als cultureel werelderfgoed aangewezen oord bevat twee terreinen: Tell Al-Kharrar (ook bekend als Jabal Mar-Elias) en de locatie waar zich de kerken van Sint-Jan de Doper bevinden, evenals archeologische opgravingen en een klooster.

Het oord heet in het Arabisch Al Maghtas, dat ‘onderdompeling’ betekent. Bij westerlingen staat het bekend als ‘Bethanië aan de overkant van de Jordaan’. Deze bedevaartplaats werd bezocht door de pausen Johannes Paulus II (in maart 2000), Benedictus XVI (in mei 2009) en Franciscus (in mei 2014).

 Franciscus waarschuwt voor persoonsverheerlijking bij Bewegingen

Paus Franciscus heeft onlangs tijdens een bijzondere audiëntie voor leden van de katholieke charismatische vernieuwing de personencultus rond stichters van katholieke lekenbewegingen bekritiseerd.Ook voor leken bestaat de “grote verleiding” zich als onmisbaar te beschouwen en “stap voor stap te vervallen in autoritair gedrag en persoonsverheerlijking”, aldus de Bisschop van Rome. Hij voegde eraan toe dat alleen de Heilige Geest in de Kerk onmisbaar is en dat Jezus de “enige Heer” is.

“Het is goed, ook in de Kerk, als mensen voor bepaalde tijd een functie vervullen”, zei hij tijdens de ontmoeting met 40.000 leden van de ‘Beweging van de Vernieuwing van de Geest’ op het Sint-Pietersplein. Eerder prees Franciscus zijn voorganger Benedictus omdat die de moed heeft gehad om als eerste paus in de geschiedenis met emeritaat te gaan.

Sommige katholieke lekenbewegingen werden door hun stichters tot op late leeftijd aangevoerd. De Italiaanse Chiara Lubich gaf leiding aan haar Focolare-beweging totdat zij in 2008 op 88-jarige leeftijd stierf.

De drie stichters van de Neocatechumenale Weg hebben zichzelf ook levenslang aan het hoofd van hun beweging geplaatst. De bekendste van hen is de Spaanse kunstenaar Kiko Argüello.

Passiespelen Tegelen 2015

Vanaf zondag 10 mei 2015 is in Tegelen de 20ste editie van de Passiespelen in première. gegaan. Het is een reeks van 25 voorstellingen. De laatste voorstelling is op zondag 13 september 2015. Het vijfjaarlijks evenement van Het Tegelse Passiespel – ontstaan in 1931 – is uitgegroeid tot een theatergebeurtenis van internationale allure en speelt zich af tegen de achtergrond van het majestueuze decor gebouwd in Openluchttheater De Doolhof in Tegelen

 De regie voor Passiespelen 2015 is in handen van Cees Rullens, die ook tekende voor de regie van de zo geslaagde Passiespelen 2010. Deze keer gaat de regisseur aan de slag met een nieuwe tekst van de Vlaamse dichter/schrijver Patrick Lateur. De muziek wordt gecomponeerd door Nard Reijnders, het decor is van Cor van Leipsig en de kostuums van Brigitte Altena. Pilo Pilkes is verantwoordelijk voor haarwerk en grime. Dirigent Ben Benders leidt het koor

De spelen zijn nog te zien op de volgende dagen:
Zaterdag 18 juli, 25 juli, 1 augustus, 8 augustus telkens om 18.30 uur
Zondag   19 juli, 26 juli, 2 augustus, 9 augustus, 16 augustus, 23 augustus, 30 augustus, 6 september, en 13 september telkens om 14.30 uur

De uitvoering duurt ongeveer 3 uur, inclusief een pauze van 30 minuten
Openlucht theater “de Doolhof”direct achter het NS station in Tegelen (Limburg)
Informatie via: tel. 077 3263100 of Info@passiespelen.nl,
Ook via de website: www.passiespelen.nl

8 juli 2015

Openstelling St. Jan  Hoofdstraat Kaatsheuvel

Vanaf dinsdag 1 juli is de St. Jan te Kaatsheuvel dagelijks te bezichtigen van 13.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte welkom.

Nuntius neemt eerste exemplaar boek over de interreligieuze dialoog in ontvangst

In de vergadering van de Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft de nuntius, aartsbisschop Aldo Cavalli dinsdag 9 juni het eerste exemplaar van een bijzonder boek over de interreligieuze dialoog uit handen van mgr. Van den Hende in ontvangst genomen. Ook de Nederlandse bisschoppen ontvingen deze publicatie met de titel ‘In dialogue, with people of other religions and philosophies.’

Auteur is drs. Berry van Oers, secretaris van de landelijke katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog. In het boek gaat hij in op de grondslagen, de doelen en de praktijk van dialoog aan de hand van belangrijke Vaticaanse documenten die verschenen zijn op het gebied van de interreligieuze dialoog in de afgelopen 50 jaar, van Paus Paulus VI tot en met paus Franciscus. De publicatie is een initiatief van bisschop Van den Hende, in de tijd dat hij namens de Bisschoppenconferentie portefeuillehouder was voor de interreligieuze dialoog. Hij is daarin opgevolgd door mgr. Van Burgsteden die zich samen met Van Oers vervolgens sterk heeft gemaakt voor deze publicatie. Deze is voor verschijning voorgelegd aan de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog in Rome. De adviezen en suggesties van de Raad zijn er vervolgens in verwerkt. De Pauselijke Raad spreekt waardering uit voor de publicatie en noemt het initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie tot uitgave ervan hoogst belangwekkend en wenst het veel succes toe. ‘Het is te hopen dat door lezing en verdieping van de inhoud van deze publicatie de lezers meer geneigd zijn om de interreligieuze dialoog te promoten. De Katholieke Kerk is er van overtuigd dat ‘dialoog niet een optie is maar een vitale noodzakelijkheid waarvan in hoge mate onze toekomst afhangt’ (Benedictus XVI, 25-9-2006). Begonnen vijftig jaar geleden met de verklaring Nostra aetate gaat ze door op het pad van respect en vriendschap aangemoedigd door Paus Franciscus’. From The Vatican 2015, Pontifical Council for Interreligious Dialogue. ‘Het doel van het boek is om katholieken motivatie en inspiratie te geven en zowel praktische als theologische handvatten aan te reiken voor het voeren van de interreligieuze dialoog. Het kan natuurlijk ook geraadpleegd worden door niet-katholieken om kennis te nemen van het denken van de Rooms-Katholieke Kerk over de interreligieuze dialoog. Daarmee heeft zij als wereldkerk ruime ervaring. Haar internationale expertise kan voor de dialoog tussen christenen en andersgelovigen in Nederland van nut zijn’, aldus Van Oers, die al een kwart eeuw actief is op dit terrein. Zijn boek is geschreven in het Engels en daarmee hoopt hij dat het ook buiten Nederland zijn weg kan vinden. Het sluit aan bij het feit dat het dit jaar vijftig jaar geleden is dat de verklaring Nostra aetate werd uitgegeven over de houding van de R.K.-Kerk ten aanzien van andere godsdiensten en levensbeschouwingen. ‘Bovendien roepen de spanningen in de samenleving om dialooginitiatieven. We hopen dat het boek leidt tot en ondersteuning geeft aan dialoogactiviteiten vanuit verschillende niveaus in de Kerk en daarbuiten’, aldus Van Oers. Het boek wordt in het voorwoord door de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, kardinaal Eijk, van harte aanbevolen aan ieder die betrokken is bij de interreligieuze dialoog.

Dienstbaarheid tot in de dood

Den Briel’ is een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom Rotterdam. Het hele jaar door, maar speciaal rond 9 juli, trekken vele katholieken erheen op bedevaart om de Martelaren van Gorcum te gedenken en gesterkt te worden in het geloof. Dit jaar is de nationale bedevaart op 11 juli met het thema: Dienstbaarheid tot in de dood.

Programma

​11.00 uur ​ Eucharistieviering Hoofdcelebrant Bisschop J.H.J. van den Hende Muzikale verzorging van het koor, het Emanuelkoor van de H. Franciscus parochie uit Roelofarendsveen
​13.30 uur ​Rozenkransgebed Programma voor de jongeren
​14.30 uur ​Kruisweg
​15.30 uur ​Vespers en Processie

 Voor de jongere bedevaartgangers is een ‘parallelprogramma’ tijdens het rozenkransgebed. De bisschop geeft dan catechese.

Ook voor deze dag is er een speciale busregeling getroffen naar het Heiligdom in Brielle. De bus vertrekt van de Kathedraal aan de Mathenesserlaan 305 te Rotterdam naar CS Rotterdam naar Brielle en terug. Er zijn twee opstapplaatsen: • HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de Mathenesserlaan 305 te Rotterdam, vertrektijd: 09.00 uur. De bus staat om 08.50 uur voor. • Centraal Station Rotterdam (Conradstraat, achter het Groothandelsgebouw),  vertrektijd: 09.15 uur Aanmelden via bisdom Rotterdam. T: 010 281 51 71 Kosten: € 10,- p.p.

1 juli 2015

Openstelling St. Jan  Hoofdstraat Kaatsheuvel
Vanaf zondag 28  juni is de St. Jan te Kaatsheuvel dagelijks te bezichtingen van 13.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte welkom.

Bewust katholiek
Momenteel zijn er internetfilmpjes ontwikkeld over de zeven sacramenten. Inmiddels is het tweede filmpje online gegaan over de eucharistie.

De Eucharistie
Over de eucharistie valt ontzettend veel te vertellen. In het filmpje gaan we onder meer in op de vier manieren waarop we Christus kunnen ontmoeten in de eucharistieviering. Ook beantwoorden we de vraag of dat stukje brood nu echt het lichaam van Christus wordt, waarbij we de kijker uitnodigen om met gelovige ogen naar de eucharistie te kijken.

KRO opnieuw met leden naar Rome
Omroepvereniging KRO gaat ook dit jaar weer naar Rome. Alleen leden kunnen deelnemen aan een compleet verzorgde reis naar de Eeuwige Stad. Het thema van deze reis, die duurt van 26 september tot en met 1 oktober 2015, is ‘Paus Franciscus en barmhartigheid’

De deelnemende KRO-leden worden vergezeld door de tv-presentatoren Leo Fijen, Wilfred Kemp, Antoine Bodar, Roderick Vonhögen en Sander de Kramer.

Een van de programmaonderdelen is de eucharistieviering op 27 september in de Kerk der Friezen. Deze zondagsmis, met als hoofdcelebrant de Romeinse hulpbisschop Matteo Zuppi, wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO 2.

Op het programma staat ook: bezoeken aan de vier grootbasilieken en de moederkerk van de jezuïetenorde; een ontmoeting met prins Jaime de Bourbon de Parme, de Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel; de woensdagaudiëntie bij paus Franciscus op het Sint-Pietersplein; en een feestavond.

voor meer informatie: leden.kro.nl >>

 Paus maakt grap over ‘privéopenbaringen’

Rome (RKK) 9 juni 2015 – Paus Franciscus heeft zich quasi spottend uitgelaten over katholieken die zich afhankelijk maken van vermeende privéopenbaringen. De Moeder Gods Maria is geen boodschapper die aan bepaalde zieners op vastgestelde tijdstippen boodschappen overbrengt, zei de paus vanochtend in zijn preek tijdens de mis in Casa Santa Marta.

“Sommigen hebben behoefte aan noviteiten over de christelijke identiteit. Ze zijn vergeten dat ze zijn uitverkoren, gezalfd, dat ze de garantie hebben van de Geest. Maar toch blijven ze zoeken: ‘Maar waar zijn de zieners die ons nu zeggen welke brief Onze Lieve Vrouw ons om vier uur vanmiddag zal sturen?’,” grapte de paus. “Dat is geen christelijke identiteit. Het laatste woord van God heet Jezus en meer is er niet.”

Onlangs zei Franciscus tegen de journalisten aan boord van het vliegtuig tussen Sarajevo en Rome dat hij binnenkort een uitspraak zal doen over de bedevaartplaats Medjugorje in Herzegovina. “We staan op het punt om besluiten daarover te nemen en die zullen worden medegedeeld”, zei de paus. Hij voegde eraan toe dat hij recentelijk een Vaticaans onderzoeksrapport over Medjugorje heeft ontvangen. De zaak is nu in behandeling bij de Congregatie voor de Geloofsleer.

In 1981 beweerden zes kinderen in Medjugorje dat ze boodschappen doorkregen van de Maagd Maria. Zij zou zich aan hen in verschijningen hebben geopenbaard als de Koningin van de Vrede. Sindsdien is het een drukbezochte bedevaartplaats. De zieners, inmiddels volwassen, beweren dat Maria nog dagelijks op vaste tijdstippen verschijnt.

Het bisdom Mostar-Duvno, waaronder Medjugorje valt, heeft het bovennatuurlijke karakter van het fenomeen nooit willen bevestigen. Sterker nog: bisschop Ratko Peric is een felle tegenstander van het bedevaartsoord. Om verwarring bij de gelovigen te voorkomen liet paus Benedictus XVI een onderzoek instellen. De uitkomsten daarvan zijn dus onlangs aan de huidige paus gepresenteerd.

Paus Franciscus is een groot Mariavereerder. Menigmaal heeft hij verwezen naar Mariaverschijningen, zoals in Fatima (Portugal) en Kibeho (Rwanda). Dit jaar nog gaat hij naar Lourdes (Frankrijk), waar de Moeder Gods volgens veel katholieken verscheen aan de zieneres Bernadette Soubirous

Augustus

26 aug. 2015

Vooraankondiging vieringen H. Vormsel en Eerste H. Communie in onze parochie
De viering van het H. Vormsel voor alle vormelingen uit onze parochie is op

zondag 24 april 2016 om 11.00 uur in de St. Jan in Kaatsheuvel.
(Dit is aan het begin van de meivakantie, dan kan hier rekening mee worden gehouden).

De vieringen van de Eerste H. Communie zijn op zondag 22 mei 2016 in de St. Jan in Kaatsheuvel; 9.30 uur voor de communicanten van de HH. Martelaren van Gorkum en om 11.30 uur voor de communicanten van de St. Jan.

De viering van de Eerste H., Communie voor de communicanten uit Loon op Zand en De Moer is op zondag 29 mei om 9.30 uur.

 Informatieavond H. Vormsel voor de ouders en Vormelingen
Maandag 14 sept. om 19.00 uur in de Theresiaschool in Kaatsheuvel

Informatieavonden Eerste H. Communie voor de ouders
Maandag 21 sept. om 20.00 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand voor de communicanten uit Loon Op Zand en De Moer.

Dinsdag 22 sept. Om 20.00 uur in de Theresiaschool in Kaatsheuvel voor alle communicanten in Kaatsheuvel.

 Doopvoorbereiding
Ouders van kinderen die worden gedoopt, aanstaande ouders

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereidingen in onze parochie. De komende 2 bijeenkomsten ter voorbereiding, steeds van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn op de pastorie, Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand. Telefoonnummer: 0416- 361215
De volgende 2 data hebben wij ingepland: Woensdagavond 2 september Woensdagavond 16 september Tijdens deze avonden zal er voldoende tijd zijn om elkaar te leren kennen, ook op informele wijze. De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in overleg met u worden bepaald. Dopen vinden in de regel plaats op de Zondag.
Voor de kerkelijke dienstverlening, die verband houdt met de voorbereiding op de doop en voor de doop als zodanig, wordt een vergoeding gevraagd van € 55,00. De doopkaars is daarbij inbegrepen.
Mocht u echter bij een eerdere doop, deze doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer deel te nemen aan deze voorbereiding.

Lichaam Padre Pio voor Heilig Jaar kort naar Rome

Het lichaam van Sint-Pius van Pietrelcina, beter bekend als Padre Pio, wordt volgend jaar enkele dagen voor Aswoensdag op verzoek van paus Franciscus naar de Sint-Pietersbasiliek van Rome overgebracht. Dat gebeurt in het kader van het komende Bijzondere Jubeljaar van de Barmhartigheid.
De resten van de heilige kapucijn rusten in een glazen schrijn in San Giovanni Rotondo, een van de drukst bezochte rooms-katholieke bedevaartsplaatsen van Europa.

Padre Pio’s lichaam zal bij aanvang van de Veertigdagentijd, van 8 tot 14 februari, te zien zijn in de Sint-Pieter. Het zal een “waardevol teken” zijn voor alle missionarissen en biechtvaders, schrijft de organisator van het Jubeljaar, aartsbisschop Rino Fisichella van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie,

Het komende Jubeljaar wordt geopend op 8 december 2015 en afgesloten op 20 aan het kapucijnenklooster van San Giovanni Rotondo.november 2016. Op Aswoensdag (10 februari 2016) zal paus Franciscus een groep priesters een speciaal mandaat geven om te prediken en zonden te vergeven, ook de ernstige vergrijpen waarvan de absolutie normaalgesproken is voorbehouden aan de Apostolische Stoel. Deze priesters, die ‘missionarissen van de barmhartigheid’ worden genoemd, worden vervolgens de wereld ingestuurd.

IS ontvoert tientallen christelijke gezinnen in Syrië

Islamitische Staat heeft tientallen christelijke gezinnen ontvoerd in Syrië. De gezinnen werden gekidnapt nadat de terreurbeweging de strategisch gelegen plaats al-Qaryatain had ingenomen in de provincie Homs.

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn er zeker 230 mensen ontvoerd, van wie een deel christen is. Sommigen van hen werden door de extremistische strijders uit een kerk gehaald.

Zelfmoordaanslagen
Al-Qaryatain werd deze week ingenomen na felle gevechten met het Syrische leger. IS begon de aanval met zelfmoordaanslagen op controleposten rondom de plaats.
Qaryatain ligt aan een belangrijke weg die de oude stad Palmyra verbindt met het Qalamoun-gebergte op de grens met Libanon.
In februari ontvoerde IS ruim tweehonderd Assyrische christenen, onder wie veel vrouwen en kinderen. Voor zover bekend is slechts een klein deel van hen vrijgelaten.

De Colombiaanse guerillabeweging FARC heeft een officieel verzoek ingediend om paus Franciscus te ontmoeten tijdens zijn bezoek aan Cuba van 19 tot 23 september.

Dat laat de FARC weten bij monde van Antonio Lozada, een lid van de beweging. De ontmoeting tussen paus Franciscus en leden van FARC zou plaats moeten vinden tijdens het pausbezoek aan Cuba in september. Lozada zegt dat de FARC de mogelijkheid onderzoekt van een ontmoeting met de paus, “maar we weten dat het iets is dat het Vaticaan en de Cubaanse regering moeten onderzoeken

Heilige Stoel bij onderhandelingen

Ook heeft de guerrillabeweging gevraagd om een permanente delegatie van de Heilige Stoel bij de vredesonderhandelingen die de FARC en de Colombiaanse regering al meer dan twee jaar voeren en die voornamelijk plaatsvinden in Cuba. “We stellen voor dat er bij de onderhandelingen ook een delegatie van paus Franciscus aanwezig is, ook al weten we dat het gaat om iets dat beide partijen gezamenlijk moeten aanvragen”, aldus Lozada. Het Vaticaan heeft zich tot nu terughoudend opgesteld over mogelijke bemiddeling in het conflict.

‘Hoop teruggeven aan Colombia’

Beide verzoeken zijn inmiddels verzonden aan de bisschoppenconferentie van Colombia. Gisteren vond er in de Cubaanse hoofdstad Havana een ontmoeting plaats tussen leden van de FARC en afgevaardigden van de Colombiaanse bisschoppenconferentie. De voorzitter van de conferentie, mgr. Castro Quiroga bevestigde dat “het gaat om serieuze onderhandelingen”. “Nu is het zaak dat we hoop teruggeven aan Colombia

19 aug. 2015

Openstelling St. Jan  Hoofdstraat Kaatsheuvel
Tot en met 30 augustus is de St. Jan te Kaatsheuvel dagelijks te bezichtigen van

13.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte welkom.

Orgelspel tijdens de openstelling:
Op zaterdag 22 augustus zal tijdens de openingsuren het monumentale kerkorgel bespeeld worden door organist Maaike Mennens

Wijzigingen tijdens de vakantie periode.
In de maanden juli en augustus zijn er  aanpassingen in het aanbod van de diensten  We raden u aan om het weekoverzicht van de vieringen goed in de gaten te houden.

Gevonden voorwerp: Gehoorapparaat met toerusting in etui.
Ook na herhaalde berichtgeving is het in de kerk achtergebleven  gehoorapparaat niet opgehaald bij het Parochieel Centrum  Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel. Hopelijk dat de verliezer zich als nog meldt.

Paus stelt gebedsdag voor schepping in

Paus Franciscus heeft in navolging van de orthodoxe Kerken 1 september ingesteld als Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Dat heeft de Heilige Stoel bekendgemaakt.

In een brief schrijft de paus dat het idee is geopperd door de Grieks-orthodoxe metropoliet John Zizioulas van Pergamon. De hoge geestelijke vertegenwoordigde patriarch Bartholomaios van Constantinopel bij de recente presentatie van de milieu-encycliek van de paus.

