Voorzorgsmaatregelingen naar aanleiding van het Coronavirus

Beste parochianen,
voorafgaand aan de inleiding op de Eucharistievieringen is er een bericht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie n.a.v. het Coronavirus

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken.
Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld en wel bij een inwoner van Loon op Zand.

Het RIVM heeft belangrijke maatregelen genomen die bij u bekend zijn.

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de vieringen van 29 februari en 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

    • De voorzorgs-maatregelingen zijn aangescherpt en daardoor zijn er tot zeker 3 juni 2020 geen publieke eucharistie vieringen in onze parochie.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiƫnten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.
Nu ook voor hen die in Nederland zijn getroffen door het virus.
Laten wij ons als parochianen van de parochie H. Willibrord aansluiten bij dit gebed.

Pastoor Luijckx