Paus Franciscus: ‘Ons rijke spirituele erfgoed’

“Als christenen willen wij bijdragen aan een oplossing van de ecologische crisis die de mensheid momenteel beleeft”, schrijft de paus aan twee van de pauselijke raden. “Daarvoor moeten wij allereerst in ons eigen rijke spirituele erfgoed de diepste motivatie herontdekken voor onze zorg voor de schepping.”

‘Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping’

“De jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping geeft individuele gelovigen en gemeenschappen een passende gelegenheid om hun persoonlijke roeping tot hoeders van de schepping te bevestigen en God te danken voor het prachtige werk dat Hij ons heeft toevertrouwd. En om zijn hulp in te roepen voor de bescherming van de scheppingen zijn vergeving voor de zonden die tegen onze wereld zijn begaan.”

Eritrese rk-jongeren in NL richten vereniging op

Een groep Eritrese katholieke jongeren in Nederland heeft de vereniging ‘Goddelijke Redding’ opgericht. Zij deden dit afgelopen weekend tijdens een retraite in het heiligdom Onze-Lieve-Vrouw Ter Nood in Heiloo (bisdom Haarlem-Amsterdam). Dat meldt Katholiek Nieuwsblad.

Aan de retraite namen zo’n vijftig jongeren deel. Het doel was “om de net in Nederland aangekomen Eritrese katholieke jongeren een thuisgevoel te geven door hen bijeen te laten komen en hen over hun geloof en leven met elkaar te laten communiceren”, aldus een woordvoerder tegenover Katholiek Nieuwsblad.

“Deze jongeren hebben een lange en gevaarlijke reis gehad om naar Europa te komen. Aangezien ze deze traumatische reis achter de rug hebben, is het voor hen geestelijk en spiritueel belangrijk dat zij over hun geloof kunnen praten en het kunnen belijden in dezelfde liturgie als in ons land van herkomst, Eritrea.”

Tijdens de retraite in Heiloo werd de liturgie volgens de Alexandrijnse ritus gevierd. Dat gebeurde in het Ge’ez, de kerktaal van de Eritrees-katholieke Kerk. Op de eerste avond werd bovendien twee uur lang biecht gehoord.

Eritrea heeft een autoritair regime. Uit de ranglijsten over religieuze vervolging van zowel Kerk in Nood als Open Doors blijkt dat onder anderen christenen het er zwaar te verduren hebben. De Amerikaanse Commissie voor Internationale Godsdienstvrijheid adviseerde het ministerie van Buitenlandse Zaken vorig jaar om Eritrea aan te merken als een van de vijftien “landen van bijzondere zorg”, vanwege de “bijzonder zware schendingen van de godsdienstvrijheid” die er “getolereerd of gepleegd” worden.

De apostolische nuntius voor Eritrea is de Nederlandse titulair aartsbisschop Huub van Megen, die tevens pauselijk ambassadeur in Soedan is.

Extra algemene audiënties in Jubeljaar

Het Pauselijk Huis is voorbereidingen aan het treffen voor extra algemene audiënties in het Bijzonder Jubeljaar van de Barmhartigheid. Dat heeft aartsbisschop Georg Gänswein, prefect van het Pauselijk Huis, gezegd tegenover Radio Vaticana.

De algemene audiënties van de Bisschop van Rome worden wekelijks op woensdagochtend gehouden. In het komende jubeljaar (8 december 2015 – 20 november 2016) komt er een gelegenheid bij waarop het publiek in Vaticaanstad de paus te zien en te horen krijgt. Mogelijk zullen die extra audiënties op zaterdagen plaatsvinden.

De afgelopen maand waren er vanwege het zomerreces geen algemene audiënties. Komende woensdag (5 augustus) worden deze bijeenkomsten hervat. Woensdag 26 augustus vindt de 100ste algemene audiëntie van paus Franciscus plaats. Sinds zijn aantreden in maart 2013 hebben zo’n 15 miljoen mensen aan dit publieke evenement deelgenomen, meldt mgr. Gänswein.

Deze week vinden er twee bijzondere bijeenkomsten in Vaticaanstad plaats.

Op 4 augustus viert paus Franciscus op het Sint-Pietersplein de vespers van de gedachtenis van de heilige Pastoor van Ars samen met zo’n 12.000 Duitstalige deelnemers aan de Internationale Bedevaart van Misdienaars. Op 7 augustus ontvangt hij in de Paulus VI Audiëntiezaal de leden van de Eucharistische Jeugdbeweging.

 

Antoine Bodar maakt tv-vierluik over Sint-Benedictus

Omroep RKK zendt in september een nieuw vierluik van Antoine Bodar uit. Eerder maakte de priester een tv-serie over Sint-Franciscus en over Jezus. Nu is het de beurt aan Sint-Benedictus van Nursia, de vader van het westerse monnikendom.

De titel van de reeks luidt Bodar op zoek naar Benedictus, vader van monniken. De vier afleveringen worden op zaterdagavond vanaf 17.50 uur op NPO 2 uitgezonden.

De eerste aflevering is op 5 september en de laatste op 29 september.

Antoine Bodar bezoekt diverse abdijen in Italië, Frankrijk, Duitsland, België en Nederland. Daar vertelt hij de geschiedenis van de kloosterordes die de Regel van Benedictus volgen. Ook geeft hij zijn visie op de hedendaagse betekenis van het contemplatieve leven.

De geestelijke nalatenschap van Benedictus van Nursia (480-547) is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van Europa na de val van het West-Romeinse Rijk. Zijn kloosterregel heeft door de eeuwen heen miljoenen mensen geïnspireerd, zowel binnen als buiten de Rooms-Katholieke Kerk. Benedictus – zijn naam betekent ‘gezegende’ – is de patroon van Europa.

“Kenmerkend voor Benedictus is zijn mildheid. Die staat garant voor een evenwichtige spiritualiteit. Je moet mensen niet overbelasten maar ook niet onderbelasten”, aldus Bodar, die ervoor koos om Benedictus’ kloosterregel tot leidraad van zijn vierluik te nemen. “Werken en bidden zijn in evenwicht. Benedictus vond dat monniken altijd hun verstand moesten blijven gebruiken en in niets moesten overdrijven. Hij hield van harmonie in elk hart.”

12 aug. 2015

Openstelling St. Jan  Hoofdstraat Kaatsheuvel

Vanaf dinsdag 30 juni is de St. Jan te Kaatsheuvel dagelijks te bezichtigen van
13.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte welkom.

Wijzigingen tijdens de vakantie periode.

In de maanden juli en augustus zijn er  aanpassingen in het aanbod van de diensten  We raden u aan om het weekoverzicht van de vieringen goed in de gaten te houden.

 Feest  Maria Hemelvaart

Op zaterdag 15 augustus is er t.g.v. dit kerkelijk feest alleen een viering om
19.00 uur in de kerk St. Joachim in de Moer. Wees welkom om dit hoogfeest te vieren.

 Opgeven voor het lezen van een misintentie:
Dit kan op een aantal manieren.

Persoonlijk.
Tijdens de bezettingsuren van het secretariaat in Loon op Zand van 08.45-12.15 uur en het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel van 09.30-11.30 uur.

E-Mail
Per E-mail voor Loon op Zand en De Moer naar: secretariaat@parochiewillibrord.nl.

Voor Kaatsheuvel naar: parochiekaatsheuvel@home.nl. Wel wordt het dan op prijs gesteld dat u de betaling a € 10,00 voldoet via het banknummer NL29RABO0124833101 van Parochie H. Willibrord.

Ingevuld strookje
Achter in de kerk liggen “intentiebriefjes” Hierop kunt u uw gegevens invullen en daarna  in een enveloppe deponeren bij de pastorie te Loon op Zand of bij het Parochieel Centrum te Kaatsheuvel.

Bijbelmarathon in Maastricht

“Ooit zoiets gehoord?!” Onder dit motto gaan van 3 tot en met 15 augustus ruim 70 zusters, broeders, paters en geassocieerden van zo’n twintig religieuze ordes en congregaties in Limburg een Bijbelmarathon houden in de Basiliek van O.-L.-V. Sterre der Zee in Maastricht.

De religieuzen hebben de drukste vakantieweken en de drukst bezochte kerk van Limburg uitgekozen om de Heilige Schrift van A tot Z voor te lezen. Dat doen ze in het kader van het door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van de Religieuzen, om zo te benadrukken dat – hoe verschillend van opdracht ze ook zijn – zij in wezen allen dezelfde missie hebben: het uitdragen van het Evangelie van Jezus Christus.

Monnikenwerk In vroeger eeuwen droegen kloosterlingen het geloof onder meer uit door geduldig ‘monnikenwerk’: het overschrijven van de Bijbel. Nu gebeurt dat in velerlei vormen en op eigentijdse wijze in woord en daad.

Voor iedereen Iedereen is welkom om in de basiliek aan het O.L.Vrouweplein van Maastricht voor korte of langere tijd te komen luisteren: van maandag tot en met zaterdag in de twee eerste weken van augustus, tussen 10.00 en 17.00 uur.

Muzikale intermezzo’s Het voorlezen wordt af en toe onderbroken door een kort muzikaal intermezzo. Religieuzen zullen als gastvrouw of -heer aanwezig zijn om informatie aan te reiken en eventueel in gesprek te gaan over de huidige betekenis van de Bijbel en van het religieuze leven.

Vooraankondiging vieringen H. Vormsel en Eerste H. Communie in onze parochie

De viering van het H. Vormsel voor alle vormelingen uit onze parochie is op
zondag 24 april 2016 om 11.00 uur in de St. Jan in Kaatsheuvel.
(Dit is aan het begin van de meivakantie, dan kan hier rekening mee worden gehouden).

De vieringen van de Eerste H. Communie zijn op zondag 22 mei 2016 in de St. Jan in Kaatsheuvel; 9.30 uur voor de communicanten van de HH. Martelaren van Gorkum en om 11.30 uur voor de communicanten van de St. Jan.

De viering van de Eerste H., Communie voor de communicanten uit Loon op Zand en De Moer is op zondag 29 mei om 9.30 uur.

Informatieavond H. Vormsel voor de ouders en Vormelingen

Maandag 14 sept. om 19.00 uur in de Theresiaschool in Kaatsheuvel

Informatieavonden Eerste H. Communie voor de ouders

Maandag 21 sept. om 20.00 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand voor de communicanten uit Loon Op Zand en De Moer.

Dinsdag 22 sept. Om 20.00 uur in de Theresiaschool in Kaatsheuvel voor alle communicanten in Kaatsheuvel.

Doopvoorbereiding

Ouders van kinderen die worden gedoopt, aanstaande ouders
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereidingen in onze parochie. De komende 2 bijeenkomsten ter voorbereiding, steeds van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn op de pastorie, Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand. Telefoonnummer: 0416- 361215

De volgende 2 data hebben wij ingepland: Woensdagavond 2 september Woensdagavond 16 september Tijdens deze avonden zal er voldoende tijd zijn om elkaar te leren kennen, ook op informele wijze. De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in overleg met u worden bepaald. Dopen vinden in de regel plaats op de Zondag.

Voor de kerkelijke dienstverlening, die verband houdt met de voorbereiding op de doop en voor de doop als zodanig, wordt een vergoeding gevraagd van € 55,00. De doopkaars is  daarbij inbegrepen.

Mocht u echter bij een eerdere doop, deze doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer deel te nemen aan deze voorbereiding.

 Gezinsweekend met gezinsdag in de abdij van Postel

Van vrijdag 18 september tot en met zondag 20 september organiseert de abdij van Postel een gezinsweekend. Op zaterdag 19 september is er de gezinsdag rond het thema “De kern van ons geloof”. Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van het bisdom Den Bosch, zal zaterdagvoormiddag een conferentie geven en de H. Mis celebreren. Erwin en Nicky Verslype, een katholiek echtpaar met vier opgroeiende tieners, verzorgen de catechese in de voormiddag en zullen ’s namiddags de tweede conferentie verzorgen. Het zal een dag worden gevuld met gebed en ontmoeting, geloofsverdieping en gesprek. We vieren de H. Mis met onze gezinnen en nemen deel aan het avondgebed van de abdijgemeenschap. Er is biechtgelegenheid voor oud en jong. Er is catechese en opvang voor de kinderen. Iedereen mag deelnemen, men hoeft niet in gezinsverband te komen. Voor wie op zoek is naar meer; wie dieper wil kennismaken met andere jonge gezinnen; wie met andere jonge gezinnen wil bidden; wie even in stilte met Maria bij Jezus wil vertoeven tijdens de Aanbidding; wie gezellig wil napraten… is er de mogelijkheid om het ganse weekend te komen: van vrijdag 18 september (vanaf 19u) tot zondag 20 september. Voor meer info over het gezinsweekend: zie website: www.bisdomdenbosch.nl.

5 aug. 2015

Bezoek KBO De Moer aan Parochieel Centrum en St. Jan.
Woensdag 29 juli waren leden van de KBO uit De Moer op bezoek in Kaatsheuvel. Vorig jaar hebben zij de pastorie en de kerk in Loon op Zand bezocht. Dit jaar was Kaatsheuvel aan de beurt. Er was koffie met iets lekkers erbij in het Parochieel Centrum, waar pastoor Luijckx uitleg gaf over het gebouw, wie er werken en hoe er wordt gewerkt. Op het parochieel Centrum worden ondersteunende werkzaamheden verricht voor het secretariaat van onze parochie H. Willibrord. Het was een geanimeerde bijeenkomst. Het bezoek aan de kerk was erg mooi en leerzaam. Velen waren verrast over de schoonheid van de kerk, de rust die hij uitstraalt en de powerpoint over de restauratie. Het was goed om ook de andere kerken in onze parochie eens te verkennen. Hartelijk dank voor de gastvrijheid.

Openstelling St. Jan  Hoofdstraat Kaatsheuvel
Vanaf dinsdag 30 juni is de St. Jan te Kaatsheuvel dagelijks te bezichtigen van 13.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte welkom.

Ervaringen tot nu toe:
Kerk St.Jan is nu al enkele weken ‘s middags  te bezoeken. Het blijkt een goede beslissing te zijn. Dagelijks komen er mensen van allerlei nationaliteit een kijkje nemen in de kerk maar ook zijn er diverse mensen die niet komen om te kijken maar om te bidden. Knielend in een van de banken nemen ze tijd voor hun gebed. Fijn dat we hen als parochie deze mogelijkheid kunnen bieden.

Wijzigingen tijdens de vakantie periode.
In de maanden juli en augustus zijn er  aanpassingen in het aanbod van de diensten  We raden u aan om het weekoverzicht van de vieringen goed in de gaten te houden.

Nieuwe kosters van harte welkom.
Al doende leert men”, zo luidt het gezegde. Ook het omgekeerde is echter waar: door meer te leren, ga je dingen beter doen en als je meer ervan af weet, heb je er ook meer plezier in. Dat geldt ook voor de kosters in de parochie. Ze hebben een verantwoordelijke taak, waarbij heel wat komt kijken. Veel gelovigen, ook pastores, zijn afhankelijk van hun werkzaamheden bij de voorbereiding van vieringen en ondersteuning tijdens vieringen. Dan geeft het voldoening als je dat alles zodanig verricht dat het bijdraagt aan een goede en waardige liturgie, waardoor gelovigen zich aangesproken en geraakt voelen. Opnieuw zijn er kosters die bij het diocesaan vormingscentrum hebben aangeklopt met de vraag om hen te helpen; opnieuw de cursus voor kosters aan te bieden. We willen daar graag gehoor aan geven. De ‘cursus’ bestaat feitelijk uit vier taakmodules die onderdeel zijn van de diocesane pastorale cursus ‘Geloven in groei’ en komende september zullen we de eerste module opnieuw aanbieden. Vrijwilligers die onlangs met het kosterswerk zijn begonnen, maar ook kosters die al jarenlang als zodanig werkzaam zijn en behoefte hebben aan wat meer kennis van het kostersvak of inspiratie, zijn van harte welkom

Met Jong Bisdom Den Bosch naar de Wereldjongerendagen 2016 in Krakau!
Jong Bisdom Den Bosch nodigt je uit om in juli 2016 mee te gaan naar de Wereldjongerendagen in Krakau! Wij bieden een 16-daagse busreis aan met een bijzonder voorprogramma in het Poolse bisdom Bielsko-Zywiec en natuurlijk de WJD zelf. Ben jij erbij?

Days in the Diocese: een geweldige ervaring!
Op zo’n 100 km afstand van Krakau ligt het prachtige bisdom Bielsko-Zywiec waar natuur, cultuur, geschiedenis en geloof elkaar ontmoeten. Tijdens de ‘Days in the Diocese’ maken we kennis met deze elementen en verbinden we ze aan het thema ‘Barmhartigheid’. We mogen de gastvrijheid van Polen ervaren en verblijven in gastgezinnen, wat een onvergetelijke beleving van cultuur, ontmoeting en geloof zal zijn. Na aankomst in ons gastbisdom is woensdag 20 juli een dag van reflectie waarbij we naar concentratiekamp Auschwitz (gelegen in ons gastbisdom) gaan. Tijdens de tweede dag trekken we samen de bergen in. Het geweldige berglandschap, volgens de lokale bevolking gemaakt van Gods glimlach, is iets wat we zeker niet mogen missen. Vrijdag staat in het teken van gemeenschap en de werken van barmhartigheid. We leren onze gastparochie beter kennen, barmhartigheid in het leven van alledag ontdekken en hieraan meewerken. Op zaterdag staat de cultuur in de omgeving centraal en op zondag 23 juli komen we met alle 10.000 deelnemers van de ‘Days in the Diocese’ bij elkaar om samen te vieren en de zegen van bisschop Pindel te ontvangen. Maandag 22 juli nemen we afscheid van de gastgezinnen en reizen we naar Krakau om deel te nemen aan de Wereldjongerendagen

Koningin bij opening Ons’ Lieve Heer op Solder
Het vernieuwde Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam wordt dinsdagmiddag 22 september heropend in het bijzijn van koningin Máxima. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst aangekondigd. Het museum heeft een nieuw entreegebouw dat vlak naast het monument staat. Bovendien is de restauratie en herinrichting van het 17e-eeuwse huis met de verborgen zolderkerk afgerond.

Het grachtenpand is teruggebracht tot zijn kern: een huis waar mensen woonden, werkten en hun rooms-katholieke geloof beleden. Bezoekers komen in de toekomst via de nieuwe entree en een ondergrondse passage naar het historische huis.

De nieuwbouw heeft een museumwinkel, een café en een educatieve ruimte voor onderwijsprogramma’s over actuele thema’s als religieuze diversiteit en tolerantie. Met de oplevering van het entreegebouw verdubbelt het museum zijn vloeroppervlak.

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is een van de oudste en meest bijzondere musea van Amsterdam. Het museum ligt in het oudste deel van Amsterdam, het veelbesproken Wallengebied.

De huiskerk ‘op zolder’ ontstond in de tijd na de Reformatie, toen het rooms-katholieken verboden was in het openbaar hun erediensten te houden.

De Amsterdamse koopman Jan Hartman kocht het perceel met drie huizen in 1661. Op de zolders van de aaneengesloten panden bouwde hij een schuilkerk, die van buitenaf niet als zodanig als godshuis herkenbaar was.

September

Gezinsviering Loon op Zand / Kaatsheuvel / Sprang-Capelle
Zaterdag 26 september 2015 om 19.00 uur in de kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand.
Zondag 27 september 2015 om 11.00 uur in de kerk St. Jan te KaatsheuveL

Het thema voor de viering is: Jezus volgen.

We vragen onszelf wel eens af of we zelf altijd wel goed voor elkaar zijn.Hoe gemakkelijk lopen we niet door,wanneer iemand om hulp vraagt of verdriet heeft? Zijn we zelf altijd eerlijk? Jezus vraagt van ons om goed te zijn voor iedereen. Ga eens bij een zieke op bezoek.Speel eens met iemand die geen vriendjes heeft.Of verras je ouders eens met iets fijns. Dan lijk je al veel op Jezus en kun je Jezus volgen.Laten we samen in deze gezinsviering bidden en luisteren naar de woorden van Jezus.

Wil je hier naar komen luisteren en graag meehelpen in de kerk? Om tijdens deze viering te lezen, een kaarsje vasthouden, de altaartafel klaarmaken of zingen? Dan kan? Ook als je maar een klein stukje wil lezen.Stuur voor maandag 21 september a.s. een mailtje met:Je naam en taak erop naar: l voor Loon op Zand: angela.van.brunschot@home.nl Voor Kaatsheuvel: mjfa.smits@planet.nl
Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken thuis krijgt. We maken er met jouw hulp een fijne viering van.

30 sept. 2015 

Doe mee aan de cursus Catholicism en maak een reis door de wereld van het Katholieke geloof

In oktober dit najaar start de Parochie H. Willibrord voor alle parochianen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer (Iedereen is trouwens welkom) met een nieuwe cursus, ‘Catholicism’; een unieke reis door de wereld van het Katholieke Geloof. De cursus bestaande uit 5 dvd’s met een speelduur van ongeveer 500 minuten, is een Amerikaanse productie en gefilmd op 50 locaties in 15 landen. Gastheer Father Robert Barron neemt je mee naar de schatkamer van het Katholieke Geloof. Hij legt aantrekkelijk uit en de mooie beelden raken het hart.

De data van de cursusavonden: Najaar 2015 Dinsdag 27 oktober, 3 November, 17 november, 1 december, 22 december           

De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden  van 20.00  tot 21.30 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand, Oranjeplein 1. (tel: 0416 361215  e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl website: wwwparochiewillibrord.nl)

10  jarig jubileum Zanggroep Allegria in De Moer

Zondag 27 september was er in de kerk in De Moer een feestelijke eucharistieviering waarbij het 2e lustrum werd gevierd van Zanggroep Allegria. 20 april jl. 2005 was de dag van oprichting en deze zondag was uitgekozen om dit mooie jubileum te vieren. Nieuwe gezangen waren ingestudeerd en een mooie Mis. Na afloop sprak pastoor Luijckx nog een persoonlijk woord naar de leden en parochianen toe. Allegria luistert een keer per maand, op de tweede zondag, de viering in de kerk op, als een welkome aanvulling op het reeds jaren bestaande kerkkoor St. Caecilia. Zingen met elkaar, voor God en de gemeenschap, met hart en ziel, is heel kenmerkend voor de wijze waarop de leden de gezangen ten gehore brengen. De koorleden dragen de Kerk en iedereen een warm hart toe met hun zang, want zingen is een deel van hun leven. De kerkgangers ervaren dit ook. Allegria zingt per tourbeurt bij feestdagen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Menig Eerste H. Communieviering en Vormselviering werd opgeluisterd, ook bij bijzondere vieringen in Kaatsheuvel en Loon op Zand, inclusief de medewerking aan Kerstconcerten, de inzet bij de Loonse Kerstklokkenloop of het zingen in diverse Woon- en Zorgcentra. Allegria is in al die jaren gegroeid, muzikaal en in aantal. Momenteel zijn er twaalf leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Om een goed en fijn koor op te bouwen zijn er verschillende ingrediënten nodig. We kennen allemaal de uitspraak; alive and cooking, maar de pastoor gaf aan dat hij bedoelde, alive and singing, want dat doet Allegria. Wat is er allemaal nodig voor een goed resultaat: Men neme een fijne dirigente, Willemien, die instudeert en zwaait, een fijne organiste, Christianne, die het koor begeleidt en ondersteunt, maar men neme ook mensen met zangstemmen, die hiervan gebruik maken en graag samen zijn, wat verder nodig is, is geïnspireerd zijn door de liturgie, repertoire waaruit je kunt putten, kijken wat bij de viering of een andere gelegenheid past zodat alles tot zijn recht komt, trouwe deelname en natuurlijk…Een pakkende naam; ALLEGRIA, Van origine een Spaanse naam met de betekenissen: levensvreugde; vreugde; vrolijkheid; blijdschap; blijheid. Zowel parochianen als parochiebestuur zijn blij met hun inzet. Er volgden felicitaties namens het Parochiebestuur en een attentie voor de koorleden werd overhandigd. Na de mis was er koffie en thee met iets lekkers, waren er felicitaties en volgde een gezellig samenzijn.

Paus draagt kruisje van onthoofde priester

Sinds kort draagt paus Franciscus een kruisje bij zich van een priester die in Irak werd onthoofd. Dat werd hem onlangs door een Irakese geestelijke overhandigd. De paus onthulde dat vandaag tijdens een ontmoeting met vijfduizend jonge religieuzen in de Paulus VI Zaal in Vaticaanstad. De betreffende martelaar hield het kruisje in zijn hand toen hij door terroristen werd vermoord omdat hij had geweigerd Christus te verloochenen. De paus heette vandaag de jonge religieuzen welkom, vooral degenen die uit Syrië en Irak komen. “Ik zou willen beginnen met een gedachte aan onze martelaren in Irak en Syrië, onze hedendaagse martelaren. Misschien kennen jullie er vele of enkele”, zei Franciscus. “Enkele dagen geleden kwam er een Irakese priester op het Sint-Pietersplein op mij afgelopen die mij een kruisje gaf. Het was het kruis dat de priester vasthield die was afgeslacht omdat hij Jezus Christus niet had verloochend. Dit kruis draag ik hier”, aldus de Bisschop van Rome, die de religieuzen later in zijn betoog opriep om starheid te vermijden. De paus sprak vandaag ook tot afgevaardigden van katholieke hulporganisaties die in Vaticaanstad bijeenwaren om zich te buigen over de humanitaire crisis in Irak en Syrië. Franciscus zei dat de wereldgemeenschap niet in staat lijkt te zijn een adequaat antwoord te vinden op de terreur in Irak en Syrië, terwijl in de tussentijd “de wapenhandelaren goede zaken doen”.Op de vlucht voor het dodelijk geweld zijn er tallozen ontheemden, zei de paus. “Libanon, Jordanië en Turkije dragen nu royaal het volle gewicht van miljoenen vluchtelingen.” In Syrië en Irak verwoest het kwaad niet alleen gebouwen, de infrastructuur, het cultureel erfgoed, “maar vooral ook het geweten van mensen”. Vandaar, zei Franciscus, voelt de Kerk zich geroepen te hulp te schieten en de mensen op te roepen het kwade te beantwoorden met het goede.

Verzoek van Mgr. Hurkmans om ontslag door Paus Franciscus aanvaard

Sinds juli 2014 ontbreken mij de krachten om mijn werk ten volle uit te oefenen. Gelukkig heeft in het bisdom vrijwel alles, in een uitstekende verstandhouding met de hulpbisschop, vicaris-generaal en met de andere stafleden, onder mijn leiding door kunnen gaan. Door goede medische zorg heb ik wel wat aan krachten herwonnen, maar onvoldoende om mijn dienstwerk weer volledig op te pakken. Daarom heb ik mij genoodzaakt gezien aan onze Heilige Vader Paus Franciscus in juni jl. te vragen mij te ontheffen van mijn taak. Dit was geen makkelijke stap. Graag was ik tot mijn vijfenzeventigste jaar in mijn functie gebleven. Vanuit Rome is, in antwoord op mijn schrijven, nu bekend geworden dat de weg is vrijgemaakt om in mijn opvolging te voorzien.

Hulp van Organist(e) gevraagd op Kerstavond
Voor viering op Kerstavond 24 december om 20.00 uur in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum, zoeken wij nog een organist(e) die het Gemengd Koor kan begeleiden. Laat ons a.u.b. weten als u iemand kent die ons kan helpen. I.v.m. de beschikbaarheid van de pastores kunnen we de tijd niet aanpassen naar een gunstiger tijd zodat de organiste die in De Moer al om 19.00 de Mis op Kerstavond verzorgt eenvoudigweg het koor niet kan begeleiden om 20.00 uur. Kunt u ons helpen en kent u een organist(e) laat het dan weten en belt u met de parochie. Pastoor Luijckx


23 sept. 2015

Rozenkransgebed

In de maand oktober wordt het rozenkransgebed wekelijks gebeden.
Kerk St. Jans Onthoofding (Loon op Zand) voorafgaand aan de Eucharistieviering
Kerk HH. Mart. v. Gorkum (Kaatsheuvel) dinsdagavond 19.00 uur m.m.v. koor St. Caecilia
Kerk St. Jan (Kaatsheuvel) donderdagavond 18.30 uur in de St. Jozefkapel

Communie thuis ontvangen.

Indien u door omstandigheden niet meer in staat bent om de H. Eucharistievieringen bij te wonen, maar wel graag een of meerdere malen de H. Communie thuis wilt ontvangen kunt u deze wens bekend maken aan het secretariaat in Loon op Zand tel. 0416 -361215 of aan het parochieel centrum Kaatsheuvel tel. 0416- 272515. Het wordt dan doorgegeven aan de pastores.

Mgr. Mutsaerts schrijft zich als eerste in voor de WJD Krakau 2016

Na een geslaagde start van het seizoen, gisteren tijdens Re-fresh, heeft Mgr. Mutsaerts zich vandaag als eerste ingeschreven voor de WJD-reis ‘Stap naar de a/Ander’ van het bisdom van ’s Hertogenbosch. Hiermee is het startschot van de inschrijving gelost!

Tijdens Re-fresh gingen jongeren, na een inspirerende inleiding van pastoor Theo Lamers, actief aan de slag met het jaarthema ‘Stap voor Stap…’ en het WJD-thema ‘Stap naar de a/Ander’. Er zijn vijf verschillende, leuke filmpjes gemaakt over deze thema’s, welke het komende jaar op de Facebookpagina van Jong Bisdom Den Bosch geplaatst zullen worden. Aan het einde van de dag kregen de 40 aanwezig jongeren eindelijk de prijs te horen van de WJD-reis. De 16-daagse reis ‘Stap naar de a/Ander’ kost € 689,-. Het bisdom sponsort de jongeren uit ons bisdom met een bedrag van € 50,- en zij kunnen dus voor € 639,- mee met deze geweldige reis naar de Wereldjongerendagen in Krakau. Op 18 juli 2016 reizen jongeren uit het gehele bisdom van ’s Hertogenbosch per bus naar Polen. Tijdens het voorprogramma zullen zij samen met Mgr. Mutsaerts, en ongeveer 10.000 andere jongeren uit de gehele wereld, te gast zijn bij het bisdom Bielsko-Zywiec, wat vlak bij Krakau ligt. De jongeren zullen in deze dagen onder andere het concentratiekamp Auschwitz bezoeken, wat in het gastbisdom ligt.  Na de dagen in Bielsko-Zywiec wordt Krakau een week het thuis voor de jonge pelgrims. Samen met miljoenen jongeren uit de hele wereld zullen zij daar het grootste jongerenevenement van de wereld beleven: de Wereldjongerendagen. Dit 6-daagse feest van ontmoeting, gebed, kunst, geloof, dans, catechese, theater, massaspektakel en heel veel gezelligheid zal voor de jongeren een ervaring worden om nooit te vergeten. Vanaf 14 september konden  jongeren van 16 tot 30 jaar zich inschrijven op www.jongbisdomdenbosch.nl/wjd door links bovenaan te klikken op ‘inschrijven WJD’. Vervolgens wordt een pagina geopend waar links bovenaan een blauwe button ‘boek nu’ staat; door hier op te klikken komt het inschrijfformulier in beeld.

Het promotieteam, bestaande uit jongeren, zal de komende tijd presentaties gaan geven over de Wereldjongerendagen en de reis ‘Stap naar de a/Ander’. Als u een presentatie in uw parochie of jongerengroep wilt, kunt u contact opnemen via het mailadres: jongeren@bisdomdenbosch.nl.

Gabriël Aartsengel
Feest 29 september (met Michaël, Rafaël en alle andere aartsengelen).
Gabriël is één van de aartsengelen, die in de Joodse traditie met name worden genoemd. Naast hem kennen wij nog Michaël en Rafaël. In het Oude Testament horen we voor het eerst van Gabriël in de profetieën van Daniël: 8,16 en 9,21. De eerste keer wordt hij opgeroepen om aan Daniël een hemels visioen uit te leggen; de tweede keer komt hij naar Daniël toevliegen om hem een bericht uit de hemel te brengen. Buiten de Heilige Schrift horen we ook van hem in het Eerste Boek Henoch.

Gabriël is het meest bekend geworden door de rol die hij speelt in het Nieuwe Testament. Hij kondigt de geboorte aan van Johannes de Doper, wanneer diens toekomstige vader, de priester Zacharias, dienst doet in de tempel. Hij verschijnt hem naast het altaar; en als Zacharias hem iets tegenwerpt, wordt hem door de engel het zwijgen opgelegd totdat het kind Johannes geboren zal zijn.

Doe mee aan de cursus Catholicism en maak een reis door de wereld van het Katholieke geloof

In oktober dit najaar start de Parochie H. Willibrord voor alle parochianen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer (Iedereen is trouwens welkom) met een nieuwe cursus, ‘Catholicism’; een unieke reis door de wereld van het Katholieke Geloof. De cursus bestaande uit 5 dvd’s met een speelduur van ongeveer 500 minuten, is een Amerikaanse productie en gefilmd op 50 locaties in 15 landen. Gastheer Father Robert Barron neemt je mee naar de schatkamer van het Katholieke Geloof. Hij legt aantrekkelijk uit en de mooie beelden raken het hart.

Diaken Alexis Szejnoga en Diaken John Dommeck zullen de cursus mee verzorgen en de inhoud verder uitdiepen a.d.h.v. vragen, stellingen en gesprek. De cursus is gratis en voor iedereen geschikt die meer wil weten over het Katholieke Geloof of zijn/haar geloof wil verdiepen. Iedereen mag aansluiten wanneer hij wil echter raden we het van harte aan de cursus in zijn geheel te volgen.

In twee delen,( najaar 5 en voorjaar 5) komen de volgende thema’s aan de orde:
1)    Jezus, God en mens
2)   Het onderricht van Jezus
3)   Het mysterie van God
4)   Maria, de Moeder van God
5)   Petrus en Paulus
6)   Christus en de Kerk
7)   Liturgie en Eucharistie
8)   De gemeenschap van de heiligen
9)   Gebed en geestelijk leven
10) Het eeuwig leven

Je ziet filmopnames uit Rome, Jeruzalem, Lourdes, Guadalupe, Krakau, Warschau, Kampala, Instanbul, Parijs, Sinaï, Efeze, Athene, Korinthe, New York, San Paulo, Manila, Namugongo, Kafarnaüm, Avila, Toledo en Florence.
De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden  van 20.00  tot 21.30 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand, Oranjeplein 1. (tel: 0416 361215)
e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl website: wwwparochiewillibrord.nl)
De data van de cursusavonden: Najaar 2015 Dinsdag 27 oktober, 3 November, 17 november, 1 december, 22 december.
Gelieve op te geven via email: secretariaat@parochiewillibrord.nl Een briefje in de brievenbus van de pastorie in Loon op Zand of een telefoontje naar het secretariaat is natuurlijk ook mogelijk. Neem de kans waar voor ontmoeting, verdieping en gesprek. Wij zien uit naar uw komst.
Pastoor Luijckx

Hulp van Organist(e) gevraagd op Kerstavond Voor viering op Kerstavond 24 december om 20.00 uur in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum, zoeken wij nog een organist(e) die het Gemengd Koor kan begeleiden. Laat ons a.u.b. weten als u iemand kent die ons kan helpen. I.v.m. de beschikbaarheid van de pastores kunnen we de tijd niet aanpassen naar een gunstiger tijd zodat de organiste die in De Moer al om 19.00 de Mis op Kerstavond verzorgt eenvoudigweg het koor niet kan begeleiden om 20.00 uur. Kunt u ons helpen en kent u een organist(e) laat het dan weten en belt u met de parochie.
Pastoor Luijckx

16 sept. 2015

Weekend van 26 en  27 september beginnen de gezinsvieringen weer.
Mochten kinderen tijdens de gezinsvieringen graag actief mee willen doen, kan dit per e-mail doorgegeven worden aan:
Loon op Zand: annie.van.kuijk@ziggo.nl
Kaatsheuvel:   mjfa.smits@planet.nl.

Rozenkransgebed
In de maand oktober wordt het rozenkransgebed wekelijks gebeden.
Kerk St. Jans Onthoofding (Loon op Zand) voorafgaand aan de zondagviering.
Kaatsheuvel:Kerk HH. Mart. v. Gorkum: dinsdagavond 19.00 uur m.m.v. koor St. Caecilia Kerk St. Jan donderdagavond 18.30 uur in de St. Jozefkapel

Open Monumentendag
Zaterdag was in onze parochie H. Willibrord de kerk van Sint Jans Onthoofding in Loon op Zand opengesteld voor bezichtiging. Ruim 90 mensen bezochten de eeuwenoude kerk. Zowel jongeren als ouderen, parochianen en mensen uit andere  plaatsen. Ieder uur was er gelegenheid om de toren te beklimmen. Daarbij werd deskundige uitleg gegeven. Leden van de Heemkundevereniging waren aanwezig om alles in goede banen te leiden en uitleg te geven waar nodig. Heel veel dank aan allen voor hun goede inzet en tijd.

Doe mee aan de cursus Catholicism en maak een reis door de wereld van het Katholieke geloof,
In oktober dit najaar start de Parochie H. Willibrord voor alle parochianen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer (Iedereen is trouwens welkom) met een nieuwe cursus, ‘Catholicism’; een unieke reis door de wereld van het Katholieke Geloof. De cursus bestaande uit 5 dvd’s met een speelduur van ongeveer 500 minuten, is een Amerikaanse productie en gefilmd op 50 locaties in 15 landen. Gastheer Father Robert Barron neemt je mee naar de schatkamer van het Katholieke Geloof. Hij legt aantrekkelijk uit en de mooie beelden raken het hart.
Diaken Alexis Szejnoga en Diaken John Dommeck zullen de cursus mee verzorgen en de inhoud verder uitdiepen a.d.h.v. vragen, stellingen en gesprek. De cursus is gratis en voor iedereen geschikt die meer wil weten over het Katholieke Geloof of zijn/haar geloof wil verdiepen. Iedereen mag aansluiten wanneer hij wil echter raden we het van harte aan de cursus in zijn geheel te volgen.
In twee delen,( najaar 5 en voorjaar 5) komen de volgende thema’s aan de orde:
1)    Jezus, God en mens
2)   Het onderricht van Jezus
3)   Het mysterie van God
4)   Maria, de Moeder van God
5)   Petrus en Paulus
6)   Christus en de Kerk
7)   Liturgie en Eucharistie
8)   De gemeenschap van de heiligen
9)   Gebed en geestelijk leven
10) Het eeuwig leven

Je ziet filmopnames uit Rome, Jeruzalem, Lourdes, Guadalupe, Krakau, Warschau, Kampala, Instanbul, Parijs, Sinaï, Efeze, Athene, Korinthe, New York, San Paulo, Manila, Namugongo, Kafarnaüm, Avila, Toledo en Florence.
De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden  van 20.00  tot 21.30 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand, Oranjeplein 1. (tel: 0416 361215  e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl website: wwwparochiewillibrord.nl)

De data van de cursusavonden: Najaar 2015
Dinsdag 27 oktober, 3 November, 17 november, 1 december, 22 december,
Gelieve je op te geven via email: secretariaat@parochiewillibrord.nl Een briefje in de brievenbus van de pastorie in Loon op Zand of een telefoontje naar het secretariaat is natuurlijk ook mogelijk. Neem de kans waar voor ontmoeting, verdieping en gesprek. Wij zien uit naar uw komst.

Pastoor Luijckx

 Heremiet in Groningen tot priester gewijd

Heremiet Hugo Beuker is door bisschop Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden in de Sint-Jozefskathedraal tot priester gewijd.
Broeder Hugo is kluizenaar in Warfhuizen, een dorp in de Noord-Groningse gemeente De Marne. In 2001 vestigde hij zich in een voormalig protestants kerkje, dat werd omgedoopt tot rooms-katholieke Kluizenarij Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin.  Hugo Beuker (1976), afkomstig uit het Drentse Odoorn, bekeerde zich als tiener tot het katholieke geloof. Na zijn middelbare school ging hij naar het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Deze priesteropleiding brak hij voortijdig af omdat hij zich wilde herbezinnen op zijn roeping.
Uiteindelijk voelde Beuker zich geroepen om in de eenzaamheid God te dienen met gebed en studie. Zijn bestemming vond hij in Warfhuizen. Vervolgens verzocht hij de kerkelijke hiërarchie hem officieel de status van heremiet te verlenen. Dat gebeurde op 18 november 2012 toen hij ten overstaan van bisschop De Korte de gelofte van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede aflegde.
Inmiddels was Broeder Hugo begonnen met zijn studie theologie aan de KU Leuven omdat hij voor een sacramentele wijding in aanmerking wilde komen. Zo zou hij de gelovigen die naar zijn kluis komen, beter kunnen bedienen. Na zijn afstuderen wijdde bisschop De Korte hem 23 januari 2015 tot diaken met het voornemen hem later ook tot priester te wijden.
De heremiet  celebreerde zijn eerste feestelijke mis in de kapel van Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin. Deze viering was Duitstalig. Zondag 13 september ging de neomist voor in een deels Latijnse mis in de Sint-Jozefkathedraal in Groningen.

Jaarprogramma jongeren ‘Stap voor stap…’ van start op 13 september
Het nieuwe school- en werkjaar is weer gestart en daarmee ook het nieuwe jaarprogramma ‘Stap voor stap…’ voor jongeren van Jong Bisdom Den Bosch. Voor de is het programma begonnen op zondag 13 september in Boxtel. Voor betrokkenen bij het tiener- en jongerenwerk is er een impulsochtend op zaterdag 10 oktober. Voor begeleiders van tiener- en jongerengroepen en geïnteresseerden voor tiener- en jongerenwerk is het ook dit jaar weer van belang om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, te (laten) inspireren en waar mogelijk te ondersteunen. Om dit mogelijk te maken organiseert het team Jeugd & Jongeren van het bisdom op zaterdag 10 oktober een impulsochtend, voor pastoraal kader en vrijwilligers die actief zijn (of willen worden) in het tiener- en jongerenwerk. Het thema van deze impulsochtend is ‘Stappen zetten’, wat aansluit bij het jaarthema ‘Stap voor stap…’ van Jong Bisdom Den Bosch en het thema van de WJD-reis ‘Stap naar de a/Ander’. Het team nodigt geïnteresseerden van harte uit voor deze ochtend, welke zal plaatsvinden in abdij Mariënkroon (Abdijlaan 12, Nieuwkuijk) van 09.30 uur tot 13.30 uur. Meer informatie over deze impulsochtend en het programma kunt u hier lezen

Aanmelden en jaarprogramma
Aanmelden voor Re-fresh (t/m 6 september) en de impulsochtend (t/m 1 oktober) kan via de Facebookpagina van Jong Bisdom Den Bosch of via e-mail: jongeren@bisdomdenbosch.nl. Het gehele jaarprogramma 2015-2016 dat Jong Bisdom Den Bosch aanbiedt voor tieners en jongeren in ons bisdom is te vinden op de website van het bisdom.

9 sep. 2015

Start nieuwe cyclus gezinsvieringen E.H.C. en V. voorbereidingen
Nu de zomervakantie voorbij is, gaan naast de diverse scholen ook de parochie- activiteiten weer van start. De voorbereidingen op de sacramenten van de Eerste Communie en  het Vormsel staan  op stapel. Als het goed is, is er via de diverse scholen hierover informatie verstrekt. Mocht u die om een of andere reden gemist hebben, kijk dan even op de parochiewebsite: www.parochiewillibrord.nl. of neem even contact op met het parochiesecretariaat:
Loon op Zand tel. 0416 361215 (kantooruren op werkdagen 09.15 u.-11.45 u).
Kaatsheuvel: Par. Centrum 0416- 272515 (kantooruren op werkdagen 09.30 u.-11.30 u)

Gezinsviering:
De eerste gezinsviering na de zomervakantie vindt plaats op:
Zaterdag 26 september om 19.00 uur in kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
Zondag 27 september om 11.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Kinderen die actief mee willen doen door te lezen of een taakje kunnen zich melden voor Loon op Zand bij Annie van Kuijk annie.van.kuijk@ziggo.nl.
Kaatsheuvel: Riet Smits mjfa.smits@planet.nl

Kleding Inleveren voor Letland
Heeft u goede nette kleding die u graag af wilt geven aan mensen van de kledinggroep Letland dan is dit mogelijk op dinsdag- en vrijdagmorgen. Tijd: 09.30 u- 11.00 u. de mensen zijn dan bereikbaar via de grote poort tussen de kerk en het Par. Centrum. Op andere tijden kunt u de kleding deponeren in de daarvoor bestemde ruimte achter de winkel van bloemenzaak Ambiance.

Medewerkers gezocht.
Het is een primaire taak van de Kerk om mensen te roepen, te vormen en te begeleiden om het dienstwerk van Jezus verder te zetten; om leerlingen tot medewerkers en getuigen van Hem te maken Het diocesaan vormingscentrum (DVC) neemt die taak ter harte en biedt daartoe het vierjarig vormingstraject ‘Groeien in geloof, geloven in groei’ aan. Een waardevol traject voor gelovigen en zeker voor de parochiële vrijwilligers die in de kleinere keuzekerk die we intussen zijn geworden op een geloofwaardige manier van Jezus Christus willen blijven getuigen. Samen met de pastorale teams zetten zij zich in om vandaag levende geloofsgemeenschappen te vormen en willen ze beantwoorden aan de hoge eisen die mensen stellen aan de dienstverlening van de Kerk
Een bezinning op het vrijwilliger zijn binnen de Kerk, in de parochie is dan ook van grote waarde. Dat geldt voor gelovigen die zich als vrijwilliger in hun parochie willen gaan inzetten, maar zeker ook voor de vele vrijwilligers die soms niet anders meer weten dan dat zij vrijwilliger zijn. Bij alles wat we doen moet Jezus Christus altijd bron en maatstaf zijn
De module ‘vrijwilliger in de Kerk’- onderdeel van het diocesaan vormingstraject – biedt zo’n moment van bezinning. Vijf bijeenkomsten om na te denken over het verlangen en de motivatie van waaruit je je inzet als vrijwilliger, om stil te staan bij de zending die iedere lekengelovige heeft, het belang te ontdekken van geloofsgesprekken en handreikingen daartoe te krijgen, en te zoeken hoe we in de parochie zo goed mogelijk met elkaar kunnen communiceren om adequaat en met blijdschap het dienstwerk van Jezus voort te zetten. Daarom: gelovigen gezocht die tijd willen nemen voor bezinning op hun vrijwilligers werk in de Kerk.
Cursusdata: maandag 14 en 28 september, 12 en 19 oktober, 9 november, telkens van 19.30 tot 21.30 uur in ’s-Hertogenbosch. Aanmelden: vóór 10 september bij secretariaat DVC, mevrouw Anja van der Els. T: 073 523 2020 of
E: vormingscentrum@bisdomdenbosch.

Christenen moeten niet bang zijn voor vluchtelingenstroom’
Echte christenen hebben geen angst voor de huidige vluchtelingenstroom richting Europa.  Dat zegt Mgr. Gerard de Korte, referent voor Kerk en Samenleving voor de Nederlandse Bisschoppenconferentie, in een column op de website van het bisdom Groningen-Leeuwarden.
“Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Ik noem alleen al twaalf miljoen Syriërs die huis en haard hebben moeten verlaten vanwege een verschrikkelijke burgeroorlog. In de omringende landen zijn grote opvangkampen ontstaan. Een relatief klein deel van deze vluchtelingen komt naar Europa. Op dit moment brengen de media dramatische beelden en verhalen uit vooral Griekenland. De vluchtelingenstroom veroorzaakt, ook steeds meer onder christenen, onzekerheid en angst”, aldus de bisschop die in juni werd verkozen tot ‘Theoloog des Vaderlands’.

Andere weg
Mgr. De Korte zegt dat christenen zich niet moeten laten leiden door angst maar een andere weg moeten kiezen. “Het evangelie van Christus wil onze eigen angst bedwingen. Wij zijn geroepen om, voorbij alle angst, een christelijk-sociaal antwoord te formuleren. Voor een complex probleem bestaat natuurlijk geen eenvoudige oplossing. Maar ik zie wel enkele beleidslijnen die op korte- of lange termijn effect kunnen sorteren.”

‘Tsunami’
Journalisten en politici dragen een grote verantwoordelijkheid. Sensationele berichtgeving kan bij burgers onnodige angst aanjagen en dat geldt ook voor populistische politici met hun alarmistische taal. Ik denk aan het spreken over een vloedgolf of tsunami van vluchtelingen. De echte feiten en de harde cijfers zijn al zorgelijk genoeg.”

‘Benedictus en Franciscus modellen voor maatschappelijke omwenteling’
De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben meent dat de Europese samenlevingen een grote omwenteling te wachten staat. Hij acht het noodzakelijk dat er een nieuwe radicaal spirituele leefstijl opkomt, vergelijkbaar met de franciscaanse beweging in de 13de eeuw. Dat zegt Agamben in het onlangs verschenen nummer van het Duitse weekblad Die Zeit.
De crisis in Griekenland toont volgens de Italiaanse wijsgeer aan dat het geloof in de economie zijn grenzen heeft bereikt. Het komt er volgens Agamben op aan om met betrekking tot de toekomst van de EU “de leugen te doorbreken dat dit verdrag tussen staten (…) het enige denkbare Europa is”. Achter deze visie “gaat een geïnstitutionaliseerde lobby schuil die verstoken is van ideeën en geen toekomst heeft”. Deze lobby heeft zich gewijd aan “de duisterste van alle religies: de religie van het geld”, zegt hij. Agamben vertoont in deze kritiek verwantschap met paus Franciscus en diens verwerping van de “afgoderij van het geld” en de daarmee gepaard gaande “weggooicultuur”.

Economie
Het grootste gevaar voor de Europese cultuur is volgens de 73-jarige Agamben gelegen in het feit dat de economie in plaats van een middel nu een doel op zich aan het worden is. Dat blijkt voornamelijk uit het feit dat veel politici zich vooral door economische motieven laten leiden. De economie leidt “ofwel nergens toe, ofwel – zoals de geschiedenis van het totalitarisme van de 20ste eeuw en de destijds heersende ideologie van de onbegrensde economische groei aantonen – tot de verstoring van het leven dat ze heeft opgenomen”.

Monniken
Het is een slecht idee om zich gewelddadig tegen het heersende systeem te verzetten, zegt Agamben. In plaats daarvan zou men zich volgens hem moeten laten inspireren door Benedictus van Nursia en Franciscus van Assisi. Hun radicale geloof zette enorme maatschappelijke bewegingen in gang. “Het rijk viel uit elkaar, de monnikenorden bleven bestaan en bewaarden voor ons het erfgoed. De staatsinstituten waren niet meer in staat om dat erfgoed over te dragen. Hetzelfde is het geval in onze tijd, waarin de Europese scholen en universiteiten, die massaal worden afgebouwd, dat ook niet meer kunnen.”

Homo sacer
Giorgio Agamben is een van de meest opzienbarende filosofen van deze tijd. Hij heeft een reputatie als radicale denker. Hij schreef over tal van onderwerpen, zoals taal, esthetica, geschiedenis en gemeenschap. Agamben werd wereldberoemd met zijn politiek-filosofische boek Homo sacer (1995). De homo sacer (‘heilige mens’) was in het antieke Romeinse recht iemand die uit de samenleving was gebannen. Deze vogelvrije figuur gebruikt Agamben als sleutel voor de interpretatie van de westerse politieke geschiedenis. Hij signaleert dan dat de moderne tijd zich kenmerkt door politiek die zich toelegt op de uitoefening van biomacht: de grootschalige en tegelijkertijd minutieuze regulering

2 sept. 2015

Einde vakantieperiode:
Na 31 augustus worden in de kerken van onze parochie de weekendvieringen weer volgens het bekende schema gehouden.

Kerk bezichtigen
Zondag 30 augustus is de laatste dag om de kerk St. Jan ’s middags te bezichtigen. De mensen van de organisatie kunnen met voldoening terugkijken op een succesvolle openstelling mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die zich beschikbaar stelden om tijdens de openingsuren aanwezig te zijn voor informatie e.d. Hun bereidwilligheid wordt zeer op prijs gesteld een woord van hartelijk dank is daarom ook zeker op zijn plaats

Teresa van Avila krijgt eredoctoraat universiteit Avila; karmel Handel viert haar geboortedag

Karmel
Sint Teresia van Jezus werd als Teresa de Cepeda y Ahumada geboren op 28 maart 1515 (Juliaanse kalender) in de Spaanse vestingstad Avila. Haar grootvader van vaderszijde was een marrano, een tot het katholieke geloof overgestapte jood. Teresa was een zeer begaafd kind met een vurig geloof. Zo wilde ze naar Noord-Afrika om daar als martelaar te sterven. Op 18-jarige leeftijd trad ze toe tot de Orde van Onze Lieve Vrouw van de Karmel in het klooster van de Menswording in Avila.De heilige Teresa van Avila heeft voor de tweede keer postuum een eredoctoraat gekregen. De heilige Teresa van Avila (1515-1582) is postuum onderscheiden met een eredoctoraat van de universiteit in haar geboortestad. Het eerbewijs werd begin  uitgereikt in het kader van een conferentie bij de vijfhonderdste geboortedag van de mystica en kerklerares, meldde de Universidad Catolica de Avila.

Tweede postume eredoctoraat
Het is overigens het tweede postume eredoctoraat voor St.-Teresia: de universiteit van Salamanca schonk haar die eer in 1922 al. Bij het eredoctoraat werd  tevens een baret en medaille in ontvangst genomen.
Teresa van Avila en St.-Jan van het Kruis
Teresa van Avila werd al in 1622 heilig verklaard. Paus Paulus VI verhief haar in 1970 als eerste vrouw tot kerklerares. Zij en haar tijdgenoot St.-Johannes van het Kruis hervormden respectievelijk de vrouwen- en de mannentak van de orde van de karmel.

Karmelieten in Handel
In Nederland werd de vijfhonderdste geboortedag van Teresa van Avila onder meer gevierd in Handel, op 23 augustus. Daar wonen vier ongeschoeide karmelieten – drie Braziliaans, een Nederlands. Zij kwamen vanuit Brazilië naar Nederland om “hier roepingen te krijgen, de karmelitaanse spiritualiteit te bevorderen en ook een parochie aan te nemen”.
Geautoriseerde vertaling encycliek LAUDATO SI’ nu te bestellen!
Bij het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland kunt u vanaf vandaag vast de encycliek LAUDATO SI’ van paus Franciscus bestellen. Het betreft de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling met als extra een aantal handige bijlagen, die binnenkort in druk verschijnt.Deze encycliek die op 18 juni gepresenteerd werd in het Vaticaan, blijkt in sommige van de direct beschikbaar gestelde talen, zoals Italiaans, Engels en Frans, een bestseller. De Nederlandse vertaling die binnenkort beschikbaar komt, is een uitgave in de serie Kerkelijke Documentatie van het SRKK. Naast de vertaling zijn een aantal bijlagen toegevoegd, zoals een trefwoordenregister en registers van de geciteerde Bijbelteksten, documenten en personen. Dit biedt met name voor studiedoeleinden extra gebruiksgemak

Integrale ecologie
In de encycliek spoort paus Franciscus ‘iedereen die verantwoordelijk is voor economische, politieke en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’ aan om ‘beschermers van de schepping’ te zijn. De paus benadrukt dat zorg voor de schepping niet alleen een politieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie.
De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet worden.

Paus Franciscus schrijft over een ‘cultuur van verspilling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt voor de verkwisting van grondstoffen. Tegen de achtergrond van de armoede en honger in de wereld is dit een schreeuwend onrecht. Hij heeft het over een ‘integrale ecologie’ waarin zorg voor de schepping en zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het is een indringend en confronterend document want de paus stelt niet alleen regeringsleiders verantwoordelijk voor het milieu, maar ieder mens in zijn eigen omgeving
U kunt de encycliek LAUDATO SI’ tijdelijk (tot uiterlijk vrijdag 11 september) met tien procent korting bestellen. U betaalt inclusief verzendkosten dan geen € 15,- euro maar slechts 13,50. Uw bestelling wordt geleverd na 11 september.(Exclusief behandelkosten van € 1,10.)
Voor vragen over uw bestelling kunt u bellen met Bisdom Breda: 076 – 522 34 44
Dagelijks telefonisch bereikbaar tot 12.30 uur.

Aankondiging vieringen H. Vormsel en Eerste H. Communie in onze parochie
De viering van het H. Vormsel voor alle vormelingen uit onze parochie is op
zondag 24 april 2016 om 11.00 uur in de St. Jan in Kaatsheuvel.
(Dit is aan het begin van de meivakantie, dan kan hier rekening mee worden gehouden).
De vieringen van de Eerste H. Communie zijn op zondag 22 mei 2016 in de St. Jan in Kaatsheuvel; 9.30 uur voor de communicanten van de HH. Martelaren van Gorkum en om 11.30 uur voor de communicanten van de St. Jan.
De viering van de Eerste H., Communie voor de communicanten uit Loon op Zand en De Moer is op zondag 29 mei om 9.30 uur

Informatieavond H. Vormsel voor de ouders en Vormelingen

Maandag 14 sept. om 19.00 uur in de Theresiaschool in Kaatsheuvel

Informatieavonden Eerste H. Communie voor de ouders
Maandag 21 sept. om 20.00 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand voor de communicanten uit Loon Op Zand en De Moer.
Dinsdag 22 sept. Om 20.00 uur in de Theresiaschool in Kaatsheuvel voor alle communicanten in Kaatsheuvel.

Oktober

28 oktober 2015

Allerheiligen

Datum: zondag 1 november 2015 Allerheiligen is een christelijke feestdag waarop alle heiligen (ruim 100 000) van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht. Het feest wordt sinds de achtste eeuw gevierd. De Byzantijnse kerk kende in de vierde eeuw al een gedenkdag op 13 mei voor alle heilige martelaren. Deze dag werd waarschijnlijk in de zevende eeuw in de rooms-katholieke kerk overgenomen. In de achtste eeuw werd de dag uitgebreid tot feestdag voor alle heiligen. Paus Gregorius IV riep deze dag in 837 uit als algemene en officiële rooms-katholieke gedenkdag voor alle heiligen en stelde de datum vast op 1 november. De avond voor Allerheiligen wordt in het Engels Halloween genoemd. Rooms-katholiek feest Bij de kerkelijke viering van Allerheiligen wordt het thema van het einde der tijden behandeld. Er worden missen opgedragen aan alle heiligen en kerkhoven bezocht. Het leven van de heiligen die in de hemel verblijven wordt herdacht en als voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven. In Engeland heeft Halloween zich sinds de Reformatie in zestiende eeuw als wereldlijk feest verder ontwikkeld en nadat het door (Ierse) kolonisten naar Amerika was overgebracht, heeft het zich de laatste decennia van daaruit weer over Europa verspreid. Met de kerkelijke feesten heeft het huidige Halloween niets meer te maken. In de Protestantse kerk wordt Allerheiligen niet gevierd, omdat ze heiligenverering afwijst. Dit gebeurde dus na de Reformatie, de periode waarin mensen als Luther en Calvijn en grote groepen rond hen zich afscheiden van de traditionele katholieke kerk (de Beeldenstorm!). Wereldlijke feestelijkheden en gebruiken rond 1 november 1 november is tot in de twintigste eeuw ook een belangrijke kalenderdag geweest in het dagelijks leven, vooral van boeren en kooplieden. In de agrarische wereld was 1 november het begin van het winterseizoen en van de werkzaamheden binnenshuis (november is slachtmaand), de datum waarop de kachel en de winterkleren weer van zolder werden gehaald. Verder was 1 november de dag waarop lonen werden uitbetaald, nieuwe pachttermijnen ingingen en knechten en meiden in dienst traden. Ook de najaarsmarkten werden vaak op 1 november gehouden.. Graven zegenen.

Op zondag 1 november worden op verschillende kerkhoven van onze parochie de graven gezegend. Kerkhof St. Joachim (De Moer) na de Eucharistieviering van 11.30 uur. In Kaatsheuvel: 13.00 uur Kerkhof St.Jozef, 14.00 uur Kerkhof St. Jan, !5.00 uur Kerkhof HH. Mart. v. Gorkum

Allerzielen

Datum: maandag 2 november 2015 Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen. Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd maar het meest in de traditioneel katholieke landen zoals Italië, Spanje, Portugal en geheel Latijns-Amerika. Op Allerheiligen en Allerzielen wordt in de rooms-katholieke kerk gewezen op de thema’s sterfelijkheid, dood en laatste oordeel.. Geschiedenis Een gedenkdag op 2 november voor alle gestorven kloosterbroeders werd in de tiende eeuw door abt Odilo van Cluny ingesteld. In de twaalfde eeuw werd deze dag door paus Johannes XIX algemeen ingevoerd als feestdag voor alle gelovige zielen. Rooms-katholiek feest De rooms-katholieke kerk leert dat de zielen van de overleden gelovigen in meer of mindere mate zondig zijn. Ze bevinden zich in het vagevuur en wachten op hun loutering om voor God te kunnen verschijnen en in de hemel te worden opgenomen. Bemiddeling en voorbeden van de levende gelovigen kunnen helpen de schulden van de doden te verlichten en hun tijd in het vagevuur te verkorten. Met hun gebed kunnen de levenden eveneens aflaten verkrijgen voor hun eigen zonden. De gebruiken die zich rond deze geloofsleer hebben ontwikkeld, zijn talrijk. Naast het bijwonen van missen, deelname aan processies, bidden en het branden van kaarsen behoren kerkhofbezoek en versiering van graven met (witte) bloemen tot de plechtigheden. Bijna iedereen in België zet grote potten chrysanten op de graven van familieleden. Het grijze kerkhof wordt een kleurige bloemenzee. In Midden en Zuid-Amerika wordt Allerzielen uitbundig gevierd. Hele families gaan naar het kerkhof met tassen vol eten en drinken. Ze versieren de graven met bloemen en slingers.

Allerzielen viering:

In de avond van 2 november wordt in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand en HH. Mart. v. Gorkum en St. Jan te Kaatsheuvel een viering gehouden ter herinnering aan de overledenen van de periode 1 november 2014 tot 1 november 2015. Hierbij is iedereen welkom, de nabestaanden hebben hiervoor een speciale uitnodiging gekregen.

Patroonsfeest parochie  H. Willibrord Zondag 8 november is het feest van de Heilig Willibrord, de patroonheilige van onze parochie. We vieren het feest dit jaar met een plechtige Eucharistie in de kerk St. Jans onthoofding in Loon op Zand om 10.00 uur. Het heren- en dameskoor verzorgt de gezangen. Tijdens de viering is er een kindernevendienst. De kinderen komen voor het communie uitreiken terug in de kerk. Na  de viering is er in de kerk gelegenheid om bij een kopje koffie of thee samen na te praten. Ook aan de kinderen is gedacht in de vorm van limonade en wat lekkers.

Cursus ‘Catholicism’

Een unieke reis door de wereld van het Katholieke Geloof a.d.h. van dvd’s en gesprekken. De volgende cursusavonden zijn op dinsdagavond: 3 November,

17 november, 1 december en 22 december Steeds van 20.00 tot 21.30 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand, Oranjeplein 1. Voor deelname kunt u zich opgeven telefonisch of per mail. Tel: 0416 – 361215 e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl website: wwwparochiewillibrord.nl

Wees van harte welkom.

21 oktober 2015

GEZINSVIERING LOON OP ZAND / KAATSHEUVEL
Zaterdag 21 november 2015 om 19.00 uur

Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand

Zondag 22 november 2015 om 11.00 uur
Kerk: St. Jan te Kaatsheuvel

Het thema voor de viering is: Christus Koning, Wat is het allerbelangrijkste?  Lief en zorgzaam zijn voor anderen!

In deze viering horen we hoe Jezus lief en zorgzaam is voor andere mensen die het moeilijk hebben. Ben jij ook goed voor andere mensen? Als jij heel lief en zorgzaam bent voor anderen is Jezus dat ook voor jou.Jezus is de Zoon van God en een echte Koning.

Deze echte Koning verwachten we met Kerstmis.29 november beginnen we met de Advent.Vier weken lang kijken we uit naar de komst van Kindje Jezus. Ben je ook benieuwd naar Zijn komst? Wil je hier naar komen luisteren en graag meehelpen in de kerk? Om tijdens deze viering te lezen, een kaarsje vast te houden, de altaartafel klaar te maken of om te zingen? Dan kan. Ook als je maar een klein stukje wil lezen. Stuur voor maandag 16 november a.s. een mailtje met je naam en taak erop naar:angela.van.brunschot@home.nl     mjfa.smits@planet.nl

Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken thuis krijgt. We maken er met jouw hulp een fijne viering van.

Gezinsviering in onze parochie H. Willibrord
Op zaterdag 24 oktober 2015 om 19.00 uur Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand en zondag 25 oktober 2015 om 11.00 uur Kerk St. Jan te Kaatsheuvel /Sprang Capelle is er de maandelijkse gezinsviering waar kinderen actief bij betrokken worden.

Thema:    Heer open mijn ogen.
Sta eens recht en kijk eens heel goed om je heen.Kijk in deze periode eens naar alle mooie kleuren van de herfst. We komen ogen te kort om dat allemaal te zien.

We zien de dingen ook wel eens door een andere bril. Niet echt natuurlijk, maar soms doen we zelfs alsof we blind zijn: dat je alleen naar jezelf kijkt en niet naar anderen.
In de komende viering willen we daarom bidden:
“Heer, open mijn ogen…”
Zoals Bartimeüs willen we in deze viering Jezus ontmoeten en gelovig bidden: “Heer, open ook mijn ogen.” Hij was blind maar hij geloofde dat Jezus hem kon laten zien. En toen Jezus hem genezen had wilde Bartimeüs voortaan naar de mensen en de wereld kijken, Mensen zoals Jezus; vriendelijk en dankbaar. Zo willen dan elkaar ook aankijken, als vrienden rond de tafel van Jezus.

Op stap naar Kevelaer
Op 24 oktober 2015 is de diocesane bedevaart naar Kevelaer. Een mooie mogelijkheid om samen op weg te gaan en Maria te eren. Het programma bestaat uit een korte rond Voor tieners en  jongeren is er een speciaal programma tijdens de bisdombedevaart. Jongeren sluiten aan bij het diocesane programma, waar ze de handen uit de mouwen zullen steken om de pelgrims te ondersteunen.

Aan de andere kant is er een specifiek jongereprogramma met een eigen inleiding, gespreksgroepen, samen eten en vrije tijd in Kevelear. Wij nodigen alle jongeren uit het hele bisdom van harte uit om mee te gaan naar Kevelear. Nodigt u hen ook mee uit? Er kan zo een mooie ontmoeting tussen jongeren en andere parochianen ontstaan tijdens de gezamenlijke elementen dag. Meer praktische informatie vindt u op: jongeren@bisdomdenbosch.nl

 Allerzielen 2 november
Op maandagavond 2 november worden in de kerken St.Jans Onthoofding te Loon Op Zand, HH. Mart. v. Gorkum en St. Jan te Kaatsheuvel de overledenen uit de periode november 2014 tot 1 november 2015 op een speciale wijze herdacht. Betrokken familieleden krijgen hiervoor een schriftelijke uitnodiging maar uiteraard is iedereen welkom.

Patroonsfeest parochie  H. Willibrord
Zondag 8 november is het feest van de Heilig Willibrord, de patroonheilige van onze parochie. We vieren het feest dit jaar met een plechtige Eucharistie in de kerk St. Jans onthoofding in Loon op Zand om 10.00 uur. Het heren- en dameskoor verzorgt de gezangen. Tijdens de viering is er een kindernevendienst. De kinderen komen voor het communie uitreiken terug in de kerk. Na  de viering is er in de kerk gelegenheid om bij een kopje koffie of thee samen na te praten. Ook aan de kinderen is gedacht in de vorm van limonade en wat lekkers. Belangrijk om te weten: In het weekend van 7 en 8 november is er in de andere kerken van onze parochie geen viering. Alle parochianen zijn van harte welkom om dit feest met ons te vieren.

Aanstelling diocesane diaconaal werker
 Per 1 oktober jl. is de heer Embregt Wever aangesteld als pastoraal werker voor de diocesane diaconie. Daarmee is een al langer gekoesterde wens vervuld, zoals al was aangegeven in het ‘Werkdocument CARITAS in het Bisdom ’s-Hertogenbosch’. Embregt houdt zich bezig met het ondersteunen, enthousiasmeren en reactiveren van de diaconie en caritas in de nieuwe parochies. Hij heeft ruime ervaring in diaconaal en kerkelijk werk, laatstelijk als straatpastor in ’s-Hertogenbosch. Bovendien heeft hij in het verleden ervaring kunnen opdoen met het managen van veranderprocessen in het bedrijfsleven. Hij zal contacten onderhouden en leggen met parochies, diaconale werkgroepen en parochiële caritasinstellingen.

Hij is telefonisch bereikbaar op 073 523 20 34

Leiderschapstraining voor jongeren
We leven in een tijd waar veranderingen en vernieuwingen elkaar snel opvolgen, waar banen schaars zijn en de werkdruk hoog. In al dit geweld mogen jongeren zich, als jonge professionals, student en vrijwilliger (bijv. in de parochie), overeind houden. Gelukkig kun je leren om je hierin staande te houden. Hoe? Lees snel meer over de komende leiderschapstraining voor jongeren.  ‘Veerkracht’.

Resilience (veerkracht) = de vaardigheid van een persoon om met verrassingen, veranderingen en onverwachte tegenslagen, zinvol om te gaan. 1. Hoe kun je in tijden van voortdurende veranderingen toch gezond leven en fit blijven? 2. Hoe kun je met plezier blijven werken, minder ziek zijn en je energie op peil houden? 3. Hoe bouw je een levensstijl met veerkracht op, om op die manier burn-out te voorkomen? Bron: xpand

Jong Katholiek biedt jongeren de mogelijkheid om zichzelf hierin te ontplooien en te ontwikkelen op het gebied van leiderschap. Tijdens drie weekenden wordt, onder begeleiding van xpand en een persoonlijke coach, gewerkt aan competenties en talenten. Het programma is voor deze editie helemaal vernieuwd, dus ook voor jongeren die al eens eerder hebben deelgenomen is dit een grote vervolgstap. Kijk voor alle praktische informatie, als data en kosten, op de site van het bisdom:www.bisdomdenbosch.nl
Het bisdom van ’s-Hertogenbosch vindt het goed en van belang dat jongeren zich verder bekwamen in hun leiderschapskwaliteiten, zij zijn de ‘leiders’ van morgen! Naast een kortingsbijdrage (al verwerkt in de prijs van €250,- voor de drie weekenden) wil het bisdom jongeren uit het bisdom van ’s-Hertogenbosch nog een extra korting geven van € 50.-. We vragen jongeren om als ‘tegenprestatie’ mee te werken in een tiener-/jongerengroep, het jongerenplatform of als begeleider mee naar de WJD te gaan. Jongeren kunnen het geleerde van de leiderschapstraining dan ook (meteen) in de praktijk brengen.

Aanmelden Jongeren kunnen zich aanmelden tot 1 november door een email te sturen naar aanmelden@jongkatholiek.nl Je ontvangt dan alle informatie die nodig is om je aanmelding definitief te maken. Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Nina Wegkamp (ninaw@jongkatholiek.nl / 06 4845 9591

Dinsdag 27 oktober start de Parochie H. Willibrord voor alle parochianen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer met een nieuwe cursus, ‘Catholicism’; een unieke reis door de wereld van het Katholieke Geloof a.d.h. van dvd’s.
De spreker neemt je mee naar de schatkamer van het Katholieke Geloof, legt aantrekkelijk uit en de mooie beelden raken het hart.
De cursusavonden zijn op 5 dinsdagen; 27 oktober, 3 en 17 november en 1 en 22 december van  20.00 uur tot 21.30 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand.
Achter in de Kerken liggen flyers met alle informatie.
Voor deelname kunt zich telefonisch  0416-361215 of per e-mail opgeven.  secretariaat@parochiewillibrord.nl .

14 oktober 2015

Cursus
Dinsdag 27 oktober start de Parochie H. Willibrord voor alle parochianen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer met een nieuwe cursus, ‘Catholicism’; een unieke reis door de wereld van het Katholieke Geloof a.d.h. van dvd’s. Er is gefilmd op 50 locaties in 15 landen. De spreker neemt je mee naar de schatkamer van het Katholieke Geloof, legt aantrekkelijk uit en de mooie beelden raken het hart. De data van de cursusavonden is op dinsdagavonden:
27 oktober, 3 november, 17 november, 1 december, 22 december. Steeds van 20.00 tot 21.30 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand, Oranjeplein 1. Voor deelname kunt u zich opgeven telefonisch of per mail. Tel: 0416 – 361215 e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl
website: www.parochiewillibrord.nl

Overmacht
I.v.m. een file in eigen parochie, kon pastor Groos, nadat hij zondag 11 oktober om 9.30 uur in Loon op Zand de Eucharistieviering had opgedragen, niet meer op tijd zijn in de Sint Jan om daar de Eucharistie te vieren om 11.00 uur. Door de parochianen is er gebeden, zijn de lezingen gelezen en de voorbede gebeden. Ook zijn de namen afgelezen van de overledenen waarvoor een misintentie was opgegeven en is de H. Communie uitgereikt. Zondag 18 oktober a.s. zullen deze namen opnieuw worden gelezen tijdens de Eucharistieviering om 11.00 uur en zijn de intenties dan ook echt opgedragen tijdens een H. Mis. Onze excuses voor het ongemak en dank voor het geduld van de parochianen die in de kerk zaten. Pastoor Luijckx

Kleding groep Letland: een bedankje aan alle mensen die hun werk mogelijk maken.
In onze parochie proberen een aantal mensen, De Zusters van Bethanië die in Riga een klooster hebben, te ondersteunen in de bestrijding van de armoe daar. Deze groep mensen maken deel uit van de M. O. V. groep. Zij maken het volgende bekend.

In maart 2015 hebben we weer een volle vrachtwagen met kleding en schoeisel naar Letland kunnen sturen. De zusters van Bethanië zijn ons daar heel dankbaar voor. De Letse armoe is nog steeds schrikbarend hoog en ieder zending is meer dan welkom.
De vervoerskosten voor rekening van de kleding groep zijn enorm hoog. Omdat de kas bijna leeg raakte is er in juni een actie begonnen met de bedoeling geld in te zamelen zodat we ook volgend jaar weer een transport kunnen verwezenlijken. Dank zij u medewerking zijn we daar in geslaagd!
Namens de M. O. V. groep en de zusters van Bethanië in Riga heel, heel hartelijk dank.
Wij houden u op de hoogte van de verder activiteiten van de kledingactie “Letland”.
Er rest ons nog een vraag:Wie kan ons aan lege bananendozen helpen? Daar zouden we heel blij mee zijn.Mocht u dozen willen aanleveren dan kan dat op dinsdag- of vrijdagmorgen. De mensen van de kledinggroep zijn dan zelf aanwezig. U kunt hen bereiken via de poort tussen kerk en parochieel centrum.
Alvast hartelijk dank
Kleding groep Letland onderdeel van M.O.V. groep parochie H. Willibrord

Extra collecte
In het weekend van 17 en 18 oktober wordt er in de kerken van onze parochie een extra collecte gehouden ter gelegenheid van Wereldmissiedag. Het doel van de opbrengst kunt u in onderstaand artikel lezen.

MISSIO Wereldmissiemaand 2015
Geef hoop aan de christenen in Pakistan

Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Pakistan. In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen, onder wie de christenen, het zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen. Met name vrouwen en meisjes lopen groot gevaar slachtoffer van geweld te worden.

Katholieken in een islamitisch land
Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een respectabel aantal, vormen katholieken een minderheid in het islamitische land. Volgens de traditie zou de heilige apostel Thomas door India en Pakistan gereisd hebben om er het christendom te brengen. De eigenlijke missie begon in de 19e eeuw met legeraalmoezeniers, zowel in het zuiden (Sindh) als meer naar het noorden (Punjab). De katholieke Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling van Pakistan, waar veel armoede heerst, het analfabetisme hoog is en veel mensen geen enkele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben.

Blasfemiewet
In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet. Een belangrijke rol speelt de blasfemiewet die in 1986 ingevoerd werd. Op godslastering en beledigende opmerkingen over de profeet Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen en in het ergste geval de doodstraf. De christelijke Asia Bibi zit al vele jaren in de gevangenis. Hoewel tot nu toe geen enkele veroordeelde ter dood is gebracht, zijn er al vaak aangeklaagden door islamisten vermoord.

Alle minderheden in Pakistan lijden onder deze wet, niet alleen christenen. Een groot probleem is dat de blasfemiewet vaak misbruikt wordt om ordinaire burenruzies uit te vechten.

Positie van vrouwen en meisjes
Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel gelijke rechten hebben, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Na Afghanistan en Congo is Pakistan het derde gevaarlijkste land voor vrouwen. Er is veel geweld tegen vrouwen, zoals verbrandingen en verkrachtingen. Daar komt bij dat vrouwen op veel gebieden totaal buitengesloten zijn. Reden daarvoor zijn de tot op heden heersende stammentradities, die het dagelijkse leven van de mensen nog verregaand bepalen en vrouwen geen actieve rol in de samenleving toestaan. In het straatbeeld domineren mannen. Vrouwen zijn altijd gesluierd, ongeacht hun religie.

Help mee en geef hoop aan de christenen in Pakistan
MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt de parochies en religieuzen in Pakistan bij hun pastorale werk, onder meer op het gebied van vrouwenrechten, de interreligieuze dialoog, vredeswerk.

Helpt u mee? Geef dan in de collecte op 17 of 18 oktober of stort uw bijdrage op:
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. 

Open lucht Hubertusviering 1 november in teken van jacht

De pastoor zegent jachthonden, paarden en andere huisdieren De Moer – Op zondag 1 november 2015 vindt er bij de kerk van St. Joachim in  De Moer, nabij Tilburg, Loon op Zand en Kaatsheuvel voor de vierde maal een St. Hubertusviering plaats. Die middag zegent pastoor Luijckx op het kerkplein bij de kerk de aanwezige (jacht-) en andere honden, paarden en huisdieren. Deze viering staat in het teken van de “Naamdag” van de Heilige St. Hubertus, patroonheilige van de jagers, wildbeheerders en andere dierenliefhebbers. De viering begint om 14.00 uur.
Tijdens de Hubertusviering worden zowel de aanwezigen gezegend als ook de meegebrachte honden en paarden. Jachthoornblazers luisteren het geheel op met jachtsignalen en fanfares. Na de wijding worden de traditionele Hubertusbroodjes (Hubkes) uitgedeeld aan de aanwezigen. Volgens Bourgondische jachttradities worden de aanwezigen aansluitend uitgenodigd voor koffie, worstenbroodje en soep. Eventueel kunt u hier ook uw zelf meegebrachte hapjes of drankjes met elkaar nuttigen. De Hubertusviering start om 14.00 uur.

Wie was Hubertus?
Hubertus was een edelman die besloot op Goede Vrijdag te gaan jagen. Tijdens het jagen ontmoette  hij een groot hert met een lichtend kruis tussen zijn gewei. Hubertus liet het hert ongemoeid,ging naar de Bisschop van Maastricht en bekeerde zich tot het geloof. Hij bracht het uiteindelijk tot Bisschop van Luik. Zijn faam breidde zich uit en naast patroonheilige van de jagers ook de heilige die wordt aangeroepen bij bijzondere kwalen zoals hondsdolheid. St. Hubertus staat voor respect voor natuur en weidelijkheid, waarden die Nederlandse jagers hoog in het vaandel hebben.

Organisatie
Deze traditionele viering wordt georganiseerd door de jagersvereniging uit de regio, Wildbeheereenheid De Moer eo, in samenwerking met parochie Heilige Willibrord.

Wildbeheereenheid De Moer eo zet zich in voor verantwoord wild- en landschapsbeheer in haar werkgebied. Op het kerkplein is er gelegenheid om hierover nader informatie te verkrijgen.U bent allen van harte welkom. Meer informatie: info@wbedemoer.nl
Wildbeheereenheid De Moer eo.

 7 oktober 2015

Belangrijk om te weten:

Vanaf 1 oktober zijn bij de kerk St. Jan in Kaatsheuvel de openingstijden van Stiltekapel, kerkhof en de mogelijkheid om kleding aan te leveren via het luik van het kledinghok gewijzigd. Nieuwe tijd: 09.00 uur tot 17.15 uur. Deze aanpassing geldt voor de periode van 1 oktober 2015 tot 1 april 2016

Oktober Rozenkransmaand:

Oktober is in de RK-Kerk de maand van de Rozenkrans. Dit gebruik stamt uit de 19e eeuw en werd vooral gepropageerd door paus Leo XIII. Het is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria Koningin van de Rozenkrans op 7 oktober.

Encyclieken Leo XIII

Het gebruik om jaarlijks de hele maand oktober in het teken van de rozenkrans te stellen, dateert uit de 19e eeuw. Het was paus Leo XIII (1878-1903) die een intensere Maria-devotie in deze maand bevorderde door zijn oproep om extra vaak de rozenkrans te bidden. Maar liefst tien encyclieken schreef hij over het rozenkransgebed schreef. Alle pausen na Leo XIII hebben in navolging van hem de gelovigen opgeroepen in oktober extra tijd aan de rozenkrans te besteden.

Fatima

Naast de 7e oktober kwam er na 1917 nog een andere belangrijke oktoberdag voor Maria-vereerders bij: de 13e, de herdenkingsdag van het zogenoemde Zonnewonder van Fatima, dat plaatsvond op 13 oktober 1917. Een menigte van circa 70.000 belangstellenden en nieuwsgierigen namen toen bij Fatima (Portugal) een bovennatuurlijk kosmisch fenomeen waar. Uit getuigenverslagen bleek dat velen bang waren dat de zon zich op de biddende menigte zou storten. De mensenmassa stond op een veld verzameld rond drie herderskinderen: Lucia Dos Santos, Jacinta Marto en Francisco Marto. Zij beweerden dat op 13 mei 1917 Maria voor het eerst aan hen was verschenen.

Rozenhoedje bidden in huisgezin

Vóór het Tweede Vaticaans Concilie was het heel normaal dat de rozenkrans, of een derde deel daarvan (‘rozenhoedje’), in katholieke huisgezinnen werd gebeden. Na de sociaal-culturele wendingen van de jaren zestig raakte deze praktijk in onbruik. Toch worden in veel parochies in oktober nog steeds gezamenlijke rozenkranssessies gehouden.

www.katholiekgezin.nl Op deze website kunt u informatie vinden, die u kan helpen bij de geloofsopvoeding van uw kinderen. Op 23 september stond er het volgende nieuwsbericht:

Kinderen bidden voor oorlogskinderen

De Nederlandse Marijke (8) bidt de hele maand oktober voor Achmed uit Syrië en voor andere oorlogs­kinderen. En ze is niet alleen. In het hele land gaan kinderen thuis en tijdens kinder­woord­diensten voor deze kinderen bidden Bidt u ook met kinderen mee voor kinderen zoals Achmed? Deze tien­jarige maakte bombar­de­menten mee op zijn woon­plaats Homs en leeft nu als vluchteling in een tent in Libanon. Lees of hoor zijn verhaal op de website van Kinderen bidden voor Kinderen of Kerk in Nood. 

Parochies en gezinnen zijn uitgenodigd om tijdens de Rozen­krans­maand met kinderen een Tientje van de Rozen­krans te bidden: één keer het Onze Vader en tien keer het Weesgegroet. Een speciale dag is zondag 18 oktober. Wereldwijd bidden een miljoen kinderen de Rozenkrans. Hopelijk bidden op die zondag ook veel Nederlandse en Belgische kinderen het Rozen­krans­gebed (of een van de vijf Tientjes) voor vrede in de wereld. Precies zoals Maria eens aan drie kinderen in Fatima vroeg.

Kerk in Nood en Stichting Kinderen bidden voor Kinderen steunen dit mooie initiatief. Graag vragen wij u om met kinderen mee te bidden voor oorlogs­kinderen als Achmed. Wereld­wijd zijn 20 miljoen kinderen op de vlucht voor oorlog. Nog veel meer kinderen leven te midden van het oorlogs­geweld dag en nacht in angst. Hoe nodig is het om hun roep om hulp te ondersteunen met gebed! Als heel veel kinderen samen met Maria bidden, zal God de harten veranderen en zal er vrede komen. Dat heeft Maria beloofd.

Woensdag 14 oktober, is er een informatie-avond met betrekking tot de liturgie voor de kosters, lectoren, acolieten en misdienaars van onze parochie. De avond is om 20.00 uur in het parochieel centrum in Kaatsheuvel. U kunt zich opgeven bij Inge Mols van op het secretariaat.

November

25 november 2015

Kerstconcert gepresenteerd door gemengd koor St. Jan

Zondag 13 december om 14.30 uur in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel. Met optreden van de harmonie Kaatsheuvel, Kamerkoor Tourdion uit Waalwijk en Koperkwintet Stuiver. Entreeprijs is € 7,50.inclusief koffie, thee. met als doel instandhouding van de kerk. Kaarten te koop bij het VVV en Primera

Gezinsvieringen Kerstmis 2015
Beste kinderen en ouders / verzorgers,
December staat weer voor de deur, een maand van feest en gezelligheid. Eind van deze maand vieren we Kerstmis, de geboorte van Kindje Jezus. Het Kerstfeest wordt uitgebreid gevierd in gezinnen, school en in de Kerk Juist voor de kinderen zijn er in onze parochie H. Willibrord een aantal vieringen voor gezinnen
donderdag 24 december.
Loon op Zand:   Kerk St. Jans Onthoofding,
Peuter/kleuterviering om 15.00 uur.
Gezinsviering met eucharistie om 16.30 uur

Kaatsheuvel:      Kerk HH. Martelaren van Gorkum
                            Peuter/kleuterviering om 15.00 uur.
Gezinsviering met eucharistie om 16.30 uur

                            Kerk St. Jan.
                            Gezinsviering met eucharistie om 18.15 uur

In deze vieringen is er bijzondere aandacht voor kinderen.
Zij mogen actief meedoen door b.v. voor te lezen, het uitbeelden van het kerstspel en kaarsjes vasthouden. Wij hopen dat er extra véél kinderen reageren, we hebben je echt nodig om juist voor jullie een mooie Kerstviering te verzorgen. Wil je meedoen?? Geef je naam, leeftijd, telefoonnummer, de naam van de kerk en een doe- of leestaak op via: angela.van.brunschot@home.nl

Met vriendelijke groet,
Werkgroep gezinsviering.

 Advent

De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest, wordt de geboorte van Jezus herdacht en zijn wederkomst verwacht Het Liturgisch jaar begint met de advent. Eenvoudig gerekend begint de advent vier zondagen voor Kerstmis. De advent begint altijd op de zondag die het dichtst valt bij het feest van de Heilige Andreas (30 november). Deze zondag valt tussen 27 november en 3 december en eindigt op 24 december bij het avondgebed. Hierdoor is de lengte van de adventsperiode verschillend, maar telt wel altijd 4 zondagen:

De advent begint bij oosters-orthodoxe kerken een week eerder en telt 40 dagen (15 november).
In huizen en kerken wordt de advent symbolisch zichtbaar gemaakt door een kaarsenstandaard of een adventskrans waarop vier kaarsen staan. Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken. Op de laatste zondag voor kerst branden dan alle kaarsen.
In de Rooms-Katholieke Kerk: Vanaf 17 december tot 24 december wordt de kerstnoveen gehouden. Er zijn dan geen gedachtenissen van heiligen en het dragen van gewaden in de paarse kleur is verplicht voorgeschreven.
Tijdens de adventsperiode wordt in kerken gebruikgemaakt van de liturgische kleur paars, de kleur van boete en inkeer. Op de derde zondag van de advent, zondag Gaudete, kan de kleur roze gebruikt worden om het feestelijke karakter van deze zondag weer te geven.

De Korte: bundel de gematigde krachten
Wij hebben behoefte aan leiders die krachtig maar vol beheersing reageren. Hysterie is wel het laatste wat wij kunnen gebruiken. Ook in deze hectische tijd is het belangrijk om de nuance te blijven zoeken”, schrijft bisschop Gerard de Korte  op de website van zijn bisdom Groningen-Leeuwarden als reactie op de terreurdaden in Parijs.

De Korte, in juni uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands, vindt dat juist in onze multiculturele samenleving gezocht moet worden naar wat alle burgers met elkaar verbindt. “Voor de toekomst van onze aarde is het belangrijk dat wij ons blijven inzetten voor onderlinge ontmoeting en dialoog. Een ‘coalitie van gematigden’ blaast geen bruggen op maar bouwt bruggen. Dienstbare liefde om fanatici de ogen te openen en te ontwapenen.” De bisschop waarschuwt voor een oog-om-oog-mentaliteit, hoewel hij inziet dat een militaire respons ten aanzien van ISIS niet kan uitblijven. “Eerlijk gezegd denk ik ook dat aan geweld niet te ontkomen valt maar tegelijk kan dat nooit het enige antwoord zijn.”“De tijd van naïviteit is voorbij. Een gering aantal fanatici kan onze wereld flink ontwrichten. Onze overheden hebben de taak om hun burgers te beschermen en terroristen zoveel uit te schakelen. Geweld als het mindere kwaad om een groter kwaad te elimineren.” De Korte acht het ondanks de begane gruwelen belangrijk om de voedingsbodem van het geweld van ISIS te begrijpen. “Niet om de terreur te legitimeren maar om het meer effectief te kunnen bestrijden. Het extremisme wordt gevoed door een giftig mengsel van wanhoop en vernedering; van discriminatie en achterstelling. Alleen als deze bronnen worden aangepakt kan het geweld van ISIS daadwerkelijk en meer definitief worden bestreden. In die zin zal ook geduld en lange adem noodzakelijk zijn.”
Stappen naar binnen… Bezinningsdagen in de advent voor jongeren Even stil staan in een drukke, wervelende wereld! Jongeren tussen de 16 en 30 jaar zijn van harte uitgenodigd om dit te doen tijdens de bezinningsdagen in de advent. Van 11 tot en met 13 december is Jong Bisdom Den Bosch hiervoor te gast in het Kruisherenklooster in Sint Agatha

Tijdens deze dagen is er de mogelijkheid om (samen met andere jongeren) stappen naar binnen te zetten: rust nemen, even stilstaan bij jezelf en je omgeving, voorbereiden op Kerst. Gods barmhartigheid ervaren staat dit weekend centraal; Van verdriet naar vreugde: het sacrament van boete en verzoening Jongeren mogen ontdekken wat er gevierd wordt met dit sacrament, hoe we het vieren en op welke wijze God, de vader van barmhartigheid, zichzelf laat zien in het sacrament. Ze gaan op ‘ontdekkingsreis’ om erachter te komen wat God ons voor bijzonders heeft gegeven in de schoonheid en kracht van het sacrament van boete en verzoening. Maar ook zullen we erbij stil staat wat het moeilijk maakt om hiervan gebruik te maken Een mooie manier om in de adventstijd op weg te gaan naar Kerstmis. Jongeren zijn harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bezinningsdagen. Opgeven kan tot en met 1 december door een email te sturen aan jongeren@bisdomdenbosch.nl

Gezocht; twee parochianen voor openstelling kerk Eerste Kerstdag

Wie kan er zondag Eerste Kerstdag na de Eucharistieviering van 11.00 uur in de kerk aanwezig blijven i.v.m. de openstelling van de kerk zodat de Kerststal kan worden bezocht en mensen een kaarsje kunnen opsteken. De kerk sluit om 15.30 uur. Voor tweede Kerstdag is de kerkopenstelling al geregeld. Voor verdere informatie graag even contact opnemen met het secretariaat pastorie Oranjeplein 1.  Hartelijk dank. pastoor Luijckx

18 november 2015

Overledenen in de parochie H. Willibrord in augustus, september en oktober

5 augustus    Wies Roestenberg – Boots                                       99 jaar
5 augustus    Jan van Beers                                                           86 jaar
10 augustus    Theo Habraken                                                       80 jaar
18 augustus    Jan de Graaf                                                           94 jaar
19 augustus    Peter Graafmans                                                    72 jaar
2 september Trees van Mierlo – Nieuwesteeg                               89 jaar
5 september Toos Biemans – van Gulik                                        84 jaar
14 september Henk Klijn                                                                73 jaar
14 september Paul Vermue                                                            85 jaar
26 september Betsy Kuijpers – van Oudheusden                           86 jaar
1 oktober      Jo Hamers                                                                 91 jaar
2 oktober      Antoon van Es                                                           87 jaar
6 oktober      Mien Couwenberg – den Nieuwenboer                    81 jaar

Dopen in de maanden augustus , september en oktober

2 augustus    Thomas, zoon van Hans en Maaike Diepstraten- Biemans
30 augustus     Jayvee, zoon van Mark de Bruijn en Mandy Rovers
6 september Mik, zoon van Wout en Annemarie Molenschot – Schouten
13 september Guus, zoon van Erik en Anita Graafmans – Govers
27 september Saar, dochter van Michael en Ursula Sulsters
27 september Jaylen, zoon van Glenn Goosens en Brenda van der Velden
27 september Glenn, zoon van Joey en Simone de Bell – van Boxtel
4 oktober      Rachaell en Jay, dochter en zoon van Jason van Huijgevoort en Milou Daams
4 oktober      Juliette, dochter van Jan en Daniëlle van der Vaart – Haspers
11 oktober      Aimèe, dochter van Marcel en Esmiralda Verhagen – Freke
11 oktober      Thijm, zoon van Guus van Baast en Lieke Crielaard
25 oktober      Jurre, zoon van Sander en Valèrie van Son – Netten
25 oktober      Maximilian, zoon van Martijn Sulsters en Karolina Uroda

Gouden Huwelijken in de maanden augustus, september, oktober   

19 september Kees en Diny Maas – Beerens
24 september Kees en Frank Coomans – Schalken
26 september Richard en Zus van Riel – Donkers

Cursus Catholicism

We maken u graag nog attent op de cursus Catholicism op 1 en 22 december telkens om 20.00u tot 21.30 uur in het parochiezaaltje van de pastorie in Loon op Zand

Gezinsviering 22 november: op zaterdag 21 november om 19.00uur kerk Sint Jansonthoofding te Loon op Zand, zondag 22 november om 11.00uur kerk Sint Jan te Kaatsheuvel

Volle aflaat voor Legionairs van Christus

Rome (RKK) 2015 – Paus Franciscus heeft een volle aflaat verstrekt aan de Legionairs van Christus en aan alle leden van de met hen verbonden lekenbeweging Regnum Christi. De aflaat is te verdienen gedurende het jubileum ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van deze katholieke gemeenschap.

Het jubileum start op 22 november 2015 (hoogfeest Christus Koning) en eindigt op 3 juni 2016 (hoogfeest Heilig Hart van Jezus).

Voor het verstrekken van de aflaat is door grootpenitentiarius kardinaal Mauro Piacenza een decreet uitgevaardigd. Het Legioen van Christus en Regnum Christi hadden er zelf om gevraagd.

Het Legioen van Christus, bestaande uit priesters en seminaristen, heeft een zware tijd achter de rug vanwege het schandaal veroorzaakt door de wandaden van zijn stichter, de Mexicaanse priester Marcial Maciel Degollado (1920-2008). Ook binnen deze congregatie was sprake van van misstanden, zo bleek na een apostolische visitatie. Dit zware kerkrechtelijke onderzoek bracht paus Franciscus ertoe een buitengewoon generaal kapittel te gelasten dat een totale herstructurering van de congregatie zou moeten doorvoeren. Op 4 november 2014 werd de nieuwe constitutie van het Legioen van Christus door de paus goedgekeurd.

Franciscaanse Gideonsbende start actie voor eerlijk voedsel

Den Bosch (RKK) 2015

De Franciscaanse Gideonsbende, ontstaan vanuit de Franciscaanse Beweging, wil dat De Franciscaanse Gideonsbende is een actie gestart voor de duurzame productie van voedsel en een op gemeenschap gerichte eetcultuur.  mensen “zorgvuldig omgaan met wat moeder aarde ons schenkt; voedsel voor iedereen, verbouwd op een wijze waarop geen misbruik wordt gemaakt van de aarde, eerlijk verdeeld en gedeeld met mensen die je dierbaar zijn”. De groep roept daarom op zoveel mogelijk vers en van dichtbij huis te eten.

“Vul een ‘Alle Goeds’-tas met seizoensgebonden producten en met een recept. Geef deze tas aan mensen met wie je graag een maaltijd deelt. Deze tassen zijn daarna goed te gebruiken bij de dagelijkse boodschappen. De tas dient als tegenhanger voor de dure voedselpakketten die de laatste tijd steeds populairder worden. Tegelijkertijd is het een oproep maaltijden te delen en contact te zoeken met anderen”. luidt de campagnetekst.

De Franciscaanse Gideonsbende heeft een kerngroep bestaande uit circa zeven personen die naar eigen zeggen “in staat is snel, creatief en accuraat te reageren op noden die in het hele land mensen bezig houden”.

De naam ‘Gideonsbende’ is ontleend aan een beroemd verhaal uit het Bijbelboek Rechters. Op bevel van Jahweh moet Gideon, lid van de Israëlische stam Manasse, met slechts driehonderd mannen de gewapende strijd aanbinden met de heidense Midjanieten.

Hoogfeest van Christus Koning 22 november 2015

Het hoogfeest ‘Christus Koning van het heelal’ wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het viert de universele heerschappij van Jezus, het geïncarneerde Woord van God.

Laatste zondag kerkelijk jaar Christus Koning is de plechtige afsluiting van het kerkelijk jaar in de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk. De officiële Latijnse naam voor dit hoogfeest luidt: Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex.

Pius XI Het werd ingesteld door paus Pius XI in 1925 bij het zestiende eeuwfeest van het Concilie van Nicea. De encycliek die hij daartoe schreef was Quas Primas. Op genoemd Concilie werd plechtig uitgesproken dat Jezus de Zoon van God is en “één in wezen met de Vader”: Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero (‘God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de ware God’) uit het Credo.

Vijfde zondag vóór Kerstmis Vóór het Tweede Vaticaans Concilie vond Christus Koning plaats op de laatste zondag van oktober. Bij die viering hoorde ook de plechtige toewijding van de gehele mensheid aan het Goddelijk Hart. Thans vindt het plaats op de vijfde zondag vóór Kerstmis.

Heerser van de nieuwe schepping De liturgie van ‘Christus, Koning van het heelal’ benadrukt de rol van Jezus als heerser van de schepping in het nieuwe heilsbestel, in de Bijbel aangeduid als Rijk Gods. Door zijn Dood en Verrijzenis is er een eind gekomen aan de oude orde, waarin de mens onderworpen was aan de macht van de dood. Al wie in Christus gelooft zal worden verheven tot een schepsel dat de eeuwige heerlijkheid zal mogen genieten.

11 november 2015

Cursus Catholicism

Op dinsdagavond 3 november jl hebben we de tweede aflevering bekeken van de cursus ‘Catholisism’. Het thema van deze avond was: Het onderricht van Jezus. In het Oude Testament hebben we de tien geboden mogen ontvangen en in het Nieuwe Testament leren we van Jezus over de acht zaligsprekingen. Acht “leefregels” die Christus ons gegeven heeft,  om ze na te leven, want dan zullen we het Rijk van God ervaren.

Father Robert Barron  maakt moeilijke begrippen aan de hand van voorbeelden begrijpelijk en ondersteunt zijn uitleg  met mooie beelden van de belangrijke plaats waar de  Bergrede is uitgesproken. Na afloop van de aflevering ontstaat een levendige discussie over hetgeen we die avond gezien en gehoord hebben. Verschillende mensen herkennen ook de plaatsen en kathedralen die in de serie voorkomen van hun diverse vakantietrips. Al met al weer voldoende stof om na te denken over hoe we zelf in ons leven staan en hoe we zelf die acht zaligsprekingen toepassen. Ik wil iedereen aanraden om samen met ons ook een keertje te komen kijken en meepraten over deze serie. Het is de moeite waard…….

Een enthousiast geworden deelnemer

Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom op een van de volgende bijeenkomsten:  17 november, 1 en 22 December van 20.00 u tot 21.30 uur op de pastorie in Loon op Zand.

Gezinsviering November

Zaterdag 21 november 2015 om 19.00 uur Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
Zondag 22 november 2015 om 11.00 uur Kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Het thema voor de viering is: Christus Koning
Wat is het allerbelangrijkste? Lief en zorgzaam zijn voor anderen!

In deze viering horen we hoe Jezus lief en zorgzaam is voor andere mensen die het moeilijk hebben Ben jij ook goed voor andere mensen? Als jij heel lief en zorgzaam bent voor anderen is Jezus dat ook voor jou. Jezus is de Zoon van God en een echte Koning. Deze echte Koning verwachten we met Kerstmis. Volgende week beginnen we met de Advent. 4 weken lang kijken we uit naar de komst van Kindje Jezus. Ben je ook benieuwd naar Zijn komst?
Wil je hier naar komen luisteren en graag meehelpen in de kerk? Om tijdens deze viering te lezen, een kaarsje vasthouden, de altaartafel klaarmaken of zingen? Dan kan? Ook als je maar een klein stukje wil lezen. Stuur voor zaterdag 14 november a.s. een mailtje met: Je naam en taak erop naar:  angela.van.brunschot@home.nl  of mjfa.smits@planet.nl
Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken thuis krijgt. Het wordt vast een mooie viering.

Patroonsfeest parochie H. Willibrord op Willibrordzondag 8 november 

Zondag 8 november hebben wij als parochie ons patroonsfeest gevierd tijdens een plechtige Eucharistieviering om 10.00 uur in Loon op Zand. Het was een heel mooie viering waarbij ook parochianen uit De Moer en Kaatsheuvel naar Loon op Zand waren gekomen. Ook waren de Gilden present, hetgeen de viering extra luister bijzette. Voor deze gelegenheid had het herenkoor en dameskoor samen gezongen en een mooie H. Mis ingestudeerd. Uit de verschillende kerken in onze parochie waren lectoren en collectanten ingeschakeld. Het is bijzonder dat wij op deze wijze met elkaar dit feest mochten vieren. In al die jaren is de eenheid al verder gegroeid, maar blijft ook de verscheidenheid en eigenheid in de kerken in onze parochie bewaard. Ook dat maakt de viering van het patroonsfeest zo bijzonder. Natuurlijk blijft de wens dat ook jonge gezinnen zich betrokken en aangesproken voelen om met alle gelovigen mee te vieren in de kerk, heel speciaal bij belangrijke feesten. Het sterkt ons en houdt ons gaande op Gods wegen in een drukke wereld waarin God ons voortdurend uitnodigt tijd te blijven maken voor Hem. Graag wens ik iedereen toe dat wij met elkaar als gelovigen de schouders eronder zetten om het geloof in Jezus Christus in onze gemeenschap levend te houden en te blijven bidden voor de oecumene, mede naar het voorbeeld van de H. Willibrord, die ook apostel is van Nederland. Namens het pastorale team. Pastoor Luijckx

Help jongeren met de WJD-sponsorkaars
De Wereldjongerendagen zijn in aantocht. Op verschillende plaatsen in het bisdom worden de komende tijd informatiebijeenkomsten georganiseerd. Jongeren die naar de WJD willen gaan, zijn al druk bezig met sparen. De reis kost € 639,- voor jongeren uit ons bisdom. Deze prijs is inclusief alle maaltijden, overnachtingen, programma, begeleiding, voorbereidingen in Nederland en een reünie. Deze prijs is laag voor een 16-daagse geheel verzorgde reis… maar ondertussen is het voor jongeren wel een groot bedrag om bij elkaar moeten sparen. Daarom zijn verschillende groepjes jongeren al gestart met sponsoracties.
Wanneer jongeren samen sponsoracties ondernemen kunnen ze een behoorlijk deel van de kosten bij elkaar sprokkelen. Er kan daarbij gedacht worden aan auto’s wassen, een concert organiseren, klusjes doen voor anderen, etc. Hierbij kunnen ze elke steun gebruiken

Het WJD-promotieteam reist door het bisdom
Van 18 juli tot 2 augustus 2016 organiseert Jong Bisdom Den Bosch de WJD-reis ‘Stap naar de a/Ander’. Alle jongeren uit het hele bisdom zijn van harte uitgenodigd om mee e gaan naar de Wereldjongerendagen in Krakau! Maar wat zijn nou de Wereldjongerendagen? Wat voor reis wordt het? Waar gaan we naar toe in ‘t voorprogramma? Om deze en vele andere vragen te beantwoorden reist het  het pormotieteam het bisdom door .

Wereldjongerendagen
De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. Meegaan betekent veel ontmoetingen, gezelligheid, samen feest én geloof vieren, verdieping en een geweldige ervaring die je nooit zult vergeten. Enkele jongeren van het promotieteam verwoorden het als volgt:

 • ‘Tijdens de WJD leerde ik dat je als jongeren niet alleen staat in je geloof.’
 • ‘De WJD is voor mij een groot avontuur.’
 • ‘Een reis met vele mooie (onbeschrijfbare) ervaringen en ontmoetingen.’
 • ‘Niet zomaar een ervaring, maar een levenservaring.’
 • ‘Door de ervaring van de WJD te hebben meegemaakt mag je delen in het WJDgevoel.’

‘Niet in woorden te omschrijven, je moet het gewoon meemaken
Het WJD-promotieteam komt naar de parochies en dekenaten toe! Jongeren vertellen over hun ervaringen en geven zo een inkijkje in deze Wereldjongerendagen en vertellen je over de reis en de ‘stap naar de a/Ander’. Raadpleeg de site van het Bisdom Den Bosch.

4 november 2015 

Cursus Catholicism

Op dinsdag 27 oktober is binnen de parochie de cursus Catholicism van start gegaan. Deze eerste cursusavond ging over de persoon van Jezus Christus. Met de belangrijkste vraag: “ wie was hij eigenlijk ? Het was een DVD presentatie met  mooie natuur- en omgevings- opnames vanuit Israël en Rome afgewisseld door Bijbelse afbeeldingen en  begeleid door een rustige duidelijke verteller. Een verdienstelijke avond die  zeker aanbeveling verdient. De vervolgavonden zijn: 17 november, 1 en 22 december telkens van 20.00 uur tot ± 21.30 uur In het parochiezaaltje van de pastorie in Loon op Zand

GEZINSVIERING LOON OP ZAND/KAATSHEUVEL
Zaterdag 21 november 2015 om 19.00 uur Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand

Zondag 22 november 2015 om 11.00 u  Kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Het thema voor de viering is: Christus Koning
                                               Wat is het allerbelangrijkste?
      Lief en zorgzaam zijn voor anderen!

In deze viering horen we hoe Jezus lief en zorgzaam is voor andere mensen die het moeilijk hebben Ben jij ook goed voor andere mensen? Als jij heel lief en zorgzaam bent voor anderen is Jezus dat ook voor jou. Jezus is de Zoon van God en een echte Koning. Deze echte Koning verwachten we met Kerstmis. Volgende week beginnen we met de Advent. 4 weken lang kijken we uit naar de komst van Kindje Jezus. Ben je ook benieuwd naar Zijn komst?

Wil je hier naar komen luisteren en graag meehelpen in de kerk? Om tijdens deze viering te lezen, een kaarsje vasthouden, de altaartafel klaarmaken of zingen? Dan kan? Ook als je maar een klein stukje wil lezen.Stuur voor maandag 16 november a.s. een mailtje met: Je naam en taak erop naar: angela.van.brunschot@home.nl of mjfa.smits@planet.nl

Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken thuis krijgt.
We maken er met jouw hulp een fijne viering van.

Woordje van pastoor Luijckx b.g.v. de Hubertusviering in De Moer op zondag 1 november j.l.

Een mens kan jaarlijks verschillende uitnodigingen ontvangen; van de vraag om een verjaardag mee te vieren, een receptie vanwege een bruiloft zoals in het Evangelie of een ander feest of voor het bijwonen van een van de jaarlijkse Hubertusvieringen die er in ons land zijn. De “oudste uitnodiging” die er voor iedere mens ligt, is die van God. De God van liefde die vraagt om met mensen samen te zijn. De God die ons het leven heeft gegeven en graag met ons meewandelt op onze levensweg. De God die ons de Tien geboden heeft gegeven als leefregels voor een goed en gelukkig bestaan. De God van de Schepping, die flora en fauna heeft geschapen, in het bestaan heeft geroepen en de mens heeft geschapen als kroon op de schepping; Als wij een Hubertusviering houden die gerelateerd is aan de jacht is het goed om hierbij naar de H. Schrift te kijken, want op een dag als vandaag wordt niet de jacht als zodanig geëerd, maar danken wij God voor de mogelijkheden die Hij mensen biedt in de schepping tot hun recht te komen, ook als jagers. Ook in de jacht wordt er aangedrongen voor de verantwoordelijkheid en zorg voor al Gods schepselen. In het boek Genesis; H 2;15 staat “En de Heer God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren”. God geeft de mens een opdracht: ga mijn schepping bewerken en bewaren, hetgeen zoveel betekent als cultiveren, het beste er uit halen, dienstbaar laten zijn op een zodanige manier dat wat geschapen is niet vernietigd zal worden.  Wat geschapen is moet bewaard worden. Dit betekent zo veel als onderhouden, toezicht houden op, beschermen. Gods bedoeling is hier duidelijk: de mens mag alles van Gods schepping gebruiken, maar als beelddrager, vertegenwoordiger, van God is hij ook geroepen het in stand houden. Daarbij hoort rentmeesterschap hetgeen dus een roeping is voor ieder mens, ook voor een pastoor en voor een jager. Interessant is het ook te lezen in de bijbel dat de dieren zijn geschapen ‘naar hun aard’. Hoewel zij dus niet naar Gods beeld en gelijkenis geschapen zijn, dat betekent dat er tussen de mens en de dieren grote overeenkomsten bestaan. Op de ene plaats in het boek van de Schepping wordt vlees niet als voeding voor de mens genoemd. Het wordt dus niet als onontbeerlijk beschouwt, op een andere plaats in Genesis 9:2-3 lezen wij: ‘de mens zal heersen over al het gedierte der aarde, al het gevogelte des hemels, al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee heersen; zij zijn in de handen van de mens gegeven. Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot voedsel; Ik heb u alles gegeven evenals het groene kruid.’ Juist na de catastrofe van de zondvloed is van een vreedzaam samenleven van mensen en dieren zoals in Genesis 2 wordt gezegd, geen sprake meer. Na de zondvloed, na die hele wereld van geweld, na al die doden, past God zich aan bij de geschonden gevoelens van de mensen en geeft hun ook de dieren te eten als voedsel. Alleen voor het offeren naar God toe zullen geen dieren meer worden gebruikt als Jezus Christus is geboren. Dan lezen wij; Brand – en slachtoffers behagen God niet, want Jezus zelf heeft zich gegeven om de zonden van de mens. Hij is het ware offer. Wij kennen het verhaal rond Hubertus, en dat hij in zijn eigen felheid rücksichtslos te werk ging, want zijn instelling was niet goed en zijn rentmeesterschap zonder grenzen. Daarvan wilde God hem weghalen, want Hubertus vluchtte van God weg, was zijn verantwoordelijkheden verloren. Waarschijnlijk had Hubertus verdriet, na het overlijden van zijn vrouw, maar het bijzonder is dat God ingrijpt. Juist in de jacht, waaraan Hubertus zich helemaal overgaf, klinkt Gods Woord, verschijnt hem een licht. De legende zegt dat er een lichtgevend kruis verscheen in het gewei van het hert. Hubertus wordt geroepen, en deze roep gold destijds niet voor alle jagers, iedere roeping is een particulier gebeuren en God raakt daarbij een mens persoonlijk. Vanaf dat moment verandert dan jouw levensweg en geef je ook duidelijker je grenzen aan. Hubertus werd inderdaad een Christusvolger. Maar een legende is ook altijd een les, net zoals het Evangelie zelf. Het leven van een heilige is een spiegel voor ons, net zoals het leven van Jezus. In onze tijd jagen we net zozeer achter allerlei dingen aan als Hubertus in zijn tijd. We kunnen ons verliezen in felheid, fanatisme, dan verliezen we de teugels van ons temperament, van onze redelijkheid, we zien niet verder meer dan onze smalle blik, de wijsheid raakt op de achtergrond, we missen het licht van Christus. Op 15 oktober is het jachtseizoen weer geopend. De jager beleeft dat anders dan de gemiddelde mens. Velen weten niet wat jacht, beheer en schadebestrijding inhouden. Dat je daarbij een geweer nodig hebt, is voor het publiek vaak moeilijk te begrijpen. Men vindt dat gevaarlijk en zielig voor de dieren. Maar al te vaak zijn mensen niet op de hoogte van wat een jager moet doen om een vergunning te krijgen om te mogen jagen. De lat hiervoor ligt heel hoog op het gebied van kennis en vaardigheid. Je moet weet hebben van de Flora- en Faunawet, van diersoorten die in het gebied leven en je moet goed weet hebben hoe schade door dieren kan worden voorkomen. Verder moet je net al autorijden weten hoe alles werkt en hoe je veilig rijdt. Een jager stopt heel veel energie hierin om te kunnen voldoen, want zij houden van de natuur en verblijven er graag met de hond. De hond spoort het wild op en apporteert het na afschot. Jagers helpen mee om onevenredige schade aan onder andere landbouwgewassen te voorkomen en te oogsten uit de natuur. Zo kunnen ze genieten van een stuk puur wild vlees. Ook is het goed te weten dat ieder jager is trots op zijn jachtveld en graag wil dat er een goede en gezonde wildstand is. Een jachtveld leegschieten is niet moeilijk en zeker geen uitdaging voor de jager. De H. Hubertus kreeg van God een teken dat God hem vroeg zich tot Christus te bekeren en zo roept deze patroonheilige van de jagers hen op om toegewijd te werk te gaan. Uit het verhaal van het Evangelie blijkt dat Jezus wil dat wij ingaan op Gods uitnodiging om in de eetzaal bij de gasten aanwezig te zijn. Toch kunnen wij allerlei redenen verzinnen om Gods uitnodiging op de keukentafel te laten liggen. Elke dag is vol gepland. We komen tijd tekort. Allerlei wereldse en familiaire aangelegenheden kunnen ons ver houden van de God die zo graag bij ons is, als wij werken, thuis, op de zaak, in de politiek in de vereniging, in de kerk, op het land, in de bossen en velden. Jezus vraagt ons prioriteiten te stellen en daarbij zeker ook tijd te maken voor god om zo ons goed tot Hem en zijn schepping te verhouden. Elke dag wil God ons met zijn liefde en Zijn inzichten vervullen. Ieder van ons heeft een belangrijke opdracht, welke deze ook is. Mogen wij bij deze Hubertusviering een pas op de plaats maken. Mogen wij ons verheugen over Gods uitnodiging voor ieder persoonlijk en ons afvragen; Hoe kunnen wij ons dienstbaar maken voor de genodigden van God. Dat wij op voorspraak van de H. Hubertus ons laten inspireren en ieder daarbij de ruimte gunnen die hij of zij nodig heeft.

December

21 december 2015

Herbergzaam Nederland is de titel van de brief van de R.K. bisschoppen van Nederland.
Omdat de brief erg lang is vindt u hieronder een gedeelte uit die brief.

De nood van vluchtelingen beantwoorden
Het Evangelie vraagt van ons om gerechtigheid te doen en liefde te betonen in onze omgang met vluchtelingen.

Hoe gerechtigheid en liefde zich tot elkaar verhouden, legde paus Benedictus XVI uit in zijn Encycliek Caritas in veritate
“De liefde overstijgt de gerechtigheid want liefhebben is geven, de ander geven van datgene wat “van mij” is; maar het ontbreekt de liefde nooit aan gerechtigheid, die mij ertoe brengt de ander te geven wat “van hem” is, wat hem op grond van zijn bestaan en zijn werken toekomt. Ik kan de ander niets “schenken” van wat van mij is, zonder hem op de eerste plaats gegeven te hebben wat hem rechtmatig toekomt. Wie de ander met naastenliefde tegemoet treedt, is allereerst rechtvaardig jegens hem.”
(nr. 6)
Voorts komen we in het spreken van de Kerk over sociale vraagstukken steeds drie principes tegen: menselijke waardigheid, solidariteit en naastenliefde
De universele menselijke waardigheid vloeit voort uit het feit dat God ons heeft geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis Op basis daarvan heeft ieder mens een onvervreemdbaar recht op leven en op bescherming van dat leven. Solidariteit, vervolgens, is voor de Kerk niet een beroep op het gevoel of sentiment van mededogen of medelijden, maar berust op het besef van de wezenlijke wederzijdse afhankelijkheid van alle mensen en de herkenning van onszelf in de ander. Omdat ieder mens onze naaste is, mag niemand worden buitengesloten
Voor discriminatie of nationalisme is in het Evangelie geen plaats.
In zijn boodschap voor de Wereld dag voor Migranten en Vluchtelingen op 17 januari 2016 wijst paus Franciscus op het Evangelie van Barmhartigheid dat ons geweten aanspreekt en ons belet om de ellende van anderen als vanzelfsprekend te beschouwen.

Hij roept ons op om, geïnspireerd door de goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde, de nood van vluchtelingen te beantwoorden met werken van geestelijke en lichamelijke barmhartigheid

De paus wijst er op dat de Bijbelse openbaring ons oproept de vreemdeling te ontvangen en zo de deuren voor God te openen. In het gezicht van de anderen ontwaren we immers het gezicht van Jezus Christus zelf. De paus is niet blind voor de discussies rond opvang van vluchtelingen en migranten, maar bepleit barmhartigheid en geeft aan dat ieder verantwoordelijk is voor zijn en haar broeder of zuster.
In het maatschappelijke debat over de opvang van vluchtelingen dreigt het belang van de handhaving van mensenrechten ondergesneeuwd te raken. Asielzoekers zijn geen dossiers, maar mensen met rechten en een onvervreemdbare menselijke waardigheid. De mensenrechten moeten centraal blijven staan in het migratiebeleid. Vluchtelingen zijn als menselijke personen geen probleem, maar wat hen overkomt is een probleem, een symptoom van het onrecht in de wereld. Zij laten ons zien dat er iets grondig mis is in onze wereld. Het Westen heeft, actief of passief, bijgedragen aan de destabilisatie van de landen waar vluchtelingen vandaan komen. De economische en politieke beslissingen van Westerse landen hebben mede geleid tot een ontwrichting van het thuisland van de vluchtelingen, hetgeen voor hen het motief was om huis en haard te verlaten. Er rust een grote verantwoordelijkheid op de internationale gemeenschap om de vrede en de mondiale sociale gerechtigheid te herstellen en te handhaven.

Hoe kan onze geloofsgemeenschap helpen?

Paus Franciscus heeft op zondag 6 september jl. een oproep gedaan aan katholieke parochies en kloosters overal ter wereld om onderdak te bieden aan vluchtelingen. In een reactie daarop schreven wij op 8 september jl. dat we daar gehoor aan willen geven. Wij zijn ons ten diepste bewust van onze taak in dezen. Wij voelen ook de noodzaak om hierin met de andere kerken en met organisaties uit het maatschappelijk middenveld samen te werken.
In de verschillende bisdommen wordt al langer nagedacht over de problematiek rondom vluchtelingen en over de vraag hoe de Rooms Katholieke Kerk hierin kan helpen
We zijn blij dat de paus wereldwijd deze problematiek nogmaals nadrukkelijk op de agenda plaatst en we zoeken in onze bisdommen contact met regionale organisaties en lokale overheden om te kijken wat nodig is, wat er concreet gedaan kan worden en hoe dit kan aansluiten op al bestaande initiatieven
In CIO verband (het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) neemt de Bisschoppenconferentie deel aan het overleg over de vraag of en zo ja op welke wijze de kerken een bijdrage kunnen leveren aan het bieden van onderdak aan vluchtelingen
Op lokaal niveau gebeurt al heel veel. Wij kennen tal van stimulerende voorbeelden van
vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld in asielzoekerscentra, waar onder de vluchtelingen vaak
behoefte is aan mensen die kunnen helpen de weg te vinden bij Nederlandse instanties

Zo kan het voor christelijke vluchtelingen van grote waarde zijn om met een geloofsgenoot uit Nederland op te trekken en opgenomen te worden in een parochiegemeenschap.
Gastvrijheid kan op vele manieren worden getoond, door mensen eens uit te nodigen voor een kop koffie, een maaltijd, een viering of een andere gezamenlijke activiteit. Waar kleding wordt ingezameld, zie je contact ontstaan. Waar samen wordt gesport en kinderen samen spelen, zie je verbinding ontstaan. Waar les wordt gegeven, zie je verbanden ontstaan tussen leerkrachten en leerlingen. Waar mensen geen vreemden meer zijn, groeit de gemeenschap. Het is overigens belangrijk om in het vrijwilligerswerk rekening te houden met adviezen van professionele organisaties met betrekking tot wat er nodig is
Wij willen het vele goede werk dat door mensen uit onze geloofsgemeenschappen voor
vluchtelingen wordt gedaan, blijven ondersteunen en bevorderen. Vanuit die betrokkenheid zullen wij daarom zoeken naar adequate wegen om tussen parochies, religieuzen en andere geloofsgemeenschappen de uitwisseling te bevorderen van ideeën en praktijkervaringen die kunnen bijdragen aan de hulp aan vluchtelingen.

Tot besluit

Wij zijn dankbaar en hebben grote w aardering voor de inzet van velen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap, beroepskrachten en vrijwilligers, die zich iedere dag onvermoeid inspannen voor een menswaardige opvang van mensen in nood!
Maar zeker zo belangrijk is het wegnemen van de oorzaak en voor de vluchtelingenstroom
De oplossing is niet dat we meer en hogere hekken plaatsen om vluchtelingen tegen te houden.
De oplossing ligt in een gemeenschappelijke inzet op de eerste plaats van internationale organisaties en westerse landen voor een menswaardige en veilige wereld voor iedereen
Voor Jezus, Maria en Jozef was er in de herberg van Bethlehem geen plaats. Dit terwijl de Heilige Schrift op vele plaatsen indringend spreekt over het gebod om herbergzaam te zijn voor de medemens in nood die aan onze deur klopt. Het Bijbelse appèl herbergzaam te zijn voor de vluchtelingen in ons midden klinkt in onze tijd zo indringend dat geen christen daarvoor de oren mag en kan sluiten.
Zoals hierboven al is gezegd: in deze Advent heeft paus Franciscus in Rome het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (8 december 2015 20 november 2016) geopend, mede met het doel dat wij door Jezus na te volgen in deze wereld het gelaat van Gods barmhartigheid weerspiegelen, dat Hij in Persoon is.
Wij spreken de wens uit dat het respect voor de menselijke waardigheid en de
barmhartigheid voor ieder mens, waartoe paus Franciscus met dit bijzonder Heilig Jaar heel de mensheid oproept, leidend beginsel mag zijn voor de leiders van de volkeren en voor ons allen.

Utrecht, Kerstmis 2015

De R K. bisschoppen van Nederland

.WELKOM BIJ DE PEUTER EN KLEUTERVIERINGEN DONDERDAG 24 DECEMBER

St. Jans Onthoofding te Loon op Zand om 15.00 uur
Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel om 15.00 uur

 Weet jij het al? Koningen en herders trekken naar de stal.
Samen volgen ze de engel en de ster.
Kom jij ook naar de kerk, het is niet ver.
Ook jij zal daar horen, Kindje Jezus is geboren. 

Voor deze kindvriendelijke viering hebben we kinderen nodig.
Speelt uw kind/eren graag mee in de levende kerststal als:
Maria, Jozef, engel, herder of koning? Dat kan?
Wij zorgen dat er kleding aanwezig is.
Samen maken we met de allerkleinste een fijne feestelijke viering van.

WELKOM BIJ DE KERSTGEZINSVIERINGEN DONDERDAG 24 DECEMBER

Wij willen jullie graag uitnodigen voor de gezinsvieringen met, eucharistie, in onze parochie H. Willibrord.

St. Jans Onthoofding te Loon op Zand om 16.30 uur
Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel om 16.30 uur

St. Jan te Kaatsheuvel om 18.15 uur

 Kinderen vertellen het kerstverhaal en gaan dit uitbeelden.
We zouden het gezellig vinden als je ook kunt komen om samen met ons de geboorte van Jezus te vieren.

16 december 2015

Adventsvesperdiensten in kerk De Brug Sprang-Capelle

Op zondag 20 december is er in kerk De Brug te Sprang-Capelle om 17.00 uur een vesperdienst met als thema “geen plaats”. U bent van harte welkom.

Kerstgezinsvieringen

De werkgroep gezinsvieringen zal in samenwerking met het pastorale team in beide kerken van Kaatsheuvel vieringen verzorgen die afgestemd zullen zijn op peuters/ kleuters en kinderen in de leeftijd van de basisschool. Houdt u de berichtgeving hierover in de gaten.

Overzicht kerkelijke vieringen kerstmis 2015 

Donderdag 24 december Kerstavond

Peuter/ kleuterviering: ( geen Eucharistie)

Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand: 15.00 uur
Kerk HH. Mart. v. Gorkum Kaatsheuvel     15.00 uur

Gezinsviering (Eucharistie)

Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand   16.30 uur
Kerk HH. Mart. v. Gorkum Kaatsheuvel     16.30 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel     18.15 uur

Kerst Eucharistieviering

Kerk St. Joachim De Moer                       19.00 uur
Kerk HH. Mart. v. Gorkum Kaatsheuvel       21.00 uur
Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand   21.30 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel       22.00 uur

Vrijdag 25 december 1e Kerstdag

Kerk St. Joachim De Moer                        09.30 uur
Kerk HH. Mart. v. Gorkum Kaatsheuvel      11.00 uur
Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand   11.00 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel       11.00 uur

Zaterdag 26 december 2e kerstdag

Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand   09.30 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel       11.00 uur

Zondag 27 december

Kerk St. Joachim De Moer                         09.30 uur
Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand   09.30 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel       11.00 uur

Donderdag 31 december Oudjaar

Kerk St. Joachim De Moer                           17.30 uur
(dus niet om 19.00 uur zoals  eerder was aangegeven)
Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand     19.00 uur

Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag

Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand     09.30 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel       11.00 uur

Parochie website.

De parochie website is aangepast met een speciale kerstpagina. Hierop vindt een volledig overzicht van alle vieringen in onze parochie.

Kerk openstelling St. Jan Kaatsheuvel

Van 25 december tot 1 januari is de St. Janskerk in Kaatsheuvel van 13.00 uur tot 16.00 uur geopend. De kerststal kan bezocht worden en er zijn mensen aanwezig voor eventuele informatie. Op zondag 26 december wordt tussen 14.00 uur en 16.00 uur een kerstverhaal gelezen en het koor de Levensgenieters brengt tijdens de openstelling een aantal kerstliederen ten gehore. Iedereen is van harte welkom.

 Bezichtiging Kerststal St. Jans Onthoofding Loon op Zand

Op de 1e en 2e kerstdag zal de kerk vanaf 12.00 uur open zijn voor bezichtiging en gebed.
U bent dan in de gelegenheid om de prachtige Kerststal te bekijken en een kaarsje op te steken. Om 15.30 uur wordt de Kerk gesloten.
Toegang tot de Kerk aan de Kerkstraatzijde. ( De hoofdingang is gesloten).

Paus: Kerk bezwijkt soms onder bekoring van harde lijn

Paus Franciscus heeft het Buitengewoon Jubileum van de Barmhartigheid ingesteld omdat de Kerk te vaak kiest voor de ‘harde lijn’.  Dat zegt de Bisschop van Rome in een interview met Credere, het officiële kerkelijke magazine van het jubeljaar dat op 8 december van start gaat.

“De wereld heeft er behoefte aan te ontdekken dat God vader is, dat hij barmhartigheid is, dat wreedheid niet de weg is, dat veroordeling niet de weg is”, zegt Franciscus, die eraan toevoegt dat “de Kerk zelf soms de harde lijn volgt, bezwijkt onder de verleiding om de harde lijn te volgen, onder de verleiding om slechts morele normen te onderstrepen, terwijl zoveel mensen buiten blijven”.

Alle mensen zijn zondaars, zegt Franciscus. Zelf, zo vertelt de bijna 79-jarige paus, biecht hij eens in de vijftien tot twintig dagen zijn zonden op in het sacrament van boete en verzoening.

De paus kondigde aan dat hij gedurende het jubeljaar eens per maand op een vrijdag een publiek gebaar van barmhartigheid zal maken. Wat voor gebaren dat zijn, wilde hij nog niet onthullen.

Omroep RKK neemt afscheid

“Het is niets minder dan een culturele ramp, een spirituele catastrofe”, zegt oud-premier Dries van Agt in Adieu RKK, het programma waarmee RKK afscheid neemt als kerkelijke zendgemachtigde bij de publieke omroep.

Op 29 december wordt in de speciale uitzending Adieu RKK een vol uur teruggeblikt op zestig jaar RKK op radio en televisie. Van Kruispunt tot documentaires, van debatprogramma’s tot kloosterseries. Prominenten, onder wie Herman Finkers en Jan Marijnissen, en programmamakers kiezen hun favoriete fragmenten uit het enorme RKK-archief.

Zestig jaar RKK, een reis door de jaren: van zwart wit naar kleur. Van de eerste Kerstnachtmis op tv tot The Passion. Presentator Wilfred Kemp loodst de kijker door kilometers beeld en geluid en laat daarmee zien hoe de tijdgeest veranderde. Van het rijke roomse leven en het roemruchte Tweede Vaticaans Concilie naar een periode van secularisatie en polarisatie.

Omroep RKK volgde de ontwikkelingen in de Kerk, zowel in Rome als in eigen land. Van activiteiten in parochies tot witte rook in Rome. RKK eindigt op een moment dat paus Franciscus wordt gezien als de spirituele leider van de wereld. Vandaar dat er in menig RKK-programma aandacht werd besteed aan het pontificaat van de populaire Argentijn.

Bij het afscheid wordt het eenmalig magazine 60 jaar omroep RKK uitgebracht. Personen als Dries van Agt, Aad van den Heuvel, Paul van Geest, Frans Wiertz en Daan Westerink blikken in interviews terug op de programma’s van de rooms-katholieke zendgemachtigde. Het blad is te bestellen in de KRO-gids.

Adieu RKK, dinsdag 29 december om 16.05 uur bij het RKK op NPO 2.

Zegel van koning Hizkia gevonden

Israëlische archeologen hebben een zegel gevonden van de bijbelse koning Hizkia. Het is volgens de vinders de eerste keer dat er bij een officiële opgraving een zegel wordt gevonden van een vorst van het Koninkrijk Juda.

Hizkia leefde van 727 tot 698 voor Christus. Hoewel Juda toen een vazalstaat was van het Assyrische Rijk, stond Hizkia bekend om zijn inzet voor een sterke positie van zijn koninkrijk. “Hij werd door geen van de koningen van Juda na hem geëvenaard”, staat er over hem in de Bijbel.

In de bijbelboeken Koningen, Jesaja en Kronieken wordt er over Hizkia gesproken. Hij wordt neergezet als een bekwaam heerser. Ook wordt hij genoemd in Assyrische kronieken uit die tijd.

De archeologen vonden het zegel in 2009 op een eeuwenoude vuilstort, waar vroeger de stadsmuur van Jeruzalem stond. Omdat het belang van de vondst eerst niet werd onderkend, verdween het zegel in de opslag. Pas bij een nieuwe inventarisatie ontdekte men hoe uniek het schijfje van klei was.

Het zegel, ongeveer een centimeter groot, was gebruikt om een papyrusrol dicht te houden. Op de achterkant van het zegel is nog de indruk van het touw te zien. In het Hebreeuws staat er op het zegel: “Eigendom van Hizkia, zoon van Ahaz, koning van Judea”. Ook staan er afbeeldingen op van een gevleugelde zon en twee ankh, symbolen van het leven

9 december 2015

Adventsvesperdiensten in kerk De Brug Sprang-Capelle

Op zondag 29 november, 6, 13 en 20 december  is er in kerk De Brug te Sprang-Capelle om 17.00 uur een vesperdienst met als thema “geen plaats”. U bent van harte welkom.

Extra collecte Extra collecte:

In het weekend van 12 en 13 december wordt er in de kerken van onze parochie een adventscollecte gehouden Adventsactie werft fondsen voor concrete projecten in de tijd voor Kerstmis. We ondersteunen missionaire ondernemers en onderneemsters in Nederland die samenwerken met Katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden. We geloven in de waarde van relaties en kleinschalige projecten. De kernboodschap van de Adventsactie is “Kom samen in actie om hoop te brengen in het Licht van Kerstmis”. Er is geen duisternis in staat om licht te overschaduwen, maar het kleinste lichtje kan de grootste duisternis verdrijven.​

Kerstconcert verzorgd door gemengd koor St. Jan

Zondag 13 december om 14.30 uur in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel. Met  optreden van de harmonie Kaatsheuvel,  Kamerkoor Tourdion uit Waalwijk  en Koperkwintet Stuiver. Entreeprijs is € 7,50.inclusief koffie, thee. met als doel instandhouding van de kerk. Kaarten te koop bij het VVV en Primera.

Kerstconcert in De Moer.

Op zaterdag 12 december wordt er in de parochie kerk St. Joachim van De Moer om 19.30 uur een kerstconcert gegeven en wel door de volgende deelnemers: Muziekvereniging St. Joachim, Het St. Caeciliakoor, Zanggroep Allegria Solisten: Christianne van den Dries en zus Lian. Piet Schellekens en Danae. Het concert begint om half acht en daarna is er koffie of thee met iets lekkers. Iedereen van harte uitgenodigd!

Kerstgezinsvieringen

De werkgroep gezinsvieringen zal in samenwerking met het pastorale team in beide kerken van Kaatsheuvel vieringen verzorgen die afgestemd zullen zijn op peuters/ kleuters en kinderen in de leeftijd van de basisschool. Houdt u de berichtgeving hierover in de gaten.

 Overzicht kerkelijke vieringen kerstmis 2015

Donderdag 24 december  Kerstavond

Peuter/ kleuterviering: ( geen Eucharistie)

Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand:  15.00 uur
Kerk HH. Mart. v. Gorkum Kaatsheuvel      15.00 uur

Gezinsviering (Eucharistie)

Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand   16.30 uur
Kerk HH. Mart. v. Gorkum Kaatsheuvel      16.30 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel      18.15 uur

Kerst Eucharistieviering

Kerk St. Joachim  De Moer                          19.00 uur
Kerk HH. Mart. v. Gorkum Kaatsheuvel       21.00 uur
Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand    21.30 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel       22.00 uur

Vrijdag 25 december 1e Kerstdag

Kerk St. Joachim  De Moer                          09.30 uur
Kerk HH. Mart. v. Gorkum Kaatsheuvel       11.00 uur
Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand    11.00 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel       11.00 uur

Zaterdag 26 december 2e kerstdag

Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand    09.30 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel       11.00 uur

Zondag 27 december

Kerk St. Joachim  De Moer                           09.30 uur
Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand     09.30 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel       11.00 uur

Donderdag 31 december Oudjaar

Kerk St. Joachim  De Moer                         17.30 uur
(dus niet om 19.00 uur zoals  eerder was aangegeven)
Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand     19.00 uur

Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag

Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand     09.30 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel       11.00 uur

Adventstijd  voorbereidingstijd.

In onze parochie H. Willibrord zijn verschillende vrijwilligers actief.
Deze vrijwilligers verdienen het om eens in de schijnwerpers te komen. Daarom maken we een begin met:

De kerststalbouwers van kerk St. Jan. Zij zijn al druk geweest. Een groepje dat de schilderkunst beheerst, heeft voor een nieuwe achtergrond gezorgd. Het resultaat mag gezien worden. Een andere groep harde werkers heeft deze achtergrond en ook de basis elementen voor de kerststal geplaatst. De kerstgroep, Maria, Jozef en het Jezuskind,  moet nog even wachten .Een bedankje  is op zijn plaats voor allen die gezorgd hebben voor materialen die nodig waren om er weer iets moois van te maken zoals de kerstbomen en de verf voor het decor. Ook in de andere parochiekerken wordt de kerststal opgebouwd. In De Moer i.v.m. een kerstconcert en in Loon op |Zand i.v.m. de aankomende Loonse Kerstklokkenloop. Er wordt weer veel werk verzet.

Een andere groep vrijwilligers van onze parochie is de Bezoekgroep uit Kaatsheuvel. Deze groep onderhoudt contacten met mensen die door omstandigheden meer aan huis gebonden zijn. Men probeert een paar keer per jaar naast het bezoeken van mensen voor hen ook wat te organiseren zoals de jaarlijkse zieken te gastdag, met het bezorgen van een kleine attentie met Pasen en over enkele weken met Kerst. Aan deze kleine attenties wordt door de groep veel zorg besteed. Op Kerstavond en op Eerste Kerstdag wordt er in heel onze parochie een extra collecte gehouden voor de zieken en de mensen in nood in parochie H. Willibrord.

De werkers  van de kerkhoven:
Zij verwijderen het gevallen blad, harken de paden en zorgen er zo voor dat de kerkhoven er zo verzorgd mogelijk uitzien.

De gezinsviering groep:
Naast de maandelijkse gezinsviering zijn ze nu erg druk met het voorbereiden van de diverse kerstgezinsvieringen. Zoals de peuter/kleuterviering en de Eucharistieviering met kerstspel door kinderen van de basisscholen. Beide vieringen zijn zowel in Loon op Zand als in Kaatsheuvel. Iemand van deze werkgroep heeft heel erg knap; schitterende kleding gemaakt  Als parochie beschikken we nu over mooie kleding voor vier kerstgroepen. Houd u voor de tijden van deze vieringen de mededelingen in de gaten.

Opening heilige deur(en) in elk bisdom

Bij gelegenheid van het begin van het komende jubeljaar opent paus Franciscus op 8 december de Heilige Deuren van de Vaticaanse Sint-Pieterbasiliek. De Heilige Deur van de aartsbasiliek Sint-Jan van Lateranen, de kathedraal van Rome, zal op 13 december worden geopend, evenals die van de andere pauselijke grootbasilieken. Op die zondag zal ook in alle bisdommen ter wereld tenminste één ‘Deur van de Barmhartigheid’ worden geopend.Kardinaal Wim Eijk heeft voor het aartsbisdom Utrecht drie ‘heilige deuren’ aangewezen: van de Sint-Augustinuskerk in Utrecht, van de Sint-Calixtusbasiliek in Groenlo en van de Sint-Lambertus van Hengelo

De Heilige Deur van het bisdom Den Bosch bevindt zich in het noordertransept van de Sint-Janskathedraal. Die ingang zal voor de duur van het Heilig Jaar de voornaamste toegang zijn tot de Bossche bisschopskerk.Het bisdom Roermond opent zijn Heilige Deur in de Sint-Christoffelkathedraal. Op zondag 20 december zullen in de andere kerken in het Limburgse bisdom die daartoe zijn aangewezen de Heilige Deuren worden geopend. Dat betreft de Sint-Servaasbasiliek en de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht, de Sacramentsbasiliek in Meerssen, de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Sittard en de Sint-Landricuskerk in Echt (bedevaartkerk van de heilige Edith Stein).In het bisdom Haarlem-Amsterdam worden 13 december drie ‘heilige deuren’ geopend: van de Sint-Bavokathedraal in Haarlem, van de Sint-Nicolaasbasiliek in Amsterdam en van de bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.In het bisdom Breda worden die zondag  vier ‘heilige deuren’ geopend: van de Sint-Jansbasiliek in Oosterhout, van de basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara in Oudenbosch, van de Sint-Willibrordusbasiliek in Hulst en van de Sint-Antoniuskathedraal in Breda.De Heilige Deur van het bisdom Rotterdam bevindt zich in de basiliek van Sint-Liduina en van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Schiedam.De Heilige Deur van het bisdom Groningen-Leeuwarden bevindt zich in de Sint-Jozefkathedraal in Groningen.

2 december 2015

Adventsvesperdiensten in kerk De Brug Sprang-Capelle

Op zondag 29 november, 6, 13 en 20 december is er in kerk De Brug te Sprang-Capeele om 17.00 uur een vesperdienst met als thema…….. U bent hierbij van harte welkom.

 Extra collecte:

In het weekend van 12 en 13 december wordt er in de kerken van onze parochie een adventscollecte gehouden Adventsactie werft fondsen voor concrete projecten in de tijd voor Kerstmis. We ondersteunen missionaire ondernemers en onderneemsters in Nederland die samenwerken met Katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden. We geloven in de waarde van relaties en kleinschalige projecten. De kernboodschap van de Adventsactie is “Kom samen in actie om hoop te brengen in het Licht van Kerstmis”. Er is geen duisternis in staat om licht te overschaduwen, maar het kleinste lichtje kan de grootste duisternis verdrijven.​

Kerstconcert gepresenteerd door gemengd koor St. Jan

Zondag 13 december om 14.30 uur in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel. Met  optreden van de harmonie Kaatsheuvel,  Kamerkoor Tourdion uit Waalwijk  en Koperkwintet Stuiver. Entreeprijs is € 7,50.inclusief koffie, thee. met als doel instandhouding van de kerk. Kaarten te koop bij het VVV en Primera.

Kerstgezinsvieringen

De werkgroep gezinsvieringen zal in samenwerking met het pastorale team in beide kerken van Kaatsheuvel vieringen verzorgen die afgestemd zullen zijn op peuters/ kleuters en kinderen in de leeftijd van de basisschool. Houd u de berichtgeving hierover in de gaten.

Overzicht kerkelijke vieringen kerstmis 2015-11-20 15

Donderdag 24 december Kerstavond

Peuter/ kleuterviering: ( geen Eucharistie)
Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand: 15.00 uur
Kerk HH. Mart. v. Gorkum Kaatsheuvel     15.00 uur

Gezinsviering (Eucharistie)

Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand   16.30 uur
Kerk HH. Mart. v. Gorkum Kaatsheuvel      16.30 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel      18.15 uur

Kerst Eucharistieviering

Kerk St. Joachim De Moer                           19.00 uur
Kerk HH. Mart. v. Gorkum Kaatsheuvel       21.00 uur
Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand    21.30 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel       22.00 uur

Vrijdag 25 december 1e Kerstdag

Kerk St. Joachim De Moer                           09.30 uur
Kerk HH. Mart. v. Gorkum Kaatsheuvel       11.00 uur
Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand    11.00 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel       11.00 uur

Zaterdag 26 december 2e kerstdag

Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand     09.30 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel        11.00 uur

Zondag 27 december

Kerk St. Joachim De Moer                            09.30 uur
Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand     09.30 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel       11.00 uur

Donderdag 31 december Oudjaar

Kerk St. Joachim De Moer                            17.30uur
Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand     19.00 uur

Vrijdag 1 januari Nieuwjaarsdag

Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand     09.30 uur
Kerk St. Jan                       Kaatsheuvel       11.00 uur

Kerstconcert in De Moer.

Op zaterdag 12 december wordt er in de parochie kerk St. Joachim van De Moer om 19.30 uur een kerstconcert gegeven en wel door de volgende deelnemers:

Muziekvereniging St. Joachim Het St. Caeciliakoor Zanggroep Allegria Solisten: Christianne van den Dries en zus Lian. Piet Schellekens en Danae . Het concert begint om half acht en daarna is er koffie of thee met iets lekkers. Iedereen van harte uitgenodigd!

Wereldjongerendagen.

In de zomer van 2016 zullen in Krakau in Polen de Wereld Jongerendagen georganiseerd worden.
Deze Wereld Jongerendagen geven katholieke jongeren de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, en om in gezelschap van Paus Franciscus samen het geloof te vieren, te verdiepen, elkaar te inspireren en te bemoedigen.
Tieners en jongeren vanaf zestien jaar worden van harte uitgenodigd om zich bij deze mooie ontmoeting aan te sluiten.
Achter in de kerk vindt U informatiemateriaal over de Wereld Jongerendagen.
Mocht u geïnteresseerd zijn, of kent u iemand die mogelijk interesse zou hebben, twijfelt u dan niet om een folder mee naar huis te nemen.
In het dekenaat Waalwijk-Heusden-Zaltbommel, waar de Parochie H. Willibrord toe behoort, zal een speciale informatiemiddag worden georganiseerd voor geïnteresseerde jongeren en hun ouders.
Deze zal plaatsvinden op zondag 13 december, om 15:30 uur.
De locatie is de Pastoor Vermeulenzaal te Drunen (Raadhuisplein 2, naast de kerk).
De informatiemiddag wordt verzorgd door Jong Bisdom Den Bosch.
Van harte bij u aanbevolen!

 Floris van der Putt herdacht

In het Noord-Brabantse Lieshout is de 100ste geboortedag van priester-musicus Floris van der Putt herdacht, waar de componist van het ‘Lied van Hertog Jan’ pastoor was en in 1990 overleed. In het Provinciehuis in Den Bosch werd te zijner eer dit officieuze Brabantse volkslied in een bijzonder arrangement uitgevoerd.
In de Lieshoutse Sint-Servatiuskerk ging bisschop Antoon Hurkmans voor in een pontificale hoogmis ter nagedachtenis aan de musicus. Na afloop bracht het Sint-Servatiusgilde een vendelgroet bij het graf van pastoor Van der Putt.
Ook werd in Lieshout het boek Maar één ging er zingen. Een muzikale biografie van Floris van der Putt van de hand van prof. dr. Anton Vernooij gepresenteerd (bekijk RKK-Geloofsgesprek met Anton Vernooij >>).
Floris van der Putt werd geboren op 21 november 1915 in Stratum (Eindhoven). Zijn vader was de katholieke politicus Harry van der Putt (Tweede Kamerlid en burgemeester van Geldrop), die in juli 1944 door de Duitse bezetters werd afgevoerd en waarschijnlijk in een concentratiekamp stierf.
Floris’ muzikale vorming begon al vroeg in zijn jeugd. Tijdens zijn priestervorming volgde hij tal van muziekopleidingen, onder meer voor organist bij Flor Peeters. Aan het einde van zijn studie aan het diocesane grootseminarie in Haaren werd hij op 18 mei 1940 priester gewijd. Meteen daarna werd hij tot muziekleraar benoemd aan het diocesane kleinseminarie in Beekvliet. In 1954 werd hij benoemd tot rector cantus van de Sint-Janskathedraal van Den Bosch.
Van der Putt heeft tijdens de liturgievernieuwing van de jaren zestig veel bijgedragen aan de totstandkoming van een Nederlandstalig repertoire van missen en gezangen. De bekendste zijn de Markusmis, Niemand leeft voor zichzelf en Lied van de wegzending (‘Wij hebben voor u gebeden’)